Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Ønsker du å fordype deg i ledelse av digitale arbeidsprosesser?

Tre studenter som samhandler rundt et bord med hver sin PC

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 19. august – Velkomstdag med registrering

Kl. 09.00 - ca.14.00 Velkomstdag med registrering

 KA-TBL505, Sverresgate 12, Akrinn (Kalvskinnet) 

Oppstartsprogram med registrering, bli-kjent-aktiviteter, bedriftspresentasjon, etc.

Oppstartsdagene har obligatorisk oppmøte.

Tirsdag 20. august – Introduksjon til verktøy og høstens emner

Kl. 09.00 - ca.15.00 Introduksjon til verktøy og informasjon om høstens emner

 KA-TBL505, Sverresgate 12, Akrinn (Kalvskinnet) 

Introduksjon til aktuelle verktøy, bedriftspresentasjon, kort informasjon om høstens emner, etc.

Oppstartsdagene har obligatorisk oppmøte.

Onsdag 21. august – Inndeling i grupper og informasjon fra tidligere studenter

Kl. 09.00 - ca. 15.00 Inndeling i grupper og informasjon fra tidligere studenter

 KA-TBL505, Sverresgate 12, Akrinn (Kalvskinnet) 

Etablering av studentgrupper, bedriftspresentasjon, informasjon om studiet fra en tidligere student, etc.

Oppstartsdagene har obligatorisk oppmøte.

Torsdag 22. august – Oppstart i emnet samhandlingsteknologi

kl. 09.00 Oppstart i emnet samhandlingsteknologi

 KA-TBL505, Sverresgate 12, Akrinn (Kalvskinnet) 

Ordinær undervisning – oppstart i emnet TDMA4008 samhandlingsteknologi.

Fredag 23. august – Oppstart i emnet vitenskapelig metode

kl. 09.00 Oppstart i emnet vitenskapelig metode

 KA-TBL505, Sverresgate 12, Akrinn (Kalvskinnet) 

Ordinær undervisning – oppstart i emnet TDMA4003 vitenskapelig metode.

Øvrig ordinær undervisning starter mandag 27. august.

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig i "Timeplan" fanene på Innsida når du har meldt deg opp i emner. Timeplan for hvert emne finner du også på emnets emneside, lenker til emenen i digital samhandling finner du under studiets oppbygning.

Om du ikke finner ditt emne, vil det være klart til studiestart.

Pensum

Informasjon om pensum finnes på emnets emneside.
Det vil også bli informert om pensum ved undervisningsstart.


Om digital samhandling

Masterstudiet i Digital samhandling gir deg kunnskap om digitale brukeropplevelser og hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder. 

Samhandling på arbeidsplasser blir stadig viktigere for å oppnå en lønnsom og effektiv arbeidshverdag. I et digitalt arbeidsliv trengs det ansatte som forstår hvilke digitale løsninger organisasjonen bør ta i bruk og hvordan gevinster kan oppnås. De fleste bedrifter i dag gjennomgår store endringsprosesser og har et økende behov for å effektivisere, både innad i egne team, men også på tvers av organisasjonen. 

Med master i Digital samhandling kan du være med på å innføre og lede digitaliseringsprosessene som arbeidslivet står ovenfor. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker lokalt til NTNU via NTNU Søknadsweb.

Antall studieplasser 2019/2020 – 27
Poenggrense 2019/2020  Alle kvalifiserte (C)


Jobbmuligheter

Bruk av digitale verktøy er avgjørende for god samhandling, og for å kunne kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)
En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.


Studiets oppbygging

Studiet har god variasjon mellom individuelt arbeid og gruppebasert arbeid og det er god variasjon i vurderingsformer. Noen få emner har skriftlig eksamen (2 stk), ett emne har muntlig eksamen, flere har essay med presentasjon og prosjektoppgaver. Dette har endret seg underveis, basert på tilbakemeldinger fra studentene og vi har nå en god miks.

Studiet avsluttes med masteroppgave i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no


Studiemiljø

Masterstudentene får tilgang på egne, gruppebaserte arbeidsplasser og vil arbeide i grupper på 2-3 studenter i store deler av studiet. Dette skaper samhold og et godt klassemiljø, som igjen bidrar positivt til det faglige og det sosiale studiemiljøet.  


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i digital samhandling
Studieprogramkode: ITMAIKTSA
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april 
Studiekode: 194 1633
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på