Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniørutdanning

Forkurs_Forsøk_Samarbeid_Undervisning_Student
 

Velkommen til studiestart 2017

Immatrikulering 16. august

Immatrikulering

kl. 09.00-11.30: Immatrikulering NTNU, Gløshaugen

kl. 12.30: Program på Akrinn, Kalvskinnet

Oppstartsprogram 16.–19. August

Program på instituttet

kl. 09.00–11.30: Immatrikulering på Gløshaugen
kl. 12.30: Velkommen til forkurs for ingeniørutdanning. Informasjon i klasser, pizza og brus. Oppmøte: Gunnerus gate 1, Kalvskinnet

Lurer du på hvilken klasse du skal gå i? Du finner oppslag med klasseinndeling på veggen rett innen for hovedinngangen til Gunnerusgate 1, eller oppe i 4. plan i Gunnerusgate 1.

Torsdag 17. august

Klasse 1FA
kl. 09.15–10.00: Bli kjent I
kl. 10.15–13.00: Studieteknikk

Klasse 1FB
kl. 09.15–10.00: Bli kjent I
kl. 10.15–13.00: Studieteknikk

Klasse 1FC
kl. 09.15–10.00: Bli kjent I
kl. 10.15–13.00: Studieteknikk

Klasse 1FD
kl. 09.15–10.00: Bli kjent I
kl. 10.15–12.00: Bli kjent II

Klasse 1FE
kl. 09.15–10.00: Bli kjent I
kl. 10.15–12.00: Bli kjent II

Fredag 18. august

Klasse 1FA
kl. 09.15–11.00: Datasystemer, administrasjon og kvalitetssystem, KA-TBA001
kl. 11.15–13.00: Bli kjent II

Klasse 1FB
kl. 09.15–11.00: Datasystemer, administrasjon og kvalitetssystem, KA-TBA001
kl. 11.15–13.00: Bli kjent II

Klasse 1FC
kl. 09.15–11.00: Datasystemer, administrasjon og kvalitetssystem, KA-TBA001
kl. 11.15–13.00: Bli kjent II

Klasse 1FD
kl. 09.15–11.00: Datasystemer, administrasjon og kvalitetssystem, KA-TBA001
kl. 11.15–14.00: Studieteknikk

Klasse 1FE
kl. 09.15–11.00: Datasystemer, administrasjon og kvalitetssystem, KA-TBA001
kl. 11.15–14.00: Studieteknikk

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Studenter ved dette studiet har anledning til å delta på fadderopplegg i regi av fadderordningen Quak.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om forkurs for ingeniørutdanning

Ved NTNU i Trondheim tilbyr vi forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Forkurset er et ettårig kvalifiseringskurs som gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Kvalifiseringskurset er arbeidskrevende, men med et trivelig miljø. Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

20 % av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:
1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
2. Generell studiekompetanse.
3. Grunnskole og minst 5 års praksis

Med generell studiekompetanse får du automatisk fritak i norsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager.


Studiets oppbygning

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår

Følgende emner inngår:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kommunikasjon og norsk
  • Teknologi og samfunn

Studieveiledning

Ønsker du kontakt med studieveileder kan du sende en e-post til: pal.risan@ntnu.no
For andre studieadministrative henvendelser send en e-post til: studier@ie.ntnu.no


Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTFORKURS
Studiepoeng: Ingen
Studiekode: Lokalt opptak
Undervisningsform: Heltid

Institutt for allmennfag

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb.

Søk opptak