Datateknologi

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Datateknologi

midt_om_intro

To studenter med spenningsmåler. Foto
Studenter på lab. Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

For å bli tatt opp på dette studiet må du ha en ingeniørgrad med fordypning i data med matematikk, statistikk og fysikk. Enkelte studieretninger krever spesifikke IT-temaer i ingeniørgraden.

Antall studieplasser 2020/2021:

  • Databaser og søk – 7
  • Programvaresystemer – 13
  • Kunstig intelligens – 7
  • Algoritmer og datamaskiner – 13

Poenggrenser

Hovedprofil 2020/2021 2019/2020
Databaser og søk 3,7 3
Programvaresystemer 3,8 3
Kunstig intelligens 4,3 3
Algoritmer og datamaskiner 3,6 3

Slik søker du og dette er opptakskravene


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Studiehverdagen er ganske strukturert med forelesninger og øvinger, og du er mye sammen med dine medstudenter underveis.  Linjeforeningen for datateknologi er Abakus som arrangerer faglige treff, turer og fester.  Studiehverdagen på datateknologi.


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i datateknologi bygger videre på bachelor fra ingeniørhøyskole. I det toårige masterstudiet velger du et spesialemne å fordype deg i. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Etter et masterprogram kan du ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, emnevalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


MIDT fakta

Fakta

Gradsbenevnelse: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIDT
Studiepoeng: 120

Studiekode: se "Søk opptak"

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

KRYSS – IKT-studier ved NTNU

1294332430 "Student ved IDI" kilde: MSIT