Cybersikkerhet og datakommunikasjon

Cybersikkerhet og datakommunikasjon

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 62
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MTKOM, Thu Jun 20 03:50:14 MEST 2024 | M5

Vil du bidra til en bedre verden gjennom sikker og robust datakommunikasjon?

Den "digitale transformasjonen" er i gang. Livet vårt er utenkelig uten digitale verktøy og tjenester, på jobb og i fritida. Nyskapende, menneske-sentrerte og bærekraftige digitale løsninger vil få positive konsekvenser for hvordan vi jobber, kommuniserer, utdanner oss, og lever våre liv i fremtiden. En viktig premiss er trygg og sikker datakommunikasjon til enhver tid.

Vil du være med på å realisere neste generasjons internett, løse nye kommunikasjonsutfordringer for menneskene rundt deg og samfunnet i sin helhet? Vil du hjelpe til med å forsvare vårt samfunn mot cybersikkerhetstrusler, som hacking og phishing? 

Da passer dette fremtidsrettede studiet for deg!
 

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Du lærer hvordan store og komplekse digitale systemer designes. De skal være en sikker og robust del av infrastrukturen i et bærekraftig samfunn. Eksempler er neste generasjons mobilnett, smarte byer, kommunikasjon i strømnett og kryptologi.

Du lærer hvordan systemene står imot cyberangrep og kommuniserer med hverandre på en trygg og sikker måte. Du bruker etisk hacking for å avdekke svakheter i datasystemer. 

Les mer om hva du lærer

Du blir sivilingeniør med kunnskap og ferdigheter innen cybersikkerhet og datakommunikasjon.

Du kan jobbe med alt fra planlegging, design og drift, utvikling av nye forretningsmodeller i konteksten av datakommunikasjon, nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner, for eksempel innen velferdsteknologi, Smartbyteknologi, videobaserte tjenester, utvidet virkelighet (XR) eller andre bærekraftige løsninger. Mulige arbeidsoppgaver er: systemutvikling, programmering, digital sikkerhet, salg, markedsføring, forretningsstrategi, ledelse, administrasjon, rådgivning, undervisning og forskning.

Etterspørselen etter sivilingeniører i cybersikkerhet og datakommunikasjon er stor med hele verden som mulig arbeidssted.

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Abakus, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for sivilingeniører. Her blir du fort kjent med dine medstudenter og får en forsmak på studiet ditt.

I tredje klasse reiser du på ekskursjon utenlands i Europa. Dette er et veldig populært tiltak som er verdifullt både faglig og – ikke minst sosialt.

Les mer om studiemiljøet

De tre første årene vil du ha grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Studiet konsentrerer seg om digital sikkerhet, og kombinerer teori med praktisk arbeid og simuleringer i laboratorier.

I fjerde og femte studieår spesialiserer du deg innen av en av de tre hovedprofilene Informasjonssikkerhet, Nett, tjenester og applikasjoner eller Digital økonomi.

Les mer om studiets oppbygning

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha minst bestått Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. I Matematikk R2 må du ha karakter "4" eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning