Dataingeniør

Dataingeniør

Bachelor i ingeniørfag, data

Foto: Geir Mogen

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Gjøvik
  Ålesund
  Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
BIDATA, Wed Jul 24 04:05:20 MEST 2024 | B3

Vil du utvikle fremtidens sikre og bærekraftige IT-løsninger?

Det er vanskelig å se for seg en hverdag uten bruk av apper og digitale løsninger. Hvordan disse systemene er laget og utviklet påvirker blant annet bærekraftselementer som strømforbruk, levetid og effektivitet. Samfunnet er allerede betydelig digitalisert, og prosessen fortsetter i stadig høyere tempo.

Dataingeniørstudiet gir deg praktisk kompetanse innen programmering, der du lærer å bygge bærekraftige IT-systemer og tjenester. IT-systemene må utvikles kontinuerlig i samarbeid med kunder og brukere. Det stilles høye krav til brukervennlighet, sikkerhet, personvern og klimaavtrykk. Som dataingeniør er du godt egnet til å løse disse problemstillingene.

Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Systemutvikling      
Cybersikkerhet og programmering      
Applikasjonsutvikling      

Du søker på studieby fra starten av, etterpå velger du en studieretning:


Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart i Trondheim

Se informasjon om studiestart i Ålesund

Se informasjon om studiestart i Gjøvik
 

Helt fra starten av får du et solid grunnlag i praktisk programmering. Du lærer smidige metoder og støtteverktøy for å arbeide effektivt i team. Du lærer å bygge opp funksjonell, sikker og brukertilpasset programvare ved hjelp av moderne metoder og teknologier.

Første studieår er lik i alle byer, andre studieår starter du på studieretningen din: 

 • Systemutvikling, Trondheim: Bruk din kreativitet for å lage brukervennlig og sikker programvare for eksempel internett og mobilenheter.
 • Cybersikkerhet og programmering, Gjøvik: Lær å lage systemer som sikrer oss mot cyberangrep. 
 • Applikasjonsutvikling, Ålesund: Lær å utvikle mobilapplikasjoner, webteknologi og andre skytjenester. 

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter i alle sider av programvareutviklingen som sikkerhet, sårbarhet, drift og vedlikehold og personvern.

Les mer om hva du lærer

Som dataingeniør har du en attraktiv yrkesrettet kompetanse for utvikling av fremtidens IT-løsninger. Informatikk er essensiell i samfunnets digitale transformasjon, med et bredt behov for IT-kompetanse i alle bransjer. Du deltar i kreative, nyskapende prosesser sammen med andre.

Du kan være med å lage robuste og sikre løsninger innen mange bruksområder. Det kan være systemer for grønne transportalternativer, innovative løsninger innen velferdsteknologi eller utvikling av nye applikasjoner knyttet til SoMe. Med roller som app-utvikler, IT-arkitekt, IT-konsulent og sikkerhetskonsulent bidrar du til en mer sikker, miljøvennlig og fremtidsrettet utvikling.

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet har mye å si for at du trives og gjør det bra faglig. Som student på dataingeniør blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø.

Du kan være med i linjeforeningen, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Dette studiet tilbys i tre ulike studiebyer, Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Hvilken studieby passer for deg?

Les mer om studiemiljøet

Det første året på Dataingeniør består av obligatoriske fag. Disse fagene skal gi deg et nødvendig teoretisk grunnlag for studiet.

I andre studieår starter du på studieretningen i den byen søker til.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.

Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.​

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 100 studieplasser i Trondheim, 40 studieplasser i Gjøvik og 50 studieplasser i Ålesund. ​​

Du søker på studieby fra starten av og dermed også på en studieretning. Opptakskravet til dataingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk 1.

Alternativt gir forkurs for ingeniørutdanning, halvårige realfagskurs, Y-vei eller TRES opptaksgrunnlag.

Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng når du søker dette studiet.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning