Datateknologi

Datateknologi

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig

Foto: Geir Mogen

studyprogramme-autofacts-portlet

MIDT, Thu May 30 11:35:10 CEST 2024 | M2

Datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtiden

Datatekniske utfordringer blir mer komplekse og må løses i samarbeidet mellom brukere, bedrifter og samfunn. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å løse spennende problemstillinger for fremtiden.

Datateknologi er en sentral del av kunstig intelligens, medisinsk teknologi og tingenes internett (Internet of Things IoT) og andre fremtidsrettede teknologier. Den spiller en nøkkelrolle i å takle samfunnets store utfordringer innen klima, bærekraft og helse.

Har du en bachelorgrad i ingeniørfag data eller tilsvarende? Dette 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på graden din. Du vil få en kompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber innen databaser og søk, programvaresystemer, kunstig intelligens eller algoritmer og datamaskiner. Du får graden sivilingeniør.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Du lærer hele prosjektløpet fra en løst formulert idé til ferdig løsning.

Studiet passer for deg med interesse og nysgjerrighet for teknologi. Det er krav om en bachelorgrad i ingeniørfag data eller tilsvarende.

Hva du lærer er basert på hvilken hovedprofil du er tatt opp på: 

  • Algoritmer og datamaskiner: Metoder og teknikker som kan anvendes til å utvikle systemer som krever høy ytelse
  • Databaser og søk: Sikre effektive søk av informasjon fra databaser og utvikle søkemotorer som for eksempel Google.       
  • Kunstig intelligens: Teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger. 
  • Programvaresystemer: Støtte utvikling og bruk av datasystemer i forhold til organisasjoner og brukere.        

Les mer om hva du lærer

Du får kompetansen som skal til for å forme fremtidens løsninger. Dette vil gjøre deg svært etterspurt. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige.

Datateknologi spiller en avgjørende rolle i å løse komplekse utfordringer knyttet til miljøovervåkning, energioptimalisering og helseovervåkning, med sikte på å fremme en bærekraftig utvikling.

Studieprogrammet kvalifiserer deg til jobber i mange bransjer. Du kan bli ekspert innen ulike fagfelt som kunstig intelligens, databaser og søkemotorteknologi, programvareutvikling, grafikk og bildebehandling, spillteknologi eller digital virksomhetsutvikling.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU.

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Abakus, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Studiehverdagen er ganske strukturert med forelesninger og øvinger, og du er mye sammen med dine medstudenter underveis.

Les mer om studiemiljøet

Det 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag, data.

Det første studieåret består av et obligatoriske og valgbare emner.

Det andre studieåret består i høstsemesteret av ett valgbart fag, fordypningsfag og fordypningsprosjekt. Valg av fordypning bestemmer hvilken spisskompetanse studentene sitter igjen med som nyutdannete masterkandidater.

Studiet avsluttes med en masteroppgave der studentene utfører et selvstendig forskningsarbeid innenfor valgt hovedprofil:

  • Algoritmer og datamaskiner
  • Databaser og søk
  • Kunstig intelligens
  • Programvaresystemer

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 48 studieplasser. ​​

Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad i ingeniørfag innen data eller tilsvarende. Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minst 30 studiepoeng i matematikk og statistikk for å bli opptatt til dette studiet.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning