Studier

Er du menneskelig nok til å jobbe med teknologi?

Er du menneskelig nok til å jobbe med teknologi?

– Ta ut potensialet ditt!


Økende bruk av AI, roboter og nye kommunikasjonsverktøy, krever gode hoder som forstår samspillet mellom menneske og teknologi. Vi trenger folk som ønsker å forstå hvordan vi kan integrere teknologien i samfunnet og hverdagen vår.

 

Kunnskap for en bedre verden

Visste du at matematikere kan brødfø verden? Eller at ingeniører kan gjennomføre hjernekirurgi?
Innen 2050 må vi produsere 60 % mer mat. Matematiske teknikker og teknologier kan bidra til å sikre det globale matbehovet. En master i simulering og visualisering gjør at du kan gjennomføre virtuelle operasjoner – og bidra til å redde liv.
Utdanningene ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU gir deg kunnskap som gjør fremtiden smart, trygg og bærekraftig.

Våre studieprogram

Vi tilbyr framtidsrettede studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad innenfor våre fagområder. På våre studieprogram som ikke har oppnådd kjønnsballanse har vi et eget prosjekt for jentene. -Bli med oss på unike aktiviteter hele året, i Ada.

Webinarene for sesongen 2021 er nå avsluttet.

opptak av webinar

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Grad År Campus
Automatisering og intelligente systemer Bachelor (ingeniør) 3 Ålesund
Dataingeniør Bachelor (ingeniør) 3 Trondheim, Gjøvik, Ålesund
Datateknologi Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Digital forretningsutvikling Bachelor 3 Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor 3 Trondheim, Gjøvik
Elektrifisering og digitalisering Bachelor 3 Trondheim
Elektronisk systemdesign og innovasjon  Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Elektroingeniør Bachelor (ingeniør) 3 Trondheim, Gjøvik
Energi og miljø Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning   1 Ålesund
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning   1 Trondheim
Informatikk Bachelor 3 Trondheim
Informasjonsbehandling Bachelor 3  
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Kybernetikk og robotikk Master (sivilingeniør) 5 Trondheim
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Master (lektor) 5 Trondheim
Matematiske fag Bachelor 3 Trondheim
Matematiske fag   1 Trondheim
Programmering Bachelor 3 Gjøvik
Realfagskurs   0,5 Trondheim

 

For deg med bachelorgrad
 
Studieprogram Grad År Campus
Applied Computer Science Master 2 Gjøvik
Colour in Science and Industry (COSI) Master (Erasmus Mundus) 2 Gjøvik
Communication Technology Master 2 Trondheim

Computational Colour and Spectral Imaging

Master / Erasmus Mundus 2 Gjøvik
Datateknologi Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Digital samhandling Master 2 Trondheim
Electric Power Engineering Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Electronic Systems Design Master  2 Trondheim
Embedded Computing Systems Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Energi og miljø Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Industriell kybernetikk Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Informatikk Master 2 Trondheim
Information Security Master 2 Gjøvik
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger   1 Trondheim
Kybernetikk og robotikk Master (sivilingeniør) 2 Trondheim
Mathematical Sciences Master 2 Trondheim
Renewable Energy in the Marine Environment Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Security and Cloud Computing Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim
Simulering og visualisering Master 2 Ålesund
Wind Energy Master (Erasmus Mundus) 2 Trondheim

For deg som er i arbeidslivet og har bachelorgrad: Etter- og videreutdanning (EVU)
Studieprogram Grad År Campus
Helseinformatikk Master (EVU) 2 Trondheim
Informasjonssikkerhet Master (EVU) 3 Gjøvik

 

For deg med mastergrad som vil søke lønnet utdanning hos oss
 

Studieprogram Grad År Campus
Datateknologi og informatikk Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Elektronikk og telekommunikasjon Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Elkraftteknikk Ph.d. 3 Trondheim
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik
Matematiske fag Ph.d. 3 Trondheim
Medisinsk teknologi (tverrfaglig) Ph.d. 3 Trondheim
Teknisk kybernetikk Ph.d. 3 Trondheim

Lær mer om våre ph.d.-utdanninger

SoMe studier

Senter for fremragende utdanning

Senter for fremragende utdanning (SFU)

logo SFU

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

 


Satsningsområder

Satsningsområder

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk satser på innovative læringsformer og tverrfaglige utdanninger. Vår målsetting er at våre fagmiljø skal være ledende innen smarte læringsformer og TechEd. 

Strategiske satsingsområder ved fakultetet:

 

Studier – Kontakt

Kontakt oss

Ansatte i studieseksjonen

Studieveiledere

Spørsmål om våre studier?
Send en e-post til studier@ie.ntnu.no

Krysspublisert JFP nettside