EVU-Kurs

Solenergi til alle

Bolighus i rekke med solceller på taket.

Foto: Mostphotos

Start: 23.09.2024
Søknadsfrist: 20.08.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: NTNU Campus Gjøvik

Pris: 17000 Kr
Studiepoeng: 5
Emnekode: VB6126


Vil du lære mer om solenergi? Solenergi er en av de raskest voksende fornybare energikildene og er tilgjengelig for alle. I dette kurset får du teoretisk kunnskap, praktisk bruk av simuleringsverktøy samt kunnskap om økonomiske aspekter ved bruk av solenergi.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som jobber med energirådgivning, drift og utvikling av bygninger og eiendom, elektrikere, entreprenører, driftsoperatører med ansvar for oppvarming og strømleveranser både i det offentlige (stat, fylker og kommuner) og i det private, f.eks. innen industri og jordbruk. Kurset kan også være aktuelt for politikere og andre som jobber med energispørsmål.

Innhold

Kurset vil ta for seg både virkemøte og anvendelsesområder for solenergi med fokus på solceller:

  • I laboratoriet viser vi virkemåten på solcellene. Vi kobler og tester solceller for å demonstrere virkningsgrad og effekt.
  • Anvendelsen av solenergi står sentralt, f.eks. nettilkoblet/øydrift solcelleanlegg.
  • Fremtidens teknologi med f.eks. bygningsintegrerte solceller.
  • Case-studie gjennom bruk av simuleringsverktøy.

Emnebeskrivelse

VB6126

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan ta emnet som kurs uten studiepoeng, og vil motta kursbevis.

Søknadene vil bli behandlet samlet etter at søknadsfristen er passert.

Rangering: Ved flere søkere enn plasser, blir påmeldingsdato tellende.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

  • Oppstart: Uke 39 med nettbaserte ukentlige samlinger på ettermiddagstid.
  • En obligatorisk dags-samling med omvisning og øving solcelle/solfanger i laboratorium på NTNU Gjøvik i uke 42.

Digital samling med presentasjon av prosjektoppgave i uke 43.

Digital innlevering av rapport i uke 47.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

RETScreen, Pvsyst eller lignende

Eksamensbeskrivelse

Innlevering av rapport. Frist: uke 47.

Evalueringen er en rapport det jobbes med i løpet av emnet og baserer seg gjerne på tema som er hentet fra din egen jobbsituasjonen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 17000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift, pt kr 700.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev