Information Security

Information Security

Master in Information Security

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Gjøvik
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkEngelsk
 • Søknadsfrist1. mars *(varierer, se opptak)
MIS, Wed Feb 08 14:43:01 CET 2023 | M2

Informasjonssikkerhet er viktigere enn noensinne

Vår teknologiske hverdag er sårbar og krever økt fokus på informasjonssikkerhet. 
Dette er en forutsetning for vellykket digitalisering, økt samhandling og pålitelig informasjon.
 
I dette studiet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten. Du lærer hvordan du bygger trygge og solide informasjonssystemer. Du får en forståelse for etiske og juridiske aspekter ved sikkerhet og personvern.

Du kan velge blant en av tre studieretninger:

 • Informasjonssikkerhetsteknologi
 • Digital etterforskning
 • Informasjonssikkerhetsledelse

Studiet kan tas på heltid over to år eller på deltid over fire år ved siden av jobb.
 
Dette er et nettstudium som krever samlinger på inntil 10 dager i semesteret på campus i Gjøvik. Studieprogrammet undervises på engelsk.

Dette lærer du på hver studieretning:

 • Informasjonssikkerhetsteknologi - fokuserer generelt på de teknologiske aspektene innen informasjonssikkerhet.    
 • Informasjonssikkerhetsledelse - fokuserer på hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten.    
 • Digital etterforskning - fokuserer på å utdanne fremtidens eksperter for å oppdage digital kriminalitet.  

Du lærer å planlegge, gjennomføre og lede arbeid innen informasjonssikkerhetsfaget på en profesjonell måte. Informasjonssikkerhet er et tverrfaglig område, som krever mye kunnskap i informatikk og matematikk.  

Du får en forståelse for etiske og juridiske aspekter ved sikkerhet og personvern.

Les mer om læringsmålene

Samfunnet er sårbare for cyberangrep og datakriminalitet. Det krever stadig flere eksperter som jobber med digital etterforskning.  

Med dette studiet blir du kvalifisert til å jobbe med blant annet kritisk infrastruktur, kriminalteknisk etterforskning og hendelsesrespons (Incident response), sikkerhetsledelse og for stillinger i rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet og beredskap.  

Du kan jobbe med digital sikkerhet, etterretning for politi og organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet. Behovet for eksperter innen informasjonssikkerhet er stort.

Les mer om jobbmulighetene

Som student ved dette masterstudiet blir du en del av det internasjonale fagmiljøet rundt Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium.  

Programmet er hovedsakelig organisert som et nettstudium og tilstedeværelse på Gjøvik er begrenset til inntil ti dager per semester.

Les mer om studiemiljøet

Master i informasjonssikkerhet tilbys som heltids- og deltidsstudium. Mer informasjon om organisering av studiet finner du i Year Schedule.

Studiet kan tas på heltid over to år eller fire år ved å kombinere jobb og studier. Dette er et nettstudium som krever samlinger 10 dager i hvert semester på Gjøvik.

All undervisning på dette masterstudiet foregår på engelsk. 

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 64 studieplasser på heltid og 30 studieplasser på deltid. ​​

På denne masteren søker du opptak til en av tre studieretninger:

 • Informasjonssikkerhetsteknologi
 • Digital etterforskning
 • Informasjonssikkerhetsledelse

For å bli tatt opp på dette studiet må du ha en relevant bachelorgrad med C i snitt. Du bør også ha en bachelorgrad i informatikk, programvareutvikling, informasjonssystemer, informasjonsteknologi, datateknikk eller tilsvarende. 

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning