Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Ønsker du å fordype deg i ledelse av digitale arbeidsprosesser?

Digital samhandling

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

ITMAIKTSA om digital samhandling


Om digital samhandling

I dette studiet får du erfaringen og kunnskapen som er nødvendig for å lede virksomheter gjennom de digitale prosessene med prosjektledelse og prosessforbedring. Digitalisering handler om å bruke teknologien til å fornye, forenkle og forbedre. 

I dette programmet fokuserer vi på menneskene som bruker digitale verktøy. Den digitale transformasjonen påvirker arbeidsplassene og endrer hvordan virksomheten tar i bruk ny teknologi. Du lærer å tilrettelegge for bedre samarbeid og kommunikasjon med smarte digitale løsninger.

Dette studiet er for deg som er nysgjerrig på ny teknologi og hvordan dette påvirker menneskene som forventer at tjenester, informasjon og løsninger er tilpasset deres behov.

Studiet er en god miks av teori og praktisk arbeid i samarbeid med arbeidslivet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker lokalt til NTNU via NTNU Søknadsweb.

Antall studieplasser 2020/2021 – 20
Poenggrense 2019/2020  Alle kvalifiserte (C)


Jobbmuligheter

Bruk av digitale verktøy er avgjørende for god samhandling, og for å kunne kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)
En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.


Studiets oppbygging

Studiet har god variasjon mellom individuelt arbeid og gruppebasert arbeid og det er god variasjon i vurderingsformer. Noen få emner har skriftlig eksamen (2 stk), ett emne har muntlig eksamen, flere har essay med presentasjon og prosjektoppgaver. Dette har endret seg underveis, basert på tilbakemeldinger fra studentene og vi har nå en god miks.

Studiet avsluttes med masteroppgave i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.


Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no


Studiemiljø

Masterstudentene får tilgang på egne, gruppebaserte arbeidsplasser og vil arbeide i grupper på 2-3 studenter i store deler av studiet. Dette skaper samhold og et godt klassemiljø, som igjen bidrar positivt til det faglige og det sosiale studiemiljøet.  


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i digital samhandling
Studieprogramkode: ITMAIKTSA
Studiepoeng: 120
Studiekode: 194 1633
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

1294332430 "Student ved IDI" kilde: MSIT