Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Foto: Geir Mogen/NTNU
 

Velkommen til studiestart 2019

5.-9.august – Oppfriskningskurs - Matematikk

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Les mer om innhold og påmelding.

Søndag 11. august - Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene, hvordan det er å være jente blant mange gutter og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor uken etterpå.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Mandag 12. august - Immatrikulering i Trondheim

Kl. 09.30-11.30:  Immatrikulering NTNU, Gløshaugen

Mandag 12. august samles NTNUs nye studenter i Trondheim til immatrikulering. Den høytidelige seremonien finner sted på plenen bak hovedbygningen på Gløshaugen. i god tid før seremonien starter.

Rektor ønsker de nye studentene velkommen. Det blir akademisk prosesjon, taler, musikkinnslag, opptog og presentasjon av studentforeningene. 

Les mer om immatrikuleringen.

Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Fadderuka

Inndeling i faddergrupper skjer etter immatrikuleringen. Du vil i forkant av immatrikulerinen motta en e-post med informasjon og påmelding til fadderuka.

Tirsdag 13. august - Kom-i-gang-dag

Tirsdag 13. august, fra kl. 10 - 14 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Onsdag 14. august - Fakultetets dag

Kl. 10.15-12.00: Informasjonsmøte for Elsys - EL5

Orienteringsmøtet arrangeres i auditorium EL5 i Elektrobygget. Dette er fakultetets dag under studiestarten, hvor det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU. Orienteringsmøtet er felles for studenter på Kybernetikk & Robotikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no).

Kl. 12.15: Bespisning i glassgården

Det serveres en enkel lunch i glassgården rett utenfor auditorium EL5.

Kl. 12.30: Velkomstmøte med instituttet på Kvilhaugen Gård

Felles avgang fra blålokomotivet "Ohma Electra" kl. 12.30

På Kvilhaugen vil det bli gitt mer informasjon om Elektronisk systemdesign og innovasjon, samt bespisning og sosial aktivitet.

Avslutning kl. 15.30

Kontakt instituttet om du ikke er i stand til å gå til Kvilhaugen.

Kart som viser gangvei fra NTNU til Kvilhaugen

15-23. august - Teknostart

Hva er Teknostart?

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Hovedsiden til Teknostart 2019

Se informasjon om Teknostart for Elektronisk systemdesign og innovasjon 

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Linjeforeningen for elektronisk systemdesign og innovasjon:

Sct Omega Broderskab er linjeforeningen for Elektronisk systemdesign og innovasjon & Kybernetikk og Robotikk

Viktige datoer og Studiekalender 2019/2020:

Studiekalender 2019/2020

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap |    For Android |   For iPhone

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Påmelding til fadderuka

Om du har fått innvilget studieplass er det viktig at du følger med på e-posten din. Der vil du få mer informasjon om påmelding og arrangementer. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med faddersjef@omega.ntnu.no

Lurer du på ytterligere om linjeforeningen eller hvordan det er å være student i Trondheim, sjekk ut hjemmesiden til din linjeforening Sct. Omega Broderskab eller send en e-post til hs@omega.ntnu.no

Vi gleder oss til å se deg!

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om Elektronisk systemdesign og innovasjon

Er du interessert i hvordan teknologien utvikler seg og liker å gjøre egne ideer om til virkelighet? Er du i tillegg glad i realfag og nysgjerrig på framtidas teknologi - autonome biler, helseteknologi, kunstig intelligens - og mye mer? Da er dette studiet for deg.

Studiet Elektronisk systemdesign og innovasjon gir deg muligheter til å jobbe med alt fra utviklingen av medisinsk utstyr og romteknologi, til nye materialer og tingenes internett. Siden de fleste moderne innovasjoner i dag er fulle av elektroniske systemer er studiet fremtidsrettet og innovativt. Du lærer å se muligheter som kommer samfunnet til gode.

Studiet passer for deg som er interessert i matematikk og fysikk, og som i tillegg vil kombinere realfag med digital teknologi. Fra første dag vil du jobbe med prosjektarbeid som kombinerer grunnleggende teoretisk kunnskap med praktisk arbeid. Elektronisk systemdesign og innovasjon er av studentene kåret til beste masterprogram for elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 2018. 

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Antall studieplasser 2019/2020: ca. 90

Poenggrenser 2018/2019:
• Førstegangsvitnemål: 55,7 poeng
• Ordinær kvote: 56,2 poeng


Jobbmuligheter

Ferdigutdannede studenter fra Elektronisk systemdesign og innovasjon har muligheten til å jobbe med romteknologi, undervannsteknologi, medisin, autonome kjøretøy, akustikk, tingenes internett (IoT), nanoteknologi og mikrochiputvikling. Studiet er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 


Studiets oppbygging

Allerede i første semester får du erfaring med å designe egne elektroniske system. Videre fordypning i avansert metoder følger, og i vårsemesteret i det andre studieåret vil du gjennomføre et større utviklingsprosjekt der du bruker det du har lært tidligere. Samtidig får du i løpet av de to første årene et solid fundament i matematikk og fysikk. Fra fjerde klasse fordyper du deg innen en av seks hovedprofiler.


Innovasjonsprosjektet

Som del av innovasjonsprosjektet ved elsys får hvert kull tildelt en samarbeidspartner utenfor NTNU. Gjennom prosjektet skal studentene designe og realisere et system for å løse en reell problemstilling for partneren. Hensikten bak dette er å gi studentene muligheten til å anvende teoretisk kunnskap til å løse praktiske utfordringer, i tillegg til å gi tidlig erfaring med prosjektarbeid. I løpet av første semester skal en prototype utvikles, mens det ferdige produktet skal lages i fjerde semester.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ies.ntnu.no


Studiemiljø

Hvordan er det å studere elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU?


Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Dette anbefaler vi gjerne fordi faglig utvikling og internasjonal erfaring vil være svært nyttig for deg som student.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse


Studentintervju

Intervju med noen av våre nåværende og tidligere studenter.Fri, 01 Feb 2019 11:36:48 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTELSYS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 761

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for Elektroniske systemer
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Poenggrenser 2018:
Ordinær kvote: 56,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 55,7
Antall studieplasser: ca. 90

Allerede student?

Informasjon for eksisterende studenter finner du på Innsida.

Strålende fornøyde studenter

Studiebarometeret 2018 er en undersøkelse blant alle norske studenter på 2. og 5. studieår. Undersøkelsen viser at sivilingeniørstudentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er strålende fornøyd. Av fem mulige poeng får studieprogrammet 4,6 poeng på generell tilfredshet.

Elsys på nett

elsys.blog - studentenes blog

Elsys på Facebook

Elsys på Instagram