Masterprogram 2-årig, Ålesund

Ledelse av krevende maritime operasjoner

Bilde av skip på havet sett forfra

Om ledelse av krevende maritime operasjoner

Dette er et mastergradsstudium som skal kvalifisere skipsoffiserer og landbasert personell innen maritim virksomhet, samt ledere og mellomledere fra andre operasjonelle organisasjoner, til en utvidet og fordypet forståelse av ledelse av krevende operasjoner. Studiet er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid.


Opptakskrav

For disiplinbasert master er det krav om bachelorgrad eller minimum 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning. For erfaringsbasert master er det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis. Søknadsfristen er 1. mars.


Jobbmuligheter

Den maritime klyngen på Møre er en av de største og mest komplette næringsklynger i Norge. Behovet for utdanning og anvendt regional forskning er av stor betydning, og NTNU Ålesund en viktig akademisk ressurs. Den maritime klyngen på Møre er verdensledende innen design, bygging, utrustning og drift av avanserte fartøy for den globale oljeindustrien.


Studiets oppbygning

Både lærebøker og forskningsartikler vil være pensum. Avdeling for maritim teknologi og operasjoner (AMO) har forskningsprogram og aktive forskere knyttet til de ulike emnene i mastergraden. Studentene vil dermed kunne delta i et praksisfellesskap om forsking sammen med aktive forskere, og mastergradsoppgaver vil kunne knyttes til avdelingens forskningsprogram.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnavn: Master i ledelse av krevende maritime operasjoner
Studiepoeng: 120 / 90

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. mars

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak