Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniørutdanning

Forkurs_Forsøk_Samarbeid_Undervisning_Student
 

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Immatrikulering

kl. 09.30–11.30: Immatrikulering NTNU, plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen

kl. 11.30–13:00: Velkommen til forkurs, i auditorium R7, Realfagbygget

Onsdag 15. August - Felles informasjon

Felles informasjon

kl. 09.00–12.00: Felles informasjon i auditorium F1, IT-syd

Torsdag 16. august - Oppstartsprogram

Klasse 1FC, rom 524
kl. 08:15 – 09:00 Bli kjent I
kl. 09:15 – 12:00 Studieteknikk
kl. 12:15 – 14:00 Bli kjent II

Klasse 1FD, rom 414
kl. 08:15 – 09:00 Bli kjent I
kl. 09:15 – 12:00 Studieteknikk
kl. 12:15 – 14:00 Bli kjent II

Klasse 1FE, rom 424
kl. 08:15 – 09:00 Bli kjent I
kl. 09:15 – 12:00 Studieteknikk
kl. 12:15 – 14:00 Bli kjent I

Fredag 17. august - Oppstartsprogram

Klasse 1FA, rom 414
kl. 08:15 – 09:00 Bli kjent I
kl. 09:15 – 12:00 Studieteknikk
kl. 12:15 – 14:00 Bli kjent II

Klasse 1FB, rom 424
kl. 08:15 – 09:00 Bli kjent I
kl. 09:15 – 12:00 Studieteknikk
kl. 12:15 – 14:00 Bli kjent II

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Studenter ved dette studiet har anledning til å delta på fadderopplegg i regi av fadderordningen Quak.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under studiets oppbygning.

Pensumliteratur:

Matematikk

 • Sinus forkurs, grunnbok, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
 • coSinus matematikk forkurs, oppgavesamling, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
 • Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere. 

Fysikk

 • Jerstad, Sletbak og Grimnes: Rom Stoff Tid, forkurs, grunnbok og studiebok. 4. utgave, 1. opplag, Cappelen, 2016. 
 • Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2. 

Kommunikasjon og norsk

 • Tord Talmo, Astrid Stifoss-Hanssen, Anders Ulstein: Kommunikasjon og norsk for Ingeniører. Universitetsforlaget (2017).
 • Bokmålsordliste, trykt utgave (2005 eller senere) eller Bokmålsordboka på nett (ordbok.uib.no).
 • Nynorskordliste, trykt utgave (2012 eller senere) eller Nynorskordboka på nett (ordbok.uib.no).
 • Engelsk - norsk, norsk - engelsk ordbok. 

Teknologi og samfunn

 • Astrid Myklebust og Vegard Talmo: Teknologi og samfunn - forkurs

Om forkurs for ingeniørutdanning

Ved NTNU i Trondheim tilbyr vi forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Forkurset er et ettårig kvalifiseringskurs som gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Kvalifiseringskurset er arbeidskrevende, men med et trivelig miljø. Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

20 % av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:
1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
2. Generell studiekompetanse.
3. Grunnskole og minst 5 års praksis

Med generell studiekompetanse får du automatisk fritak i norsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager.


Studiets oppbygning

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår

Følgende emner inngår:

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Kommunikasjon og norsk
 • Teknologi og samfunn

Studieveiledning

Ønsker du kontakt med studieveileder kan du sende en e-post til: pal.risan@ntnu.no
For andre studieadministrative henvendelser send en e-post til: studier@ie.ntnu.no


Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTFORKURS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for allmennfag

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb.

Søk opptak