Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13


Lektorstudenter i undervisning
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Oppfriskningskurs i matematikk

Oppfriskningskurset i matematikk er et gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen begynner. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Vi anbefaler alle våre studenter å ta dette kurset.

Oppfriskningskurs 2020

Forberedende kurs i kjemi - 4. - 8. august

Dersom du ikke har Kjemi 1 (tidl. 2KJ)  fra VGS, men vurderer en av studieretningene som har biologi, bør du ta forberedende kurs i kjemi.

Kurset er for deg som har behov for å tilegne seg eller oppdatere seg på de viktigste basiskunnskaper før undervisningen i kjemifagene tar til. Kurset foregår i Realfagbygget på Gløshaugen fra tirsdag 4. august.

Mer informasjon og påmelding finner du her:

Forberedende kurs i kjemi

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Oppmøte campus Gløshaugen kl 10.30 i auditorium KJL1

11.00 - 11.30 Vi følger immatrikuleringen på storskjerm sammen

11.30 - 12.00 Velkommen til studiet, ved programleder Marius Irgens

12.00 Fadderuka starter

(obs! det kan bli endringer i planen, følg med på nettsidene)

Oppmøte kl 10.00 i auditorium EL5

10.15 - 10.45 Prøv deg som lærer - introduksjon til mikroundervisning ved universitetslektor Arne Amdal

10.45 - 11.00 Kort info om lektorutdanningen i realfag ved Marius Irgens

11.00 - 11.50 Presentasjon av fagene: Biologi, fysikk, informatikk, kjemi og matematikk

11.50 - 12.30 Lunsj (ta med egen matpakke)

12.30 - 16.00 Introduksjon til prosjektet i fysikk (for studenter som skal ta studieretning matematikk og fysikk) Sted kommer

Ettermiddag, ferdig senest kl 16.00 Biologi: omvisning på instituttet

 

(Obs! Endringer kan komme)

Oppmøte kl 11.00 i EL5

11.00 - 12.00 Informasjon fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og NTNU karriere

12.00 - 13.30 Arbeidslunsj med faddere (alle får enkel lunsj utdelt). Sted blir annonsert/grupperom

13.30 - 15.00 Mikroundervisning (Grupperom)

15.00 - 15.30 Hva er en god lærer? Gruppeoppgave

 

(OBS! Endringer kan komme)

8.15 - 16.00 (bare for studieretning matematikk og fysikk): Prosjektet (oppmøtested kommer)

10.00 - 11.00 Alle andre studieretninger: Oppmøte i EL5. Info kommer

Etter lunsj, ferdig senest kl 16.00 Velkommen til informatikk. Sted kommer

 

(OBS! Endringer kan forekomme)

10.00 - 12.00 Med Blikk for skolen (EL5)

Etter lunsj, ferdig senest kl 16.00 Velkommen til kjemi. Sted kommer

Kom-i-gang-nettsiden

"Kom-i-gang-nettsiden" gir deg som ny student et innblikk hva som rører seg på NTNU.

På siden vil du finne informasjon om studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Bli med på Fadderuka 

– det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforening for lektorutdanning i realfag (LUR)
Det er linjeforeningene som har hovedansvaret for opplegget under Fadderuka. Linjeforeningen Spanskrøret arrangerer fadderuka for LUR. Fadderne vil også delta på deler av Realstart.

Informasjon og påmelding finner du på nettsiden til Spanskrøret

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Politiattest

Som lærerstudent er det krav om at du legger frem gyldig politiattest ved studiestart.  

Dersom du ikke har merknad på politiattesten: 

 • Skriv ut politiattesten.
 • Lever politiattesten i den hvite postkassen som henger på veggen ved ekspedisjonen for Institutt for lærerutdanning ved studiestart. Kartlenke til ekspedisjonen.

Dersom politiattesten din har merknader:

 • Skriv ut politiattesten.
 • Send politiattesten til Institutt for lærerutdanning senest tre uker etter at du har fått tilbud om opptak til lærerutdanninga. Merk konvolutten «Politiattest».
 • Postadresse:
  • NTNU Institutt for lærerutdanning, 7491 Trondheim 

Tuberkuloseundersøkelse 

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøkelse før du starter i praksis.

 • Tuberkulintesten kan gjennomføres to måneder etter at du er tilbake fra reisen (ikke tidligere).
 • Når du går ut i praksis, må tuberkulintesten ikke være eldre enn tre måneder.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune.

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til Institutt for lærerutdanning før du kan gå ut i praksis. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Om lektorutdanningen i realfag

Om lektorutdanningen i realfag

Lærerutdanning er et spennende valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom. Vi har alle minner fra skolen; vi husker læreren som inspirerte og vekket vår entusiasme. Læreren åpnet våre øyne for interessante fenomener og perspektiver. Men vi minnes også lærerne som fikk oss til å mislike et fag. Vårt mål er å skape gode lærere og rekruttere mennesker som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen.


Opptak LUR

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 80 plasser, og opptaksgrensen var 51,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 53,3 poeng i ordinær kvote.


Få slettet studielån

Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

 • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
 • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter LUR

Jobbmuligheter

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8 - 13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb.


Oppbygning LUR

Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. Du må velge hvilke to undervisningsfag du vil fordype deg i innen 15. september den høsten du starter på studiet. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Du jobber parallelt med disse fagene og med profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) gjennom de fire første årene av studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave.


Studieveiledning LUR

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post eller besøk oss på NTNU Gløshaugen: Elektrobygget, blokk A, 3. etasje


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i realfag / lektor
Studieprogramkode: MLREAL
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 843


Sted: Trondheim, Gløshaugen / Kalvskinnet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Involverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for lærerutdanning

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Spør en LUR-student

Spør en LUR-student

Lurer du på noe om dette studiet kan du sende en e-post til erfarne studenter.

IE-artikkel Trondheim - Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Bli kjent med studenter og spør om alt du lurer på.

  Facebook

  Snapchat

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.