SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

Illustrasjonsbilde/FOTO Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2019

5.–16. august – Forberedende kurs

Vi tilbyr følgende forberedende kurs

 

Kursene dekker viktige forkunnskaper for 2-årig master i Energi og mijlø og som ofte ikke er tilstrekkelig dekt gjennom ingeniørutdanningen.

For ingeniører (bachelor) som er tatt opp til master i 2-årig master i Energi og mijlø anbefales det sterkt å ta forkurset i kompleks analyse.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av dette kurset.

Se timeplanen for kursene her 

Mandag 12. august – Immatrikulering

Kl. 09.30-11.30 Studiestart med immatrikulering 

Den store plena bak hovedbygget (Gløshugen)

Velkomstsermoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp i god tid før sermonien starter.

Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte

Les mer om programmet for immatrikuleringen 

Tirsdag 13. august - Kom-i-gang-dagen

Kl. 10.00-14.00 Kom-i-gang-dagen

Gløshugen

Du kan bruke dagen til å møte linjeforeningen, studentorganisasjoner, studentsamskipnaden (SiT) studieveiledere og flere. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Onsdag 14. august – Velkomstmøte fra fakultetet

Kl. 12.15-14.00 Velkomstmøte fra fakultet

Tid og sted kommer

Nyttig å vite

Fritak fra emner

Dersom du har fullført emner fra høyere utdanning, kan du søke om fritak fra emner ved Energi og miljø.

For å behandle din søknad raskest mulig, oppfordrer vi deg til å sende dokumentasjon og søknad pr epost til halsten.aastebol@ntnu.no innen 6. august.

I hensyn til personvern oppfordrer vi deg til å fjerne sensitive personopplysninger før du sender inn dokumentasjon.

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen EMIL arrangerer fadderuken for 2-årig master i Energi og miljø.
Se linjeforeningens hjemmeside for mer informasjon om fadderuka.

Når du har takket ja til studieplass kan du trykke på knappen under for å melde deg på fadderuka

Bli med på fadderuka

Timeplan og pensum

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig i "Timeplan" fanene på Innsida når du har meldt deg opp i emner. Timeplan for hvert emne finner du også på emnets emneside, lenker til emenen i datateknologi finner du under studiets oppbygning. 

Om du ikke finner ditt emne, vil det være klart til studiestart. 

Pensum 

Det vil bli informert om pensum ved undervisningsstart. 


Om Energi og miljø

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning. Vi tilbyr et masterprogram som gir mulighet for ytterligere styrking av kompetansen til kandidater med bachelorgrad innenfor energifeltet.

Studieprogrammet dekker temaene energibruk i bygninger, planlegging av energiforsyningssystemer, og samspillet mellom energi, økonomi og miljø. Undervisningen vil i stor grad være felles med studentene i 4. og 5. årskurs ved det femårige masterprogrammet Energi og miljø.

Les mer om Energi og miljø


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett hovedopptak i året. Du søker om opptak  gjennom NTNUs søknadsweb. 
Opptakskravet for 2018 var 3,8.

Studiet forutsetter at du fra før har tilegnet deg både grunnleggende og videregående kunnskaper innen fagfeltet slik at det spesialiserte studiet kan starte allerede første semester.

Les mer om opptak


Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsekstoren er generelt godt og spenner over mange bransjer. Kandidatene fra masterprogrammet i energi og miljø vil være særlig aktuelle for konsulent-, entreprenør- og offentlig virksomhet knyttet til energirådgiving, tekniske installasjoner i bygg, energiplanlegging i privat og offentlig sektor, og systemplanlegging i energiforsyningen.
Kandidater med mastergrad kan også være aktuelle for videre forskerutdanning gjennom et doktorgradsstudium.

Les mer om jobbmuligheter
Les intervju med tidligere studenter


Studiets oppbygning

Studiet er et 2-årig masterstudium hvor du spesialiserer deg innenfor en av våre tre hovedprofiler

Energibruk i bygninger

Denne hovedprofilen legger vekt på energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.

Energiforsyning

Hovedfokus er planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

Energi- og prosessteknikk

Her får du studere hele energikjeden. Hvordan energi konverteres fra en form til en annen i for eksempel vindturbiner eller vannkraftverk og hvordan energien kan utnyttes effektivt i industrielle prosesser. Du vil få gode kunnskaper innenfor fagområder som energi-, prosess og strømningsteknikk. Du kan velge en mer eksperimentell eller numerisk retning på studiene.

Les mer om studiets oppbygging


Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Les mer om studieveiledning


Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIENERG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 8963 (Søknadsweb)
Adgangsbegrenset:
Ja (32 studieplasser)
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak