Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informatikk, informasjonsbehandling


Om Informasjonsbehandling

Det er store mengder informasjon i dagens bedrifter. Det er en stor utfordring å forvalte informasjonen godt. Med en bachelor i informasjonsbehandling får du kunnskap om god behandling av informasjon.

Studiet er nettbasert så du kan studere hjemme hos deg selv eller i kombinasjon med jobb. Studiet er både praktisk rettet og solid forankret i teori.


NTNU tilbyr også flere utdanninger innen:

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 30 plasser, og alle kvalifiserte søkere i førstegangsvitnemålskvoten fikk plass og 55,5 poeng kom inn på ordinær kvote.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller S1+S2.


Jobbmuligheter

Det er et stort behov for folk som kan både bredde og dybde innen IKT. Bedrifter har et stadig større behov for denne type kompetanse. Jobbmulighetene er derfor gode for de som tar bachelor i Informasjonsbehandling.


Studiets oppbygning

Bachelor i Informasjonsbehandling er et 3-årig bachelorprogram (180 studiepoeng). Studiet består av mange små emner som er nøye sammensatt for å gi faglig bredde og dybde over tid. Du lærer både grunnleggende datafag og om ulike aspekter ved god forvaltning av informasjon. Du vil også lære noe webutvikling  og programmering samt noe datasikkerhet. Hvert semester er det ett administrativt/økonomisk emne for å gi bedre totalforståelse av informasjonsforvaltning i en virksomhet.

 

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling
Studieprogramkode: ITBAINFO
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 287
Undervisningsform: Heltid, nettbasert

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Nettbasert
Søknadsfrist: Se "søk opptak"

Opptakskrav: Generell studiekompetanse +
R1 eller S1+S2

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: 55,5

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.