Elektronikk og telekommunikasjon

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim–Gjøvik

Elektronikk og telekommunikasjon

– Vil du forske på energisparing og lagringskapasitet?

 

Bilde av mann og kvinne som forsker
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Ph.d.

  • Heltid
  • Hele året Søknadsfrist

Om elektronikk og telekommunikasjon

Om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i elektronikk og telekommunikasjon er for deg som vil forske på dagens og morgendagens avanserte elektroniske systemer, og bidra til implementering av bl.a. IoT, kunstig intelligens, energivennlig elektronikk og fremtidens medisinske teknologi.

Elektroniske systemer er sentrale i vårt samfunn, og med en doktorgrad innen elektronikk og telekommunikasjon kan du bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer og utvikle et bærekraftig samfunn.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering. Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning.


Jobbmuligheter

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i elektroteknikk og telekommunikasjon åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor.


Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.


Intervju med ph.d.-studenter

Lurer du på hvordan det er å ta en forskerutdanning? Les mer om studentenes egne erfaringer.


Kontakt

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet.

 

Fakta (PHET)

Fakta

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHET
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim og Gjøvik
Søknadsfrist: Rullerende opptak

Institutt for elektroniske systemer, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Kontakt

Kontakt

Kontaktperson:
Nina Lundberg (IES)
Anne Danielsen (Fakultetet)

Faglig kontaktperson:
Thomas Tybell

Allerede ph.d.-student?

Allerede ph.d.-student?

Lær hvordan du gjennomfører en doktorgrad på:

Doktorgrad 1-2-3