Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium

Foto: Ole Ekker

studyprogramme-autofacts-portlet

 • Forprøve/forkursFulltid, 1 år
 • Studiested Ålesund
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
252FK, Sat Dec 02 04:19:12 CET 2023 | VS

Kvalifiser deg til en ingeniørutdanning  

Mangler du generell studiekompetanse eller fysikk og matematikk? Har du yrkesutdanning eller praksis og ønsker å bli ingeniør? Nå har du mulighet til å kvalifisere deg for en ingeniørutdanning på ett år!

Fullt forkurs inneholder fagene: Norsk, Engelsk, Matematikk, Fysikk, Teknologi og samfunn.

Forkurset er arbeidskrevende, men deg gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved en av landets ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger.

Søkere med forkurs uten fritak i noen fag har fordelen av å konkurrere i egen forkurskvote på alle 3-årige ingeniørutdanninger (unntatt bioingeniør). 

NTNU tilbyr ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Ålesund og Trondheim.

Fagene i forkurset er tilpasset for å gi mest mulig grunnlag for videre teknologiske studier.  Fullt forkurs består av fem fag: 

 • Norsk 
 • Engelsk 
 • Matematikk 
 • Fysikk 
 • Teknologi og samfunn

Med generell studiekompetanse kan du søke fritak i norsk, engelsk og teknologi og samfunn. 

Les mer om hva du lærer

Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning og 5-årige sivilingeniørutdanning. 

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert de som fullfører alle fagene. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.

Les mer om jobbmulighetene

Forkurset er arbeidskrevende og arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Du kan bli med i linjeforeningen Syntax. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Les mer om studiemiljøet

Studiet består av fem obligatoriske fag som alle går over både høst- og vårsemesteret. Følgende emner inngår i forkurset:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Teknologi og samfunn.

Det krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføre. 

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 90 studieplasser. ​​

For å være kvalifisert for forkurs må en av følgende fagkombinasjoner være oppfylt: 

 1. Avlagt og bestått fag- eller svenneprøve. Alle fag-/svennebrev er likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen. 
 2. Bestått Vg1 og Vg2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående opplæring
 3. Realkompetanse. For å få godkjent realkompetanse må søkeren oppfylle følgende vilkår:
  - søker må fylle 18 år eller mer i søknadsåret 
  - søker må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole. 

Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. Nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. 

      4. Generell studiekompetanse.

Med generell studiekompetanse kan du søke fritak i norsk, engelsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk. 

Forkurset er godkjent for studielån i Lånekassen. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning