Prosessindustri og -teknologi

Videreutdanning innen kjemisk og metallurgisk prosessindustri

Prosessindustri og -teknologi


 

 • Studiepoeng
  2,5 -7,5
 • Deltid
  Nett- og samlingsbasert
 • Kostnader
  Studieavgift
 • Søknadsfrist
  Varierer

Målgruppe

Prosessindustrien i Norge står for en betydelig del av eksportverdien fra norske bedrifter, og preges i økende grad av høy eksportandel og konkurranse i internasjonale markeder. Derfor er kontinuerlig kompetanseutvikling avgjørende for deg som er ansatt i prosessindustrien.

Målgruppe

Fagarbeidere, ingeniører og forskere innen kjemiske og metallurgiske prosessfag. Emnene retter seg mot kompetansehevingsbehov i prosessindustrien, men temaene er relevante for en rekke næringer og er åpne for alle.

Ta utdanning ved siden av jobb

Fleksibel videreutdanning hvor undervisningen i hovedsak er nett- og samlingsbasert, og er tilpasset arbeidstakere i full jobb.

Slik søker du

Du søker opptak via emnenes/kursenes nettsider, se tabell under.

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Info videreutdanning prosessteknologi

Det vil variere hvilke emner som tilbys. De fleste emner tilbys årlig. Her kan du se den komplette oversikten over emner som tilbys.  


Møt arbeidshverdagen med ny kunnskap

Gjennom emnene vil du få en dypere forståelse av grunnleggende prinsipper, teknologier og applikasjoner innenfor prosessindustrien. Du vil få mulighet til å jobbe med de nyeste metodene, og øke din evne til å tenke kreativt og løse komplekse problemer.

Det faglige fellesskapet av lærere og studenter vil gi deg en plattform for å utvikle deg selv som fagperson og bygge nettverk innen bransjen. Å dele kunnskap og erfaring med andre vil gi deg nye perspektiver på hvordan prosessindustrien fungerer og hvordan du kan håndtere de utfordringene industrien står overfor.

Videreutdanning kan gi deg nye muligheter

Å tilegne seg mer kunnskap og utvikle egen kompetanse vil alltid være en god investering. Videreutdanning kan gi deg mange fordeler, som blant annet:

 • åpne flere dører på jobbmarkedet
 • muligheter for forfremmelser eller andre oppgaver der du jobber i dag
 • forhandlingsgrunnlag for høyere lønn eller bedre betingelser
 • gjøre at du stiller sterkere i konkurransen om de mest attraktive jobbene

Invester i dine ansattes kompetanse

I dagens samfunn møter bedrifter i norsk prosessindustri høy konkurranse, og det stilles økende krav til et grønt skifte. Økt kompetanse, teknologiutvikling og effektivisering er derfor viktig. For deg som arbeidsgiver kan videreutdanning av ansatte føre til økt kvalitet, produktivitet og innovasjon, og ikke minst mestringsfølelse og selvtillit hos den ansatte.

Videreutdanning av ansatte gjennom komplette kurs eller enkeltemner er en effektiv måte å utvikle bedriftens kompetanse på, uten å måtte gjøre nye og kostbare ansettelser i et konkurransepreget jobbmarked. Ved å tilby ansatte muligheten til å lære de nyeste teknologiene og metodene innen prosessindustrien, kan bedriften bygge et enda sterkere team og forbedre sin konkurransekraft.

 

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktpersoner:

Berit Vinje Kramer 
Marit Elinda Olaisen Odden

Administrativ kontaktperson: 

Oddbjørg Mikkelsen
E-post: videre@ntnu.no

Videreutdanning ga uante muligheter for både Kristian og arbeidsgiver

Intervju med student

Videreutdanning ga uante muligheter for både Kristian og arbeidsgiver

Les mer!
Tips til arbeidstaker og arbeidsgiver

Videreutdanning kan holde motivasjonen for jobben oppe

Les mer!
Derfor klarer voksne studenter så godt

Voksen student = suksess

Les mer!

Prosessindustri- og teknologi

Digipro - Digitalization in the process industry 

- et studietilbud for prosessindustrien

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev