Simulering og visualisering

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

– Vil du utvikle fremtidens teknologi?

bilde simulering og visualisering

Om simulering og visualisering

Hva lærer du?

I dette masterprogrammet lærer du teknologien som brukes for å simulere og visualisere. Simulering- og visualiseringsteknologi brukes i alt fra å trene på nødsituasjoner i et fly, kirurgiske inngrep i mennesker, til evakuering ved naturkatastrofer. Hensikten er å skape et forenklet digitalt miljø hvor vi kan teste ulike scenarier før vi starter prosesser eller utvikling. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk. For studieåret 2020-2021 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 25 plasser. I tillegg til en bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende utdanning, må du ha fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng. Karakterkrav er normalt C i snitt. Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet og etterspørselen for denne kompetansen er derfor økende. Studentene får en tverrfaglig utdanning som gjør at de kan jobbe innenfor svært mange områder. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. På simulering og visualisering er tredje semester spesielt tilrettelagt for utveksling. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Studiehverdagen på simulering og visualisering.


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i simulering og visualisering gir deg kompetanse som du kan anvende innen ditt fagfelt fra bachelorstudiet. I fjerde semester skriver du en avsluttende masteroppgave, ofte i samarbeid med lokalt næringsliv. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studieprogramkode: 880MVS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk
Karakterkrav: C

Sted: Ålesund

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

IE-Jævli flink

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknologistudenter ved NTNU.

Se alle episodene

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

FØLG OSS - ID: 1296525632

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Ved hjelp av simulering og visualisering kan du være med å utvikle intelligente løsninger for smarte byer. Ålesund er pilot for FN i arbeidet med å utvikle smarte byer.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Søk opptak