ERFARINGSBASERT MASTERPROGRAM, TRONDHEIM

Veg og jernbane


Bilde av vei som går over jernbanespor

Dette er et fleksibelt deltidstudium for deg som jobber innen veg- og jernbanesektoren. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.


Målgruppe

Alle som jobber med veg og jernbane i offentlig og privat sektor. Kursene er lagt opp med utgangspunkt i at du har arbeidserfaring fra sektoren.


→ Om studiet

Studiet er initiert av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket) for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå. Gjennom studiet skal du lære å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene. Du kan velge mellom tre studieretninger:

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb.


→ Opptakskrav

Opptakskrav til enkeltkurs er generell studiekompetanse. Noen kurs har også tilleggskrav om matematikk R1 og R2 (eller tilsvarende) og FYSIKK 1. Se de enkelte kursnettsidene eller studieplan for informasjon. For valgemner kan det være andre opptakskrav. Se nettsider.

Opptakskrav til masteroppgaven er bachelor eller tilsvarende (180 studiepoeng) i et teknologisk fag og minst to års relevant yrkeserfaring. I tillegg må du ha fullført åtte enkeltkurs à 7,5 studiepoeng innenfor en av studieretningene.


→ Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av. Masterprogrammet på 90 studiepoeng består av åtte kurs (á 7,5 studiepoeng) og en masteroppgave (30 studiepoeng).

Når du har fullført 8 kurs kan du søke opptak til masteroppgaven. 


Kontakt

Studiekoordinator
Nina Lødøen 
Telefon: 922 53 465
E-post: nina.lodoen@ntnu.no

Administrativ kontaktperson
Marion Alseth
Telefon: 73 59 00 70 
E-post: videre@ntnu.no


Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Deltidsstudium, samlingsbasert. De fleste samlinger finner sted i Trondheim, noen i Oslo.

Pris: Se pris og angrerett

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

I samarbeid med:

Logoen til vegvesenet

Logoen til jernbanedirektoratet