Energi og miljø

Energi og miljø

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

MIENERG, Sat Sep 30 19:30:58 CEST 2023 | M2

Hvordan gjøre fremtiden grønnere og mer elektrisk?  

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning.

Dette er studiet for deg som vil utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger. Studiet gir deg et solid faglig grunnlag for å designe bærekraftige energisystemer.

Du lærer hvordan teknologien kan brukes for å møte samfunnets økende behov for grønn energi. Når samfunnet elektrifiseres og digitaliseres, er vi helt avhengig av flere og bedre energiløsninger.

For å løse energi- og miljøspørsmålene må du være interessert i matematikk, IT og fysikk. Miljøperspektivet sikres gjennom å lære om fornybar energiproduksjon, renseteknologier, effektiv energibruk i industri og bygninger, og miljøvennlige fremdriftssystemer i transportsektoren.

Du kan spesialisere deg i: 

  • Energi- og prosessteknikk – en maskinrettet retning der du lærer om termodynamikk, industriell prosessteknikk og strømningsteknikk. 
  • Energi bruk i bygninger – Du lærer om hele energisystemet med vekt på energiplanlegging, miljøanalyse og energiforsyning av bygninger. 
  • Energiforsyning – Du lærer om hvordan den elektriske infrastrukturen videreutvikles og vedlikeholdes for effektiv og pålitelig energiforsyning.

Les mer om hva du lærer

Som energi- og miljøingeniør bidrar du fremtidens kraftfordringer. Du kan jobbe med energirådgivning, energiforsyning, teknisk- og økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning og produktutvikling. 
 
Med spesialiseringene kan du jobbe med:

  • Energi- og prosessteknikk – alt fra vann-, vind- og gassturbiner, til design av termiske anlegg i prosessindustri.  
  • Energi bruk i bygninger – strategier og planer for produksjon, overføring, distribusjon og forbruk av energi for en effektiv energistyring.
  • Energiforsyning – planlegging, design og drift av elektriske kraftsystemer for et samfunn som blir mer og mer avhengig av elektrisitet. 

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk, men du kan levere besvarelser og få veiledning på norsk. Her får du medstudenter fra hele verden, og mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk. 

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen EMIL, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter.

Du får tilgang til laboratoriefasiliteter som brukes i undervisningen og spesielt i forbindelse med prosjekt- og masteroppgave. Så langt mulig, tilbys alle studentene på masternivå fast leseplass i tilknytning til sitt fagmiljø.

Les mer om studiemiljøet

De første året gir deg et solid faglig grunnlag innen realfag, energi og grunnleggende IT. Det obligatoriske faget Eksperter i team (EiT) gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid. 

Deretter velger du fordypning i en av tre studieretninger: 

  • Energi- og prosessteknikk – alt fra vann-, vind- og gassturbiner, til design av termiske anlegg i prosessindustri. 
  • Energibruk i bygninger – strategier og planer for produksjon, overføring, distribusjon og forbruk av energi for en effektiv energistyring. 
  • Energiforsyning – planlegging, design og drift av elektriske kraftsystemer for et samfunn som blir mer og mer avhengig av elektrisitet. 

Studiet avsluttes med en masteroppgave. Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 32 studieplasser. ​​

Opptaksgrunnlaget er en fullført bachelorgrad (ingeniør) innenfor fagområdene energi og miljø, energiteknikk, fornybar energi, elkraftteknikk eller maskinteknikk. 

Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minst 30 studiepoeng i matematikk og statistikk for å bli tatt opp på dette studiet.  

Fra 2022 kreves det også minst 7,5 studiepoeng innen fysikk, fysikk og termodynamikk, mekanikk eller elektromagnetisme.

Les mer om opptak og opptakskrav

Studieprogrammet har 20 studieplasser. ​​

Har du spørsmål om studieløp eller livet som student? Vi kan hjelpe deg med studieløp og progresjon, faglige spørsmål, utveksling og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning