Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

– Er du opptatt av å få teknologien til å kommunisere godt?
 
Studenter ved kommunikasjonsteknologi i arbeid
Studenter lærer også i grupper og i lab. Foto: Geir Mogen.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Kommunikasjonsteknologi, tekst forside

Hva lærer du?

Du lærer hvordan store og komplekse digitale systemer lages slik at de er en sikker og robust del av infrastrukturen i et bærekraftig samfunn. Eksempler er neste generasjons mobilnett, smarte byer, kommunikasjon i strømnett og produksjonsanlegg på land og til sjøs. Slike systemer består av mange deler som må kommunisere sammen på en robust og sikker måte, og du lærer hvordan man forsvarer de mot sikkerhetstrussel. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2020/21 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 62 plasser, og opptaksgrensen var 56,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 58,1 poeng i ordinær kvote. I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha minst bestått Matematikk R1 + R2 (karakteren 4 eller bedre i R2) og Fysikk 1. Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Etterspørselen etter sivilingeniører i kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet er stor med hele verden som potensielt arbeidssted. Du kan jobbe med alt fra planlegging, oppbygging og drift av nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner til systemutvikling, programmering, digital sikkerhet, salg, markedsføring, ledelse, administrasjon, rådgivning, undervisning og forskning. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Mange av komtek-studentene velger å studere et år i utlandet i løpet av studietiden. Ønsker du å ta et studieår utenlands, passer det best i 4. årskurs. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Studentene på dette studiet er relativt få og blir fort kjent med hverandre gjennom prosjektet Teknostart, som foregår i de to første ukene av studiet. I 3. klasse arrangeres en tur til utlandet, som de senere årene har gått til Malaysia, Singapore, Sør-Korea,Thailand, Japan og Vietnam. Dette er et veldig populært tiltak som er verdifullt både faglig og – ikke minst sosialt. Studiehverdagen på kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet.


Studiets oppbygning

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet er et femårig masterprogram. De tre første årene vil du ha grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Studiet har høyt fokus på digital sikkerhet og kombinerer teori med praktisk arbeid og simuleringer i lab. I fjerde og femte studieår spesialiserer du deg innen av en av de tre hovedprofilene Informasjonssikkerhet, Nett, tjenester og applikasjoner eller Digital økonomi. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTKOM
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 770

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

IE-Jævli flink

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknologistudenter ved NTNU.

Se alle episodene

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Som en muligjørende teknologi er studiet fundamentet for å tilby en sikker og robust infrastruktur i et bærekraftig samfun, i form av helsetjenester, smarte byer, styring av strømnet og fornybar energi. Den skaper samhandling i hverdagen for de fleste mennesker, i industriell produksjon og under vann.

​​​​​​​

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Fra Viten og vilje på NRK

Fra Viten og vilje på NRK

Ta gjerne en titt på NRK sin produksjon Viten og vilje – Digital livsfare for å få et godt innblikk i kommunikasjonsteknologi.