Datateknologi

Masterprogram (sivilingniør), 5-årig, Trondheim

Datateknologi

Datateknologi_forsidebilde

Bilde av lærer som underviser studenter ved storskjerm. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forside MTDT

Hva lærer du?

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning. Dette lærer på studiet.


Søk opptak

I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha minst bestått Matematikk R1, Matematikk R2 og Fysikk 1. I Matematikk R2 må du ha karakter "4" eller bedre.

Antall studieplasser 2020/2021 – 140

Poenggrenser

Studieår Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2020/2021 61,6 59,0
2019/2020 60,7 58,3

Slik søker du og dette er opptakskravene


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Studiehverdagen er ganske strukturert med forelesninger og øvinger, og du er mye sammen med dine medstudenter underveis.  Linjeforeningen for datateknologi er Abakus som arrangerer faglige traff, turer og fester.  Studiehverdagen på datateknologi.


Studiets oppbygning

Datateknologi er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende datafag og lærer nyttig matematikk.

Tredje studieåret starter du din spesialisering. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse innen området du søker. Du kan bli ekspert innen en rekke ulike fagfelt innen data, for eksempel kunstig intelligens, databaser og søkemotorteknologi, programvareutvikling, grafikk og bildebehandling, spillteknologi eller digital virksomhetsutvikling. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Etter et masterprogram kan du ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, emnevalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


MTDT fakta

Fakta

Gradsbenevnelse: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTDT
Studiepoeng: 300

Studiekode: 194 760

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for datateknologi og informatikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

KRYSS – IKT-studier ved NTNU

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Kvinner får 2 tilleggspoeng når de søker opptak til dette ingeniørstudiet.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

1294332430 "Student ved IDI" kilde: MSIT