Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Bilde bim

Modell av bygning ved NTNU Gjøvik

SoMe

Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon

 

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Om bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering gjør at all digital bygningsinformasjon koordineres og kan brukes i alle faser av bygg og anlegg. Datamodellene følger prosjektet fra idé til nøkkelen settes i døra. Alle kommuniserer gjennom modellene som gjør at kvalitetssikringen blir bedre og at det blir færre feil. Bygningsinformasjonsmodellering forenkler også forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. Dette lærer du på Bygningsmodelleringsstudiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april


Opptakskravet til bygningsinformasjonsmodellering er ett års relevant yrkespraksis og generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du søker via  Samordna Opptak. 

Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Bygningsinformasjonsmodellering har blitt populært i bygg- og anleggsbransjen. Kunnskap om dette er ettertraktet og du vil ha mange spennende jobbmuligheter både i det offentlige og privat sektor. 

Les mer om jobbmulighetene.  


Studiemiljø

Som student på bygningsinformasjonsmodellering blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Studiehverdagen på bygningsinformasjonsmodellering.


Studiets oppbygging

Studiet er et deltidsstudium på 2 år og gir deg 60 studiepoeng. Slik er studieprogrammet bygd opp.


Videre studier

Bygningsinformasjonsmodellering er et godt utgangspunkt for videre studier.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium
  • Varighet: Deltid
  • Studiepoeng: 60
  • Studiekode opptak: 194620
  • Poenggrense: 2019: 47,3
  • Ansvarlig: Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Undervisningsform: Deltid og nettbasert over 2 år
  • Studiested: Gjøvik

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona