Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

Illustrasjonsbilde/FOTO Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter - 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Kl. 9.30-11.00 Orienteringsmøte for nye studenter

Auditorium EL3, Elektrobygget, Gløshaugen

Vi planlegger med utgangspunkt i at fysisk oppmøte vil være mulig å gjennomføre. Dersom fysisk oppmøte ikke blir mulig i august, vil møtet bli holdt digitalt.

På orienteringsmøtet får du viktig informasjon om det 2-årige Energi og miljø studiet, valg av hovedprofil, og valg av emner. Du møter de du skal studere med, foreleserne og studieveiledere, og du vil få møte linjeforeningen EMIL.

Vi legger stor vekt på at alle som skal starte på studiet møter på dette informasjonsmøtet.

NB! Det kan forekomme små endringer i programmet før studiestart.

Er du tatt opp på et 2-årig masterprogram?

Vi kjører informasjonsmøter og forberedende kurs for 2-årige masterprogram.

Anbefalte forberedende kurs for ingeniørstudenter.

Kursene er Ikke obligatoriske, men verdt å vurdere.

Forberedende kurs 2020

"Kom-i-gang-nettsiden" gir deg som ny student et innblikk hva som rører seg på NTNU.

På siden vil du finne informasjon om studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Besøk Kom-i-gang-nettsiden

Ny student

Hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge.

Studiekalender 2020/2021

Oversikt over frister og eksamensperioder gjennom studieåret

Linjeforening

EMIL er linjeforeningen for studentene ved Energi og miljø. Dem har ansvaret for fadderuka og vil skape sosiale og faglige møteplasser underveis i studietid. 

Besøk hjemmesiden for å bli bedre kjent med EMIL.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

MazeMap i nettleser | For Android (Google Play) | For iPhone (App Store)

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen EMIL arrangerer fadderuken for 5-årig master i Energi og miljø
På nettsiden kan du lese mer informasjon om planene for fadderuka.

Dersom du ønsker å delta er det viktig at du fyller ut skjema for deltakelse i fadderuka 2020

Kontakt oss gjerne på epost dersom du har spørsmål om fadderuka: fadderansvarlig@emilweb.no

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig i "Timeplan" fanene på Innsida når du har meldt deg opp i emner. Timeplan for hvert emne finner du også på emnets nettside.

Om du ikke finner informasjon nå om dine emner vil det være klart til studiestart. 

Pensum 

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du i bibliotekets database. Om du ikke finner dine emner, så vil det være klart til studiestart. 

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging ved NTNU

Dersom du har studert tidligere kan du ha rett/krav eller mulighet til å få fritak for emner ved Energi og miljø. 
Dersom du ønsker å søke om innpassing av emner sender du epost med karakterutskrift og hvilke emner du ønsker innpasset / fritak for til Halsten Aastebøl.

Det er fint hvis du gjør dette i god tid før studiestart. Gjerne innen 3. august, så er det meste klart til studiestart.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om Energi og miljø


Om Energi og miljø

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning. Vi tilbyr et masterprogram som gir mulighet for ytterligere styrking av kompetansen til kandidater med bachelorgrad innenfor energifeltet.

Studieprogrammet dekker temaene energibruk i bygninger, planlegging av energiforsyningssystemer, og samspillet mellom energi, økonomi og miljø. Undervisningen vil i stor grad være felles med studentene i 4. og 5. årskurs ved det femårige masterprogrammet Energi og miljø.

Les mer om Energi og miljø


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett hovedopptak i året. Du søker om opptak  gjennom NTNUs søknadsweb. 
Opptakskravet for 2018 var 3,8.

Studiet forutsetter at du fra før har tilegnet deg både grunnleggende og videregående kunnskaper innen fagfeltet slik at det spesialiserte studiet kan starte allerede første semester.

Les mer om opptak


Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsekstoren er generelt godt og spenner over mange bransjer. Kandidatene fra masterprogrammet i energi og miljø vil være særlig aktuelle for konsulent-, entreprenør- og offentlig virksomhet knyttet til energirådgiving, tekniske installasjoner i bygg, energiplanlegging i privat og offentlig sektor, og systemplanlegging i energiforsyningen.
Kandidater med mastergrad kan også være aktuelle for videre forskerutdanning gjennom et doktorgradsstudium.

Les mer om jobbmuligheter
Les intervju med tidligere studenter


Studiets oppbygning

Studiet er et 2-årig masterstudium hvor du spesialiserer deg innenfor en av våre tre hovedprofiler

Energibruk i bygninger

Denne hovedprofilen legger vekt på energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.

Energiforsyning

Hovedfokus er planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

Energi- og prosessteknikk

Her får du studere hele energikjeden. Hvordan energi konverteres fra en form til en annen i for eksempel vindturbiner eller vannkraftverk og hvordan energien kan utnyttes effektivt i industrielle prosesser. Du vil få gode kunnskaper innenfor fagområder som energi-, prosess og strømningsteknikk. Du kan velge en mer eksperimentell eller numerisk retning på studiene.

Les mer om studiets oppbygging


Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Les mer om studieveiledning


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIENERG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 8963 (Søknadsweb)
Adgangsbegrenset:
Ja (32 studieplasser)
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak