Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Årsstudium

Foto: Ole Ekker

studyprogramme-autofacts-portlet

 • Forprøve/forkursFulltid, 1 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
FTFORKURS, Sun Jul 14 15:33:21 MEST 2024 | VS

Kvalifiser deg til en ingeniørutdanning  

Mangler du generell studiekompetanse eller fysikk og matematikk? Har du yrkesutdanning eller praksis og ønsker å bli ingeniør? Nå har du mulighet til å kvalifisere deg for en ingeniørutdanning på ett år!

Med en dyp forståelse av realfag, humanistiske fag, ny teknologi og evnen til å tenke selv kan du være med å bidra til en bærekraftig verden.

Fullt forkurs inneholder fagene Norsk, Engelsk, Matematikk, Fysikk, Teknologi og samfunn. Fagene er tilpasset for at du skal få et godt grunnlag for videre teknologiske studier. Forkurset er arbeidskrevende, men deg gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved en av landets ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger.

Søkere med forkurs uten fritak i noen fag har fordelen av å konkurrere i egen forkurskvote på alle 3-årige ingeniørutdanninger (unntatt bioingeniør).

NTNU tilbyr også forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Ålesund.
 

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart
 

Fagene i forkurset gjør deg godt forberedt til en ingeniør- eller sivilingeniørutdanning. Utvalget av fag, vinkling av stoff og undervisningsmetoder gi mest mulig grunnlag for videre teknologiske studier. Fullt forkurs består av fem fag:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Teknologi og samfunn

Les mer om hva du lærer

Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning og 5-årige sivilingeniørutdanning. 

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert de som fullfører alle fagene. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.

Les mer om jobbmulighetene

Forkurset er arbeidskrevende og arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Du kan være med i Intro, linjeforeningen for Forkurs og Realfagskurs i Trondheim. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Les mer om studiemiljøet

Studiet består av fem obligatoriske fag som alle går over både høst- og vårsemesteret. Følgende fag inngår i forkurset:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Teknologi og samfunn

Det krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføre.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 225 studieplasser. ​​

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag for å søke:

 1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger.
 2. Generell studiekompetanse.
 3. Grunnskole og minst 5 års praksis.

Forkurset er godkjent for studielån i Lånekassen.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning