Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs for ingeniørutdanning


Forkurs_Forsøk_Samarbeid_Undervisning_Student
 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Forprøve/forkurs

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forkurs for ingeniørutdanning

Ved NTNU i Trondheim tilbyr vi forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Forkurset er et ettårig kvalifiseringskurs som gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Kvalifiseringskurset er arbeidskrevende, men med et trivelig miljø. Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

20 % av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:
1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
2. Generell studiekompetanse.
3. Grunnskole og minst 5 års praksis

Med generell studiekompetanse får du automatisk fritak i norsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager. Les mer om opptak


Studiets oppbygning

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår

Følgende emner inngår:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kommunikasjon og norsk
  • Teknologi og samfunn

Les mer om studiets oppbygning


Kontakt

Ønsker du studieveiledning kan du ta kontakt med Pål Risan.
Les mer


Fakta om studiet

Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTFORKURS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Søk opptak