Teknisk kybernetikk

Teknisk kybernetikk

Ph.d.-program (doktorgrad)

Forskning betyr ofte å finne løsninger sammen. Foto: Geir Mogen.

Studier PHD-faktaboks

Vil du bli spesialist på automatisk styring av dynamiske systemer?

Ph.d.-programmet i teknisk kybernetikk er for deg som vil forske på vitenskapen om automatisk styring og overvåking av dynamiske systemer, slik som roboter, fly, båter, biler, elektriske kretser, biologiske systemer og prosessanlegg.

Du blir spesialist på reguleringsteknikk og systemteori for datastyrte proteser, selvstyrte intelligente roboter, ubemannede fly, levende bilder i mors liv og mye mer.

Studieprogrammet er faglig knyttet til hovedområdet teknisk kybernetikk, men kan også omfatte tverrfaglige forskningsområder i samarbeid med institutt, men med hovedprofil innen teknisk kybernetikk.

Teknisk kybernetikk er vitenskapen om automatisk styring og overvåking av dynamiske systemer som roboter, fly, båter, biler, elektriske kretser, biologiske systemer og prosessanlegg. Kybernetikk er nært knyttet til reguleringsteknikk og systemteori. Dette omfatter prinsippene for tilbakekobling og tilhørende stabilitetsanalyse, samt estimeringsteori og læring fra data.

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Les mer om programmets oppbygning

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i teknisk kybernetikk åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor.

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering.

Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning. 

Les mer om søknad og opptak

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet.

Kontaktinformasjon