Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Ønsker du å fordype deg i ledelse av digitale arbeidsprosesser?

Digital samhandling

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter - 10. august

 

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Oppstartsdager

 

Alle aktiviteter foregår på Gløshaugen, IT-bygg - Sydfløy, rom 015

 

Mandag 17. august

  • Oppstartsprogram med registrering, bli-kjent-aktiviteter og bedriftspresentasjon.
  • Oppmøte kl 09.00 - ca kl 14.00

 

Tirsdag 18. august

  • Introduksjon til aktuelle verktøy, bedriftspresentasjon og kort informasjon om høstens emner.
  • Oppmøte kl 09.00 - ca kl 14.00

 

Onsdag 19. august

  • Etablering av studentgrupper, bedriftspresentasjon og informasjon om studiet fra en tidligere student.
  • Oppmøte kl 09.00 - ca kl 14.00

 

Det tas forbehold om endringer i programmet

Kom-i-gang-nettsiden

 

"Kom i gang"-nettsiden gir deg som ny student et innblikk hva som rører seg på NTNU. På siden vil du finne informasjon om studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student. 

 

Besøk Kom-i-gang-nettsiden

Bli med på Fadderuka

 

– det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

 

Det er linjeforeningene som har hovedansvaret for opplegget under Fadderuka. Linjeforeningen TIHLDE arrangerer fadderuken for Linjeforeningen for Dataingeniør, Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Digital forretningsutvikling og Digital samhandling ved NTNU

Mer informasjon kommer.

Timeplan og pensum

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

ITMAIKTSA om digital samhandling


Om digital samhandling

I dette studiet får du erfaringen og kunnskapen som er nødvendig for å lede virksomheter gjennom de digitale prosessene med prosjektledelse og prosessforbedring. Digitalisering handler om å bruke teknologien til å fornye, forenkle og forbedre. 

I dette programmet fokuserer vi på menneskene som bruker digitale verktøy. Den digitale transformasjonen påvirker arbeidsplassene og endrer hvordan virksomheten tar i bruk ny teknologi. Du lærer å tilrettelegge for bedre samarbeid og kommunikasjon med smarte digitale løsninger.

Dette studiet er for deg som er nysgjerrig på ny teknologi og hvordan dette påvirker menneskene som forventer at tjenester, informasjon og løsninger er tilpasset deres behov.

Studiet er en god miks av teori og praktisk arbeid i samarbeid med arbeidslivet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker lokalt til NTNU via NTNU Søknadsweb.

Antall studieplasser 2020/2021 – 20
Poenggrense 2019/2020  Alle kvalifiserte (C)


Jobbmuligheter

Bruk av digitale verktøy er avgjørende for god samhandling, og for å kunne kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)
En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.


Studiets oppbygging

Studiet har god variasjon mellom individuelt arbeid og gruppebasert arbeid og det er god variasjon i vurderingsformer. Noen få emner har skriftlig eksamen (2 stk), ett emne har muntlig eksamen, flere har essay med presentasjon og prosjektoppgaver. Dette har endret seg underveis, basert på tilbakemeldinger fra studentene og vi har nå en god miks.

Studiet avsluttes med masteroppgave i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no


Studiemiljø

Masterstudentene får tilgang på egne, gruppebaserte arbeidsplasser og vil arbeide i grupper på 2-3 studenter i store deler av studiet. Dette skaper samhold og et godt klassemiljø, som igjen bidrar positivt til det faglige og det sosiale studiemiljøet.  


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i digital samhandling
Studieprogramkode: ITMAIKTSA
Studiepoeng: 120
Studiekode: 194 1633
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak