Master i operativ maritim ledelse

Master i operativ maritim ledelse

Master i operativ maritim ledelse

studyprogramme-autofacts-portlet

MLAKMO, Fri Jul 12 17:55:44 MEST 2024 | M2

Dette er et masterprogram som skal kvalifisere skipsoffiserer og landbasert personell innen maritim virksomhet, samt ledere og mellomledere fra andre operasjonelle organisasjoner, til å få en utvidet og fordypet forståelse av ledelse av krevende operasjoner.

Studiet er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller som ønsker slikt eller tilliggende arbeid.

Vi tilbyr masterprogrammet i to varianter:

  • Disiplinbasert (120 sp), normalt fulltid over 2 år. Kan også tas på deltid.
  • Erfaringsbasert (90 sp), normalt deltid over 3 år.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart I Ålesund

Dette studieprogrammet har fokus på integrerte operasjoner, for eksempel på operasjoner der det er viktig med god kommunikasjon mellom personell. Dette kan være:

  • mellom broen på et fartøy og landbasert personell
  • mellom personer fra forskjellige organisasjoner (operatører, myndigheter og politi/brannmannskap)
  • mellom personer som deltar i operasjoner i forskjellige tidsperioder

Bruk av skipssimulator for å øke kunnskap og forståelse

Som student på master i operativ maritim ledelse vil du få praktiske eksempler for å koble den teoretiske kunnskapen opp mot. Du får blant annet bruke skipssimulatorer for å delta og observere operative scenarier.

Å kunne planlegge og sette kompliserte scenarier ut i live i et simulert miljø, gir deg et bredere grunnlag for forståelse, noe som er spesielt nyttig hvis du ikke har operativ erfaring. Vi har samarbeid med det nautiske studiet og shipping management for å samkjøre caser innen det operative.

Gjennom dette studieprogrammet vil du som mulig fremtidig leder ha bygget broer mellom forskjellige yrkesgrupper, samt å fått innsikt i hvordan virtuelle verktøy, digitale samarbeidsplattformer og simulatorer kan bidra til å øke kunnskap og forståelse på tvers av fagfelt og grupper.

Les mer om hva du lærer

Med en master i operativ maritim ledelse får du relevant kompetanse innen flere bransjer, også utover den maritime næring. Dette kan for eksempel være luftfart, politi eller andre operasjonelle organisasjoner.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på master i operativ maritim ledelse i Ålesund blir du en del av et lite og inkluderende studiemiljø. Du får tett oppfølging og god kontakt forelesere og fagmiljø.

Galleonen er linjeforeningen til studentene ved master i operativ maritim ledelse.

Les mer om studiemiljøet

Master i operativ maritim ledelse er et samlingsbasert studieprogram. Undervisningen skjer normalt i perioder på to uker av gangen, med påfølgende selvstudium og en avsluttende prosjektoppgave som eksamen.

Det er obligatorisk å delta på minimum 80 prosent av undervisningen.

Vi tilbyr masterprogrammet i to varianter:

  • Disiplinbasert (120 sp), normalt fulltid over 2 år. Kan også tas på deltid.
  • Erfaringsbasert (90 sp), normalt deltid over 3 år.

Les mer om studiets oppbygning

Disiplinbasert master - 120 studiepoeng

Du må ha en Bachelorgrad eller tilsvarende grad på minimum 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning.

Erfaringsbasert master - 90 studiepoeng

Du må ha en bachelorgrad eller tilsvarende grad på 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning. I tillegg er det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.

Søkere som mangler disse opptakskravene kan bli realkompetansevurdert.

Studieprogrammet har 20 studieplasser innen disiplinbasert master og 10 studieplasser innen erfaringsbasert master. ​​

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning