Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Bilde bim

Modell av bygning ved NTNU Gjøvik

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Deltid
 • 15. april Søknadsfrist

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Ikke obligatorisk, men verdt å vurdere.

Oppfriskningskurs 2020

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene innen teknologiutdanningene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og du får informasjon om de ulike tilbudene til Jenteprosjektet Ada.

Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. 

Mer info kommer.  

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 2020. 

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU. 

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment. 

Selve seremonien blir digital, men vi kommer tilbake med mer informasjon om immatrikulerings-arrangementet litt senere i vår/sommer. 

Les mer om immatrikuleringen 2020 

Velkommen til BIM-studiet!

Studiet starter med en obligatorisk oppstartsamling på NTNU i Gjøvik onsdag  19. august kl. 10:00 og avsluttes torsdag 20. august ca kl. 15:00.

Oppstartssamling

Den 19.08. kl 10 vil dere møte lærere som er involvert i undervisningen og som vil sette rammen for hele studiet. Studiet er nettbasert, og kan derfor være spesielt krevende dersom du ikke er vant til en slik studieform. Det kreves god planlegging av egen studiehverdag samt god forståelse av hvordan læringsplattformen (Blackboard) virker. Dette skal vi arbeide med disse to dagene.

Vi starter i høst med emnet «Grunnleggende BIM», som vil gi deg et grunnlag for de kommende kursene.

Gjennom kurset skal du opparbeide deg en begrepsforståelse, både innen gjennomføring av byggeprosesser og hvordan digitale løsninger kan anvendes i så vel prosessen som det ferdige bygde miljø. Sentralt i det første emnet er to prosjekt/eksamensoppgaver. Mer info om disse ligger på Blackboard under «Eksamensarbeider», og vil bli gjennomgått på samlingen i august.

Mål for samlingen

 1. Forberede deg på to år med BIM studier, med forventningsavklaring i forhold til studiets innhold og form.
 2. Legge til rette for at du som student skal kunne bli kjent med lærerkrefter og andre studenter, slik at læringsmiljøet utvides, og det kan utvikles grunnlag for samhandling og læring på tvers i studiegrupper og generelt kunne danne studiegrupper
 3. Legge til rette for at du kan tilegne deg gode studievaner

Praktisk informasjon og fadderuke

Praktisk informasjon og fadderuke

Studiestart og registrering

Hva må du ordne de første dagene.

Studieliv

Få oversikt over alt du kan gjøre som student i Gjøvik.

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Trenger du noen å snakke med om store eller små utfordringer kan du kontakte Sit: radgiver.gjovik@sit.no eller studentprest anne.bolstad@ntnu.no. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste, barnehage m.m.

Buss/tog til og fra NTNU i Gjøvik

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport. Alle ansatte og studenter som ønsker å parkere på NTNU Gjøvik må registrere bilen sin i NTNUs bilnummerdatabase.

Kart over NTNU i Gjøvik

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplaner

Din personlige timeplan blir tilgjengelig etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. 

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum og bøker

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Bøker kan du få kjøpt i bokhandelen Akademika på campus.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

For tilrettelegging på campus Gjøvik, send en e-post til studier@gjovik.ntnu.no.
NB. Ikke send sensitiv informasjon i e-post, dette sender du til oss som vanlig brevpost.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er obligatorisk oppmøte ved oppstart (oppstartsprogram og oppstarsseminar). Dersom du likevel ikke kan møte, må du registrere deg i dette skjemaet (skjemaet er aktivt fra 15. juli kl 9).

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Om bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering gjør at all digital bygningsinformasjon koordineres og kan brukes i alle faser av bygg og anlegg. Datamodellene følger prosjektet fra idé til nøkkelen settes i døra. Alle kommuniserer gjennom modellene som gjør at kvalitetssikringen blir bedre og at det blir færre feil. Bygningsinformasjonsmodellering forenkler også forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. 


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april


Opptakskravet til bygningsinformasjonsmodellering er ett års relevant yrkespraksis og generell studiekompetanse eller realkompetanse.  

Du søker via Samordna Opptak


Studiets oppbygging

Studiet er et deltidsstudium på 2 år og gir deg 60 studiepoeng. 


Jobbmuligheter

Bygningsinformasjonsmodellering har blitt populært i bygg- og anleggsbransjen. Kunnskap om dette er ettertraktet og du vil ha mange spennende jobbmuligheter både i det offentlige og privat sektor. 


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194620
 • Poenggrense: 2019: 47,3
 • Ansvarlig: Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Undervisningsform: Deltid og nettbasert over 2 år
 • Studiested: Campus Gjøvik, Gjøvik

Facebookgruppe for søkere til studier i Gjøvik

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2020

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.