Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

Illustrasjonsbilde/FOTO Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om Energi og miljø

Hva lærer du?

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning. Vi tilbyr et masterprogram som gir mulighet for ytterligere styrking av kompetansen til kandidater med bachelorgrad innenfor energifeltet.

Studieprogrammet dekker temaene energibruk i bygninger, planlegging av energiforsyningssystemer, og samspillet mellom energi, økonomi og miljø. Undervisningen vil i stor grad være felles med studentene i 4. og 5. årskurs ved det femårige masterprogrammet Energi og miljø. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Det er ett hovedopptak i året. Du søker om opptak gjennom NTNUs søknadsweb

  • Fullført bachelorgrad (ingeniør) innenfor fagområdene energi og miljø, energiteknikk, fornybar energi, elkraftteknikk eller maskinteknikk.
  • Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen
  • Det kreves minst 30 studiepoeng i matematikk og statistikk for å bli opptatt til dette studiet.

Slik søker du og dette er opptakskravene?


Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsektoren er generelt godt og spenner over mange bransjer. Kandidatene fra masterprogrammet i energi og miljø vil være særlig aktuelle for konsulent-, entreprenør- og offentlig virksomhet knyttet til energirådgiving, tekniske installasjoner i bygg, energiplanlegging i privat og offentlig sektor, og systemplanlegging i energiforsyningen.
Kandidater med mastergrad kan også være aktuelle for videre forskerutdanning gjennom et doktorgradsstudium. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Som student har du store mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Mange av Energi og miljø-studentene velger å studere ett semester eller et helt år i utlandet i løpet av studietiden og vi har samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden. Utveksling i løpet av studiet


Studiemiljø

Energi og miljø er kjent for sitt gode studiemiljø og aktive linjeforening. Linjeforeningen for Energi og miljø heter EMIL. Her kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden i starten av semesteret er en unik mulighet til å stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro! Studiehverdagen på Energi og miljø


Studentintervju

Bli bedre kjent med studiemiljøet ved Energi og miljø, ved å lese noen av våre studenters egne erfaringer med studiet og studiemiljøet. Hva sier studentene? 


Studiets oppbygning

Studiet er et 2-årig masterstudium hvor du spesialiserer deg innenfor en av våre tre hovedprofiler, «Energibruk i bygninger», «Energiforsyning» eller «Energi og prosessteknikk». Hovedprofilen gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber. Slik er studiet bygd opp


Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsudanning (ph.d.). Er for deg som ønsker å studere videre etter du er ferdig med mastergrad. Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier med lønn. Noen stillinger Inkluderer et fjerde år med pliktarbeid. 

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. En doktorgrad gir deg også mulighet for å bli en viktig bidragsyter i forskning og en del av et større internasjonalt forskningsmiljø. Bli bedre kjent med doktorgradsutdanningen (ph.d.)


Kontakt

Kontakt gjerne studieveileder. Vi er her for å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet. Slik tar du kontakt med oss.

 


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIENERG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 8963 (Søknadsweb)
Adgangsbegrenset:
Ja (32 studieplasser)
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak