Digital transformasjon

Digital transformasjon

Masterprogram, 2-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

ITMAIKTSA, Mon Jun 17 21:25:48 MEST 2024 | M2

Vil du lede digitaliseringsprosesser?

Digital transformasjon er et spennende og framtidsrettet masterstudium som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Du kan være med på å planlegge og lede digitaliseringsprosessene som arbeidslivet står ovenfor. Gjennom digitaliseringsarbeidet kan du også bidra betydelig til bærekraft ved å øke effektiviteten, redusere miljøpåvirkningen og utvikle nye og mer bærekraftige forretningsmodeller.

Studiet er for deg som er nysgjerrig på ny teknologi og hvordan teknologien påvirker brukere som i dag forventer at tjenester, informasjon og løsninger er tilpasset deres behov.

De fleste bedrifter i dag har et økende behov for å utvikle nye bærekraftige produkter og/eller tjenester som bidrar til å effektivisere forretningsdriften. Du lærer hvordan du kan bidra til å gjennomføre bærekraftig digitalisering og digital transformasjon i arbeidslivet.

I dette studiet får du kunnskaper og erfaringer som er nødvendig for å lede virksomheter gjennom digitaliseringsprosesser.

Vi fokuserer på menneskene som bruker digitale verktøy på dette studieprogrammet. Digital transformasjon påvirker arbeidsplassene og endrer hvordan virksomheten tar i bruk ny teknologi. Du lærer å tilrettelegge for bedre samarbeid og kommunikasjon med smarte digitale løsninger. 

Studiet er en god miks av teori og praktisk arbeid i samarbeid med arbeidslivet. 

Les mer om hva du lærer

Typiske arbeidsgivere for kandidater med master i digital transformasjon er konsulentselskaper som driver med utvikling, drift og forvaltning av digitale løsninger. 

Det er også svært aktuelt å jobbe innen forskjellige ingeniørdisipliner, men dette vil avhenge noe av bachelorgraden din. 

Videre er det aktuelt å jobbe innen bransjer som varehandel, bank og forsikring, samt store deler av offentlig forvaltning.  

Du får kompetanse til å fremme bærekraftige løsninger som effektiviserer arbeidsprosesser og reduserer miljøpåvirkningen i arbeidslivet. 

Les mer om jobbmulighetene

Du blir del av et inkluderende studiemiljø med undervisning i klasserom der faglærerne er lett tilgjengelig. Dette gjør det enkelt å få god kontakt med andre studenter og faglærere. 

Gjennom studiet vil du delta på forelesninger, øvingsarbeid, workshops, teamarbeid, prosjektoppgaver og presentasjoner. Du jobber både med individuelle oppgaver og gruppebasert arbeid. Det er stor variasjon i vurderingsformer. Noen emner har skriftlig eller muntlig eksamen, mens andre har essay med presentasjon og prosjektoppgaver.  

Som student kan du bli med i linjeforeningen TIHLDE. Linjeforeningen er en sosial møteplass og organiserer sin egen fadderordning. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet er bygget opp rundt fire hovedtemaer som du fordyper deg i gjennom hele studieløpet. Dette er:

  1. Digitalisering og digital transformasjon som ses i tilknytning til informasjonssystemer, forretningsprosesser og utnyttelse av virksomhetenes data.
  2. Virksomhetsutvikling som inkluderer IT-støttet kunnskapsledelse og intellektuell kapital, samt strategier for å for å utvikle nye og innovative forretningsmodeller.
  3. Ledelse som dekker både prosjektledelse og generell ledelse av prosesser relatert til implementasjon av informasjonssystemer.
  4. Metodikk som inkludere kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, samt det å jobbe med vitenskapelige problemstillinger. 

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 24 studieplasser. ​​

Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad eller ingeniørgrad i teknologifag.

Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minimum 80 studiepoeng som dekker IKT, modellering og helhetlig systemtenkning og teknologiemner.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning