Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering

– Vil du bli ekspert i programmering?

Hender som jobber på et tastatur


Om programmering

Dette er et praktisk studium som passer for deg som ønsker å spesialisere deg innen programmering. Du lærer programmeringsmetoder for spillutvikling, mobilapplikasjoner, skytjenester og webløsninger. 

Du får fordype deg i avanserte emner som grafikkprogrammering, spillprogrammering og kunstig intelligens. Vi lærer deg å lage teknologiske løsninger som gir gode brukeropplevelser, og hvordan du utvikler avanserte datasystemer. 

Eksempler på programmeringsspråk du vil lære er: 

  • C++
  • Java og JavaScript
  • Python
  • OpenGL 


Programmeringserfaring er ikke nødvendig, men du må være motivert til å lære.

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse og matematikk R1 eller S1+S2.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptaksgrense for studieåret 2018-2019: 42,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. 


Jobbmuligheter

Det er et stort behov for nyutdannede programmere, og du vil etter endt studium ha en kompetanse som er svært etterspurt både i privat og offentlig arbeidsliv.

Med en praktisk rettet programmeringskompetanse vil du være godt kvalifisert til å jobbe som systemutvikler og programmerer innen spill, mobil, web og skytjenester. 


Studiets oppbygging

Første del av studiet består av grunnleggende informatikkfag der programmering er en sentral del. I andre studieår spesialiserer du deg innen ett av de fire hovedområdene: spillutvikling, mobilapplikasjoner, skytjenester og webløsninger. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave der kandidatene i grupper utfører et programvareutviklingsoppdrag. Noen ganger skjer dette på oppdrag fra næringslivet.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@idi.ntnu.no.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i programmering
Studieprogramkode: BPROG
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 673

Sted: Gjøvik

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak