Masterprogram 2-årig, Ålesund

Ledelse av krevende maritime operasjoner

Velkomen til studiestart 2018

Immatrikulering 15. august

Onsdag 15. august er det immatrikulering for alle nye studentar ved NTNU i Ålesund. Møt opp frå kl. 10.00. immatrikuleringsseremonien startar kl. 11.00. Etter den blir det samling på institutta, før Fadder tek over programmet.

Stad: NTNU i Ålesund, hovudbygget (vrimlearealet).

Felles samling og oppstart

Mandag 13. august

Tidspunkt Sted  Aktivitet
Kl.09.00   Oppstart for master i krevende maritime operasjoner

 

Torsdag 16. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 11:00-11.45 Auditorium Fogdegården Kurs i Blackboard og studentweb for alle nye studentar ved IHB

Fredag 17. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:00-11.30 Auditorium Fogdegården Felles samling for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, v/instituttleder. Presentasjon av programansvarlige, og samling på grupperom i etterkant. Krevende maritime operasjoner samles på rom B229.
 

Om ledelse av krevende maritime operasjoner

Dette er et mastergradsstudium som skal kvalifisere skipsoffiserer og landbasert personell innen maritim virksomhet, samt ledere og mellomledere fra andre operasjonelle organisasjoner, til en utvidet og fordypet forståelse av ledelse av krevende operasjoner. Studiet er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid.

Vi tilbyr masterprogrammet i to varianter:

  • Disiplinbasert (120 sp), normalt fulltid over 2 år. Kan også tas på deltid.
  • Erfaringsbasert (90 sp), normalt deltid over 3 år.

Opptakskrav

Søknadsfrist 1. mars

For disiplinbasert master er det krav om bachelorgrad eller minimum 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning.

For erfaringsbasert master er det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis. Søkere som mangler disse opptakskravene kan bli realkompetansevurdert.


Jobbmuligheter

Mastergraden er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid. Studiet gir relevant kompetanse innen flere bransjer, også utover den maritime næring. Dette kan for eksempel være luftfart, politi eller andre operasjonelle organisasjoner.


Studiets oppbygning

Dette er et samlingsbasert program, der undervisningen normalt skjer i perioder på to uker av gangen, med påfølgende selvstudium og en avsluttende prosjektoppgave som eksamen. Det er obligatorisk å delta på minimum 80 prosent av undervisningen.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i ledelse av krevende maritime operasjoner
Studiepoeng: 120 / 90

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. mars

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak