Simulering og visualisering

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

– Vil du utvikle fremtidens teknologi?

bilde simulering og visualisering

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og du får informasjon om de ulike tilbudene til Jenteprosjektet Ada. 

Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med.

Les om velkomstdag for jenter

Velkomstseremoni for nye studenter.

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart i august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital og vil være felles for alle tre studiebyer. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020
 

Onsdag 12. august
09.15–16.00: Obligatorisk oppstartsprogram
Sted: rom F414, F-blokk, Ankeret (Hovedbygg)

Torsdag 13. august
08:15–16:00: Obligatorisk oppstartsprogram
Sted: rom F414, F-blokk, Ankeret (Hovedbygg)

Fredag 14. august
08:15–16:00: Obligatorisk oppstartsprogram
Sted: rom F414, F-blokk, Ankeret (Hovedbygg)

12:15–13:00: Obligatorisk kurs i Blackboard og Studentweb

08:15 – 16:00: Undervisningen starter etter timeplanen for alle grupper.

For all annen informasjon se BlackBoard (BB).

Ved å delta i fadderuka vil de fleste få en enklere hverdag de første ukene i Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med andre allerede første dag på NTNU. 

Les mer om fadderuka

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister.

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.
 

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om simulering og visualisering

Om simulering og visualisering

Simulering- og visualiseringsteknologi brukes i alt fra å trene på nødsituasjoner i et fly, kirurgiske inngrep i mennesker, til evakuering ved naturkatastrofer. Hensikten er å skape et forenklet digitalt miljø hvor vi kan teste ulike scenarier før vi starter prosesser eller utvikling. Spillteknologi og virtuell virkelighet brukes for å skape realistiske treningsarenaer. 

I dette masterprogrammet lærer du teknologien som brukes for å simulere og visualisere.  

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk. Les mer om studieprogrammet simulering og visualisering.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptakskrav og hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet og etterspørselen for denne kompetansen er derfor økende. Studentene får en tverrfaglig utdanning som gjør at de kan jobbe innenfor svært mange områder.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i simulering og visualisering gir deg kompetanse som du kan anvende innen ditt fagfelt fra bachelorstudiet. I fjerde semester skriver du en avsluttende masteroppgave, ofte i samarbeid med lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no.


Studiemiljø

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studieprogramkode: 880MVS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk
Karakterkrav: C

Sted: Ålesund

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Luft