Byggingeniør (deltid)

Ingeniør / Bachelorprogram, 4-årig deltid, Gjøvik

Byggingeniør (deltid)

Byggingeniør deltid

Studenter i laboratoriet - jobber på trekonstruksjon

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Deltid
 • 15. april Søknadsfrist

Byggingeniør - deltid

Om byggingeniør 

NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år.

Er du opptatt av miljøet og ønsker å bidra til at byggsektoren blir bærekraftig? 
Da er deltidsstudiet bærekraftig bygging noe for deg. På studiet får du kunnskap om hvordan de utfordringene byggebransjen står overfor kan møtes, knyttet til å bygge hus med miljøvennlige materialer, lite energiforbruk og som skal tåle et stadig tøffere klima. 


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak. 

Poenggrenser 2019

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2019 57,9 Alle

 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet, slik som:

 • Bygg- og anleggsentreprenører
 • Arkitekt- og konsulentkontorer
 • Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
 • Offentlige tekniske etater
 • Andre byggtekniske institusjoner

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Det nettbaserte deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er skreddersydd for deg som har yrkeserfaring fra byggfag, og ønsker mer utdanning. Studiet er organisert som en deltidsutdanning over fire år. Det tilsvarer en studieprogresjon på 75 % av det som forventes av en heltidsstudent.


Studieveiledning

Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag - Bygg- Nettbasert
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194067
 • Poenggrense: 2019: 57,9
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Nett- og samlingsbasert. Samlinger i Gjøvik
 • Studiested: Campus Gjøvik, Gjøvik

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Gruppe for søkere

Har du søkt studieplass i Gjøvik? Meld deg gjerne inn i vår gruppe for søkere på Facebook.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Byggbransjen er Norges nest største bransje og har stor innvirkning på klima og miljø. Med fordypning i bærekraftig bygging lærer du å bygge hus som trenger minimalt med oppvarming og å benytte utslippsfrie matrialer

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Følg oss på instagramStudentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål. Følg oss på ntnustudent


Opptak til NTNU

Ofte stilte spørsmål og svar