Erfaringsbasert masterprogram - 3 år, Gjøvik

Information Security


All undervisning i dette studiet foregår på engelsk.

Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet er et masterprogram på deltid over tre år med tre studieretninger:

  • Cyber operations
  • Corporate forensics
  • Digital forensics and cybercrime investigations (primært for deg med politibakgrunn)
     

NTNU tilbyr i tillegg til Erfaringsbasert mastergrad i informasjonssikkerhet flere utdanninger innenfor informatikk


Deltid

Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet tilbys som deltidsstudium. Å studere deltid innebærer inntil tre obligatoriske samlinger i semesteret. Mer informasjon om organisering av studiet finner du også under Year Schedule på studiets engelske nettsider.


Undervisning på engelsk

For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

 

Fakta

Gradsnavn: Master in Information Security
Undervisningsspråk: Engelsk
Studieprogramkode: MISEB
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltid over 3 år

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 1. mars
Kontakt: master-ie@gjovik.ntnu.no

Oppstart: Obligatorisk oppstartsseminar tirsdag 14. august 2018

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Søknadsfrist

1. mars 2018

Velg kategori "International Master's Programmes" i Søknadsweb for å finne masterprogrammet

Søk opptak