Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Veiledning i "Koopen" (bilde) -Foto: Geir Mogen

Om Elektronisk systemdesign og innovasjon

Medisinsk teknologi, nanoelektronikk, energisparing, avanserte kommunikasjonsløsninger, akustikk i konsertsaler – noe for deg? Vil du utvikle, dyrke og anvende dine evner og interesser for realfag, gir dette studiet et utall av muligheter. Samfunnsutfordringene kaller på ungdommelig nytenking, dristighet og arbeidsvilje.

Det prosjektbaserte studiet elektronisk systemdesign og innovasjon preges av nyskapningstanken gjennom hele løpet. Å designe et elektronisk system er en kreativ oppgave. Det er spennende og krever fantasi, nysgjerrighet, samarbeidsevne og fagkunnskap.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 54,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,1 poeng i ordinær kvote. Vi tar årlig opp ca 85 studenter.


Jobbmuligheter

Elektroniske systemdesignere er etterspurt i arbeidslivet. Elektroniske systemdesignere kan arbeide i bransjer som for eksempel medisin, romteknologi, oljeleting, undervannsteknologi, akustikk og mikrochiputvikling. En rekke internasjonale bedrifter har valgt å ha forsknings- og utviklingsavdelinger i Norge nettopp fordi denne utdanningen gir meget kompetente sivilingeniører innen dette fagfeltet.


Studiets oppbygging

Allerede i første semester får du erfaring med å designe egne elektroniske system. Videre fordypning i avansert metoder følger, og i vårsemesteret i det andre studieåret vil du gjennomføre et større utviklingsprosjekt der du bruker det du har lært tidligere. Samtidig får du i løpet av de to første årene et solid fundament i matematikk og fysikk. Fra fjerde klasse fordyper du deg innen en av følgende seks hovedprofiler.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ies.ntnu.no
Mon, 20 Mar 2017 11:25:27 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTELSYS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 761

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for Elektroniske systemer

Poenggrenser 2017:
Ordinær kvote: 56,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 54,0
Antall studieplasser: ca. 85

Opptakskrav: Generell studiekompetanse, fysikk 1, 4 eller bedre i R2

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Strålende førnøyde studenter

Studiebarometeret 2016 er en undersøkelse blant alle norske studenter på 2. og 5. studieår. Undersøkelsen viser at sivilingeniørstudentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er strålende fornøyd. Av fem mulige poeng får studieprogrammet 4,6 poeng på generell tilfredshet.