Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - årsstudium, deltid over 2 år, Gjøvik

Foto: Schindler

studyprogramme-autofacts-portlet

 • ÅrsstudiumDeltid, 2 år
 • Studiested Nettbasert
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 25
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
ÅRBIM, Tue Dec 05 08:37:25 CET 2023 | AR

Digital samhandling kan kutte kostnader og gjøre byggebransjen mer bærekraftig

Verden er på vei mot 2,5 grader – det gjør ett grep i byggenæringen stadig viktigere. Om bygg- og anleggsbedrifter samhandlet litt mer digitalt, ville det alene gitt utslippskutt nok til å redde 2023-målet i Norges klimaavtale med EU.

På bygningsinformasjonsmodellering (BIM) lærer du prinsippene for informasjonsmodellering i byggenæringen. I tillegg vil du anvende ulike digitale verktøy, som brukes til å samle all digital informasjon om et bygg og koordinere arbeidet. 

På studiet lærer du om prosessen med å skape digitale modeller av bygg, anlegg og infrastruktur, hvor all informasjon om et byggverk samles. Modeller hvor alle aktører som er involvert i et byggeprosjekt kan koordinerer arbeidet gjennom hele livsløpet til byggverket. Ved å benytte bygningsinformasjonsmodellering blir det færre byggefeil, byggeprosesser effektiviseres, kostnadene reduseres, kvaliteten blir høyere og miljøbelastningen mindre

Du lærer om:

 • hvilke muligheter en digitalisering av byggebransjen gir
 • hvordan arbeidet til alle aktører i et byggeprosjekt kan samordnes digitalt
 • programvare for digital samhandling i byggeprosjekter
 • åpne og internasjonale standarder for digital samhandling, som ISO-19650-standarden
 • roller og viktigheten av rolleforståelse når du jobber i felles datamiljøer 

Les mer om hva du lærer

Kunnskap om bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er ettertraktet og du vil ha mange spennende jobbmuligheter både i det offentlige og privat sektor.

Det er et stort udekket behov etter kompetanse i effektiv bruk av BIM. Studieprogrammet gir kompetanseheving innen BIM til bruk i en mer digitalisert bransje.
 

Les mer om jobbmulighetene

Studiet er nett- og samlingsbasert. De fysiske samlingene er obligatoriske og viktige for å etablere et godt studiemiljø. På samlingene får du undervisning i moderne auditorier og laboratorier. NTNU Gjøvik har åpne omgivelser, og ligger i gåavstand fra Gjøvik sentrum. 

Mellom samlingene er det undervisning på nett. Arbeid i grupper og kommunikasjon med andre studenter vil i hovedsak foregå digitalt. Du får tett oppfølging av forelesere og fagmiljø. 

Les mer om studiemiljøet

Årsstudiet i bygningsinformasjonsmodellering er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium på 60 studiepoeng over 2 år. Det tilsvarer en studieprogresjon på 50 % av det som forventes av en heltidsstudent.

Studiet er tilpasset deg som er i jobb, og du kan bruke egen arbeidsplass som "case" for å løse flere av oppgavene i studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til bygningsinformasjonsmodellering er generell studiekompetanse og ett års relevant yrkespraksis. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Du søker via  Samordna opptak. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. 

Kontakt og veiledning

SoMe


Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon TikTok-ikon  Instagram-ikon  Youtube-ikon

Deling koronavirus: 1296729870