Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

Sammensying av prosjektorbilder

All undervisning i dette studiet foregår på engelsk.


Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering 15. august

Onsdag 15. august er det immatrikulering for alle nye studentar ved NTNU i Ålesund. Møt opp frå kl. 10.00. immatrikuleringsseremonien startar kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Stad: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimla).

Oppstart for studiene

Torsdag 16. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 08:15-09:00 Auditorium Brosundet Felles info for 1. års masterstudenter (kull2018)
Kl. 09:15-12:00 Rom C219 Obligatorisk oppstartsprogram

Mandag 20. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 08:15-14:00   Undervisning etter timeplan for 1. års masterstudenter
Kl. 08:15-16:00   Oppstart for 2. års masterstudenter (kull 2017)


Om simulering og visualisering

Simulering og visualisering er en stadig viktigere del av arbeidshverdagen til ingeniører og forskere. Gode og realistiske simuleringer er ressurssparende og kan redde liv. Simulatorteknologi brukes i alt fra å trene på nødsituasjoner i et fly, kirurgiske inngrep i mennesker, til hvordan du styrer krana på et frakteskip.

I vårt studie bruker vi blant annet spillteknologi for å skape virkelighetstro visualisering av simuleringer. Visualisering brukes også i vitenskapelig sammenheng for å synliggjøre resultater.

Din avsluttende masteroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv. 


Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 17 plasser. Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.


Jobbmuligheter

Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet og etterspørselen for denne kompetansen er derfor økende. Studentene får en tverrfaglig utdanning som gjør at de kan jobbe innenfor svært mange områder.


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i simulering og visualisering gir deg kompetanse som du kan anvende innen ditt fagfelt fra bachelorstudiet. 

I fjerde semester skriver du en avsluttende masteroppgave, ofte i samarbeid med lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe?
Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studieprogramkode: 880MVS
Undervisningsform: Heltid/deltid
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 1. mars
Studiekode: 880MVS

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak