Realfagskurs

Forkurs - halvårig - Trondheim

Realfagskurs

Bilde realfag forside

Realfagkurs_Klasserom_Undervisning_Studenter

Om realfagskurset


Om realfagskurset

Hvis du ønsker teknologiutdanning, men mangler realfagskompetanse, kan du ta realfagskurs hos oss.

  • Realfagskurset gir deg et godt grunnlag til å studerer videre ved ingeniørutdanningen. Arbeidsformene er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.
  • Det undervises i fagene matematikk og fysikk, til sammen 24 timer per uke, inkludert øvingstimer med studentassistent.
  • Realfagskurset gir opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag.
  • Realfagskurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse.
     

Kurset tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. oktober

Opptaksgrunnlag er ett av følgende alternativer:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole

(rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003). Les mer om opptak


Studieveiledning

Ønsker du kontakt med studieveileder kan du sende en e-post til: pal.risan@ntnu.no
For andre studieadministrative henvendelser send en e-post til: studier@ie.ntnu.no.
Les mer om studieveiledning


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Halvårig realfagskurs: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTREALFAG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. oktober
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. oktober

Det vil bli åpnet for søknader fra ca. 15. august.

Søk opptak