Elektronisk systemdesign og innovasjon

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Bilde av studenter som jobber i antennelaboratoriet

Velkommmen til studiestart 2020

Velkommmen til studiestart 2020

Oppfriskningskurs i matematikk

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Ikke obligatorisk, men verdt å vurdere.

Oppfriskningskurs 2020

Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for jenter.

Her får du møte andre jenter som skal gå samme studium som deg og jentene på de andre realfag- og teknologiutdanningene på NTNU i Trondheim.

Du får informasjon om de ulike arrangementene til Jenteprosjektet Ada og en sniktitt på NTNU.

Merk: Velkomstdagen er frivillig. Du går ikke glipp av noe faglig dersom du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Velkomstdag for jenter 2020

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter - 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

NB: Det er oppstartmøte for Teknostart kl. 14.00 i EL5. Se informasjon nedenfor.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Orienteringsmøte på studieprogrammet

Onsdag 12.august

På orienteringsmøte får du viktig informasjon om studiet. Du møter lærerne dine og studieveileder.

Program:

  • Presentasjon av instituttet ved instituttleder
  • Presentasjon av studieprogrammet
  • Studiekontakten vår forteller om hvordan det er å være student på Elsys
  • Quiz med premie
  • Informasjon om Teknostart/første semester

Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår den første uken av semesteret.

Mandag 10.august kl. 14.00 i i auditorium EL5, Elektrobygget: Oppstartsmøte. Her vil du få informasjon om Teknostart-prosjektet, og det vil bli gjennomført en kort spørreundersøkelse som danner grunnlag for gruppeinndeling på prosjektet.

Teknostart 2020

"Kom-i-gang-nettsiden"

"Kom-i-gang-nettsiden" gir deg som ny student et innblikk hva som rører seg på NTNU.

På siden vil du finne informasjon om studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Besøk Kom-i-gang-nettsiden

Ny student:

Hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge.

Studiekalender 2020/2021

Oversikt over frister og eksamensperioder gjennom studieåret

Informasjon for deg som studerer ved Institutt for elektroniske system

Se informasjonssiden "Informasjon for studenter ved IES" på Innsida.

Linjeforening

Studiet tilhører linjeforeningen Sct. Omega Broderskap (eller bare Omega). Les mer på omega.ntnu.no.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

MazeMap i nettleser | For Android (Google Play) | For iPhone/iPad (App Store)

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det blir Fadderuke!

Linjeforeningen St. Omega Broderskap arrangerer fadderuken for 5-årig master i Elektronisk systemdesign og innovasjon. Man må melde seg på for å få tildelt en faddergruppe. All videre informasjon vil bli delt i en lukket Facebook gruppe.
Se linjeforeningens hjemmeside for mer informasjon om fadderuka.

Meld deg på her

Har du spørsmål om fadderuka kan du kontakte Omega på hs@omega.ntnu.no

Din personlige timeplan blir tilgjengelig i "Timeplan" fanene på Innsida når du har meldt deg opp i emner. Timeplan for hvert emne finner du også på emnets nettside, lenker til emnene i elektronisk systemdesign og innovasjon finner du under studiets oppbygning.

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du i bibliotekets database. Om du ikke finner dine emner, så vil det være klart til studiestart.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Om Elektronisk systemdesign og innovasjon

Er du interessert i hvordan teknologien utvikler seg og liker å gjøre egne ideer om til virkelighet? Er du i tillegg glad i realfag og nysgjerrig på framtidas teknologi - autonome biler, helseteknologi, kunstig intelligens - og mye mer? Da er dette studiet for deg.

Studiet Elektronisk systemdesign og innovasjon gir deg muligheter til å jobbe med alt fra utviklingen av medisinsk utstyr og romteknologi, til nye materialer og tingenes internett. Siden de fleste moderne innovasjoner i dag er fulle av elektroniske systemer er studiet fremtidsrettet og innovativt. Du lærer å se muligheter som kommer samfunnet til gode.

Studiet passer for deg som er interessert i matematikk og fysikk, og som i tillegg vil kombinere realfag med digital teknologi. Fra første dag vil du jobbe med prosjektarbeid som kombinerer grunnleggende teoretisk kunnskap med praktisk arbeid. 


2019 ELSYS rekrutteringsvideo


Beste masterprogram 2018

Elektronisk systemdesign og innovasjon er av studentene kåret til beste masterprogram for elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 2018. 

KRYSS – IKT-studier ved NTNU

forside - søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Antall studieplasser 2019/2020: ca. 90

Poenggrenser 2019/2020:
• Førstegangsvitnemål: 56,6 poeng
• Ordinær kvote: 57,6 poeng


forside - jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Ferdigutdannede studenter fra Elektronisk systemdesign og innovasjon har muligheten til å jobbe med romteknologi, undervannsteknologi, medisin, autonome kjøretøy, akustikk, tingenes internett (IoT), nanoteknologi og mikrochiputvikling. Studiet er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 


forside - studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Allerede i første semester får du erfaring med å designe egne elektroniske system. Videre fordypning i avansert metoder følger, og i vårsemesteret i det andre studieåret vil du gjennomføre et større utviklingsprosjekt der du bruker det du har lært tidligere. Samtidig får du i løpet av de to første årene et solid fundament i matematikk og fysikk. Fra fjerde klasse fordyper du deg innen en av seks hovedprofiler.


forside innovasjonsprosjektet

Innovasjonsprosjektet

Som del av innovasjonsprosjektet ved elsys får hvert kull tildelt en samarbeidspartner utenfor NTNU. Gjennom prosjektet skal studentene designe og realisere et system for å løse en reell problemstilling for partneren. Hensikten bak dette er å gi studentene muligheten til å anvende teoretisk kunnskap til å løse praktiske utfordringer, i tillegg til å gi tidlig erfaring med prosjektarbeid. I løpet av første semester skal en prototype utvikles, mens det ferdige produktet skal lages i fjerde semester.


forside studentveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ies.ntnu.no


forside studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er det å studere elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU?


forside utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Dette anbefaler vi gjerne fordi faglig utvikling og internasjonal erfaring vil være svært nyttig for deg som student.


forside videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.


forside læringsutbytte

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse


forside studentintervju

Studentintervju

Intervju med noen av våre nåværende og tidligere studenter.


forside - oppdatert dato

19 des 2019

Faktaboks

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTELSYS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Studiekode: 194 761
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2

Poenggrenser 2019:
Ordinær kvote: 57,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 56,6

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elektroniske systemer

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

IE-artikkel Trondheim - Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Bli kjent med studenter og spør om alt du lurer på.

  Facebook

  Snapchat

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette studiet.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Allerede student

Allerede student?

Informasjon for eksisterende studenter finner du på Innsida.

Studiebarometeret 2016

Strålende fornøyde studenter

Studiebarometeret 2018 er en undersøkelse blant alle norske studenter på 2. og 5. studieår. Undersøkelsen viser at sivilingeniørstudentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er strålende fornøyd. Av fem mulige poeng får studieprogrammet 4,6 poeng på generell tilfredshet.

ELSYS-blog

Elsys på nett

elsys.blog - studentenes blog

Elsys på Facebook

Elsys på Instagram