Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Modell av bygning ved NTNU Gjøvik

Om Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Med BIM kan all digital bygningsinformasjon koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg – datamodellene følger prosjektet fra vugge til grav. Involverte parter kommuniserer gjennom modellene, dette gir kvalitetssikring, mindre feil og rasjonaliserer både byggeprosesser og forvaltning, drift og vedlikehold.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + 1 års relevant yrkespraksis.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april. For studieåret 2017-2018 var det ingen opptaksgrense.


Studiets oppbygging

Studiet er et deltidsstudium og normert studietid er 2 år. Studieprogrammet gir totalt 60 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet. Dette tilsvarer ett års heltidsstudier.


Jobbmuligheter

BIM har blitt svært populært i bygg- og anleggsbransjen og interessen for teknikken har hatt sterk økning. Foreløpig er god kunnskap en mangelvare og studenter med kunnskap om BIM vil ha mange spennende jobbmulig­heter både offentlig og privat.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 620
Undervisningsform: Deltid og nettbasert over 2 år

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilke vei du velger kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.