Informasjonsikkerhet

Erfaringsbasert masterprogram, Gjøvik

Informasjonsikkerhet

– Vil du være med å styrke samfunnssikkerheten?

Bilde erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet

Lupe over fingeravtrykk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Erfaringsbasert master i Information Security

Hva lærer du?

Med denne erfaringsbaserte mastergraden i informasjonssikkerhet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten. Du lærer hvordan du bygger trygge og solide informasjonssystemer, samt den teoretiske bakgrunnen du trenger for å lykkes i et svært viktig og givende fagområde. Jobber du med informasjonssikkerhet, digital etterforskning eller cyberkriminalitet? Dette masterprogrammet er tilrettelagt for å ta ved siden av jobb. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak  

For å bli tatt opp på dette studiet må du ha en relevant bachelorgrad med C i snitt. Du må også ha minst to års relevant arbeidserfaring. Hvordan søke og hva er opptakskravene.​​​​​​​

Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til å jobbe med blant annet kritisk infrastruktur, kriminalteknisk etterforskning og hendelsrespons (Incident response), sikkerhetsledelse, samt for stillinger i rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet og beredskap. Dette kan du jobbe med.


Studiemiljø 

Dette studiet er hovedsakelig organisert som et nettstudium, men det kreves noe tilstedeværelse på campus. Enkelte emner er samlingsbaserte og i noen emner anbefales frammøte på laboratorium. Studiet gjennomføres via en digital læringsplattform som legger til rette for studentaktivitet – for eksempel øvelser gjennom et virtuelt datalaboratorium. Studiehverdagen på master in Information Security​​​​​​​.


Studiets oppbygning

Studieprogrammet undervises på engelsk.

  • Studiet går på deltid over tre år
  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Nettbasert undervisning
  • Ingen studieavgift, kun semesteravgift (våren 2020 er semesteravgiften på 580 kroner)

Anbefalte valgfrie emner som tilbys i studiet:

  • Sikkerhetsteknologi 
  • Etterforskning

Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Experience-based Master in Information Security
Studieprogramkode: MISEB
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltid 3 år
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik / Nettbasert

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak

Oppstartseminar

Oppstartseminar

Obligatorisk oppstartseminar fredag 14. august 2020.