Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13


Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august - Immatrikulering

Immatrikulering

kl. 09.15-11.30: Immatrikulering NTNU, Gløshaugen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Immatrikuleringen er obligatorisk og de som ikke møter mister studieplassen. Gi beskjed til IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no) dersom du blir forhindret.

Etter den felles seremonien på plena bak Hovedbygget, vil linjeforeninga Spanskrøret informere de nye studentene om fadderopplegget. Det skjer i auditorium EL6 i Elektrobygget fra kl 11.30

Tirsdag 13. august - Kom-i-gang-dagen

Kom-i-gang-dagen

Kl. 10.00 - 14.00. Arrangeres på Gløshaugen for alle ingeniørstudenter, sivilingeniørstudenter og realfagsstudenter. Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Onsdag 14. - 16. august - Realstart

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Realstartsprogram for Lektorutdanningen i realfag

Realstart sin hovedside.

 

Onsdag 14. august

Tid Sted Hva
09.00–12.00 Rom 1329 i Sentralbygg 2 Velkommen til Lektorutdanningen i realfag
12.00–13.30 Info om sted kommer Arbeidslunsj med faddergruppene. Fakultetet spanderer enkel lunsj

 

Torsdag 15. august

Tid Sted Hva
09.15–09.45 Auditorium R9 Prøv deg som lærer – Introduksjon til mikroundervisning
09.45–11.00 Auditorium R10:
21-40-41-54-57-93, K26-28, MA23-24, S21-24, BU1-106 og BU1-108
Planlegging
11.00–12.00   Mikroundervisning
12.00–12.15   Lunsj. Ta med egen matpakke
12.15–13.00 Auditorium S6 Oppstartsforedrag: Overgangen fra videregående til universitet, planlegging av studiene og studiemestring
13.00–14.00   Informasjon kommer
14.15–16.00   Studieretning matematikk og fysikk: Introduksjon til prosjekt i mekanisk fysikk

 

Fredag 16. august

Tid Sted Hva

Matematikk-fysikk
09.00–12.00

Institutt for fysikk Prosjekt i mekanisk fysikk
Matematikk-informatikk Institutt for datateknologi og informatikk Informasjon kommer
Matematikk-biologi Institutt for biologi Informasjon kommer

Matematikk-kjemi
09.00–12.00

Institutt for kjemi

Informasjon kommer

Kjemi-biologi Velg enten opplegget ved institutt for biologi, eller opplegget ved institutt for kjemi Informasjon kommer
Alle: 12.00–13.00   Lunsj, ta med egen mat
Alle: 13.00–15.00 Auditorium R10 Blikk for skolen

 

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforening

Det er linjeforeningene som har hovedansvaret for opplegget under Fadderuka, som er en god arena for deg som er ny student til å bli bedre kjent med Trondheim, NTNU og dine kommende klassekamerater. Dersom du ønsker å delta, er det viktig at du melder deg på i forkant. Dette kan gjøres på nettsiden til linjeforeningen Spanskrøret. Påmeldingen er helt uforpliktende.
http://spanskroret.no/

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Pensum vil bli informert om etter studiestart.

Levere politiattest

Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart.

Postadresse:
NTNU Institutt for lærerutdanning
7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking tidligst to måneder etter at du er tilbake og før du starter i praksis.

  • Tuberkulintesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
  • Du må ordne gyldig tuberkulintest før du skal ut i praksis.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Om lektorutdanningen i realfag

Lærerutdanning er et spennende valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom. Vi har alle minner fra skolen; vi husker læreren som inspirerte og vekket vår entusiasme. Læreren åpnet våre øyne for interessante fenomener og perspektiver. Men vi minnes også lærerne som fikk oss til å mislike et fag. Vårt mål er å skape gode lærere og rekruttere mennesker som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 70 plasser, og opptaksgrensen var 52,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,9 poeng i ordinær kvote.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8 - 13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb.


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. Du må velge hvilke to undervisningsfag du vil fordype deg i innen 15. september den høsten du starter på studiet. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Du jobber parallelt med disse fagene og med profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) gjennom de fire første årene av studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post eller besøk oss på NTNU Gløshaugen: Elektrobygget, blokk A, 3. etasje


Fakta

Gradsnavn: Master i realfag / lektor
Studieprogramkode: MLREAL
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 843


Sted: Trondheim, Gløshaugen / Kalvskinnet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Involverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for lærerutdanning

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar