Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Kvinne løser et regnestykke på interaktiv skjerm

Om forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

NTNU tilbyr ettårig forkurs for ingeniørutdanning i Trondheim og Ålesund.

Dette forkurset er for deg som ikke fyller opptakskravene til ingeniørutdanningene. Forkurset er spesielt rettet inn mot personer med yrkesutdanning og praksis som ønsker å ta høyere teknisk utdanning. Utvalget av fag, vinkling av stoff og undervisningsmetoder er tilpasset dette.


Opptakskrav

Fullført og bestått VG1 og VG2 for yrkesfaglig utdanningsprogram eller generell studiekompetanse eller grunnskole og minimum fem års yrkespraksis/utdanning.


Studiets oppbygging

Forkurset er arbeidskrevende. Det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Arbeidsformen er klasseromsundervisning og laboratorieøvelser. Vi råder deg til å friske opp matematikkunnskapene på forhånd.


Studieveiledning

Faglige spørsmål: Magne Haugen, +47 70 16 13 14, magne.haugen@ntnu.no

For andre studieadministrative henvendelser: Solveig Skorpen, +47 70 16 12 59, ss@ntnu.no

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studiepoeng: Ingen
Undervisningsform: Heltid

Institutt for IKT og realfag

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb.

Søk opptak