Videreutdanning og deltidsstudier

Kurs og studier med nær forestående søknadsfrist

– Teknologi og samfunn

September

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Geoteknikk I 15.09.2017
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 17.09.2017
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 12.09.2017
IKT i læring (MOOC) Kontinuerlig

Oktober

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Geografisk informasjonsbehandling 01.10.2017
Grunnleggende sporvedlikehold 01.10.2017
IKT i læring (MOOC) Kontinuerlig