Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informasjonsbehandling

– Vi du bli spesialist på å tilrettelegge informasjonen i bedrifter?

Bilde av en mann ved tavle og tre studenter rundt et konferansebord.

Velkommen til studiestart 2019

Velkommen til informasjonsbehandling

Har du spørsmål om studiet?

Kontakt studieleder Leif Erik Opland

 

Hvordan "møte til studiestart"

Vi minner om at dette er et nettbasert studium. Du skal ikke møte i våre lokaler i Trondheim.

Du møter til studiestart ved å:

 1.  Betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplan din på StudentWeb innen 15. september (1. februar for vårsemesteret). Dette må gjøres hvert semester
 2. Aktivere din brukerkonto (FEIDE-bruker). Vær oppmerksom på at du ikke får aktivert brukerkontoen før semesteravgiften er betalt

Semesterkortet ditt finner du Studentbevis-appen (den er tilgengelig én dag etter du har aktivert din brukerkontoen)

Dersom du ikke betaler semesteravgift og bekrefter din utdanningsplan innen fristen, mister du studieplassen.

Undervisningsstart – BlackBoard

Undervisningen starter tirsdag 27. august

NTNU benytter læringsplattformen BlackBoard, der finner du lærestoff, øvinger og informasjon om emnene.

 • Logg inn med din FEIDE-bruker
 • Sjekk at de emnene du har undervisningsmeldt deg i vises under «mine emner»

Har du problemer med å logge inn kontakt Ingrid Island.

Har du faglige spørsmål eller lurer på noe angående undervisningsopplegget i et emne ta kontakt med emneansvarlig (se emnesider).

 

Introduksjon til bruk av BlackBoard

Eksamen – frister og ekstern eksamensskole

For alle emner

 • Frist for å melde seg til underving og vurdering (eksamen) i emner er 15. september for høstemner og 1. februar for våremner
 • Hvilke dager emnene har eksamen finner du på emnesidene

Emner med skriftlig eksamen

 • Har emnet skriftlig eksamen må du selv skaffe deg en avtale med ekstern eksamensskole. Ekstern eksamensskole må være høgskole/universitet, videregående skole eller folkeuniversitet. Studenter i Oslo-området benytter Folkeuniversitetet i Asker. Det er også mulig å avlegge eksamen ved NTNU i Trondheim
   
 • Frist for å melde inn ekstern eksamensskole er 15. oktober for høstemner og 15. mars for våremner. Dette meldes inn gjennom webskjema for endring av eksamensskole.
   
 • Eventuelle utgifter i forbindelse med gjennomføring av eksamen ved din lokale skole må du dekke selv. Det er gratis å sitte ved NTNU i Trondheim
   
 • Dersom du ikke melder inn ekstern eksamensskole vil du automatisk blir plassert ved NTNU i Trondheim
   
 • Ekstern eksamensskole må meldes inn hvert semester.

Har du spørsmål om ekstern eksamensskole kan du ta kontakt med Ingrid Island

Nyttig å vite

Ny student

Hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge

Studiekalender 2019/2020

Oversikt over frister og eksamensperioder gjennom studieåret

Informasjon for deg som studerer ved Institutt for datateknologi og informatikk

Se informasjonssiden "Student ved IDI" på Innsida.


Om Informasjonsbehandling

Med en bachelor i Informasjonsbehandling blir du spesialist på å tilrettelegge informasjonen i en virksomhet. Du lærer å programmere og utvikle tidsriktige webløsninger. Du får også kunnskap om datasikkerhet, og en grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter i dag bruker informasjonsteknologi som en sentral del av sin forretningsutvikling.

Studiet gir deg en bred og allsidig dataforståelse, og er et godt utgangspunkt for å jobbe med digitaliserings– og effektiviseringsprosesser i mange bedrifter.

Studiet er nettbasert og passer for deg som vil studere hjemmefra eller i kombinasjon med jobb. 

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Opptaksgrense for studieåret 2018-2019: Alle kom inn i førstegangsvitnemålskvoten. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. 


Jobbmuligheter

Det er et stort behov for folk som kan både bredde og dybde innen IKT. Bedrifter har et stadig større behov for denne type kompetanse. Jobbmulighetene er derfor gode for de som tar bachelor i Informasjonsbehandling.


Studiets oppbygning

Første studieår gir deg en grunnleggende innføring i informasjonsteknologi. I andre studieår får du en større forståelse for informasjonsforvaltning. Siste studieår er femte semester viet til valgemner, og er derfor velegnet til et utenlandsopphold. Studiet avsluttes med en bachelorpoppgave.


Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@idi.ntnu.no.

 


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informasjonsbehandling
Studieprogramkode: BAINFO
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 287

Sted: Nettbasert

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU