Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Ønsker du å fordype deg i ledelse av digitale arbeidsprosesser?

Digital samhandling

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

I dette studiet får du erfaringen og kunnskapen som er nødvendig for å lede virksomheter gjennom de digitale prosessene med prosjektledelse og prosessforbedring. Digitalisering handler om å bruke teknologien til å fornye, forenkle og forbedre. 

I dette programmet fokuserer vi på menneskene som bruker digitale verktøy. Den digitale transformasjonen påvirker arbeidsplassene og endrer hvordan virksomheten tar i bruk ny teknologi. Du lærer å tilrettelegge for bedre samarbeid og kommunikasjon med smarte digitale løsninger.

Dette studiet er for deg som er nysgjerrig på ny teknologi og hvordan dette påvirker menneskene som forventer at tjenester, informasjon og løsninger er tilpasset deres behov.

Studiet er en god miks av teori og praktisk arbeid i samarbeid med arbeidslivet.
Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker lokalt til NTNU via NTNU Søknadsweb.

Antall studieplasser 2020/2021 – 20
Poenggrense 2020/2021  2,6

Opptakskrav er bachelor- eller ingeniørgrad i teknologifag med minimum 80 studiepoeng som dekker IKT, modellering og helhetlig systemtenkning og teknologiemner. 
Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Typiske arbeidsgivere for kandidater med master i Digital samhandling er konsulentselskaper som driver med utvikling, drift og forvaltning av digitale løsninger.  

Det er også svært aktuelt å jobbe innen forskjellige ingeniørdisipliner, prosess - og produksjonsindustri, varehandel, bank, finans og forsikring, samt store deler av offentlig forvaltning. 
Dette kan du jobbe med. 


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.
Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Masterstudentene får tilgang på egne, gruppebaserte arbeidsplasser og vil arbeide i grupper på 2-3 studenter i store deler av studiet. Dette skaper samhold og et godt klassemiljø, som igjen bidrar positivt til det faglige og det sosiale studiemiljøet.

Linjeforeniningen for Digital samhandling er THILDE som arrangerer fester, turer og faglige treff. Studiehverdagen på Digital samhandling.


Studiets oppbygging

Studiet har god variasjon mellom individuelt arbeid og gruppebasert arbeid og det er god variasjon i vurderingsformer. Flere emner har essay med presentasjon og prosjektoppgaver. 

Studiet avsluttes med masteroppgave i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)
En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.
Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i digital samhandling
Studieprogramkode: ITMAIKTSA
Studiepoeng: 120
Studiekode: 194 1633
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

IE-Jævli flink

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknologistudenter ved NTNU.

Se alle episodene

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

FØLG OSS - ID: 1296525632

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

1294332430 "Student ved IDI" kilde: MSIT