Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium

Foto: Ole Ekker

studyprogramme-autofacts-portlet

 • Forprøve/forkursFulltid, 1 år
 • Studiested Ålesund
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
252FK, Thu May 30 22:20:33 CEST 2024 | VS

Kvalifiser deg til en ingeniørutdanning  

Mangler du generell studiekompetanse eller fysikk og matematikk? Har du yrkesutdanning eller praksis og ønsker å bli ingeniør? Nå har du mulighet til å kvalifisere deg for en ingeniørutdanning på ett år!

Med en dyp forståelse av realfag, humanistiske fag, ny teknologi og evnen til å tenke selv kan du være med å bidra til en bærekraftig verden.

Fullt forkurs inneholder fagene Norsk, Engelsk, Matematikk, Fysikk, Teknologi og samfunn. Fagene er tilpasset for at du skal få et godt grunnlag for videre teknologiske studier. Forkurset er arbeidskrevende, men deg gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved en av landets ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger.

Søkere med forkurs uten fritak i noen fag har fordelen av å konkurrere i egen forkurskvote på alle 3-årige ingeniørutdanninger (unntatt bioingeniør). 

NTNU tilbyr også forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Trondheim. 

Fagene i forkurset er tilpasset for å gi mest mulig grunnlag for videre teknologiske studier.  Fullt forkurs består av fem fag: 

 • Norsk 
 • Engelsk 
 • Matematikk 
 • Fysikk 
 • Teknologi og samfunn

Med generell studiekompetanse kan du søke fritak i norsk, engelsk og teknologi og samfunn. Årlig frist for å søke om dette er 1. september.

 Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse. Dersom du ikke tar alle fagene, vil lån og stipend bli redusert.

Les mer om hva du lærer

Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning og 5-årige sivilingeniørutdanning. 

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert de som fullfører alle fagene. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.

Les mer om jobbmulighetene

Forkurset er arbeidskrevende og arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Du kan bli med i linjeforeningen Syntax. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Les mer om studiemiljøet

Studiet består av fem obligatoriske fag som alle går over både høst- og vårsemesteret. Følgende emner inngår i forkurset:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Teknologi og samfunn.

Det krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføre. Har du generell studiekompetanse kan du søke fritak i norsk, engelsk og teknologi og samfunn. Årlig frist for å søke om dette er 1. september.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 90 studieplasser. ​​

For å være kvalifisert for forkurs må en av følgende fagkombinasjoner være oppfylt: 

 1. Avlagt og bestått fag- eller svenneprøve. Alle fag-/svennebrev er likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen. 
 2. Bestått Vg1 og Vg2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående opplæring
 3. Realkompetanse. For å få godkjent realkompetanse må søkeren oppfylle følgende vilkår:
  - søker må fylle 18 år eller mer i søknadsåret 
  - søker må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole. 

Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. Nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. 

      4. Generell studiekompetanse.

Med generell studiekompetanse kan du søke fritak i norsk, engelsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk. 

Forkurset er godkjent for studielån i Lånekassen. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning