Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

– Er du opptatt av å få teknologien til å kommunisere godt?
 
Studenter ved kommunikasjonsteknologi i arbeid
Studenter lærer også i grupper og i lab. Foto: Geir Mogen.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Oppfriskningskurs i matematikk

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Ikke obligatorisk, men verdt å vurdere.

Oppfriskningskurs 2020

Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene innen teknologiutdanningene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og du får informasjon om de ulike tilbudene til Jenteprosjektet Ada.

Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. 

Velkomstdag for jenter 2020

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter - 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Kom-i-gang-nettsiden

"Kom-i-gang-nettsiden" gir deg som ny student et innblikk hva som rører seg på NTNU.

På siden vil du finne informasjon om studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Besøk Kom-i-gang-nettsiden

Orienteringsmøte til kommunikasjonsteknologi

Tid: 10.15–12.00
Sted: Rom S2
 
På orienteringsmøte får du viktig informasjon om studiet. Du møter de du skal studere sammen med, lærerne dine og studieveileder.

Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår den første uken av semesteret. 

Tirsdag 11. august

Tid Tema Sted
kl. 10.15–12.00 Orienteringsmøte Rom S2
kl. 13.15–15.15 Teknostart Rom S2

Onsdag, torsdag og fredag fortsetter vi med Teknostart, der morgenen vil være digital og ettermidaggen fysisk på campus.

Onsdag 12. august

Tid Tema Sted
kl. 09.15–11.00 Teknostart del 1 Digital
kl. 13.15–15.00 Teknostart del 2 Rom S2

Torsdag 13. august

Tid Tema Sted
kl. 09.15–11.00 Teknostart del 1 Digital
kl. 13.15–15.00 Teknostart del 2 Rom S2

Fredag 14. august

Tid Tema Sted
kl. 09.15–11.00 Teknostart del 1 Digital
kl. 13.15–15.00 Teknostart del 2 Rom S2

Bli med på Fadderuka

– det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforening for Kommunikasjonsteknologi
Linjeforeningen Abakus arrangerer fadderuken for 5-årig master i Kommunikasjonsteknologi.

Mer informasjon kommer her

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Kommunikasjonsteknologi, tekst forside

Om Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Verden blir mer og mer tilkoblet. Det er kommunikasjonsteknologien som datanettverk, Internett, telefon og mobiltelefon som er fundamentet for vårt digitaliserte samfunn. E-post, teksttjenester, videokonferanser eller sosiale medier – livet vårt er ikke lenger tenkelig uten slike tjenester, på jobb og i fritida. For å få ny teknologi til å fungere godt, må kommunikasjon mellom enheter være samstemt – og den må være sikker og trygg.

Vil du være med på å realisere neste generasjons Internett og løse nye kommunikasjonsutfordringer? Vil du hjelpe å forsvare vårt samfunn mot digitale sikkerhetstrusler? Er du interessert i hvordan en smart by skapes gjennom intelligente løsninger, og på denne måten bidrar til å fremme et bærekraftig samfunn? Da passer dette fremtidsrettete studiet for deg.

Studiet i kommunikasjonsteknologi og digital sikkehet er et femårig program som utdanner deg til sivilingeniør med kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjonssystemer, digital sikkerhet og nett.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptaksgrense for studieåret 2019-2020: 56,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.
Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.  


Jobbmuligheter

Etterspørselen etter sivilingeniører i kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet er stor med hele verden som potensielt arbeidssted. Du kan jobbe med alt fra planlegging, oppbygging og drift av nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner til systemutvikling, programmering, digital sikkerhet, salg, markedsføring, ledelse, administrasjon, rådgivning, undervisning og forskning.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet er et femårig masterprogram. De tre første årene vil du ha grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Studiet har høyt fokus på digital sikkerhet og kombinerer teori med praktisk arbeid og simuleringer i lab.

I fjerde og femte studieår spesialiserer du deg innen av en av de tre hovedprofilene:

  • Informasjonssikkerhet
  • Nett, tjenester og applikasjoner
  • Digital økonomi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere eller studentkontakter.
Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Elektrobygget.


Studiemiljø

Studentene på dette studiet er relativt få og blir fort kjent med hverandre gjennom prosjektet Teknostart, som foregår i de to første ukene av studiet. I 3. klasse arrangeres en tur til utlandet, som de senere årene har gått til Malaysia, Singapore, Sør-Korea,Thailand, Japan og Vietnam. Dette er et veldig populært tiltak som er verdifullt både faglig og – ikke minst sosialt.


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Mange av komtek-studentene velger å studere et år i utlandet i løpet av studietiden. Ønsker du å ta et studieår utenlands, passer det best i 4. årskurs.

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTKOM
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 770

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

IE-artikkel Trondheim - Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Bli kjent med studenter og spør om alt du lurer på.

  Facebook

  Snapchat

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. 
Husk å ta det obligatoriske i kurset  i smittevern før du møter på campus

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Fra Viten og vilje på NRK

Fra Viten og vilje på NRK

Ta gjerne en titt på NRK sin produksjon Viten og vilje – Digital livsfare for å få et godt innblikk i kommunikasjonsteknologi.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Luft

 

Luft