Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Datateknologi

jublende studenter rundt sumorobot. Foto.

Om datateknologi

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via Samordna Opptak

Antall studieplasser 2019/2020 – 140

Poenggrenser 2019/2020

  • Førstegangsvitnemål – 58,3 poeng
  • Ordinær kvote – 60,7 poeng

Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere.

Studiets oppbygning

Datateknologi er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende datafag og lærer nyttig matematikk.

Tredje studieåret starter du din spesialisering. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse innen området du velger. Du kan bli ekspert innen en rekke ulike fagfelt innen data, for eksempel kunstig intelligens, databaser og søkemotorteknologi, programvareutvikling, grafikk og bildebehandling, spillteknologi eller digital virksomhetsutvikling.


Studieveiledere

Kontakt gjerne våre studieveiledere.


Dersom du ønsker å snakke med noen av våre studenter, kan du også ta kontakt med studentkontaktene. De svarer på det meste du måtte lure på om datateknologistudiet og livet som student i Trondheim.

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTDT
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist:  15. april
Studiekode: 194 760

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for datateknologi og informatikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på

Kjønnspoeng

Kvinner får 2 tilleggspoeng når de søker opptak til dette ingeniørstudiet.