Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informatikk, informasjonsbehandling

Velkommen til studiestart 2018

Velkommen til informasjonsbehandling

Har du spørsmål til studiet?
Kontakt studieleder Leif Erik Opland

Hvordan "møte til studiestart"

Vi minner om at dette er et nettbasert studium. Du skal ikke møte i våre lokaler i Trondheim.

Du møter til studiestart ved å:

 1.  Betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplan din på StudentWeb innen 15. september 2018 (1. februar 2019 for vårsemesteret 2019). Dette må gjøres hvert semester
 2. Aktivere din brukerkonto (FEIDE-bruker). Vær oppmerksom på at du ikke får aktivert brukerkontoen før semesteravgiften er betalt

Semesterkortet ditt finner du Studentbevis-appen (den er tilgengelig én dag etter du har aktivert din brukerkontoen)

Dersom du ikke betaler semesteravgift og bekrefter din utdanningsplan innen fristen, mister du studieplassen.

Undervisningsstart – BlackBoard

Undervisningen starter tirsdag 28. august

NTNU benytter læringsplattformen BlackBoard, der finner du lærestoff, øvinger og informasjon om emnene.

 • Logg inn med din FEIDE-bruker
 • Sjekk at de emnene du har undervisningsmeldt deg i vises under «mine emner»

Har du problemer med å logge inn kontakt Ingrid Island (person lenke).

Har du faglige spørsmål eller lurer på noe angående undervisningsopplegget i et emne ta kontakt med emneansvarlig (se emnesider).

 

Introduksjon til bruk av BlackBoard

Eksamen – frister og ekstern eksamensskole

For alle emner

 • Frist for å melde seg til underving og vurdering (eksamen) i emner er 15. september for høstemner og 1. februar for våremner
 • Hvilke dager emnene har eksamen finner du på emnesidene

Emner med skriftlig eksamen

 • Har emnet skriftlig eksamen må du selv skaffe deg en avtale med ekstern eksamensskole. Ekstern eksamensskole må være høgskole/universitet, videregående skole eller folkeuniversitet. Studenter i Oslo-området benytter Folkeuniversitetet i Asker. Det er også mulig å avlegge eksamen ved NTNU i Trondheim
   
 • Frist for å melde inn ekstern eksamensskole er 15. oktober for høstemner og 15. mars for våremner. Dette meldes inn gjennom webskjema for endring av eksamensskole.
   
 • Eventuelle utgifter i forbindelse med gjennomføring av eksamen ved din lokale skole må du dekke selv. Det er gratis å sitte ved NTNU i Trondheim
   
 • Dersom du ikke melder inn ekstern eksamensskole vil du automatisk blir plassert ved NTNU i Trondheim
   
 • Ekstern eksamensskole må meldes inn hvert semester.

Har du spørsmål om ekstern eksamensskole kan du ta kontakt med Ingrid Island

Nyttig å vite

Studiestart og registering
Tips til deg som er ny student ved NTNU

Studiekalender 2018/2019
Oversikt over frister og eksamensperioder gjennom studieåret

Studieteknikk


Om Informasjonsbehandling

Det er store mengder informasjon i dagens bedrifter. Det er en stor utfordring å forvalte informasjonen godt. Med en bachelor i informasjonsbehandling får du kunnskap om god behandling av informasjon.

Studiet er nettbasert så du kan studere hjemme hos deg selv eller i kombinasjon med jobb. Studiet er både praktisk rettet og solid forankret i teori.


NTNU tilbyr også flere utdanninger innen:

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 30 plasser, og alle kvalifiserte søkere i førstegangsvitnemålskvoten fikk plass og 55,5 poeng kom inn på ordinær kvote.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller S1+S2.


Jobbmuligheter

Det er et stort behov for folk som kan både bredde og dybde innen IKT. Bedrifter har et stadig større behov for denne type kompetanse. Jobbmulighetene er derfor gode for de som tar bachelor i Informasjonsbehandling.


Studiets oppbygning

Bachelor i Informasjonsbehandling er et 3-årig bachelorprogram (180 studiepoeng). Studiet består av mange små emner som er nøye sammensatt for å gi faglig bredde og dybde over tid. Du lærer både grunnleggende datafag og om ulike aspekter ved god forvaltning av informasjon. Du vil også lære noe webutvikling  og programmering samt noe datasikkerhet. Hvert semester er det ett administrativt/økonomisk emne for å gi bedre totalforståelse av informasjonsforvaltning i en virksomhet.

 

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling
Studieprogramkode: ITBAINFO
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 287
Undervisningsform: Heltid, nettbasert

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Nettbasert
Søknadsfrist: Se "søk opptak"

Opptakskrav: Generell studiekompetanse +
R1 eller S1+S2

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: 55,5

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.