SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

Illustrasjonsbilde/FOTO Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2018

6.–19 august – Forberedende kurs

I perioden 6.-19. august. tilbyr vi følgende forkurs:

Forkursene dekker viktige forkunnskaper for 2-årig masterprogram i Energibruk og energiplanlegging og som ofte ikke er tilstrekkelig dekt gjennom ingeniørutdanningen.

For ingeniører (bachelor) som er tatt opp til master i Energibruk og energiplanlegging anbefales det sterkt å ta forkurset i kompleks analyse.

For master i Energibruk og energiplanlegging anbefales også forkurset i elektromagnetisme.

Mandag 13. august - Kom-i-gang-dag

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. 

For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 14. august – Immatrikulering

Kl. 09.30: Felles immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om den felles immatrikuleringen.

Mer informasjon om immatrikuleringsdagen kommer medio juli.

Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Onsdag 15. august - Orienteringsmøte med fakultetet

Kl. 09.15: Orienteringsmøte – EL1

Orienteringsmøtet blir gitt av fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) for studenter på Energibruk og energiplanlegging.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Studiekalender 2018

Studiekalender 2018

Ny i Trondheim

nyitrondheim.no er en nettside hvor du finner informasjon om alt du trenger å vite som ny student i Trondheim og ny energiogmiljøstudent.

Buss til og fra Gløshaugen

Billettpriser, korttyper og rutetider.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Klikk her for å melde deg på fadderuka

Klikk her for å melde deg inn i linjeforeningens facebookgruppe

Linjeforeningen EMIL

EMIL er linjeforeningen for Energibruk og energiplanlegging. Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte linjeforeningen EMIL for å bli med på fadderordningen.

Gjennom EMIL kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden er en periode der du kan stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro! Det blir også arrangert EMIL-festival!

EMIL er bygget opp av komitéer. Vi har eget festlokale, linjeavis og idrettskomite. KomPTur arrangerer turer i skog og mark, til fots og på ski. Hver vår settes det opp revy. I Fagkomitéen jobbes det for gjøre studiet vårt enda bedre. Komitéene er EMILs hjerte, og du er velkommen inn fra første dag.

Besøk EMIL sin hjemmeside

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om Energi og miljø

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning. Vi tilbyr et masterprogram som gir mulighet for ytterligere styrking av kompetansen til kandidater med bachelorgrad innenfor energifeltet.

Studieprogrammet dekker temaene energibruk i bygninger, planlegging av energiforsyningssystemer, og samspillet mellom energi, økonomi og miljø. Undervisningen vil i stor grad være felles med studentene i 4. og 5. årskurs ved det femårige masterprogrammet Energi og miljø, studieretning energibruk og energiplanlegging.

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett hovedopptak i året. Du søker om opptak  gjennom NTNUs søknadsweb. 
Opptakskravet for 2017 var 3,9.

Studiet forutsetter at du fra før har tilegnet deg både grunnleggende og videregående kunnskaper innen fagfeltet slik at det spesialiserte studiet kan starte allerede første semester.

Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsekstoren er generelt godt og spenner over mange bransjer. Kandidatene fra masterprogrammet i energi og miljø vil være særlig aktuelle for konsulent-, entreprenør- og offentlig virksomhet knyttet til energirådgiving, tekniske installasjoner i bygg, energiplanlegging i privat og offentlig sektor, og systemplanlegging i energiforsyningen.
Kandidater med mastergrad kan også være aktuelle for videre forskerutdanning gjennom et doktorgradsstudium.

Studiets oppbygning

Studiet er et 2-årig masterstudium hvor du spesialiserer deg innenfor en våre to hovedprofiler

Energibruk i bygninger

Denne hovedprofilen legger vekt på energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.

Energiforsyning

Hovedfokus er planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

Energi- og prosessteknikk

Her får du studere hele energikjeden. Hvordan energi konverteres fra en form til en annen i for eksempel vindturbiner eller vannkraftverk og hvordan energien kan utnyttes effektivt i industrielle prosesser. Du vil få gode kunnskaper innenfor fagområder som energi-, prosess og strømningsteknikk. Du kan velge en mer eksperimentell eller numerisk retning på studiene.

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MIENERG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 8963
Adgangsbegrenset:
Ja (22 studieplasser)

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)