Studier

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studier

Satsningsområder

Satsningsområder

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk satser på innovative læringsformer og tverrfaglige utdanninger. Vår målsetting er at våre fagmiljø skal være ledende innen smarte læringsformer og TechEd. 

Strategiske satsingsområder ved fakultetet:

 

Senter for fremragende utdanning

Senter for fremragende utdanning (SFU)

Status sSFU logoom SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

 


Studier – Kontakt

Kontakt oss

Roger Midtstraum
Prodekan for utdanning
Roger Midtstraum
Audun Grøm
Prodekan for bachelor ingeniørutdanning
Audun Grøm
Vegard Rønning
Seksjonssjef

Brynjulf Owren

Ansatte i studieseksjonen

Studieveiledere

Spørsmål om våre studier?
Send en e-post til studier@ie.ntnu.no

Studieprogram

Studieprogram

Vi tilbyr framtidsrettede studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad innenfor våre fagområder.

 

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Grad År Campus
Dataingeniør Bachelor (ingeniør) 3 Trondheim, Gjøvik, Ålesund
Datateknologi Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Digital forretningsutvikling Bachelor 3 Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor 3 Trondheim, Gjøvik
Elektronisk systemdesign og innovasjon  Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Elektroingeniør Bachelor (ingeniør) 3 Trondheim, Gjøvik, Ålesund
Energi og miljø Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning   1 Ålesund
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning   1 Trondheim
Informatikk Bachelor 3 Trondheim
Informasjonsbehandling Bachelor 3  
Kommunikasjonsteknologi Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Kybernetikk og robotikk Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Master (lektor) 5 Trondheim
Matematiske fag Bachelor 3 Trondheim
Matematiske fag   1 Trondheim
Programmering Bachelor 3 Gjøvik
Realfagskurs   0,5 Trondheim

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Grad År Campus
Applied Computer Science Master 2 Gjøvik
Colour in Science and Industry (COSI) Master (Erasmus Mundus) 2 Gjøvik
Communication Technology Master 2 Trondheim

Computational Colour and Spectral Imaging

Master / Erasmus Mundus 2 Gjøvik
Datateknologi Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Digital samhandling Master 2 Trondheim
Electric Power Engineering Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Electronic Systems Design Master  2 Trondheim
Embedded Computing Systems Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Energi og miljø Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Helseinformatikk Master (EVU) 2 Trondheim
Industriell kybernetikk Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Informasjonssikkerhet Master (EVU) 3 Gjøvik
Informatikk Master 2 Trondheim
Information Security Master 2 Gjøvik
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger   1 Trondheim
Kybernetikk og robotikk Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Mathematical Sciences Master 2 Trondheim
Renewable Energy in the Marine Environment Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Security and Cloud Computing Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Simulering og visualisering Master 2 Ålesund
Wind Energy Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim

 

For søkere med mastergrad
Studieprogram Grad År Campus
Datateknologi og informatikk Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Elektronikk og telekommunikasjon Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Elkraftteknikk Ph.d. 3 Trondheim
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Matematiske fag Ph.d. 3 Trondheim
Medisinsk teknologi (tverrfaglig) Ph.d. 3 Trondheim
Teknisk kybernetikk Ph.d. 3 Trondheim

Lær mer om våre ph.d.-utdanninger