Mekatronikk og automatisering

Mekatronikk og automatisering

Mechatronics and Automation - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

MSMECAUT, Mon Mar 04 16:40:40 CET 2024 | M2

Dykk inn i en verden av intelligente maskiner

Sivilingeniørstudiet i mekatronikk og automatisering er et masterprogram som kombinerer mekanikk, elektronikk og programmering. 

Du vil designe, bygge og programmere intelligente maskiner, og kan jobbe med praktiske industriprosjekter.

Du kan skape alt fra programvare for å simulere kirurgiske operasjoner til å bygge undervannsdroner som kan overvåke gassrørledninger og fiskeoppdrettsanlegg.

Du blir del av en ny generasjon ingeniører som kan transformere ideer til virkelighet, og som kan bidra til bærekraftige og innovative løsninger i en stadig mer automatisert verden.

På sivilingeniørstudiet i mekatronikk og automatisering lærer du å utvikle fremtidens smarte, bærekraftige systemer.

Studiet tar deg gjennom prosessen med å designe automatiserte mekatroniske systemer som kan samarbeide – kalt intelligente kyberfysiske systemer. Du vil lære om kunstig intelligens og få eksperimentere virtuelt ved hjelp av digitale tvillinger.

I våre avanserte laboratorier vil du utvikle og bygge integrerte mekatroniske systemer - fra konsept til fullt fungerende modeller.

Masterprogrammet er tett koblet til bedrifter og du får jobbe med virkelige problemstillinger innen industri, helse og maritimt næringsliv.

Du kan spesialisere deg innenfor en av følgende studieretninger:

 • Robotikk og intelligente systemer
  Spesialiseringen robotikk og intelligente systemer handler om praktisk bruk av automatisering og kunstig intelligens i kyberfysiske systemer. 

  Du får jobbe mye på lab og vil delta i industriprosjekter sammen med næringslivet.
   
 • Maritime systemer
  Spesialiseringen maritime systemer handler om menneskeskapte systemer og konstruksjoner som opererer i havrommet, både over og under havoverflaten.

  Du blir en del av Plan Sea, som i samarbeid med industripartnere utvikler fullskalateknologi for plastopprydding på havbunnen.

Les mer om hva du lærer

Med en master i mekatronikk og automatisering får du en bred ingeniørfaglig kompetanse med spesialisering i mekatronikk og automasjon. Denne kunnskapen er ettertraktet i mange teknologibedrifter over hele verden

Du kan jobbe med alt fra å designe det mekaniske til å utvikle software som får liv i systemet. Dette kan være alt fra avanserte offshore skip til roboter i vareproduserende industri og på sykehus. 

Kompetansen vil være viktig i arbeidet med digital tranformasjon og det grønne skiftet i alle sektorer.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på denne masteren blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du får tilgang til laboratoriefasiliteter og arbeidsrom. 

Sigma og Syntax er linjeforeningene til studentene på mekatronikk og automatisering. Linjeforeningene arrangerer sosiale og faglige aktiviteter gjennom studieåret og sørger for et godt studiemiljø.

 

Les mer om studiemiljøet

Mekatronikk og automatisering er et 2-årig masterprogram på 120 studiepoeng som gir rett til å bruke tittelen sivilingeniør. Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. 

Det er lagt til rette for at du kan dra på utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til sivilingeniørstudiet i mekatronikk og automatisering er bachelorgrad i ingeniørfag, med minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning.

Masterprogrammet er åpent for både internasjonale og norske studenter.

Søknadsportalen åpnet 1. november.

Studieavgift
Det er ingen studieavgifter for studenter fra EU/EØS + Sveits. Har du statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift i henhold til kategori C. Mer informasjon er tilgjengelig på nettsiden vår om studieavgift.

Les mer om opptak og opptakskrav

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Benytt nettskjema eller ta kontakt direkte med oss.