Realfagkurs_Klasserom_Undervisning_Studenter
Forkurs - halvårig - Trondheim

Realfagskurs


Om realfagskurset

Hvis du ønsker teknologiutdanning, men mangler realfagskompetanse, kan du ta realfagskurs hos oss. Utdanningen er lokalisert midt i Trondheim sentrum med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter.

  • Realfagskurset gir deg et godt grunnlag til å studerer videre ved ingeniørutdanningen. Arbeidsformene er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.
  • Det undervises i fagene matematikk og fysikk, til sammen 24 timer per uke, inkludert øvingstimer med studentassistent.
  • Realfagskurset gir opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag.
  • Realfagskurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse.
     

Kurset tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Søknadsfrist 1. desember 2017

Opptaksgrunnlag er ett av følgende alternativer:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole

(rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003).


Studieveiledning

Ønsker du kontakt med studieveileder kan du sende en e-post til: pal.risan@ntnu.no
For andre studieadministrative henvendelser send en e-post til: studier@ie.ntnu.no


Fakta

Halvårig realfagskurs: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTREALFAG
Studiepoeng: Ingen
Studiekode: Lokalt opptak
Undervisningsform: Heltid

Institutt for allmennfag

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 1. desember

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 1. desember

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb når søknadsfristen nærmer seg.

Søk opptak