Elektronikk og telekommunikasjon

Elektronikk og telekommunikasjon

Ph.d.-program (doktorgrad)

Forskning betyr ofte å finne løsninger sammen. Foto: Geir Mogen.

Studier PHD-faktaboks

  • Ph.d. Fulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim, Gjøvik
  • Opptak Se søknad og opptak
  • Søknadsfrist Rullerende opptak

Vil du forske på energisparing og lagringskapasitet?

Ph.d.-programmet i elektronikk og telekommunikasjon er for deg som vil forske på dagens og morgendagens avanserte elektroniske systemer, og bidra til implementering av bl.a. IoT, kunstig intelligens, energivennlig elektronikk og fremtidens medisinske teknologi.

Elektroniske systemer er sentrale i vårt samfunn, og med en doktorgrad innen elektronikk og telekommunikasjon kan du bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer og utvikle et bærekraftig samfunn.

Studieprogrammet er faglig knyttet til hovedområdet elektroteknikk og telekommunikasjon, men omfatter tverrfaglig forskningsområder som medisinsk teknologi, energivennlig elektronikk, småsatellitteknologi og autonome farkoster.

Hovedområder innen elektroteknikk og telekommunikasjon er forskning og utdanning innen mikroelektronikk, trådløs teknologi, navigasjon, signal- og bildebehandling, tale- og musikkteknologi og nanoteknologi.

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Les mer om programmets oppbygning

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i elektroteknikk og telekommunikasjon åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. 

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering.

Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet. 

Kontaktinformasjon