Videreutdanning og deltidsstudier

Kurs og studier med nær forestående søknadsfrist

– Teknologi og samfunn

Oktober

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Produksjon 1 01.10.2019
UNI Smart læring  10.10.2018
IKT i læring (MOOC) Kontinuerlig