Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering [ Spill|Applikasjoner ]

Om programmering [ Spill | Applikasjoner ]

I dagens samfunn er bruk av programvare en naturlig og nødvendig del av folks hverdag både privat og i jobb-/skolesammenheng. De aller fleste nøyer seg med å anvende de nye spennende teknologiene. Bachelor i programmering er utdanningen for deg som ønsker å programmere og utvikle morgendagens programvare. Gjennom studiet opparbeider du ferdigheter i å skrive god, effektiv og feilfri programkode i ulike programmeringsspråk og du får erfaring med de profesjonelle utviklingsverktøy som benyttes i IT-bransjen.


NTNU tilbyr også flere utdanninger innen:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse + R1/S2, eller realkompetanse + R1/S2. Dersom du mangler R1, kan du søke opptak til R1-kurs ved NTNU i Gjøvik.


Jobbmuligheter

Kandidatene er med sin praktisk rettede programmeringskompetanse godt kvalifisert til faglig utfordrende oppgaver som systemutvikler og programmerer innen spill/mobil/web.  Både virksomheter og privatpersoner krever stadig ny og bedre programvare og bare i Norge brukes det årlig over ti-talls milliarder kroner til programvareutvikling.  Det er dermed et vedvarende behov for nyutdannede både i bedrifter og i IT-konsulentforetak.


Studiets oppbygging

Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på programmering og applikasjons-utvikling enn det som er vanlig i slike studier. Det er to ulike spesialiseringsretninger i studiet. Studieretning Spill som gir kompetanse innen utforming og programmering av dataspill, eller studieretning Applikasjoner der man fordyper seg i utvikling av webapplikasjoner og forretningsorienterte programvarelløsninger.  


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor 3-årig
Studieprogramkode: BPROG
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 673
Undervisningsform: Heltid
Avdeling: Avdeling for informatikk og medieteknikk
Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april
Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017