Videreutdanning og deltidsstudier

Kurs og studier med nær forestående søknadsfrist

– Teknologi og samfunn

Januar

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Applikasjonsutvikling for Android 25.01.2017
C#.NET 25.01.2017
Databaser 25.01.2017
Databaser 2 25.01.2017
Datakommunikasjon 25.01.2017
Datamaskinteknikk 25.01.2017
Digital fotografering 25.01.2017
Drift av lokalnettverk 25.01.2017
Drift av MS Exchange og MS SQL Server 25.01.2017
Grunnteorier og begreper i arkiv- og samlingsforvaltning 15.01.2017
HTML5 25.01.2017
Informasjonssikkerhet og produktforvaltning 25.01.2017
ITIL v3 25.01.2017
IT-introduksjon 25.01.2017
IT-strategi i organisasjoner 25.01.2017
Linux systemdrift 25.01.2017
Menneske og miljø i Afrika 10.01.2017
Nettverkssikkerhet 25.01.2017
Nettverksteknologi 25.01.2017
Objektorientert programmering med systemarbeid 25.01.2017
Operativsystemer 25.01.2017
PowerShell i praktisk scripting 25.01.2017
Praktisk Linux 25.01.2017
Programmering i C++ 25.01.2017
Programmering i Java 25.01.2017
Programmering i Visual Basic 25.01.2017
Prosjekteierstyring 10.01.2017
Webprogrammering med Python 25.01.2017
SharePoint 25.01.2017
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 05.01.2017
Sosiale medier 25.01.2017
Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer 25.01.2017
Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling 25.01.2017
System Center Configuration Manager 25.01.2017
System Center Operation Manager 25.01.2017
Videregående programmering i Java 25.01.2017
Virtuelle tjenere 25.01.2017
Webdesign 25.01.2017
Webprogrammering i PHP 25.01.2017
Webutvikling 1 25.01.2017
Webutvikling 2 25.01.2017
Windows server for systemansvarlige 25.01.2017
XML-Teknologi 25.01.2017