Ingeniør / Bachelorprogram, 4-årig deltid, Gjøvik

Byggingeniør (deltid)

Studenter i laboratoriet - jobber på trekonstruksjon

Velkommen til studiestart 2019

Velkomstdag for jenter: 12. august

Mandag 12. august kl. 11.30–16.00: Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer NTNU til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene på de andre teknologiutdanningene ved NTNU i Gjøvik. Program og påmelding for velkomstdagen

Oppstart og immatrikulering: 13. august

Velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Gjøvik 13. august. Møt opp fra kl 10.30 på plenen ved  Studentenes Hus (Huset), Teknologiveien 14 i Gjøvik. Immatrikuleringsseremonien starter kl 11.00.

Etter immatrikuleringen (ca. kl. 12.15) blir det fotografering og lunsj for nettstudentene. Fra kl 13 er det institutt- og klassevise samlinger.

Onsdag 14. august

Tid Sted Aktivitet
09.00-09.30 S206 Velkommen til Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB)
09.30-10.00 S206 Etablering av grupper.
Vi forflytter oss til Mustad
10.30-15.00 Mustad

Faglig opplegg på bygglab og lab for universell utforming.
Stasjon 1 (Bygglaboratoriet):
Materiallære, fasthetslære. Mohammad Bagban og Jan Steinar Egenes.
Læringsmål: Forklare begrepet fasthetslære og kunne beregne trykkspenning med sentrisk belastning.
Stasjon 2 (UU-hallen):
Mekanikk. Leif Erik Storm og Marthin Landgraff.
Læringsmål: Kunne beregne opplagskrefter og nedbøyning for en punktbelastet fritt opplagt bjelke.
Stasjon 3 (Broa til Mustad):
Fluidmekanikk. Fred Johansen og Astrid Stadheim.
Læringsmål: Kunne beregne vannhastighet og vannføring i åpen kanal, elv
Stasjon 4 (UU-hallen, lydrommet):
Akustisk regulering. Alf Dalby og Eskild Narum Bakken.
Læringsmål: Kunne måle og beregne etterklangstid
Stasjon 5 (Bygglaboratoriet):
Materialegenskaper. Anders Bjørnfot og
Læringsmål: Kunne beregne densitet, tyngdetetthet og egenlaster.

15.15-16.00 UU-laben på Mustad Informasjon om Innføringsemnet. Fred Johansen. UU-labben.
På kvelden   Fadderuka

Torsdag 15. august

Tid Sted Aktivitet
09.15-10.00 K105 Oppsummering av gårsdagens faglige aktiviteter
10.00-12.00 S411 Python
12.30-15.00 S411 Studieprogramvise opplegg. Revit
På kvelden   Fadderuka

Emner og Office 365: fredag 16. august


 
Tid Sted Aktivitet
08.15-09.00 S411 Informasjon om Matematiske metoder 1
09.15-10.00 S415 Informasjon om Fysikk og kjemi
10.15-11.00 S411 Informasjon om Byggteknikk
11.15-13.00 S206 Innsida, Office 365 mm

Om byggingeniør 

NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år.

Er du opptatt av miljøet og ønsker å bidra til at byggsektoren blir bærekraftig? 
Da er deltidsstudiet bærekraftig bygging noe for deg. 
På studiet får du kunnskap om hvordan de utfordringene byggebransjen står overfor kan møtes, knyttet til å bygge hus med miljøvennlige materialer, lite energiforbruk og som skal tåle et stadig tøffere klima. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak. 


Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet, slik som:

  • Bygg- og anleggsentreprenører
  • Arkitekt- og konsulentkontorer
  • Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
  • Offentlige tekniske etater
  • Andre byggtekniske institusjoner

Studiets oppbygging

Det nettbaserte deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er skreddersydd for deg som har yrkeserfaring fra byggfag, og ønsker mer utdanning. Studiet er organisert som en deltidsutdanning over fire år. Det tilsvarer en studieprogresjon på 75 % av det som forventes av en heltidsstudent.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studieprogramkode: BIBYG-F
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
194 067

Sted: Nett- og samlingsbasert.
Samlinger i Gjøvik, 

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på