ERFARINGSBASERT MASTERPROGRAM, TRONDHEIM

Veg og jernbane

Nettsidene for det erfaringsbaserte masterprogrammet i veg og -jernbane er for tiden under revisjon


Bilde av vei som går over jernbanespor

Dette er et fleksibelt deltidstudium for deg som jobber innen veg- og jernbanesektoren. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Alle som jobber med veg og jernbane i offentlig og privat sektor. Kursene er lagt opp med utgangspunkt i at du har arbeidserfaring fra sektoren.


Om studiet

Studiet er initiert av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket) for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå. Gjennom studiet skal du lære å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene.

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb.


Opptakskrav

Opptakskrav til masterprogrammet er en bachelor eller tilsvarende (180 studiepoeng) i et teknologisk fag og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole eller teknisk fagskole. 


Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av. Masterprogrammet på 90 studiepoeng består av åtte kurs (á 7,5 studiepoeng) og en masteroppgave (30 studiepoeng).

Når du har fullført 8 kurs søker du opptak til masteroppgaven. 


Studieveiledning

Studiekoordinator
Nina Lødøen 
Telefon: 922 53 465
E-post: nina.lodoen@ntnu.no

Administrativ kontaktperson
Marion Alseth
Telefon: 73 59 00 70 
E-post: videre@ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: Master i vegteknikk / Master i jernbaneteknikk
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Deltidsstudium, samlingsbasert. De fleste samlinger finner sted i Trondheim, noen i Oslo.

Pris: Se pris og angrerett

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.

I samarbeid med:

Logoen til vegvesenet

Logoen til jernbanedirektoratet