Veg, jernbane og transport

Veg, jernbane og transport

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Personer som allerede jobber innenfor veg-, jernbane- og transportsektoren, både i offentlige og private bedrifter. Programmet er utviklet med tanke på personer som ønsker å bygge på erfaringen man har og vil videreutvikle sin kompetanse og karriere innen en sektor som er viktig for samfunnet.

Masterprogrammet skal gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at du kan utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene veg, jernbane og transport. Du vil få en bredere forståelse av sektoren og lære om ulike aspekter som planlegging, drift, vedlikehold og sikkerhet. Du vil også kunne lære om miljø, samfunnsøkonomi og logistikk avhengig av hvilke kurs du velger å ta.

Les mer om hva du lærer

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb.

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.

Masterprogrammet består av tre spesialiseringer (90 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng). Du kan velge mellom disse spesialiseringene:

Når du har fullført åtte kurs kan du søke opptak til masteroppgaven

Les mer om studiets oppbygning

Kursene er samlingsbaserte med to-tre samlinger, vanligvis hver på fire dager. Mellom samlingene vil det bli lagt opp til at deltakerne skal arbeide med studiene hjemme i form av bl. a. selvstudium av pensum, øvinger og oppgaver.

Du søker opptak til ett og ett kurs.
Når du har fullført tilstrekkelig antall kurs, kan du søke om opptak til masteroppgaven.

Opptakskrav: 

  1. Fullført bachelor innen relevante teknologiske fag, og 
  2. Minimum to års relevant arbeidserfaring innen teknologiske fag

Les mer om opptak og opptakskrav

Kursavgift for de fleste enkeltkurs på 7,5 studiepoeng er p.t. kr. 33 400.
Noen kurs kan ha andre priser. Informasjon om dette finner du på kursets nettside.

I tillegg til kursavgift kommer semesteravgift som alle må betale.

Masteroppgave koster p.t. kr 45 000. 

Les mer om kostnader

Administrativ kontaktperson:
Marion Alseth
Telefon: 73 59 00 70 
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning og faglige spørsmål inkludert innpassing av ekstern utdanning:
Nina Lødøen 
Telefon: 922 53 465
E-post: nina.lodoen@ntnu.no

Studieprogramleder: 
Albert Lau
Telefon: 94258319
E-post: albert.lau@ntnu.no