Datateknologi og informatikk

Datateknologi og informatikk

Ph.d.-program (doktorgrad)

Forskning betyr ofte å finne løsninger sammen. Foto: Geir Mogen.

Studier PHD-faktaboks

  • Ph.d. Fulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim, Gjøvik
  • Opptak Se søknad og opptak
  • Søknadsfrist Rullerende opptak

Vil du vil forske på fremtidsrettede teknologier?

Ph.d.-programmet i datateknologi og informatikk er for deg som vil forske på fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi.

Vårt samfunn er blitt avhengige av at informasjonsteknologien fungerer og du kan spesialisere deg på å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel sikkerhet, klima, bærekraft og helse.

Studieprogrammet er faglig knyttet til hovedområdet datateknologi og informatikk, men kan også omfatte tverrfaglig forskningsområder med hovedprofil innen datateknologi og informatikk.

Hovedområder innen datateknologi og informatikk er bl.a. forskning på brukergrensesnitt, databaseteknikk, datamaskinarkitektur, grafikk, kunstig intelligens, informasjonssystemer, operativsystemer, programmering, visuell databehandling, bilde- og video prosessering og systemutvikling.

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Les mer om programmets oppbygning

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i datateknologi og informatikk åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. 

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering.

Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet.

Kontaktinformasjon