Erfaringsbasert masterprogram, Gjøvik

Information Security

Jobber du med informasjonssikkerhet, digital etterforskning eller cyberkriminalitet? Dette masterprogrammet er tilrettelagt for å ta ved siden av jobb. Målgruppe er alle som har behov for kompetanse om informasjonssikkerhet i jobben sin.

  • Studiet går på deltid over tre år
  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Nettstøttet undervisning
  • Ingen studieavgift, kun semesteravgift (våren 2019 er semesteravgiften på 580 kroner)

All undervisning på dette programmet foregår på engelsk. Du finner all informasjon på de engelske sidene, bortsett fra informasjon om søknad for norske og nordiske søkere

Besøk programmets engelske nettsider

 

Fakta

Gradsnavn: Experience-based Master in Information Security
Studieprogramkode: MISEB
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltid 3 år
Undervisningsspråk: Engelsk

Søknadsfrist: 15. april
Lokalt opptak: Søknadsweb

Sted: Gjøvik

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak