Informasjonsikkerhet

Erfaringsbasert masterprogram, Gjøvik

Informasjonsikkerhet

– Vil du være med å styrke samfunnssikkerheten?

Bilde erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet

Lupe over fingeravtrykk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Erfaringsbasert

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Informasjon om høstens oppstartsseminar kommer her så snart det er bestemt når og hvordan det blir. 

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Erfaringsbasert master i Information Security

Om master i Informasjonsikkerhet

Jobber du med informasjonssikkerhet, digital etterforskning eller cyberkriminalitet? Dette masterprogrammet er tilrettelagt for å ta ved siden av jobb. Målgruppen er alle som har behov for kompetanse om informasjonssikkerhet i jobben sin.

Med denne erfaringsbaserte mastergraden i informasjonssikkerhet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten. Du lærer hvordan du bygger trygge og solide informasjonssystemer, samt den teoretiske bakgrunnen du trenger for å lykkes i et svært viktig og givende fagområde. 

Studieprogrammet undervises på engelsk.

  • Studiet går på deltid over tre år
  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Nettbasert undervisning
  • Ingen studieavgift, kun semesteravgift (våren 2020 er semesteravgiften på 580 kroner)
For å bli tatt opp på dette studiet må du ha en relevant bachelorgrad med C i snitt. Du må også ha minst to års relevant arbeidserfaring.

Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til å jobbe med blant annet kritisk infrastruktur, kriminalteknisk etterforskning og hendelsrespons (Incident response), sikkerhetsledelse, samt for stillinger i rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet og beredskap.


Studiets oppbygning

Anbefalte valgfrie emner som tilbys i studiet:

  • Sikkerhetsteknologi 
  • Etterforskning 

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: master-ie@gjovik.ntnu.no.  


Dette studiet er hovedsakelig organisert som et nettstudium, men det kreves noe tilstedeværelse på campus. Enkelte emner er samlingsbaserte og i noen emner anbefales frammøte på laboratorium. Studiet gjennomføres via en digital læringsplattform som legger til rette for studentaktivitet – for eksempel øvelser gjennom et virtuelt datalaboratorium.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Experience-based Master in Information Security
Studieprogramkode: MISEB
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltid 3 år
Undervisningsspråk: Engelsk

Oppstartseminar: Fredag 14. august 2020 (obligatorisk)

Sted: Gjøvik / Nettbasert

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2020.

Oppstartseminar

Oppstartseminar

Obligatorisk oppstartseminar fredag 14. august 2020.

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak