Programmering

Programmering

Bachelor i programmering

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Gjøvik
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 63
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BPROG, Mon Jun 17 16:47:47 MEST 2024 | B3

Bli ekspert i å programmere!  

Bachelor i programmering er et praktisk studium for deg som vil bli god i koding. Studiet har ingen krav til forkunnskaper, men du må være nysgjerrig og lærevillig.  

Samfunnet har et enormt behov for dyktige programmerere, som kan finne kreative og nye løsninger på morgendagens utfordringer.  

Programmering er en superkraft som kan spille en avgjørende rolle i å drive det grønne skiftet. Som programmerer kan du designe løsninger som forbedrer hverdagen vår. Du kan effektivisere helsetjenester, lage produkter som forenkler livene våre, eller løse miljøutfordringer. 

Gjennom kreativ problemløsning blir du en del av den digitale fremtiden.
 

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Du lærer gradvis å programmere små enkle programmer til å lage applikasjoner. Etter hvert vil du få solide ferdigheter i ulike programmeringsspråk og metoder.  

Du lærer programmeringsmetoder for spillutvikling, mobilapplikasjoner, skytjenester og webløsninger. I studiet lærer du å skrive god, effektiv og sikker programkode i ulike programmeringsspråk. Du følger prosessen fra ide til fungerende program. Eksempler på programmeringsspråk du vil lære er: C++, Java, Go, Haskall, Python og OpenGL.

Du lærer å lage kreative teknologiske løsninger som gir gode brukeropplevelser, og hvordan du utvikler avanserte datasystemer.  

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Les mer om hva du lærer

Praktisk rettet programmeringskompetanse er svært etterspurt. Med denne kompetansen har du store valgmuligheter, og det er behov for deg i alle bransjer. Som utvikler kan du jobbe hvor som helst, når som helst. Du har stor frihet til å skape din egen arbeidshverdag.

 

Programmerere spiller en viktig rolle i å bidra til bærekraft og miljø gjennom utviklingen av innovative digitale løsninger.

Du kan jobbe som applikasjonsutvikler, systemspesialist, frontend- og backend-utvikler, sikkerhetsutvikler, test-utvikler, løsningsarkitekt, full-stack utvikler, teknologirådgiver innen systemutikling og arkitektur, økonomiutvikler, designer, og tjenestedesign.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på NTNU Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø. Når du studerer, er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning. Du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Du kan være med i Login, studentforeningen for IT-studier på Gjøvik.  

Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Læringsarealene er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull.

Les mer om studiemiljøet

Første del av studiet består av grunnleggende informatikkfag der programmering er en sentral del. I andre studieår spesialiserer du deg innen ett av de fire hovedområdene: spillutvikling, mobilapplikasjoner, skytjenester og webløsninger.  
 
Gjennom studiet blir du gradvis mer selvstendig og utvikler ditt eget programmeringsspråk.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du arbeider i gruppe, der dere sammen utfører et programvareutviklingsoppdrag. Som oftest skjer dette på oppdrag fra næringslivet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til Programmering er generell studiekompetanse og Matematikk R1 (S1 og S2), eller realkompetanse + Matematikk R1 (S1 og S2).

Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng når du søker dette studiet. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning