Energi og miljø

Energi og miljø

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MIENERG, Mon May 16 22:02:44 MEST 2022 | M2

Hvordan gjøre fremtiden grønnere og mer elektrisk?  

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning.  

Dette er studiet for deg som vil utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger.  

Du lærer hvordan teknologien kan brukes for å møte samfunnets økende behov for grønn energi. Når samfunnet elektrifiseres og digitaliseres, er vi helt avhengig av flere og bedre energiløsninger. 

Studiet gir deg et solid faglig grunnlag for å designe bærekraftige energisystemer. 

For å løse energi- og miljøspørsmålene må du være interessert i matematikk, IT og fysikk. Miljøperspektivet sikres gjennom å lære om fornybar energiproduksjon, renseteknologier, effektiv energibruk i industri og bygninger, og miljøvennlige fremdriftssystemer i transportsektoren. 

Du kan spesialisere deg i: 

 • Energibruk i bygninger - energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.
   
 • Energiforsyning - planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

 • Energi- og prosessteknikk - Her får du studere hele energikjeden. Hvordan energi konverteres fra en form til en annen i for eksempel vindturbiner eller vannkraftverk og hvordan energien kan utnyttes effektivt i industrielle prosesser. Du vil få gode kunnskaper innenfor fagområder som varme-, forbrennings- og strømningsteknikk. Du kan velge en mer eksperimentell eller numerisk retning på studiene.

Les mer om læringsmålene

Som energi- og miljøingeniør bidrar du fremtidens kraftfordringer. Du kan jobbe med energirådgivning, energiforsyning, teknisk- og økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning og produktutvikling. 

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). 

Les mer om jobbmulighetene

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk, men du kan levere besvarelser og få veiledning på norsk. Her får du medstudenter fra hele verden, og mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk. 

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen EMIL , idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. 

Du får tilgang til laboratoriefasiliteter som brukes i undervisningen og spesielt i forbindelse med prosjekt- og masteroppgave. Så langt mulig, tilbys alle studentene på masternivå fast leseplass i tilknytning til sitt fagmiljø. 

Gjennom fadderordninger og gruppearbeid får du god kontakt med dine medstudenter. Klasseturer og ekskursjoner bidrar også til et godt studiemiljø.   

Les mer om studiemiljøet

De første året gir deg et solid faglig grunnlag innen realfag, energi og grunnleggende IT. Det obligatoriske faget Eksperter i team (EiT) gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid. 

Deretter velger du fordypning i en av tre studieretninger: 

 • Energi- og prosessteknikk

 • Energibruk i bygninger

 • Energiforsyning

Studiet avsluttes med en masteroppgave. Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Opptaksgrunnlaget er en fullført bachelorgrad (ingeniør) innenfor fagområdene energi og miljø, energiteknikk, fornybar energi, elkraftteknikk eller maskinteknikk. 

Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minst 30 studiepoeng i matematikk og statistikk for å bli tatt opp på dette studiet.  

Fra 2022 kreves det også minst 7,5 studiepoeng innen fysikk, fysikk og termodynamikk, mekanikk eller elektromagnetisme. 

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieløp eller livet som student?

Våre dyktige studieveiledere kan gi råd og veileding om:

 • Studieløp og progresjon
 • Faglige spørsmål
 • Utveksling
 • Studiemiljø og trivsel
 • Tilrettelegging og sykdom
 • Psykososiale spørsmål

Samt alt annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Kontakt og veiledning