Eiendomsutvikling og -forvaltning

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning


Eiendomsutvikling og - forvaltning

Eldre lagerbygning med lysende takkonstruksjon over.


Eiendomsutvikling og-forvaltning

Dette er et deltidsstudium for deg som jobber med bygg og eiendom.

Neste søknadsfrist er 10. mai 2021 med oppstart høsten 2021. Det vil være mulig å søke fra 5. januar 2021. 

Hvordan søke opptak

NTNU tilbyr også et ordinært toårig masterprogram i eiendomsutvikling- og forvaltning


Målgruppe

Masterstudiet retter seg mot deg som arbeider med planlegging, utvikling eller rådgivning mot bygg og eiendommer, er byggeiere, eller har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Studentene har ulik utdanningsbakgrunn, og kommer fra både større og mindre organisasjoner, med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.


→ Om studiet

Masterprogrammet ble arrangert for første gang i 2005, og er godt etablert med faglærere med høy, faglig kompetanse. Programmet er nøye sammensatt av ulike kurs innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning som til sammen gir et bredt helhetsbilde av eiendom i et livsløp. Målet for NTNU er å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.


→ Opptakskrav

Studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.


Karriere

Det er stort behov for formell og praktisk kompetanse innen bygg- og eiendomsforvaltning både i offentlig og privat sektor. Behovene er knyttet til:

  • Eiendomsutvikling, forvaltning, salg og utleie
  • Salg av produkter og tjenester innen eiendom
  • Prosjektutvikling og -ledelse

Den raske samfunnsutviklingen gir nye utfordringer, og bred kompetanse blir stadig viktigere for god oppgaveløsing i et mer komplekst samfunn. Eiendomsaktørenes kompetanse er ofte den enkeltfaktoren som har størst påvirkning på kvalitet og effektivitet. Studentene som har gjennomført masterprogrammet, mener kompetansen umiddelbart kommer til god, praktisk nytte.


→ Studiets oppbygging

Masterprogrammet gir deg en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium med 50 % studiebelastning over tre år, slik at du kan jobbe ved siden av. De første to årene tar du to kurs per semester. Det siste året er viet en avsluttende masteroppgave. De fleste samlingene går over tre dager, i hovedsak på NTNU, Gløshaugen. Det blir også arrangert ekskursjoner til utlandet i løpet av studietiden. For å sikre erfaringsutveksling i undervisningen, er det obligatorisk oppmøte på kurssamlingene.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltidstudium med samlinger i Trondheim

Søknadsfrist: 10. mai 2021

Pris: Se pris og angrerett

Blogg: Med flere bein å stå på

Smilende kvinne i gul genser.

Med flere bein å stå på

Møt interiørarkitekt Siril Betten som gjennom masteren har tilegnet seg en bred tverrfaglig kompetanse.

Blogg: Eiendom - i skjæringspunktet mellom ulike verdier

Eiendom - i skjæringspunktet mellom ulike verdier

Eiendom representerer mangfoldige verdier, blant annet innen økonomi, estetikk og bærekraft. Masterprogrammet samler både arkitekter, ingeniører og eiendomsutviklere.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.