Kurs og studier med nær forestående søknadsfrist

Videreutdanning og deltidsstudier

Kurs og studier med nær forestående søknadsfrist

– Teknologi og samfunn

TS - Søknadsfrister i juni

TS - Søknadsfrister i juli

 

Juli

Studieprogram/kurs Søknadsfrist
Internasjonal digital markedsføring  01.07.2020
Digital transformasjon og bærekraft Kontinuerlig
IKT i læring (MOOC) Kontinuerlig

TS - Søknadsfrister i august