Informasjonsikkerhet

Erfaringsbasert masterprogram, Gjøvik

Informasjonsikkerhet

– Vil du være med å styrke samfunnssikkerheten?

Bilde erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet

Lupe over fingeravtrykk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Erfaringsbasert master i Information Security

Om master i Informasjonsikkerhet

Jobber du med informasjonssikkerhet, digital etterforskning eller cyberkriminalitet? Dette masterprogrammet er tilrettelagt for å ta ved siden av jobb. Målgruppen er alle som har behov for kompetanse om informasjonssikkerhet i jobben sin.

Med denne erfaringsbaserte mastergraden i informasjonssikkerhet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten. Du lærer hvordan du bygger trygge og solide informasjonssystemer, samt den teoretiske bakgrunnen du trenger for å lykkes i et svært viktig og givende fagområde. 

Studieprogrammet undervises på engelsk.

  • Studiet går på deltid over tre år
  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Nettbasert undervisning
  • Ingen studieavgift, kun semesteravgift (våren 2020 er semesteravgiften på 580 kroner)
For å bli tatt opp på dette studiet må du ha en relevant bachelorgrad med C i snitt. Du må også ha minst to års relevant arbeidserfaring.

Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til å jobbe med blant annet kritisk infrastruktur, kriminalteknisk etterforskning og hendelsrespons (Incident response), sikkerhetsledelse, samt for stillinger i rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet og beredskap.


Studiets oppbygning

Anbefalte valgfrie emner som tilbys i studiet:

  • Sikkerhetsteknologi 
  • Etterforskning 

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: master-ie@gjovik.ntnu.no.  


Dette studiet er hovedsakelig organisert som et nettstudium, men det kreves noe tilstedeværelse på campus. Enkelte emner er samlingsbaserte og i noen emner anbefales frammøte på laboratorium. Studiet gjennomføres via en digital læringsplattform som legger til rette for studentaktivitet – for eksempel øvelser gjennom et virtuelt datalaboratorium.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Experience-based Master in Information Security
Studieprogramkode: MISEB
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltid 3 år
Undervisningsspråk: Engelsk

Oppstartseminar: Fredag 14. august 2020 (obligatorisk)

Sted: Gjøvik / Nettbasert

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2020.

Oppstartseminar

Oppstartseminar

Obligatorisk oppstartseminar fredag 14. august 2020.

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak