Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

Sammensying av prosjektorbilder

All undervisning i dette studiet foregår på engelsk


Om simulering og visualisering

Simulering og visualisering er en stadig viktigere del av arbeidshverdagen til ingeniører og forskere. Gode og realistiske simuleringer er ressurssparende og kan redde liv. Simulatorteknologi brukes i alt fra å trene på nødsituasjoner i et fly, kirurgiske inngrep i mennesker, til hvordan du styrer krana på et frakteskip.

I vårt studie bruker vi blant annet spillteknologi for å skape virkelighetstro visualisering av simuleringer. Visualisering brukes også i vitenskapelig sammenheng for å synliggjøre resultater.

Din avsluttende masteroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv. 


Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 25 plasser. Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.


Jobbmuligheter

Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet og etterspørselen for denne kompetansen er derfor økende. Studentene får en tverrfaglig utdanning som gjør at de kan jobbe innenfor svært mange områder.


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i simulering og visualisering gir deg kompetanse som du kan anvende innen ditt fagfelt fra bachelorstudiet. 

I fjerde semester skriver du en avsluttende masteroppgave, ofte i samarbeid med lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe?
Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studieprogramkode: 880MVS
Undervisningsform: Heltid/deltid
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 1. mars
Studiekode: 880MVS

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak