Information Security

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Information Security

– Informasjonssikkerhet er viktigere enn noensinne

Bilde information security

Mann som jobber med sikkerhet på PC

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Information Security

Om master i Information Security

Vår teknologiske hverdag er sårbar og krever økt fokus på informasjonssikkerhet. I dette studiet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten, hvordan bygge trygge og solide informasjonssystemer. Studiet omhandler også sosiale, juridiske og ledelsesmessige aspekter.

Studiet kan taes på heltid over to år eller fire år ved å kombinere jobb og studier. All undervisning på dette masterstudiet foregår på engelsk.

Velg en av tre studieretninger:

  • Sikkerhetsteknologi
  • Etterforskning
  • Sikkerhetsledelse

Søk opptak  

For å bli tatt opp på dette studiet må du ha en relevant bachelorgrad med C i snitt. Du bør også ha en bachelorgrad i informatikk, programvareutvikling, informasjonssystemer, informasjonsteknologi, datateknikk eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til å jobbe med blant annet kritisk infrastruktur, kriminalteknisk etterforskning og hendelsrespons (Incident response), sikkerhetsledelse, samt for stillinger i rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet og beredskap. Kandidater med kunnskap innenfor informasjonssikkerhet er svært etterspurt i arbeidsmarkedet.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Master i informasjonssikkerhet tilbys som heltids- og deltidsstudium. Mer informasjon om organisering av studiet finner du i Year Schedule.

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: master-ie@gjovik.ntnu.no.  


Programmet er hovedsakelig organisert som et nettstudium og tilstedeværelse på Gjøvik er begrenset til inntil ti dager per semester.

Som student ved dette masterstudiet blir du en del av det ­inter­nasjonale fagmiljøet rundt Norsk ­­informasjons­sikkerhetslaboratorium.
 

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master in Information Security
Studieprogramkode:
MIS (heltid)
MIS-D (deltid)
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Oppstartseminar: Fredag 14. august 2020 (obligatorisk)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Sted: Gjøvik / Nettbasert

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2020.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Fra Viten og vilje på NRK

Fra Viten og vilje på NRK

Ta gjerne en titt på NRK sin produksjon Viten og vilje – Digital livsfare for å få et godt innblikk i fagområdet digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Videopresentasjon

Tidligere programleder Erik Hjelmås går gjennom studiets struktur og opptakskrav, fagområdet og jobbmulighetene.

Videopresentasjon av studiet

 

Luft

 

Språkvelger