Ledelse av krevende maritime operasjoner

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Ledelse av krevende maritime operasjoner

video avanserte maritime operasjoner

Om ledelse av krevende maritime operasjoner

Om ledelse av krevende maritime operasjoner

Dette er et mastergradsstudium som skal kvalifisere skipsoffiserer og landbasert personell innen maritim virksomhet, samt ledere og mellomledere fra andre operasjonelle organisasjoner, til en utvidet og fordypet forståelse av ledelse av krevende operasjoner. Studiet er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid.

Vi tilbyr masterprogrammet i to varianter:

  • Disiplinbasert (120 sp), normalt fulltid over 2 år. Kan også tas på deltid.
  • Erfaringsbasert (90 sp), normalt deltid over 3 år.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

For disiplinbasert master er det krav om bachelorgrad eller minimum 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning.

For erfaringsbasert master er det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis. Søkere som mangler disse opptakskravene kan bli realkompetansevurdert.


Jobbmuligheter

Mastergraden er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid. Studiet gir relevant kompetanse innen flere bransjer, også utover den maritime næring. Dette kan for eksempel være luftfart, politi eller andre operasjonelle organisasjoner.


Studiets oppbygning

Dette er et samlingsbasert program, der undervisningen normalt skjer i perioder på to uker av gangen, med påfølgende selvstudium og en avsluttende prosjektoppgave som eksamen. Det er obligatorisk å delta på minimum 80 prosent av undervisningen.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ledelse av krevende maritime operasjoner
Studieprogramkode: MLAKMO / 830MDO
Studiepoeng: 120 / 90
Undervisningsform: Heltid eller deltid

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.