bilde forkurs for ingeniørutdanning

3 studenter undervises. Foto.

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

– Trenger du å kvalifisere deg til en ingeniørutdanning?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Forprøve/forkurs

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Hva lærer du?

På dette forkurset tar du flere emner som kvalifiserer deg til opptak til en ingeniørutdanning. Forkurset er spesielt rettet inn mot personer med yrkesutdanning eller praksis og som ønsker å ta en ingeniørutdanning. Kurset er arbeidskrevende, men det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag til å studere videre ved en ingeniørutdanning. Forkurset er godkjent for studielån i Lånekassen. Dette lærer du på studiet. 


Søk opptak

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag for å søke:

  1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
  2. Generell studiekompetanse.
  3. Grunnskole og minst 5 års praksis.

Slik søker du og dette er opptakskravene.


Studiemiljø

Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Studiehverdagen på forkurset.


Studiets oppbygging

Studiet består av fire obligatoriske emner som alle går over både høst- og vårsemesteret. Følgende emner inngår i forkurset: Matematikk, Fysikk, Kommunikasjon og norsk og Teknologi og samfunn. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning. 20% av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere som svarer på administrative spørsmål om studiet. For faglige spørsmål, kontakt studieprogramleder. Slik tar du kontakt med oss.

 

Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

Innsida for studenter

Tema og tjenester for deg som allerede er student på NTNU

Studiehåndbøker og studieplaner | Verktøy | Campus | Litteratur

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: 252FK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona