Simulering og visualisering

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

bilde simulering og visualisering

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om simulering og visualisering

Om simulering og visualisering

Simulering- og visualiseringsteknologi brukes i alt fra å trene på nødsituasjoner i et fly, kirurgiske inngrep i mennesker, til evakuering ved naturkatastrofer. Hensikten er å skape et forenklet digitalt miljø hvor vi kan teste ulike scenarier før vi starter prosesser eller utvikling. Spillteknologi og virtuell virkelighet brukes for å skape realistiske treningsarenaer. 

I dette masterprogrammet lærer du teknologien som brukes for å simulere og visualisere.  

Les mer om studieprogrammet simulering og visualisering.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Les mer om opptakskrav og hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet og etterspørselen for denne kompetansen er derfor økende. Studentene får en tverrfaglig utdanning som gjør at de kan jobbe innenfor svært mange områder.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i simulering og visualisering gir deg kompetanse som du kan anvende innen ditt fagfelt fra bachelorstudiet. I fjerde semester skriver du en avsluttende masteroppgave, ofte i samarbeid med lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no.


Studiemiljø

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studieprogramkode: 880MVS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk
Karakterkrav: C

Sted: Ålesund

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Luft