Videreutdanning og deltidsstudier

Kurs og studier med nær forestående søknadsfrist

– Teknologi og samfunn

Januar

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Applikasjonsutvikling for Android 25.01.2018
Betongteknologi for bruker, drift og vedlikehold 15.01.2018
Big data 25.01.2018
Biologi og sykdomslære for informatikere 04.01.2018
Brukersentrert systemutvikling 04.01.2018
C++ fpr pårogrammerere 25.01.2018
C#.NET 25.01.2018
Databaser 25.01.2018
Databaser 2 25.01.2018
Datakommunikasjon 25.01.2018
Datamaskinteknikk 25.01.2018
Datasikkerhet 25.01.2018
Digital fotografering 25.01.2018
Drift av lokalnettverk 25.01.2018
Drift av MS Exchange og MS SQL Server 25.01.2018
Grunnteorier og begreper i arkiv- og samlingsforvaltning 15.01.2018
HTML5 25.01.2018
Industriell sikkerhet og pålitelighet 15.01.2018
Informasjonssikkerhet og produktforvaltning 25.01.2018
ITIL v3 25.01.2018
IT-introduksjon 25.01.2018
IT-strategi i organisasjoner 25.01.2018
Lean byggeprosess 25.01.2018
Linux systemdrift 25.01.2018
Medisin og samfunn 04.01.2018
Nettverkssikkerhet 25.01.2018
Nettverksteknologi 25.01.2018
Objektorientert programmering med systemarbeid 25.01.2018
Operativsystemer 25.01.2018
PowerShell i praktisk scripting 25.01.2018
Praktisk Linux 25.01.2018
Programmering i C++ 25.01.2018
Programmering i Java 25.01.2018
Programmering i Visual Basic 25.01.2018
Python for programmers 25.01.2018
Reflekterende prosesser 07.01.2018
SharePoint 25.01.2018
Skriving på jobb, Tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 19.01.2018
Sosiale medier 25.01.2018
Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer 25.01.2018
Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling 25.01.2018
System Center Configuration Manager 25.01.2018
System Center Operation Manager 25.01.2018
Videregående programmering i Java 25.01.2018
Virtuelle tjenere 25.01.2018
Webdesign 25.01.2018
Webprogrammering i PHP 25.01.2018
Webprogrammering med Python 25.01.2018
Webutvikling 1 25.01.2018
Webutvikling 2 25.01.2018
Windows server for systemansvarlige 25.01.2018
XML-Teknologi 25.01.2018

Februar

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 01.02.2018
Lean produksjon 01.02.2018
Overvanns- og ledningsteknologi 01.02.2018
Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system 10.02.2018
Prosjekteierstyring 01.02.2018