Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Dataingeniør

– Vil du være med på å forme og digitalisere fremtiden?

Bilde av jente med VR briller


Om dataingeniør

Dataingeniørstudiet er for deg som vil spesialisere deg i programmering. I tillegg vil du lære å bruke effektive utviklingsverktøy og metoder for å jobbe i team i større utviklingsprosjekter. Med en dataingeniørutdanning vil du være med på å forme fremtiden og digitalisere alle bransjer for alle formål. Den raske teknologiutviklingen medfører hele tiden nye og spennende produkter og tjenester. Som dataingeniør er du med på innovasjon og nyskaping hele tiden.


Studieretning tilbys i følgende studieby:

Du søker på studieby fra starten av og dermed også på en studieretning.

  • 1. studieår er alle emner like i alle studiebyer.
  • 2. studieår starter du på studieretningen din.
     
Studieretning tilbys i følgende studieby
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Systemutvikling      
Cybersikkerhet og programmering      
Applikasjonsutvikling      


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Opptakskravet til dataingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk 1. Alternativt gir forkurs for ingeniørutdanning, halvårige realfagskurs, Y-vei eller TRES opptaksgrunnlag.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de tre byene.

Poenggrenser 2019
Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim 57 54
Gjøvik 46,6 45,4
Ålesund 42,7 37,1

Jobbmuligheter

Med samfunnets oppmeksomhet på digitalisering, er det behov for IT-kompetanse i alle bransjer. Aktuelle yrker er: systemutvikler, sikkerhetskonsulent/-ansvarlig, IT-driftsingeniør, testere, IT-konsulent, IT-arkitekt og prosjektingeniør. Dataingeniører kan søke om opptak til 2-årige masterstudier. NTNU har en rekke masterstudier innenfor fagområdet


Studiets oppbygning

Første studieår danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger: Systemutvikling, Cybersikkerhet og programmering og Applikasjonsutvikling. Du lærer grunnleggende kunnskaper ingeniørfaglig arbeid, matematikk, programmering og systemutvikling. I andre studieår lærer du om databaser, nettverk, operativsystemer, fysikk og statistikk. Det siste studieåret består høstsemesteret av bare valgemner. Studiet avsluttes med bachelorprosjektet.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no


Studiemiljø

Dette studiet tilbys i tre ulike studiebyer. Studiemiljøet har mye å si for at du trives og gjør det bra faglig. Hvilken studieby passer for deg?


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Videre studier

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


Læringsutbytte

En student som har fullført studieprogrammet forventes å ha oppnådd et læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, data
Studieprogramkode: BIDATA
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: (Samordna opptak)
Trondheim: 194 503
Gjøvik: 194 004
Ålesund: 194 840

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for IKT og realfag
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.