SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

 
Studenter ved kommunikasjonsteknologi i arbeid


Om kommunikasjonsteknologi

Vi bruker stadig mer av livene våre på nett, på jobb som i fritid. Kommunikasjonsteknologi brukes etter hvert av alle og overalt. Uten pålitelige og effektive  kommunikasjonsnett og nettbaserte tjenester vil derfor dagens og morgendagens samfunn ikke fungere.

Vil du være med på å utvikle fremtidens nett og nettbaserte tjenester?


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via Samordna Opptak. Se om du kvalifiserer for opptak.

For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 60 plasser, opptaksgrensen var 55,7 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 58 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i Kommunikasjonsteknologi kan du gå inn i mange ulike jobber. Studiet gir deg en bred utdanning innen IKT, som øker valgmulighetene på arbeidsmarkedet.

Arbeidsoppgavene kan eksempelvis være planlegging, design og administrasjon av nett og nettbaserte tjenester og kan omfatte system-, programvare- og utstyrs-utvikling.  Andre arbeidsoppgaver kan være rådgiving, ledelse, markedsføring og salg samt undervisning og forskning. Velges informasjonsikkerhet som en spesialisering i studiet kan ulike aspekter av cybersikkerhet og digital etterforskning være aktuelle arbeidsoppgaver.


Studiets oppbygning

Kommunikasjonsteknologi er et femårig program. De tre første årene av studiet omfatter grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Fra fjerde studieår spesialiserer du deg innen av en av følgende hovedprofiler:

  • Informasjonssikkerhet
  • Nett, tjenester og applikasjoner
  • Digital økonomi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere eller studentkontakter.

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Elektrobygget.
 

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTKOM
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist:  15. april
Studiekode: 194 770

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak