Prosessindustri og -teknologi

Videreutdanning innen kjemisk og metallurgisk prosessindustri

Prosessindustri og -teknologi


Mann med hvit frakk og vernebriller arbeider
Forberedelse av et faststoffbatteri til syklisk test av lading/utlading. Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Prosessindustrien i Norge står for en betydelig del av eksportverdien fra norske bedrifter, og preges i økende grad av høy eksportandel og konkurranse i internasjonale markeder. Derfor er kontinuerlig kompetanseutvikling avgjørende for deg som er ansatt i prosessindustrien.

Målgruppe

Fagarbeidere, ingeniører og forskere

Fleksibel videreutdanning for deg som er i full jobb

NTNU tilbyr etter- og videreutdanning innen kjemiske og metallurgiske prosessfag som er tilpasset både fagarbeidere, ingeniører og forskere. Emnene er i hovedsak nett- og samlingsbaserte og er tilpasset arbeidstakere i full jobb.

Delta uavhengig av bransjetilhørighet

Emnene retter seg mot kompetansehevingsbehov i prosessindustrien, men temaene er relevante for en rekke næringer og er åpne for alle.

Slik søker du

Søk opptak via emnene/kursenes nettsider. 

Realkompetanse info

Emner som krever generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktpersoner:

Berit Vinje Kramer 
Marit Elinda Olaissen Odden

Administrativ kontaktperson: 

Oddbjørg Mikkelsen
E-post: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Teknologisk bachelorgrad info

Emner som krever teknologisk bachelorgrad eller tilsvarende: 

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Info videreutdanning prosessteknologi

Møt arbeidshverdagen med ny kunnskap

Gjennom emnene vil du få en dypere forståelse av grunnleggende prinsipper, teknologier og applikasjoner innenfor prosessindustrien. Du vil få mulighet til å jobbe med de nyeste metodene, og øke din evne til å tenke kreativt og løse komplekse problemer.

Det faglige fellesskapet av lærere og studenter vil gi deg en plattform for å utvikle deg selv som fagperson og bygge nettverk innen bransjen. Å dele kunnskap og erfaring med andre vil gi deg nye perspektiver på hvordan prosessindustrien fungerer og hvordan du kan håndtere de utfordringene industrien står overfor.

Videreutdanning kan gi deg nye muligheter

Å tilegne seg mer kunnskap og utvikle egen kompetanse vil alltid være en god investering. Videreutdanning kan gi deg mange fordeler, som blant annet:

  • åpne flere dører på jobbmarkedet
  • muligheter for forfremmelser eller andre oppgaver der du jobber i dag
  • forhandlingsgrunnlag for høyere lønn eller bedre betingelser
  • gjøre at du stiller sterkere i konkurransen om de mest attraktive jobbene

Invester i dine ansattes kompetanse

I dagens samfunn møter bedrifter i norsk prosessindustri høy konkurranse, og det stilles økende krav til et grønt skifte. Økt kompetanse, teknologiutvikling og effektivisering er derfor viktig. For deg som arbeidsgiver kan videreutdanning av ansatte føre til økt kvalitet, produktivitet og innovasjon, og ikke minst mestringsfølelse og selvtillit hos den ansatte.

Videreutdanning av ansatte gjennom komplette kurs eller enkeltemner er en effektiv måte å utvikle bedriftens kompetanse på, uten å måtte gjøre nye og kostbare ansettelser i et konkurransepreget jobbmarked. Ved å tilby ansatte muligheten til å lære de nyeste teknologiene og metodene innen prosessindustrien, kan bedriften bygge et enda sterkere team og forbedre sin konkurransekraft.

 

To forskere som smelter metall. Foto
Høytemperaturforsøk med metallsmelte. Foto: Per Henning/NTNU

 

To forskere i et laboratorium. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU