Teknisk kybernetikk

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Teknisk kybernetikk

– Vil du bli spesialist på automatisk styring av dynamiske systemer?

Bilde av mann og kvinne som lager en kunstig arm
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Ph.d.

  • Heltid
  • Hele året Søknadsfrist

Teknisk kybernetikk (PHTK)

Om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i teknisk kybernetikk er for deg som vil forske på vitenskapen om automatisk styring og overvåking av dynamiske systemer, slik som roboter, fly, båter, biler, elektriske kretser, biologiske systemer og prosessanlegg.

Du blir spesialist på reguleringsteknikk og systemteori for datastyrte proteser, selvstyrte intelligente roboter, ubemannede fly, levende bilder i mors liv og mye mer. Mer om ph.d.-programmet.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering. Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning. Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i teknisk kybernetikk åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. Dette kan du jobbe med.


Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet. Slik tar du kontakt med oss.
​​​​​​
​​​​​​​

 

Fakta (PHTK)

Fakta

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHTK
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak

Institutt for teknisk kybernetikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Intervju med en stipendiat

 

Du står veldig fritt til å selv bestemme i hvilken retning du vil gå

Å ta doktorgrad blir en litt forsiktig overgang mellom studielivet og arbeidslivet. – Du får betalt, men samtidig også veldig mye frihet.

Inger Berge Hagen,
Ph.d.-stipendiat
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​Les om hva stipendiatene selv sier om studiet

Kontakt

Kontakt

Kontaktperson:
Lill Hege Pedersen (ITK)
Anne Danielsen (Fakultetet)

Faglig kontaktperson:
Morten Hovd

KRYSSPUBLISERT IE - Allerede ph.d.-stipendiat?

Allerede ph.d.-stipendiat?

Lær hvordan du gjennomfører en doktorgrad på:

Doktorgrad 1-2-3