Elektronisk systemdesign og innovasjon

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Bilde av studenter som jobber i antennelaboratoriet

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Om Elektronisk systemdesign og innovasjon

Er du interessert i hvordan teknologien utvikler seg og liker å gjøre egne ideer om til virkelighet? Er du i tillegg glad i realfag og nysgjerrig på framtidas teknologi - autonome biler, helseteknologi, kunstig intelligens - og mye mer? Da er dette studiet for deg.

Studiet Elektronisk systemdesign og innovasjon gir deg muligheter til å jobbe med alt fra utviklingen av medisinsk utstyr og romteknologi, til nye materialer og tingenes internett. Siden de fleste moderne innovasjoner i dag er fulle av elektroniske systemer er studiet fremtidsrettet og innovativt. Du lærer å se muligheter som kommer samfunnet til gode.

Studiet passer for deg som er interessert i matematikk og fysikk, og som i tillegg vil kombinere realfag med digital teknologi. Fra første dag vil du jobbe med prosjektarbeid som kombinerer grunnleggende teoretisk kunnskap med praktisk arbeid. 


2019 ELSYS rekrutteringsvideo


Beste masterprogram 2018

Elektronisk systemdesign og innovasjon er av studentene kåret til beste masterprogram for elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 2018 og 2019.

KRYSS – IKT-studier ved NTNU

forside - søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Antall studieplasser 2020/2021: ca. 90

Poenggrenser 2020/2021:
• Førstegangsvitnemål:
• Ordinær kvote: 59,1 poeng


forside - jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Ferdigutdannede studenter fra Elektronisk systemdesign og innovasjon har muligheten til å jobbe med romteknologi, undervannsteknologi, medisin, autonome kjøretøy, akustikk, tingenes internett (IoT), nanoteknologi og mikrochiputvikling. Studiet er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 


forside - studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Allerede i første semester får du erfaring med å designe egne elektroniske system. Videre fordypning i avansert metoder følger, og i vårsemesteret i det andre studieåret vil du gjennomføre et større utviklingsprosjekt der du bruker det du har lært tidligere. Samtidig får du i løpet av de to første årene et solid fundament i matematikk og fysikk. Fra fjerde klasse fordyper du deg innen en av seks hovedprofiler.


forside innovasjonsprosjektet

Innovasjonsprosjektet

Som del av innovasjonsprosjektet ved elsys får hvert kull tildelt en samarbeidspartner utenfor NTNU. Gjennom prosjektet skal studentene designe og realisere et system for å løse en reell problemstilling for partneren. Hensikten bak dette er å gi studentene muligheten til å anvende teoretisk kunnskap til å løse praktiske utfordringer, i tillegg til å gi tidlig erfaring med prosjektarbeid. I løpet av første semester skal en prototype utvikles, mens det ferdige produktet skal lages i fjerde semester.


forside kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ies.ntnu.no


forside studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er det å studere elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU?


forside utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Dette anbefaler vi gjerne fordi faglig utvikling og internasjonal erfaring vil være svært nyttig for deg som student.


forside videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.


forside læringsutbytte

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse


forside studentintervju

Studentintervju

Intervju med noen av våre nåværende og tidligere studenter.


forside - oppdatert dato

11 sep 2020

Faktaboks

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTELSYS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Studiekode: 194 761
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2

Poenggrenser 2020:
Ordinær kvote: 59,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 57,8

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elektroniske systemer

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette studiet.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Allerede student

Allerede student?

Informasjon for eksisterende studenter finner du på Innsida.

Studiebarometeret 2016

Strålende fornøyde studenter

Studiebarometeret 2018 er en undersøkelse blant alle norske studenter på 2. og 5. studieår. Undersøkelsen viser at sivilingeniørstudentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er strålende fornøyd. Av fem mulige poeng får studieprogrammet 4,6 poeng på generell tilfredshet.

ELSYS-blog

Elsys på nett

elsys.blog - studentenes blog

Elsys på Facebook

Elsys på Instagram