Elkraftteknikk

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Elkraftteknikk

– Vil du være med å skape bærekraftige og fleksible energiløsninger?

 

Bilde av to studenter
Foto: Geir Mogen

 

Elkraftteknikk (PHELKT)

Om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i elkraftteknikk er for deg som vil forske på å utvikle teknologi for produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. Du kan bidra til løsninger for fremtidens kraftnett, med høy relevans for samfunnet, og imøtekomme industrielle behov og globale utfordringer.

Vil du være med å utvikle løsninger for smarte energisystemer som gjør det mulig å integrere fornybare og distribuerte energikilder, samt elektrifisering av transport? Mer om ph.d.-programmet.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering. Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning. Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i elkraftteknikk åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. Dette kan du jobbe med.


Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet. Slik tar du kontakt med oss.

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Ph.d.

  • Heltid
  • Hele året Søknadsfrist

Fakta (PHELKT)

Fakta

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHELKT
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak

Institutt for elkraftteknikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Intervju med en stipendiat

 

Mange er ikke klar over at en doktorgradsstilling er lønnet arbeid

Det er egentlig som en helt vanlig jobb, forteller stipendiaten Kasper. – I tillegg har du mye frihet, også til å prøve og feile!

​​​​​​​Kasper E. Thorvaldsen,
Ph.d.-stipendiat

Les om hva stipendiatene selv sier om studiet ​​​

Kontakt

Kontakt

Kontaktperson:
Åshild Undlien Meistad (IEL)
Anne Danielsen (Fakultetet)

Faglig kontaktperson:
Olav Bjarte Fosso

KRYSSPUBLISERT IE - Allerede ph.d.-stipendiat?

Allerede ph.d.-stipendiat?

Lær hvordan du gjennomfører en doktorgrad på:

Doktorgrad 1-2-3