Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

bilde forkurs for ingeniørutdanning

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Forprøve/forkurs

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og du får informasjon om de ulike tilbudene til Jenteprosjektet Ada. Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med.

Les om velkomsdag for jenter

Velkomstseremoni for nye studenter.

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart i august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital og vil være felles for alle tre studiebyer. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020
 

Mandag 10. august

Studentene møter i oppsatt rom og gruppe. Det er frivillig oppmøte, du kan også følge digital immatrikuleringen hjemmefra.

Tid Sted Hva
10.00

- Borgundfjorden, Gruppe FKA1

- Naftadjupet,
Gruppe FKA2

- Rom G239,
Gruppe FKB1  

- Rom G129,
Gruppe FKB2

Frivillig oppmøte med Fadder.
11.00 Digital immatrikulering, vi ser på sammen.
12.00 Institutt for IKT og realfag (IIR), Fadder, Studentorganisasjonene og linjeforeningene presenterer seg digitalt.

 

Onsdag 12. august
 

Tid Sted Hva

09.15

- Brosundet, Gruppe FKA1

- Naftadjupet,
Gruppe FKA2

- Rom G239,
Gruppe FKB1  

- Rom G133,
Gruppe FKB2
Obligatorisk oppstartsprogram
 
13.15-14.00
 
Webinar - obligatorisk kurs i Blackboard og StudentWeb


Torsdag 13. august

Tid Sted Hva
08.15-16.00 - Brosundet, Gruppe FKA1

- Naftadjupet,
Gruppe FKA2

- Rom G239,
Gruppe FKB1  

- Rom G133,
Gruppe FKB2
Undervisning og møter

 

Fredag 14. august

Tid Sted Hva
08.15-16.00

- B228, Gruppe FKA1 og FKA2

- Rom G239,
Gruppe FKB1  

- Rom G133,
Gruppe FKB2

Undervisning og møter

Ved å delta i fadderuka vil de fleste få en enklere hverdag de første ukene i Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med andre allerede første dag på NTNU.

Les mer om fadderuka

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.
 

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Om forkurs for ingeniørutdanning

NTNU tilbyr ettårig forkurs for ingeniørutdanning i Trondheim og Ålesund.

Dette forkurset er for deg som ikke fyller opptakskravene til ingeniørutdanningene. Forkurset er spesielt rettet inn mot personer med yrkesutdanning og praksis som ønsker å ta høyere teknisk utdanning. Utvalget av fag, vinkling av stoff og undervisningsmetoder er tilpasset dette.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.


NTNU tilbyr også:


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:

  1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
  2. Generell studiekompetanse.
  3. Grunnskole og minst 5 års praksis.

Videre studier

Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning. 20% av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.


Studiets oppbygging

Forkurset er arbeidskrevende. Det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Arbeidsformen er klasseromsundervisning og laboratorieøvelser. Vi råder deg til å friske opp matematikkunnskapene på forhånd.

Følgende emner inngår:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kommunikasjon og norsk
  • Teknologi og samfunn

Studieveiledning

For andre studieadministrative henvendelser: Solveig Skorpen, +47 70 16 12 59, ss@ntnu.no


Studiemiljø

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø.


Læringsutbytte

En student som har fullført studieprogrammet forventes å ha oppnådd et læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Luft

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: 252FK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.