Datateknologi

Datateknologi

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 160
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MTDT, Tue Jun 18 05:37:54 MEST 2024 | M5

Datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtiden

Er du nysgjerrig på den teknologiske utviklingen? Vil du være med å skape bærekraftige løsninger?  

Datateknologi er en sentral del av kunstig intelligens, medisinsk teknologi og tingenes internett (Internet of Things IoT) og andre fremtidsrettede teknologier. Den spiller en nøkkelrolle i å takle samfunnets store utfordringer innen klima, bærekraft og helse.

Du vil lære å bidra til utvikling av komplekse IT-systemer til nytte for mennesker og samfunn. Alle bruker datateknologi daglig, langt færre vet hvordan datateknologien kan brukes til å utvikle et produkt eller en tjeneste.  

Aldri har denne kunnskapen vært viktigere enn nå.

Studiet passer for deg med interesse og nysgjerrighet for teknologi. Det er ingen krav om forkunnskaper innen datateknologi for å starte på dette studiet. Du lærer det grunnleggende innen programmering, databaser, interaksjonsdesign, datamaskiner, digitale data, programvaresikkerhet og datakommunikasjon. Etter hvert kan du spesialisere deg i en av disse studieretningene:

 • Databaser og søk: Her lærer du hvordan man mest mulig effektivt kan søke frem informasjon fra databaser og hvordan man lager søkemotorer som for eksempel Google.
 • Effekive datasystemer
 • Kunstig intelligens: Her lærer du teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger.
 • Programvaresystemer: Her lærer du hvordan man støtter utvikling og bruk av datasystemer i forhold til organisasjoner og brukere.
 • Visuell databehandling

Les mer om hva du lærer

Du får nødvendig kompetanse for å utvikle fremtidens IT-løsninger. Du kan bli ekspert innen ulike fagfelt som kunstig intelligens, databaser og søkemotorteknologi, programvareutvikling, grafikk og bildebehandling, spillteknologi eller digital virksomhetsutvikling.

Datateknologi spiller en avgjørende rolle i å løse komplekse utfordringer knyttet til miljøovervåkning, energioptimalisering og helseovervåkning, med sikte på å fremme en bærekraftig utvikling.

Studieprogrammet kvalifiserer deg til å jobbe med IT-utvikling i alle typer bedrifter. Dette kan være oppstarts- eller mer etablerte bedrifter. 

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene får jobb før de er ferdige med studiet. Mange blir etter hvert ledere.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Abakus, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.
 
Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for sivilingeniører. Her blir du fort kjent med dine medstudenter og får en forsmak på studiet ditt.

Studiehverdagen består av forelesninger, prosjekter og øvinger. 

Les mer om studiemiljøet

De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag i datafag og matematikk.
 
I tredje studieår starter du på spesialiseringen din. Du kan velge mellom:

 • Databaser og søk
 • Effektive datasystemer
 • Kunstig intelligens
 • Programvaresystemer
 • Visuell databehandling

Det fjerde studieåret består av et stort prosjekt som gjennomføres i samarbeid med en kunde, i tillegg til obligatoriske og valgbare fag.  

Femte studieår består av et fordypningsprosjekt og en masteroppgave.  

Vi anbefaler å ta et utvekslingsopphold i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha minst bestått Matematikk R1, Matematikk R2 og Fysikk 1. I Matematikk R2 må du ha karakter "4" eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning