Realfagskurs

Studenter som undervises i klasserom.
Foto: Ole Ekker

Realfagskurs

1/2 årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Fakta

Fakta

 • Forkurs
  Fulltid, 1/2 år
 • Studiested
  Trondheim
 • Opptakskrav
 • Studieplasser
  160
 • Språk
  Norsk
 • Søknadsfrist
  15. oktober
  Søk fra 20. august

FAKTA: Siste oppdatert 1-JUNI-2022

Infotekst om studiet

Vil du bli ingeniør, men mangler fordypning i realfag?

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk fra videregående? Da kan et intensivt realfagskurs være noe for deg.

Vi gir deg de realfagene du trenger for opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Fagene er tilpasset for at du skal få et godt grunnlag for videre teknologiske studier. Med en dyp forståelse av realfag, ny teknologi og evnen til å tenke selv kan du være med å bidra til en bærekraftig verden.

Du må være klar over at studietiden brukt på to fag regnes som et fulltidsstudium.

Realfagskurset er halvårig og tilbys på våren. Oppstart i januar.
Kurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse.

Toogler

Det undervises i matematikk og fysikk som dekker krav i Matematikk R1+R2 og/eller Fysikk 1 for å søke på en ingeniørutdanning.

Fagene i kurset er på nivå med videregående skole. Undervisningen tilsvarer 24 timer per uke, inkludert øvingstimer med studentassistent.

Bestått matematikk og fysikk på realfagskurset dekker krav til Matematikk R1/R2 og Fysikk 1 for opptak til bachelor- eller masterutdanning i ingeniørfag. 

Etter kurset kan du søke opptak for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier.

Du kan være med i Intro, linjeforeningen for Forkurs og Realfagskurs i Trondheim. 

Realfagskurset er et fulltidsstudium og krever høy arbeidsinnsats. Det er lagt opp til undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Det krever at du jobber godt og intensivt for å gjennomføre kurset. 

Dette er et halvårsstudium på heltid ett semester. Det undervises i fagene matematikk og fysikk, til sammen 24 timer per uke.

Undervisningen foregår på campus ved NTNU i Trondheim.

Les mer om studiets oppbygning

Opptaksgrunnlag er generell studiekompetanse.

Realfagskurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning