Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning


Rockheim - Det nasjonale museet for populærmusikk i Trondheim


Dette er et deltidsstudium for deg som jobber med bygg og eiendom.

Hvordan søke opptak

Søknadsfrist: 14. mai 2018.

NTNU tilbyr også et ordinært toårig masterprogram i eiendomsutvikling- og forvaltning


Målgruppe

Masterstudiet retter seg mot kandidater med erfaring fra utvikling, forvaltning eller salg av bygg og eiendommer, som ønsker å øke sin kompetanse på fagområdet. Studentene har ulik utdanningsbakgrunn, og kommer fra både større og mindre organisasjoner, med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.


Om studiet

Masterprogrammet ble arrangert for første gang i 2005, og er godt etablert med faglærere med høy, faglig kompetanse. Programmet er nøye sammensatt av ulike kurs innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning som til sammen gir et bredt helhetsbilde av eiendom i et livsløp. Målet for NTNU er å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.


Opptakskrav

Studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.


Karriere

Det er stort behov for formell og praktisk kompetanse innen bygg- og eiendomsforvaltning, både i offentlig og privat sektor. Studentene som har gjennomført masterprogrammet, mener kompetansen umiddelbart kommer til god, praktisk nytte.

Den raske samfunnsutviklingen gir nye utfordringer, og bred kompetanse blir stadig viktigere for god oppgaveløsing i et mer komplekst samfunn. Eiendomsaktørenes kompetanse er ofte den enkeltfaktoren som har størst påvirkning på kvalitet og effektivitet.


Studiets oppbygging

Masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning gir deg en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium med 50 % studiebelastning over tre år, slik at du kan jobbe ved siden av. De første to årene tilbys to kurs per semester. Det siste året er viet en avsluttende masteroppgave. De fleste samlingene går over tre dager, i hovedsak på NTNU, Gløshaugen. Det blir også arrangert ekskursjoner til utlandet i løpet av studietiden. For å sikre erfaringsutveksling i undervisningen, er det obligatorisk oppmøte på kurssamlingene.


Studieveiledning

Faglig kontaktperson:
Elin Merete Røsok
Telefon 73 59 50 44
E-post elin.m.rosok@ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Oddbjørg Mikkelsen
Telefon 73 59 66 39
E-post oddbjorg.mikkelsen@ntnu.no


Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltidstudium med samlinger i Trondheim

Søknadsfrist: 14. mai 2018

Pris: Se pris og angrerett

Last ned brosjyre (pdf) 

Samlinger høsten 2018

AAR6031 Intro/FM, eiendomsforv. og service:

  • 27. - 31. august
  • 18.- 20. sept. (Oslo/Forsvarsbygg)

AAR6021 Eiendomsutvikling og arealplanlegging:

  • 23.-25. okt.
  • 19.-21. nov.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.