Sivilingeniør / Masterprogram 2-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

Instrumentering av industrirobot. Foto: Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2019

5.–16. august – Forberedende kurs

Det forberedende kurset dekker viktige forkunnskaper som ofte ikke er tilstrekkelig dekt gjennom ingeniørutdanningen. Kurset holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av dette kurset.

Se timeplanen.

Mandag 12. august – Immatrikulering

Kl. 09.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om immatrikuleringen.

Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Fadderuka

Inndeling i faddergrupper skjer etter immatrikuleringen. Du vil i forkant av immatrikulerinen motta en e-post med informasjon og påmelding til fadderuka.

Tirsdag 13. august – Kom-i-gang-dag

Tirsdag 13. august kl. 10 - 14 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program, gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Onsdag 14. august – Orienteringsmøte med fakultetet

Kl. 10.15: Orienteringsmøte med fakultetet

Onsdag14. august kl. 10.15 arrangerer fakultetet orienteringsmøte i EL5 i Elektrobygget. Det blir gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU. Det serveres en enkel lunch.

Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no).

Torsdag 15. august – Orienteringsmøte med instituttet

Kl. 10.15-13.00: Orienteringsmøte med instituttet

Institutt for teknisk kybernetikk ønsker velkommen til de nye studentene på 2-årig master. Det blir faglige orienteringer om studiet, bespisning og sosialt samvær med de ansatte.

Sted: Auditorium EL6, Gamle Elektro

Les velkomsthilsen fra Institutt for teknisk kybernetikk

Fredag 16. august – Kurs i studieteknikk

Kl. 12.15-14.00: Kurs i studieteknikk

Gode studievaner vil hjelpe dere i studiet, så kurset anbefales. Kurset er tilrettelagt for de som starter på 2-årig master, kybernetikk.

Sted: Auditorium S4, Sentralbygg 1

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Linjeforeningen

Sct Omega Broderskab er linjeforeningen for Kybernetikk og robotikk, Industriell kybernetikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Viktige datoer og studiekalender

Studiekalender 2019/2020

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Påmelding til fadderuka

Om du har fått innvilget studieplass er det viktig at du følger med på e-posten din. Der vil du få mer informasjon om påmelding og arrangementer. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med faddersjef@omega.ntnu.no

Lurer du på ytterligere om linjeforeningen eller hvordan det er å være student i Trondheim, sjekk ut hjemmesiden til din linjeforening Sct. Omega Broderskab eller send en e-post til hs@omega.ntnu.no

Vi gleder oss til å se deg!

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum og detajerte timeplaner vil bli informert om etter studiestart.

Om kybernetikk og robotikk

Mastergradsutdanningen i kybernetikk og robotikk ved NTNU er Norges ledende innen sitt fagfelt.

Det 2-årige masterstudiet passer for deg som har fullført en bachelorgrad i kybernetikk, automatisering eller lignende, og som ønsker å spesialisere deg videre.

Hvis du har en bachelorgrad fra et annet teknologiområde kan du søke opptak til masterstudiet i industriell kybernetikk.

Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca. 35 studenter. Poenggrensen i 2018 var 3,9.

Jobbmuligheter

Kybernetikere utvikler teknologi for fremtidens arbeidsliv, og du vil lære deg kraftige verktøy for å håndtere en stadig mer kompleks verden. Kybernetiske løsninger brukes i dag innenfor de fleste bransjer, som maritim sektor, fiskeri og havbruk, energi, IT, helse og velferd, medisin, petroleum og prosessindustri. Kybernetikk er en merkevare som gjør deg attraktiv for mange arbeidsgivere.

Studiets oppbygning

Masterprogrammet omfatter 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Det første året består av avanserte emner innen kybernetikk og robotikk, mens det andre året i hovedsak består av prosjektarbeid og masteroppgave.

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet. Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost studinfo@itk.ntnu.no.

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MITK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Søknadsweb
Studiekode: 194 1659
Karakterkrav: C

Poenggrense 2018: 3,9

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for teknisk kybernetikk

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Forberedende kurs

Det forberedende kurset holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av dette kurset.

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU