Simulering og visualisering

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

bilde simulering og visualisering

Sammensying av prosjektorbilder

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om simulering og visualisering

Om simulering og visualisering

Simulering og visualisering er en stadig viktigere del av arbeidshverdagen til ingeniører og forskere. Gode og realistiske simuleringer er ressurssparende og kan redde liv. Simulatorteknologi brukes i alt fra å trene på nødsituasjoner i et fly, kirurgiske inngrep i mennesker, til hvordan du styrer krana på et frakteskip.

I vårt studie bruker vi blant annet spillteknologi for å skape virkelighetstro visualisering av simuleringer. Visualisering brukes også i vitenskapelig sammenheng for å synliggjøre resultater.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 25 plasser. Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.


Jobbmuligheter

Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet og etterspørselen for denne kompetansen er derfor økende. Studentene får en tverrfaglig utdanning som gjør at de kan jobbe innenfor svært mange områder.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i simulering og visualisering gir deg kompetanse som du kan anvende innen ditt fagfelt fra bachelorstudiet. I fjerde semester skriver du en avsluttende masteroppgave, ofte i samarbeid med lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no.


Studiemiljø

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studieprogramkode: 880MVS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 880MVS
Karakterkrav: C

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Luft