Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning


Forkurs_Forsøk_Samarbeid_Undervisning_Student
 

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august – Immatrikulering

Tirsdag 13. august – Infomøte

 • 10.00–12.00 Hva du må vite som student ved NTNU (EL5)
 • 12:00–14:00 Klassevis informasjon om studiet (HR3)

Onsdag 14. august – Oppstartsprogram

 • 9.00–15.00: Gløshaugen rundt. Bli kjent på campus.

Torsdag 15. august – Undervisningsstart

Ordinær undervisning starter.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene på campus. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på Innsida etter at du har meldt deg opp i dine emner. Du kan også finne timeplan i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne.

Pensumlitteratur

Fysikk

 • Jerstad, Sletbak og Grimnes: Rom Stoff Tid, forkurs, grunnbok og studiebok. 4. utgave, 1. opplag, Cappelen, 2016.
 • Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2.

Kommunikasjon og norsk

 • Tord Talmo, Astrid Stifoss-Hanssen, Anders Ulstein: Kommunikasjon og norsk for Ingeniører. 2. utg. Universitetsforlaget (2018).

Matematikk

 • Sinus forkurs, grunnbok, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
 • coSinus matematikk forkurs, oppgavesamling, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
 • Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.

Teknologi og samfunn

 • Astrid Myklebust og Vegard Mjøsund Talmo: Teknologi og samfunn. Universitetsforlaget (2018).

Ved NTNU i Trondheim tilbyr vi forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Forkurset er et ettårig kvalifiseringskurs som gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Kvalifiseringskurset er arbeidskrevende, men med et trivelig miljø. Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

20 % av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:
1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
2. Generell studiekompetanse.
3. Grunnskole og minst 5 års praksis

Med generell studiekompetanse får du automatisk fritak i norsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager. Les mer om opptak


Studiets oppbygning

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår

Følgende emner inngår:

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Kommunikasjon og norsk
 • Teknologi og samfunn

Les mer om studiets oppbygning


Studieveiledning

Ønsker du kontakt med studieveileder kan du sende en e-post til: pal.risan@ntnu.no
For andre studieadministrative henvendelser send en e-post til: studier@ie.ntnu.no
Les mer om studieveiledning


Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTFORKURS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb.

Søk opptak