Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniørutdanning


 

Velkommen til studiestart 2018

Velkomstdag for jenter 14. august

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. 

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for Y-vei og TRES er torsdag 5. juni

For deg som har fått opptak gjennom Y-veien eller Tresemesterordningen (TRES) er det studiestart tirsdag 5. juni kl. 09.00.

Sted: NTNU i Ålesund, auditorium Fogdegården.

Oppstart for studiene

Bachelor, master, og forkursstudenter

Torsdag 16.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 08:15 - 10:00  Brosundet Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer og 1.års studenter ved Master i simulering og visualisering. Fra kl 09:15 Fagseksjonene har eget program. Felles info for studentene
Kl 09:15 - 10:00 Brosundet Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer. Fortsetter i rom L160 og L163 i data- og elektrolab i lab-bygg etter inndeling i grupper Obligatorisk oppstartsprogram
Kl 10:00-12:00 Rom L160 og L153 Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer. Obligatorisk oppstartsprogram 
 Kl 09:15 – 12:00 Rom C219 Master i simulering og visualisering Obligatorisk oppstartsprogram
Kl 09:15 -10:00 Naftadjupet Forkurs for ingeniørutdanning Felles informasjon
Kl 10:15 -12:00 Rom G239 og G328B Forkurs for ingeniørutdanning Obligatorisk oppstartsprogram

Fredag 17.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 09:15 – 14:00 Rom G239
og 328B
Forkurs for ingeniørutdanning Undervisning
Kl 09:15 – 14:00 Rom L160
og L163
Bachelor ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer Arbeid med oppstarts-oppgavene
Kl 14:15-15:00 Fogdegården Forkursstudentene, 1.års ingeniørstudentene (automatisering-, data og elkraftteknikk og 1.års mastergradstudenter i  simulering og visualisering som har behov for kurs.) Kurs i Blackboard og Studentweb

Mandag 20.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 08:15 - 14:00    Undervisning etter timeplan for alle grupper Undervisning
    2. - og 3. års bachelorstudenter starter etter timeplan. For annen informasjon, se Blackboard.

Oppstart


Tidspunktene er med forbehold om endringer

Om forkurs for ingeniørutdanning

NTNU tilbyr ettårig forkurs for ingeniørutdanning i Trondheim og Ålesund.

Dette forkurset er for deg som ikke fyller opptakskravene til ingeniørutdanningene. Forkurset er spesielt rettet inn mot personer med yrkesutdanning og praksis som ønsker å ta høyere teknisk utdanning. Utvalget av fag, vinkling av stoff og undervisningsmetoder er tilpasset dette.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

20 % av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:
1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
2. Generell studiekompetanse.
3. Grunnskole og minst 5 års praksis

Med generell studiekompetanse får du automatisk fritak i norsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager.


Studiets oppbygging

Forkurset er arbeidskrevende. Det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Arbeidsformen er klasseromsundervisning og laboratorieøvelser. Vi råder deg til å friske opp matematikkunnskapene på forhånd.

Følgende emner inngår:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kommunikasjon og norsk
  • Teknologi og samfunn

Studieveiledning

For andre studieadministrative henvendelser: Solveig Skorpen, +47 70 16 12 59, ss@ntnu.no

Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: 252FK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)