Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studier

Satsningsområder

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk satser på innovative læringsformer og tverrfaglige utdanninger. Vår målsetting er at våre fagmiljø skal være ledende innen smarte læringsformer og TechEd. 

Strategiske satsingsområder ved fakultetet:

 

Senter for fremragende utdanning (SFU)

Status sSFU logoom SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

 


Kontakt oss

Roger Midtstraum
Prodekan for utdanning
Roger Midtstraum
Audun Grøm
Prodekan for bachelor ingeniørutdanning
Audun Grøm
Vegard Rønning
Seksjonssjef
 Brynjulf Owren

Ansatte i studieseksjonen

Studieveiledere

Spørsmål om våre studier?
Send en e-post til studier@ie.ntnu.no

Studieprogram

Vi tilbyr framtidsrettede studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad innenfor våre fagområder.

 

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Grad År
Automatiseringsteknikk Ålesund Bachelor / ingeniør 3
Dataingeniør Gjøvik Bachelor / ingeniør 3
Dataingeniør Kalvskinnet Bachelor / ingeniør 3
Dataingeniør Ålesund Bachelor / ingeniør 3
Datateknologi Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Elektronisk systemdesign og innovasjon  Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Elektroingeniør1 Gjøvik Bachelor / ingeniør 3
Elektroingeniør Gløshaugen Bachelor / ingeniør 3
Elkraftsystemer Ålesund Bachelor / ingeniør 3
Energi og miljø Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Ålesund   1
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Gløshaugen   1
Informatikk Gløshaugen Bachelor 3
Informatikk Gjøvik   1
Informatikk, drift av datasystemer2 Kalvskinnet Bachelor 3
Informatikk, informasjonsbehandling2 Nettbasert Bachelor 3
IT-drift og informasjonssikkerhet Gjøvik Bachelor 3
IT-støttet bedriftsutvikling Kalvskinnet Bachelor 3
Kommunikasjonsteknologi Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Kybernetikk og robotikk Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Gløshaugen Master / lektor 5
Matematiske fag Gløshaugen Bachelor 3
Matematiske fag Gløshaugen   1
Programmering [Spill | Applikasjoner] Gjøvik Bachelor 3
Realfagskurs Gløshaugen   0,5

Kan også tas som nettbasert deltidsstudium over 4 år.
2 Krever ekstra emner for å kvalifisere til master i informatikk ved NTNU

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Grad År
Applied Computer Science Gjøvik Master 2
Colour in Science and Industry (COSI) Gjøvik Master / Erasmus Mundus 2
Datateknologi Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
Electric Power Engineering Gløshaugen Master 2
Electronic Systems and Instrumentation Gløshaugen Master 2
Electronic Systems Design Gløshaugen Master  2
Embedded Computing Systems Gløshaugen Master / Erasmus Mundus 2
Energibruk og energiplanlegging Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
Helseinformatikk Gløshaugen Master / EVU 2
Industriell kybernetikk Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
Informasjonssikkerhet Gjøvik Master / EVU 3
Informatikk Gløshaugen Master 2
Information Security Gjøvik Master 2
Information Systems Gløshaugen Master 2
IKT-basert samhandling Kalvskinnet Master 2
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger Trondheim   1
Kybernetikk og robotikk Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
Mathematical Sciences Gløshaugen Master 2
Renewable Energy in the Marine Environment Gløshaugen Master / Erasmus Mundus 2
Security and Cloud Computing Gløshaugen Master / Erasmus Mundus 2
Simulering og visualisering Ålesund Master 2
Communication Technology Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
Wind Energy Gløshaugen Master / Erasmus Mundus 2

 

For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Grad År
Computer Science Gjøvik Ph.d. 3
Elektronikk og telekommunikasjon Gløshaugen Ph.d. 3
Elkraftteknikk Gløshaugen Ph.d. 3
Informasjonsteknologi Gløshaugen Ph.d. 3
Information Security Gjøvik Ph.d. 3
Matematiske fag Gløshaugen Ph.d. 3
Medisinsk teknologi (tverrfaglig) Gløshaugen Ph.d. 3
Teknisk kybernetikk Gløshaugen Ph.d. 3
Telematikk Gløshaugen Ph.d. 3

Lær mer om våre ph.d.-utdanninger