Eiendomsutvikling og -forvaltning

Eiendomsutvikling og -forvaltning

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

OBS! Dette nettstedet er under ombygging og informasjonen kan bli endret. 

Eiendommer og bygninger representerer ofte betydelige verdier. Det ligger store økonomiske muligheter i god strategisk utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Til dette trengs profesjonelle eiendomsutviklere, forvaltere og praktikere med solid kunnskap innen arkitektur og teknikk, planlegging, økonomi og jus, personal- og prosjektledelse.

Masterprogrammet retter seg mot deg som arbeider med planlegging, utvikling eller rådgivning mot bygg og eiendommer, er byggeiere, eller har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Studentene har ulik utdanningsbakgrunn, og kommer fra både større og mindre organisasjoner, med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.

Utdanningen omfatter strategiske spørsmål vedrørende utvikling og arealplanlegging, organisering og ledelse av servicetjenester samt rådgivning innen fagområdet FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). Sentralt i utdanningen står det tverrfaglige konseptet Facilities Management, der vi har fokus på støttefunksjonene for å oppnå et best mulig grunnlag for kjernevirksomheten som foregår i bygningene. Den skal bidra til produktivitet og trivsel på arbeidsplassen.

NTNU er alene om å tilby videreutdanning på masternivå innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning/Facilities Management i Norge. 

Karrieremuligheter

Det er stort behov for formell og praktisk kompetanse innen bygg- og eiendomsforvaltning både i offentlig og privat sektor. Behovene er knyttet til:

  • Eiendomsutvikling, forvaltning, salg og utleie
  • Salg av produkter og tjenester innen eiendom
  • Prosjektutvikling og -ledelse

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet gir deg en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng. Programmet er nøye sammensatt av ulike kurs innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning som til sammen gir et bredt helhetsbilde av eiendom i et livsløp. Målet for NTNU er å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.

Les mer om studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium med 50 % studiebelastning over tre år, slik at du kan jobbe ved siden av. De første to årene tar du to kurs per semester. Det siste året er viet en avsluttende masteroppgave. De fleste samlingene går over tre dager, i hovedsak på NTNU, Gløshaugen. Det blir også arrangert ekskursjoner til utlandet i løpet av studietiden. For å sikre erfaringsutveksling i undervisningen, er det obligatorisk oppmøte på kurssamlingene.

Les mer om undervisning

Det vil bli åpnet for å søke i slutten av desember 2023. Søknadsfristen er ikke fastsatt ennå. Du søker til hele studiet under ett. Opptak krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring.

Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kursavgift: Kr 31.200- pr semester over tre år, til sammen kr 187.200,-. (Høsten 2023)

Les mer om kostnader

Kontakt oss gjerne på

For kontakt med saksbehandlere og faglige kontaktpersoner bruk lenka under. 

Kontakt og veiledning