Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering [ Spill|Applikasjoner ]


Om programmering [ Spill | Applikasjoner ]

Bachelor i programmering er utdanningen for deg som ønsker å utvikle morgendagens programvareløsninger. I studiet opparbeider man ferdigheter i å skrive god, effektiv og feilfri programkode i ulike programmeringsspråk. Du følger prosessen fra ide til fungerende program med spesialisering i spillprogrammering eller applikasjonsutvikling.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse + R1 (S1 og S2), eller realkompetanse + R1 (S1 og S2).

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 38,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 43,7 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Du vil med din praktisk rettede programmeringskompetanse være godt kvalifisert til faglig utfordrende oppgaver som systemutvikler og programmerer innen spill/mobil/web. Både virksomheter og privatpersoner krever stadig ny og bedre programvare og bare i Norge brukes det årlig over ti-talls milliarder kroner til programvareutvikling.  Det er dermed et vedvarende behov for nyutdannede både i bedrifter og i IT-konsulentforetak.


Studiets oppbygging

Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på programmering og applikasjons-utvikling enn det som er vanlig i slike studier. Det er to ulike spesialiseringsretninger i studiet. Studieretning Spill som gir kompetanse innen utforming og programmering av dataspill, eller studieretning Applikasjoner der man fordyper seg i utvikling av webapplikasjoner og forretningsorienterte programvarelløsninger.  


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.
 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i programmering [Spill | Applikasjoner]
Studieprogramkode: BPROG
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 673
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + R1 (S1 og S2) eller realkompetanse + R1 (S1 og S2)

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: 38,9
Ordinær: 43,7

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak