Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs for ingeniørutdanning


Forkurs_Forsøk_Samarbeid_Undervisning_Student
 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Forprøve/forkurs

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter - 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Orienteringsmøte på studieprogrammet

13:00 Informasjon og oppdeling i klasser og grupper

Bli kjent og studieteknikk
 

Klasse og rom

Gruppe

Bli kjent

Studieteknikk

A

1

Tirsdag 9.1512.00

Rom 414

Torsdag 11.45–14.30

Rom 414

2

Fredag 9.1512.00

Rom 414

Onsdag 12.15–15.00

Rom 414

B

1

Torsdag 9.1512.00

Rom 424

Tirsdag 12.15–15.00

Rom 424

2

Onsdag 8.4511.30

Rom 424

Fredag 11.45–14.30

Rom 424

C

1

Onsdag 9.1512.00

Rom 524

Fredag 12.15–15.00

Rom 524

2

Fredag 8.4511.30

Rom 524

Onsdag 12.15–15.00

Rom 524

D

1

Tirsdag 8.4511.30

Rom 424 og 524

Torsdag 12.15–15.00

Rom 424 og 524

2

Torsdag 8.4511.30

Rom 414 og 524

Tirsdag 12.15–15.00

Rom 414 og 524

Undervisningen starter etter timeplanen for alle grupper.

For all annen informasjon se BlackBoard (BB).

Bli med på Fadderuka

– det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Forkurs for ingeniørutdanning

Ved NTNU i Trondheim tilbyr vi forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Forkurset er et ettårig kvalifiseringskurs som gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen. Kvalifiseringskurset er arbeidskrevende, men med et trivelig miljø. Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

20 % av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:
1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
2. Generell studiekompetanse.
3. Grunnskole og minst 5 års praksis

Med generell studiekompetanse får du automatisk fritak i norsk og teknologi og samfunn. Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager. Les mer om opptak


Studiets oppbygning

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår

Følgende emner inngår:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kommunikasjon og norsk
  • Teknologi og samfunn

Les mer om studiets oppbygning


Studieveiledning

Ønsker du kontakt med studieveileder kan du sende en e-post til: pal.risan@ntnu.no
For andre studieadministrative henvendelser send en e-post til: studier@ie.ntnu.no
Les mer om studieveiledning


Fakta om studiet

Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTFORKURS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak