Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim–Gjøvik

Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

– Vil du være med å forme morgendagens teknologi?

Bilde av mannlig veileder som hjelper kvinnelig student
Forskning betyr ofte å finne løsninger sammen. Foto: Geir Mogen.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Ph.d.

  • Heltid
  • Hele året Søknadsfrist

Om Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er for deg som vil bli spesialist på å sikre viktige teknologiske infrastrukturer og kommunikasjonstjenester. Vårt samfunn er avhengig av pålitelig og tilgjengelig informasjon for å sikre vår teknologiske hverdag.

Du kan spesialisere deg innen sikkerhet, kommunikasjonsløsninger eller en kombinasjon av disse forskningsområdene.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering. Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning.


Jobbmuligheter

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor.


Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.


Intervju med ph.d.-studenter

Lurer du på hvordan det er å ta en forskerutdanning? Les mer om studentenes egne erfaringer.


Kontakt

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet.

 

Fakta (PHISCT)

Fakta

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHISCT
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim og Gjøvik
Søknadsfrist: Rullerende opptak

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Kontakt

Kontakt

Kontaktperson:
Marina Shalaginova

Faglige kontaktpersoner:
Trondheim: Colin Alexander Boyd
Gjøvik: Stephen Wolthusen

Allerede ph.d.-student?

Allerede ph.d.-student?

Lær hvordan du gjennomfører en doktorgrad på:

Doktorgrad 1-2-3