Studieprogrammet legges ned og vil ikke ha flere opptak (siste opptak i 2023).

Studieprogrammet legges ned og vil ikke ha flere opptak (siste opptak i 2023).

Simulering og visualisering

Simulering og visualisering

Masterprogram

studyprogramme-autofacts-portlet

, |

Du lærer kunstig intelligens, maskinlæring, svermintelligens og programvarearkitektur.  

Du lærer å gjennomføre simuleringseksperimenter, systemmodellering, implementering av algoritmer, kjøring av simuleringer, visualisering av simuleringsresultater og data, og til slutt tolkning av resultater.  

Du får en grundig forståelse av de underliggende algoritmene, verktøyene og metodene og lærer hvordan du kan bruke metodene for å løse komplekse problemer.  

Simulering og visualisering brukes i mange ulike sammenhenger, og bruksområdene er i sterk vekst.  

Du opparbeider deg anvendte ferdigheter og forskningskompetanse for å løse nye og komplekse utfordringer som teknologiutviklingen fører med seg.

Les mer om hva du lærer

Du kan jobbe med simulering og visualisering av kirurgiske operasjoner, automatisering av fabrikker, undervannsteknologi og virtuell prototyping av skips deler.  

Opplæring av en maritim operasjon kan foregå i en skipssimulator. Ved bruk av kunstig intelligens kan du forutsi når maskindeler må skiftes ut. Simuleringsverktøy brukes også til trening og operasjonsplanlegging i forsvaret.  

Du får kunnskap som er viktig i næringslivet og kan være med å påvirke samfunnet da teknologien kan brukes i nesten alle fagfelt.

Dette internasjonale masterstudiet gjør deg i stand til å jobbe i hele verden.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

NTNU i Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord, fjell og hav. Som student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus, der innovasjon og gründervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen. Med rundt 3000 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Gjennom hele året tilbyr studentorganisasjoner og linjeforeninger aktiviteter, opplevelser og et fellesskap du kan ta del i. Mye foregår i dag i studenthuset Banken, men høsten 2022 åpner også dørene til et helt nytt studenthus på campus.

Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Selve programmet er ganske strukturert, med forelesninger, øvelser og laboratoriearbeid, og du tilbringer mye tid med medstudentene dine underveis.

Masterprogrammet er et internasjonalt studieprogram som undervises på engelsk. Her får du medstudenter fra hele verden, og mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk. Utdanningen kan brukes i hele verden.

Les mer om studiemiljøet

Første studieår gir deg en grundig innføring i modellering, algoritmer, simulering, visualisering, datagrafikk og simulatorteknologi. I denne delen av studiet inngår det obligatoriske faget Eksperter i team (EiT) som gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid i for eksempel smarte byer.  

Andre studieår velger du fordypning og forbereder deg til masteroppgaven. Du vil lære å bruke den vitenskapelige metoden, og begynne å spesialisere deg i temaet for masteroppgaven i maskinlæring eller svermintelligens.

Studiet avsluttes med en masteroppgave for bruk industrien eller til videre forskning innen simulering og visualisering.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 15 studieplasser. ​​

Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad i ingeniørfag. Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minst 30 studiepoeng i matematikk for å bli opptatt til dette studiet.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning