ERFARINGSBASERT MASTERPROGRAM, TRONDHEIM

Veg og jernbane


Bilde av vei som går over jernbanespor

Dette er et fleksibelt deltidstudium for deg som jobber innen veg- og jernbanesektoren. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Alle som jobber med veg og jernbane i offentlig og privat sektor. Kursene er lagt opp med utgangspunkt i at du har arbeidserfaring fra sektoren.


Om studiet

Studiet er initiert av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket) for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå. Gjennom studiet skal du lære å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene.


Opptakskrav

Opptakskrav til masterprogrammet er en bachelor eller tilsvarende (180 studiepoeng) i et teknologisk fag og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole eller teknisk fagskole. Noen av kursene har generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av. Mastergraden på 90 studiepoeng består av åtte kurs og en masteroppgave.


Studieveiledning

Studieprogramleder
Tore Hoven
Telefon: 73 59 47 35
E-post: tore.hoven@ntnu.no

Studieveiledning:
studier@ibm.ntnu.no

Administrativ kontaktperson
Marion Alseth
Telefon: 73 59 00 70 
E-post: videre@ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: Master i vegteknikk / Master i jernbaneteknikk
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Deltidsstudium, samlingsbasert. De fleste samlinger finner sted i Trondheim, noen i Oslo.

Pris: Se pris og angrerett

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse

I samarbeid med:

Logoen til vegvesenet

Logoen til jernbanedirektoratet