Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  

Ønsker du å bedre utnytte muligheter for faglig bruk av IKT i undervisningen?
 

Prosjektet IKT i sivilingeniørutdanningen (IKTiSU) ble etablert av 
i november 2011 for å styrke den faglige bruken av IKT i undervisningen. 
 Målet til IKTiSU er en helhetlig integrasjon av faglig bruk av IKT i
undervisningen. Prosjektet fokuserer i første omgang primært
sivilingeniør- og realfagsutdanningene ved NTNU. Les mer om IKTiSU.


Utlysning av prosjektmidler

Hovedvirkemidlet til IKTiSU er bevilgning av midler til pilotprosjekter. Les mer for å søk prosjektmidler og bli kjent 
med pågående prosjekter

 

Bli inspirert

Trenger du inspirasjon og ideer til faglig bruk av IKT i undervisningen? Følg IKTiSU sin seminarserie der vi deler
suksesshistorier og eksempler i et auditorium nært deg.


Kontakt oss

Har du spørsmål nettsidene ikke gav svar på? Kontakt lederen for IKTiSU, Leif Rune Hellevik.

 

 

 

 

Siste fra pilotprosjekter

Produktmodellering

I produktmodellering ønsket man å utvikle et nytt undervisningsopplegg for computer-aided design (CAD). Produktmodelleringsemnet bruker Siemens Unigraphics NX (NX) for 3D-modellering - et avansert 3D-modelleringsprogram som byr på utfordringer ift. å tilby opplæring og veiledning til en klasse på 200 studenter.

Målet var å utvikle et videobasert selvstudieopplegg for NX for å bringe alle studenter opp på et godt nivå i 3D-modellering. Les mer.

 

Siste fra Seminarer

IKT i KJ1041 – Et pilotprosjekt

8. mai orienterte Eirik Hjertenæs og Henrik Koch rundt sitt pilotprosjekt IKT i Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk. Se lysark.

  • No labels