Studier

Er du menneskelig nok til å jobbe med teknologi?

Er du menneskelig nok til å jobbe med teknologi?

– Ta ut potensialet ditt!Kunstig intelligens er viktig for å løse fremtidens utfordringer.


I 2030 trenger Norge 40 000 flere teknologer. Vil du være en av dem? 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk tilbyr en rekke studieprogram innenfor realfag og teknologi. Vi utdanner både ingeniører og sivilingeniører med bred kompetanse innen ulike områder av digitalisering og elektrifisering. 

Hos oss kan du studere digitale teknologier, elektroniske systemer, kommunikasjonsteknologi, cyber sikkerhet, kybernetikk og automatisering, elektro, elkraftteknikk og energi og miljø. Innen realfag uteksaminerer vi kandidater med bachelorgrad og mastergrad med spisskompetanse innenfor matematiske fag. 

Interesserer du deg for realfag og teknologi og ønsker å satse på en fremtidsrettet yrkeskarriere, så har vi studier som passer for deg. Utdanningene ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk bidrar til å gjøre fremtiden smart, trygg og bærekraftig

Kunnskap for en bedre verden.

Våre studieprogram

For søkarar frå vidaregåande skole
Studieprogram Grad År Campus
Automatisering og intelligente systemer Bachelor (ingeniør) 3 Trondheim, Ålesund
Cybersikkerhet og datakommunikasjon Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Dataingeniør Bachelor (ingeniør) 3 Trondheim, Gjøvik, Ålesund
Datateknologi Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Digital forretningsutvikling Bachelor 3 Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor 3 Trondheim, Gjøvik
Elektrifisering og digitalisering Bachelor (ingeniør) 3 Trondheim
Elektroingeniør Bachelor (ingeniør) 3 Gjøvik
Elektronisk systemdesign og innovasjon  Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Elektronisk systemingeniør Bachelor (ingeniør) 3 Trondheim
Energi og miljø Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning   1 Ålesund
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning   1 Trondheim
Informatikk Bachelor 3 Trondheim
Informasjonsbehandling Bachelor 3 Nettbasert
Kybernetikk og robotikk Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Master (lektor) 5 Trondheim
Matematiske fag Bachelor 3 Trondheim
Matematiske fag   1 Trondheim
Programmering Bachelor 3 Gjøvik
Realfagskurs   0,5 Trondheim

 

For deg med bachelorgrad
 
Studieprogram Grad År Campus
Applied Computer Science Master 2 Gjøvik
Digital Infrastructure and Cyber Security Master 2 Trondheim

Computational Colour and Spectral Imaging

Master (Erasmus Mundus) 2 Gjøvik
Datateknologi Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Digital transformasjon Master 2 Trondheim
Electric Power Engineering Master 2 Trondheim
Electronic Systems Design Master  2 Trondheim
Embedded Computing Systems Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Energi og miljø Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
European Wind Energy Master (dobbelgrad) 2 Trondheim
Industriell kybernetikk Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Informatics Master 2 Trondheim
Information Security Master 2 Gjøvik
Kybernetikk og robotikk Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Mathematical Sciences Master 2 Trondheim
Mechatronics and Automation (vertsfakultet IV) Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Renewable Energy in the Marine Environment Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Security and Cloud Computing Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Simulering og visualisering (siste opptak i 2023) Master 2 Ålesund

For deg som er i arbeidslivet og har bachelorgrad: Etter- og vidareutdanning (EVU)
Studieprogram Grad År Campus
Helseinformatikk (vertsfakultet MH) Master (EVU) 2 Trondheim
Information Security Master (EVU) 3 Gjøvik

 

For deg med mastergrad som vil søke lønna utdanning hos oss

Studieprogram Grad År Campus
Datateknologi og informatikk Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Elektronikk og telekommunikasjon Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Elkraftteknikk Ph.d. 3 Trondheim
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Matematiske fag Ph.d. 3 Trondheim
Medisinsk teknologi (tverrfaglig) Ph.d. 3 Trondheim
Teknisk kybernetikk Ph.d. 3 Trondheim

Lær meir om ph.d.-utdanningane våre

SoMe studier

Senter for fremragende utdanning

Senter for fremragende utdanning (SFU)

logo SFU

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

 


Satsningsområder

Satsningsområder

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk satser på innovative læringsformer og tverrfaglige utdanninger. Vår målsetting er at våre fagmiljø skal være ledende innen smarte læringsformer og TechEd. 

Strategiske satsingsområder ved fakultetet:

 

Studier – Kontakt

Kontakt oss

Ansatte i studieseksjonen

Studieveiledere

Spørsmål om våre studier?
Send en e-post til studier@ie.ntnu.no

Krysspublisert JFP nettside

Følg Jævli flink serien