Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Erfaringsbasert mastergrad i informasjonssikkerhet

Foto: Colourbox.com

studyprogramme-autofacts-portlet

MISEB, Tue Dec 05 21:52:26 CET 2023 | ME

Vil du være med å styrke samfunnssikkerheten?  

Jobber du med informasjonssikkerhet, digital etterforskning eller cyberkriminalitet?  

Med denne erfaringsbaserte mastergraden i informasjonssikkerhet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge cyberangrep for å styrke samfunnssikkerheten.  

Den teknologiske utviklingen fører med seg flere sårbarheter, risikoer og utfordringer. Flere får hacking, digital svindel, datainnbrudd, cyberangrep og cyberspionasje som sitt levebrød. Alt og alle kan bli hacket og de profesjonelle datakriminelle kan kreve løsepenger i kryptovaluta. Det fører til et økende behov for forståelse og håndtering av cyber-risiko.

Masterprogrammet er tilrettelagt for å ta ved siden av jobb.
Studieprogrammet undervises på engelsk.

Du lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge cyberangrep for å sikre infrastrukturen til din virksomhet. Du lærer hvordan du bygger trygge og solide informasjonssystemer og sikre tilgjengeligheten av pålitelig informasjon for å styrke samfunnssikkerheten.  

Du får den teoretiske bakgrunnen og holdningene du trenger for å lykkes med god informasjonssikkerhet.

Du får mulighet til å jobbe praktisk med øvelser basert på dine valgemner.

Les mer om hva du lærer

Samfunnet har et stort behov flere eksperter som jobber med cyberangrep, datakriminalitet og digital etterforskning.  

Norge vil i 2030 ha en etterspørsel etter 15.000 kandidater med IKT-sikkerhetskompetanse (Kilde: NIFU).  

Studiet egner seg for deg som har interesse for datakriminalitet, sikring og analyse av elektroniske spor eller cyberangrep. Du blir kvalifisert til å jobbe med kritisk infrastruktur, sikkerhetsledelse og beredskapsarbeid med hendelsesrespons.

Med digital omstilling har alle virksomheter behov for økt kompetanse innen digital sikkerhet!

Les mer om jobbmulighetene

Studiet gjennomføres på en digital læringsplattform og krever inntil 10 dager samling på campus i semesteret.   

Enkelte emner er samlingsbaserte og i noen emner anbefales frammøte på laboratorium. Det anbefales å utføre enkelte øvelser på laboratoriet.   

Gjennom øvelser og laboratoriearbeid blir du kjent med de du studerer med. På dette studiet får du medstudenter fra ulike bedrifter, og mulighet til å etablere nettverk.

Les mer om studiemiljøet

  • Studiet går på deltid over tre år
  • Stor frihet og mulighet til å spesialisere deg  
  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Ingen studieavgift, kun semesteravgift

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 20 studieplasser. ​​

For å bli tatt opp på dette studiet må du ha en relevant bachelorgrad med C i snitt. Du må også ha minst to års relevant arbeidserfaring.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning