Digital samhandling

Digital samhandling

Masterprogram, 2-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

ITMAIKTSA, Fri Sep 22 23:12:29 CEST 2023 | M2

Vil du lede digitaliseringsprosesser?

Digital samhandling er et spennende og framtidsrettet masterstudium som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Du kan være med på å innføre og lede digitaliseringsprosessene som arbeidslivet står ovenfor.

Studiet er for deg som er nysgjerrig på ny teknologi og hvordan dette påvirker menneskene som forventer at tjenester, informasjon og løsninger er tilpasset deres behov.

De fleste bedrifter i dag har et økende behov for å effektivisere, både innad i egne team, men også på tvers av organisasjonen. Masterstudiet i Digital samhandling gir deg kunnskap om hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder.

I dette studiet får du erfaringen og kunnskapen som er nødvendig for å lede virksomheter gjennom de digitale prosessene med prosjektledelse og prosessforbedring.  

I dette programmet fokuserer vi på menneskene som bruker digitale verktøy. Digital transformasjon påvirker arbeidsplassene og endrer hvordan virksomheten tar i bruk ny teknologi. Du lærer å tilrettelegge for bedre samarbeid og kommunikasjon med smarte digitale løsninger. 

Studiet er en god miks av teori og praktisk arbeid i samarbeid med arbeidslivet. 

Les mer om hva du lærer

Typiske arbeidsgivere for kandidater med master i Digital samhandling er konsulentselskaper som driver med utvikling, drift og forvaltning av digitale løsninger.   

Det er også svært aktuelt å jobbe innen forskjellige ingeniørdisipliner, men dette vil avhenge noe av bachelorgraden din. 

Videre er det aktuelt å jobbe innen bransjer som varehandel, bank og forsikring, samt store deler av offentlig forvaltning.  

Les mer om jobbmulighetene

Du blir del av et inkluderende studiemiljø med undervisning i klasserom der faglærerne er lett tilgjengelig. Dette gjør det enkelt å få god kontakt med andre studenter og faglærere. 

Gjennom studiet vil du delta på forelesninger, øvingsarbeid, workshops, teamarbeid, prosjektoppgaver og presentasjoner. Du jobber både med individuelle oppgaver og gruppebasert arbeid. Det er stor variasjon i vurderingsformer. Noen emner har skriftlig eller muntlig eksamen, mens andre har essay med presentasjon og prosjektoppgaver.  

Som student kan du bli med i linjeforeningen TIHLDE. Linjeforeningen er en sosial møteplass og organiserer sin egen fadderordning. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet er bygget opp rundt fire hovedtemaer som du fordyper deg igjennom hele studieløpet: samhandling, læring i organisasjoner, metodikk og ledelse. 

Første studieår omhandler samhandlingsteknologi, kunnskapsforvaltning, vitenskapelig metode, prosjektledelse, implementasjon av samhandlingsløsninger og Concurrent Design. I tillegg er prosjektemnet Eksperter i Team (EiT) obligatorisk for alle masterstudenter ved NTNU. 

Andre studieår omhandler samhandlingsledelse, bedriftstilpasset E-læring, planlegging av forskningsprosjekter og markedsledelse og forretningsmodeller. 
 
Studiet avsluttes med en masteroppgave der du utfører et selvstendig forskningsarbeid innenfor en selvvalgt faglig fordypning.  Mange av masteroppgavene skrives i samarbeid med arbeidslivet. 

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 20 studieplasser. ​​

Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad eller ingeniørgrad i teknologifag.

Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minimum 80 studiepoeng som dekker IKT, modellering og helhetlig systemtenkning og teknologiemner.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning