Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Ønsker du å fordype deg i realfag og formidle din kunnskap til ungdom?

 

Lektorstudenter i undervisning
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forside lektorutdanningen i realfag

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du få en sterk faglig fordypning og pedagogisk kompetanse for å lære motivert ungdom realfag. Høy kompetanse i realfag er viktig for å løse mange av fremtidens utfordringer innen områder som klima, energi og samferdsel. Gjennom studiet vil du få solid kompetanse i de to realfagene du spesialiserer deg i. Vårt mål er å utdanne gode realfagslærere som får ungdom til å forstå realfag bedre! Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

For studieåret 2020-2021 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 85 plasser, og opptaksgrensen var 51,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 53,7 poeng i ordinær kvote. Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8 - 13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb. I tillegg til en undervisningsstilling, kan du også få rådgiver-, forsker- og lederstillinger. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. På Lektorutdanningen i realfag er syvende semester spesielt tilrettelagt for utveksling. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Som student på lektorutdanningen blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i linjeforeningen, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Studiehverdagen på lektorutdanning i realfag.


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket og gir deg undervisningskompetanse i to fag. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Du jobber parallelt med disse fagene og med profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) gjennom de fire første årene av studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


Få slettet studielån

Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

Innsida for studenter

Tema og tjenester for deg som allerede er student på NTNU

Studiehåndbøker og studieplaner | Verktøy | Campus | Litteratur

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i realfag / lektor
Studieprogramkode: MLREAL
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 843


Sted: Trondheim, Gløshaugen / Kalvskinnet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Involverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for lærerutdanning

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Spør en LUR-student

Spør en LUR-student

Lurer du på noe om dette studiet kan du sende en e-post til erfarne studenter.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona