Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Datateknologi

Studenter foran PC skjerm.Foto.

Om 2-årig masterstudiet i datateknologi

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak loklat til NTNU via NTNU Søknadsweb.

Antall studieplasser 2019/2020 – 40

Poenggrense 2019/2020 – 3 (C)


Studiets oppbygning

Det toårige masterstudie i datateknologi bygger videre på bachelor fra ingeniørhøyskole. I det toårige masterstudiet velger du et spesialemne å fordype deg i. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.

Det 5-årige datateknologistudiet er skreddersydd for studenter fra videregående.


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere.


Studieveiledere

Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Dersom du ønsker å snakke med noen av våre studenter, kan du også ta kontakt med studentkontaktene. De svarer på det meste du måtte lure på om datateknologistudiet og livet som student i Trondheim.

Fakta

Gradsbenevnelse: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIDT
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 1654
Karakterkrav: C

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på