Elkraftteknikk

Elkraftteknikk

Ph.d.-program (doktorgrad)

Forskning betyr ofte å finne løsninger sammen. Foto: Geir Mogen.

Studier PHD-faktaboks

Vil du være med å skape bærekraftige og fleksible energiløsninger?

Ph.d.-programmet i elkraftteknikk er for deg som vil forske på å utvikle teknologi for produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. Du kan bidra til løsninger for fremtidens kraftnett, med høy relevans for samfunnet, og imøtekomme industrielle behov og globale utfordringer.

Vil du være med å utvikle løsninger for smarte energisystemer som gjør det mulig å integrere fornybare og distribuerte energikilder, samt elektrifisering av transport?

Studieprogrammet er faglig knyttet til hovedområdet elkraftteknikk, men kan også omfatte tverrfaglige forskningsområder med hovedprofil innen elkraftteknikk.

Doktorgradsprogrammet dekker de brede tverrfaglige aspektene av elektrisk energiteknikk: energiomforming, overføring og bruk av elektrisk energi, samt teknisk-økonomiske forhold. Vil du være med å utvikle løsninger for smarte energisystemer som gjør det mulig å integrere fornybare og distribuerte energikilder, samt elektrifisering av transport?

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Les mer om programmets oppbygning

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i elkraftteknikk åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. 

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering. Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet.

Kontaktinformasjon