Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

Matematikkstudenter i gruppearbeid.
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Matematiske fag

Om bachelor i matematiske fag

Matematikk angår oss hele livet, og er grunnmuren for alt vi omgir oss med i hverdagen vår. Er du fascinert av abstrakt tankegang og ønsker å fordype deg i matematiske strukturer, idéer og metoder?

Et solid fundament i matematikk gjør deg i stand til å stille hypoteser, designe eksperimenter, analysere data, gjenkjenne mønstre, bevise sammenhenger og løse problemer. Dette er verdifulle egenskaper når du skal ut i arbeidslivet, enten du skal jobbe med økonomi, kunst, forskning, markedsføring, medisin eller teknologi.

NTNU har et verdensledende miljø i matematikk som du kan bli en del av. Med en utdanning innen matematiske fag blir du ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Les mer om studieprogrammet


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via Samordna opptak.

For studieåret 2019–2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 45 plasser, og alle som søkte kom inn etter suppleringsopptaket. I hovedopptaket var opptaksgrensen 50,1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 48,6 poeng i ordinær kvote. Les mer om opptak


Jobbmuligheter

Matematikere trengs innen svært mange områder i samfunnet. Har du lyst å finne ut hva matematikere og statistikere jobber med? Les mer om jobbmuligheter og karriere


Studiets oppbygning

Bachelorprogram matematiske fag er et treårig studieprogram på 180 studiepoeng. Du kan velge mellom to studieretninger, matematikk eller statistikk. Les mer om studiets oppbygning


Kontakt

Ta kontakt med oss om du vurderer å studere matematikk, eller har spørsmål om bachelor i matematikk.


Studiemiljø

Forelesninger er den vanligste undervisningsformen, men vi mye øvingsgrupper hvor studenter kjobber sammen og får hjelp fra eldre studenter. Du får tilgang til matematikkstudentenes eget Matteland med lesesalplasser, gruppeområder, kjøkkenkroker og datasaler.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Videre studier

Studenter med fullført bachelorgrad i matematiske fag kan gå videre på et toårig masterprogram i matematiske fag og spesialisere seg i algebra, analyse, topologi/geometri, statistikk, eller anvendt matematikk. Les mer om videre utdanning


Læringsutbytte

En student som har fullført studieprogrammet forventes å ha oppnådd et læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

20 aug 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i matematiske fag
Studieprogramkode: BMAT
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 862

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen

IE-artikkel Trondheim - Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Bli kjent med studenter og spør om alt du lurer på.

  Facebook

  Snapchat

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona