Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Ph.d.-program (doktorgrad)

Forskning betyr ofte å finne løsninger sammen. Foto: Geir Mogen.

Studier PHD-faktaboks

  • Ph.d. Fulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim, Gjøvik
  • Opptak Se søknad og opptak
  • Søknadsfrist Rullerende opptak

Vil du være med å forme morgendagens teknologi?

Ph.d.-programmet i informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er for deg som vil bli spesialist på å sikre viktige teknologiske infrastrukturer og kommunikasjonstjenester. Vårt samfunn er avhengig av pålitelig og tilgjengelig informasjon for å sikre vår teknologiske hverdag.

Du kan spesialisere deg innen sikkerhet, kommunikasjonsløsninger eller en kombinasjon av disse forskningsområdene.

Studieprogrammet er faglig knyttet til hovedområdet informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, men kan også omfatte tverrfaglig forskningsområder med hovedprofil innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

Hovedområder innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er forskning og utdanning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester.

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling. 

Les mer om programmets oppbygning

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor.

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering.

Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet.

Kontaktinformasjon