Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Ønsker du å fordype deg i ledelse av digitale arbeidsprosesser?

Digital samhandling


Tre studenter som samhandler rundt et bord med hver sin PC

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

ITMAIKTSA om digital samhandling


Om digital samhandling

Masterstudiet i Digital samhandling gir deg kunnskap om digitale brukeropplevelser og hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder. 

Samhandling på arbeidsplasser blir stadig viktigere for å oppnå en lønnsom og effektiv arbeidshverdag. I et digitalt arbeidsliv trengs det ansatte som forstår hvilke digitale løsninger organisasjonen bør ta i bruk og hvordan gevinster kan oppnås. De fleste bedrifter i dag gjennomgår store endringsprosesser og har et økende behov for å effektivisere, både innad i egne team, men også på tvers av organisasjonen. 

Med master i Digital samhandling kan du være med på å innføre og lede digitaliseringsprosessene som arbeidslivet står ovenfor. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker lokalt til NTNU via NTNU Søknadsweb.

Antall studieplasser 2019/2020 – 27
Poenggrense 2019/2020  Alle kvalifiserte (C)


Jobbmuligheter

Bruk av digitale verktøy er avgjørende for god samhandling, og for å kunne kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)
En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.


Studiets oppbygging

Studiet har god variasjon mellom individuelt arbeid og gruppebasert arbeid og det er god variasjon i vurderingsformer. Noen få emner har skriftlig eksamen (2 stk), ett emne har muntlig eksamen, flere har essay med presentasjon og prosjektoppgaver. Dette har endret seg underveis, basert på tilbakemeldinger fra studentene og vi har nå en god miks.

Studiet avsluttes med masteroppgave i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no


Studiemiljø

Masterstudentene får tilgang på egne, gruppebaserte arbeidsplasser og vil arbeide i grupper på 2-3 studenter i store deler av studiet. Dette skaper samhold og et godt klassemiljø, som igjen bidrar positivt til det faglige og det sosiale studiemiljøet.  


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i digital samhandling
Studieprogramkode: ITMAIKTSA
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april 
Studiekode: 194 1633
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.