Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Bilde bim

Modell av bygning ved NTNU Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Om Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Med BIM kan all digital bygningsinformasjon koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg – datamodellene følger prosjektet fra vugge til grav. Involverte parter kommuniserer gjennom modellene, dette gir kvalitetssikring, mindre feil og rasjonaliserer både byggeprosesser og forvaltning, drift og vedlikehold.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + 1 års relevant yrkespraksis.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april. 


Studiets oppbygging

Studiet er et deltidsstudium og normert studietid er 2 år. Studieprogrammet gir totalt 60 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet. Dette tilsvarer ett års heltidsstudier.


Jobbmuligheter

BIM har blitt svært populært i bygg- og anleggsbransjen og interessen for teknikken har hatt sterk økning. Foreløpig er god kunnskap en mangelvare og studenter med kunnskap om BIM vil ha mange spennende jobbmulig­heter både offentlig og privat.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 620
Undervisningsform: Deltid og nettbasert over 2 år

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.