Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram, 5-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 65
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MLREAL, Sat Jun 22 04:57:15 MEST 2024 | M5

Brenner du for realfag?

Lektorstudiet i realfag er en helt unik måte å bli lærer på. Du får en teoretisk fordypning i realfagene og studerer sammen med andre realfagstudenter og sivilingeniører. I tillegg får du en lærerkompetanse. Pedagogikken tar du sammen med lektorstudenter fra andre fagfelt.

Studiet gir deg en mastergrad i realfag. Du velger to realfag og kvalifiserer deg for mange yrker. I skolen kan bidra til undring og nysgjerrighetsdrevet læring, og du kan vise elevene hvordan vitenskap og teknologi bidrar til å løse klimautfordringene, håndtere eldrebølgen, bygge veier og jernbane og forutse ulykker.

Skolen og realfagene er derfor viktige for å skape et bærekraftig samfunn. Du skal inspirere ungdommer til å bli engasjert i og forstå realfagene. Du kan gi elevene de ferdighetene de trenger for å lykkes i en verden der teknologi spiller en stadig større rolle.

Som nyutdannet lektor med master i realfag, kan du få slettet deler av studielånet.

Gjennom lektorutdanningen får du et solid teoretisk grunnlag i to realfag. Du blir spesialist i ett av dem. Sammen med dette får du en praktisk-pedagogisk utdanning som gir deg grunnlag til å skape en god skolehverdag og engasjerende undervisning.

I klasserommet praktisere det du har lært og lærer gjennom praksis. Gjennom fire praksisperioder på tilsammen 100 dagerfår du trygghet i lærerrollen og blir klar for arbeidslivet.

Gjennom utdanningen blir du også kjent med anvendelser i fagene. Du får store muligheter til å forme spesialiseringen din ut fra faglige interesser.

Du kan velge en av disse fem fagkombinasjonene:

 • Matematikk og biologi
 • Matematikk og fysikk
 • Matematikk og informatikk
 • Matematikk og kjemi
 • Biologi og kjemi

Les mer om hva du lærer

Lektorutdanning i realfag gir deg en etterspurt kompetanse med svært gode jobbmuligheter både i og utenfor skolen. 

Utdanningen er rettet mot deg som vil undervise i realfag på ungdomsskole eller videregående skole. Du vil også være kvalifisert for mange jobber utenfor skolen. 

Realfagslektorer er spesielt etterspurt i yrker hvor det kreves realfaglig kompetanse sammen med pedagogiske og didaktiske ferdigheter og formidlingsevne. Dette kan være arbeid med formidling, rådgivning, forskning eller i lederstillinger.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby.

Lektorutdanning i realfag har mye faglig overlapp med ingeniører, teoretikere og lektorstudenter fra andre linjer, så du vil bli kjent med studenter fra mange ulike studier og retninger.

Som student på lektorutdanningen blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i realfagslektorenes linjeforening Spanskrøret, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Vi har også et eget studieareal bare for realfagslektorene, der studenter treffes på tvers av kull og fagvalg.

Les mer om studiemiljøet

Du lærer realfag gjennom hele studiet. Ved studiestart velger du en av disse fem fagkombinasjonene:

 • Matematikk og biologi
 • Matematikk og fysikk
 • Matematikk og informatikk
 • Matematikk og kjemi
 • Biologi og kjemi

Andre studieår bestemmer du deg for hvilket av disse to fagene du vil ha fordypning i.

I løpet av de første fire årene tar du også profesjonsfagene pedagogikk og didaktikk, og du får gradvis mer praksis i skolen. Gjennom praksisperiodene får du etter hvert mer erfaring og ansvar i klasserommet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave i det realfaget du har fordypt deg i.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav til lektorutdanning i realfag er:

 • generell studiekompetanse
 • minimum 35 skolepoeng (karakterpoeng + språk- og realfagspoeng fra VGS)
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • spesiell studiekompetanse i realfag (Se lenken under for informasjon)

Dersom du velger en studieretning med matematikk anbefales det på det sterkeste å ha fullført R2.

Hvis du velger biologi, fysikk eller kjemi er det også til stor hjelp å ha tatt faget på videregående.

NTNU tilbyr forkurs i kjemi og oppfriskningskurs i matematikk før studiestart.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning