Masterprogram/sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Datateknologi

Studenter foran PC skjerm.Foto.

Velkommen til studiestart 2018

Mandag 13. august - Kom-i-gang-dagen

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

 

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Kl. 09.15: Immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om programmet for immatrikuleringen.

Merk: Immatrikuleringen er frivillig for masterstudenter som er immatrikulert ved NTNU tidligere.

 

Kl. 12.00: Immatrikulering datateknologi – F1, IT-bygget

Oppmøte er obligatorisk. Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til instituttet på studier@idi.ntnu.no.

 

Kl. 15.15 Pizza for datateknologi og informatikk – Drivhuset, IT-bygget

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) inviterer til pizza i samarbeid med linjeforeningen.

Fredag 17. august – Orienteringsmøte

Kl. 14.15-16.00 Orienteringsmøte – rom 454, IT-bygget

Møte er obligatorisk.

Faglærere vil presentere og svare på spørsmål om de ulike hovedprofilene du kan velge.

Har du ikke mulighet til å delta på orienteringsmøtet varsle om dette via studier@idi.ntnu.no.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforening for datateknologi

Linjeforeningen Abakus arrangerer fadderuken for 2-årig master i datateknologi.

Se linjeforeningens hjemmeside for mer informasjon.

Timeplan og pensum

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. 

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart.

 

Pensum

Informasjon om pensum blir gitt ved oppstart av undervisning.

Om 2-årig masterstudiet i datateknologi

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs eget søkersystem: NTNU Søknadsweb. Vi tar årlig opp ca 20 studenter, og opptaksgrensen var i 2017 3,9.


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i datateknologi bygger videre på bachelor fra ingeniørhøyskole. I det toårige masterstudiet velger du et spesialemne å fordype deg i. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.

Det 5-årige datateknologistudiet er skreddersydd for studenter fra videregående.


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere.


Studieveiledere

Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Dersom du ønsker å snakke med noen av våre studenter, kan du også ta kontakt med studentkontaktene. De svarer på det meste du måtte lure på om datateknologistudiet og livet som student i Trondheim.

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MIDT
Studiepoeng: 120
Studiekode: 194 1654
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: Se "søk opptak"

OpptakskravBachelor med IT og realfag

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Allerede student?

Informasjon om utveksling, tillitsvalgte og informasjonsmøter finner du på Innsida.