Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

Sammensying av prosjektorbilder


Om simulering og visualisering

Bli ekspert i metoder som kunstig intelligens, svermintelligens, maskinlæring og Monte Carlo-simulering, for bruk i ditt eget fagfelt. Noe programmeringsforkunnskap anbefales.

Studieprogrammet undervises på engelsk.


Opptakskrav

Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende utdanning. Fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng. Søkere med 20 studiepoeng i matematikk kan også søke. Søkeren vil da bli individuelt vurdert for opptak. Manglende matematikkemne på 10 studiepoeng må tas tidlig i masterstudiet.  Det forventes at studenten har noe kunnskaper i programmering.


Jobbmuligheter

Simulering og visualisering brukes i mange forskjellige kontekster, og anvendelsesområdene er i rask vekst i ingeniørfag og samfunnsplanlegging. Jobbmulighetene er avhengige av din bakgrunn, samt spesialiseringen din i masterstudiet i Simulering og visualisering. Studiet er relevant for jobber i alle bedriftene og offentlige organisasjoner som bruker simulering, som kan / burde bruke simulering, eller som utvikler simuleringsmetoder eller simulatorer. 


Studiets oppbygning

Studieprogrammet er revidert. Frem til masteroppgaven undervises det i 4 emner per semester som er likt for alle. Unntak: et valg mellom objekt-orientert programmering og distribuert programmering i 1. semester, og et valgfritt fag i 3. semester. Studiet kan tas som heltidsstudium over 2 år eller som deltidsstudium over flere år.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Besøk programmets engelske nettsider


 

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studieprogramkode: 880MVS
Undervisningsform: Heltid/deltid
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 1. mars
Studiekode: 880MVS

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak