Videreutdanning og deltidsstudier

Kurs og studier med nær forestående søknadsfrist

– Teknologi og samfunn

Oktober

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Geografisk informasjonsbehandling 15.10.2019
UNI Smart læring  10.10.2018
IKT i læring (MOOC) Kontinuerlig

Desember

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Landmåling for bygg og anlegg 16.12.2019
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 15.12.2019
Vann- og avløpsteknikk 01.12.2019
IKT i læring (MOOC) Kontinuerlig

Januar

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Ioniserende stråling - vekselsvirkningsmekanismer og dosimetri 02.01.2020
Resirkulerende akvakultirsystemer - RAS 15.01.2020
KT i læring (MOOC) Kontinuerlig