Datateknologi og informatikk

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim–Gjøvik

Datateknologi og informatikk

– Vil du vil forske på fremtidsrettede teknologier?

 

To studenter som holder på med lodding
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Ph.d.

  • Heltid
  • Hele året Søknadsfrist

Datateknologi og informatikk (PHCOS)

Om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i datateknologi og informatikk er for deg som vil forske på fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi.

Vårt samfunn er blitt avhengige av at informasjonsteknologien fungerer og du kan spesialisere deg på å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel sikkerhet, klima, bærekraft og helse.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering. Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning.


Jobbmuligheter

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i datateknologi og informatikk åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor.


Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.


Intervju med ph.d.-studenter

Lurer du på hvordan det er å ta en forskerutdanning? Les mer om studentenes egne erfaringer.


Kontakt

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet.

 

Fakta (PHCOS)

Fakta

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHCOS
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim og Gjøvik
Søknadsfrist: Rullerende opptak

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Kontakt

Kontakt

Kontaktperson:
Randi Holvik

Faglige kontaktpersoner:
Trondheim: Helge Langseth
Gjøvik: Marius Pedersen

Allerede ph.d.-student?

Allerede ph.d.-student?

Lær hvordan du gjennomfører en doktorgrad på:

Doktorgrad 1-2-3