Matematiske fag

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Matematiske fag

To studenter ser på grønn kube. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Matematiske fag

Om årsstudiet i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag er en innføring i de sentrale matematiske konseptene. Årsstudiet i matematiske fag kan enten være starten på en lengre matematisk utdanning, eller det kan inngå som et fag i en annen grad.

Mange tar også årsstudiet for å øke den matematiske forståelsen i forbindelse med arbeid eller generell interesse for faget. Årsstudiet kan også gi undervisningskompetanse i matematikk, da i kombinasjon med andre fag og praktisk pedagogisk utdanning. Etter årstudiet kan du søke intern overgang til bachelor i matematiske fag.

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker via samordna opptak. For studieåret 2019–2020 var opptaksrammen 100 plasser, og alle som søkte fikk plass i det ordinære opptaket. Les mer om opptak

Du kan også ta årsenhet i matematikk som fleksibel fjernundervisning på deltid. DELTA er et nettbasert matematikkstudium med obligatoriske samlinger i Trondheim. Les mer om dette tilbudet på www.ntnu.no/videre/delta.

Jobbmuligheter

Årsstudiet passer for etterutdanning, kvalifisering til videre studier, støttefag i en bachelorgrad eller for å gi grunnlag for å undervise matematikk i videregående skole. Det kreves 60 studiepoeng i matematiske fag for å ha formell undervisningskompetanse i matematikk i skolen.

Du kan også bygge ut et årstudium til en bachelor med NTNUs interne overgangsordning. Faget anvendes innenfor medisin, naturfag, teknologi, finans, miljø, offentlig forvaltning og mye mer. Med en utdanning innen matematiske fag har du en vei inn i mange typer yrker og utdanninger. Les mer om jobbmuligheter og karriere

Studieveiledning

Har du spørsmål om årsstudium i matematikk og statistikk? Ta kontakt med en av våre studieveiledere om du vurderer å studere matematikk og statistikk.

31 okt 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: AAMATSTAT
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 205

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak