Ledelse av krevende maritime operasjoner

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Ledelse av krevende maritime operasjoner

video avanserte maritime operasjoner

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Studiestart 2020

Studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart i august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital og vil være felles for alle tre studiebyer. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Det kommer mer informasjon om dette på nettsidene om immatrikulering.

Etter velkomstseremonien ønskes du velkommen til Master i ledelse av krevende maritime operasjoner. I oppstartsuka er det et rikholdig program hvor du får viktig informasjon om studiet. Du møter de du skal studere sammen med, lærerne dine, studieveileder og faddere. Mer informasjon kommer.

Studentliv

Få oversikt over alt du kan gjøre som student i Ålesund.

Bybuss i Ålesund

Billettpriser og rutetider

Parkering

Studenter må registrere bilnummer for tilgang til NTNUs parkeringsplasser.

Mer informasjon om parkeringsmuligheter

Kart over NTNU i Ålesund

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiestart og registrering

Hva må du ordne de første dagene.

Studentkort

Skaff studentkort. Kortet fungerer som lånekort til biblioteket, adgangskort til rom og til utskrifter. 

Slik får du studentkort.

Tilrettelegging

Slik får du tilrettelagt studiet ved NTNU.

Mer informasjon kommer! Følg med på nettsiden Fadder.

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mye av pensumet vil dessverre ikke være klart til studiestart. Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her.

Om ledelse av krevende maritime operasjoner

Om ledelse av krevende maritime operasjoner

Dette er et mastergradsstudium som skal kvalifisere skipsoffiserer og landbasert personell innen maritim virksomhet, samt ledere og mellomledere fra andre operasjonelle organisasjoner, til en utvidet og fordypet forståelse av ledelse av krevende operasjoner. Studiet er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller ønsker slikt eller tilliggende arbeid.

Vi tilbyr masterprogrammet i to varianter:

  • Disiplinbasert (120 sp), normalt fulltid over 2 år. Kan også tas på deltid.
  • Erfaringsbasert (90 sp), normalt deltid over 3 år.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

For disiplinbasert master er det krav om bachelorgrad eller minimum 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning.

For erfaringsbasert master er det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis. Søkere som mangler disse opptakskravene kan bli realkompetansevurdert.


Jobbmuligheter

Med en master i ledelse av krevende maritime operasjoner får du relevant kompetanse innen flere bransjer, også utover den maritime næring. Dette kan for eksempel være luftfart, politi eller andre operasjonelle organisasjoner.


Studiets oppbygning

Dette er et samlingsbasert program, der undervisningen normalt skjer i perioder på to uker av gangen, med påfølgende selvstudium og en avsluttende prosjektoppgave som eksamen. Det er obligatorisk å delta på minimum 80 prosent av undervisningen.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ledelse av krevende maritime operasjoner
Studieprogramkode: MLAKMO / 830MDO
Studiepoeng: 120 / 90
Undervisningsform: Heltid eller deltid

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Facebookgruppe for søkere til studier i Ålesund

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til Ålesund 2020

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Immatrikulering 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.  Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.