Videreutdanning og deltidsstudier

Kurs og studier med nær forestående søknadsfrist

– Teknologi og samfunn

September

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 12.09.2017
IKT i læring (MOOC) Kontinuerlig