Realfagskurs

Studenter som undervises i klasserom.
Foto: Ole Ekker

Realfagskurs

1/2 årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Fakta

Fakta

 • Forkurs
  Fulltid, 1/2 år
 • Studiested
  Trondheim
 • Opptakskrav
 • Studieplasser
  160
 • Språk
  Norsk
 • Søknadsfrist
  15. oktober

FAKTA: Siste oppdatert 1-JUNI-2022

Infotekst om studiet

Vil du bli ingeniør, men mangler fordypning i realfag?

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk fra videregående? Da kan et intensivt realfagskurs være noe for deg.

Vi gir deg de realfagene du trenger for opptak til bachelor- og 5-årig masterstudier i ingeniørfag. Fagene er tilpasset for å gi mest mulig grunnlag for videre teknologiske studier.

Du må være klar over at studietiden brukt på to fag regnes som et fulltidsstudium.

Realfagskurset er halvårig og tilbys på våren. Oppstart i januar.
​​​​​​​Kurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse.

Toogler

Det undervises i matematikk og fysikk som dekker krav i Matematikk R1+R2 og/eller Fysikk 1 for å søke på en ingeniørutdanning.

Fagene i kurset er på nivå med videregående skole. Undervisningen tilsvarer 24 timer per uke, inkludert øvingstimer med studentassistent.

Bestått matematikk og fysikk på realfagskurset dekker krav til Matematikk R1/R2 og Fysikk 1 for opptak til bachelor- eller masterutdanning i ingeniørfag. 

Etter kurset kan du søke opptak for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier.

Realfagskurset er et fulltidsstudium og krever høy arbeidsinnsats. Det er lagt opp til undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Det krever at du jobber godt og intensivt for å gjennomføre kurset. 

Dette er et halvårsstudium på heltid ett semester. Det undervises i fagene matematikk og fysikk, til sammen 24 timer per uke.

Undervisningen foregår på campus ved NTNU i Trondheim.

Les mer om studiets oppbygning

Opptaksgrunnlag er generell studiekompetanse.

Realfagskurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​