Sivilingeniør / Masterprogram 2-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

Instrumentering av industrirobot. Foto: Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2018

6.–17. august – Forberedende kurs

Det forberedende kurset dekker viktige forkunnskaper som ofte ikke er tilstrekkelig dekt gjennom ingeniørutdanningen. Kurset holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av disse kursene.

Se timeplanen.

Mandag 13. august – Kom-i-gang-dag

Mandag 13. august kl. 10 - 15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program, gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Tirsdag 14. august – Immatrikulering og inndeling i faddergrupper

Kl. 09.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om immatrikuleringen.

Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Kl. 12.00 Inndeling i faddergrupper - EL5

Skjer kl. 12 etter immatrikuleringen i auditorium EL5 i Elektrobygget

Du melder deg på fadderordningen her: https://goo.gl/forms/72o15W6PbSLafZ1e2

Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte Omega linjeforening for å bli med på fadderordningen.

Onsdag 15. august – Orienteringsmøte med fakultetet

Kl. 10.15: Orienteringsmøte med fakultetet

Onsdag15. august kl. 10.15 arrangerer fakultetet orienteringsmøte i EL5 i Elektrobygget. Det blir gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU. Det serveres en enkel lunch.

Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no).

Torsdag 16. august – Orienteringsmøte med instituttet

Kl. 10.15-13.00: Orienteringsmøte med instituttet

Institutt for teknisk kybernetikk ønsker velkommen til de nye studentene på 2-årig master. Det blir mye nyttig info, faglige orienteringer, bespisning og sosialt samvær med de ansatte.

Sted: Auditorium EL6, Gamle Elektro

Les velkomsthilsen fra Institutt for teknisk kybernetikk

Fredag 17. august – Kurs i studieteknikk

Kl. 12.15-14.00: Kurs i studieteknikk

Gode studievaner vil hjelpe dere i studiet, så kurset anbefales. Kurset er tilrettelagt for de som starter på 2-årig master, kybernetikk.

Sted: Auditorium S4, Sentralbygg 1

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Linjeforeningen

Sct Omega Broderskab er linjeforeningen for Kybernetikk og robotikk, Industriell kybernetikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Viktige datoer og studiekalender

Studiekalender 2018/2019

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Omega linjeforening kommer til å samle alle toårig fadderbarn på en og samme gruppe slik at man blir kjent med toårig studenter både fra kyb og elsys.

Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte Omega linjeforening for å bli med på fadderordningen.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum og detajerte timeplaner vil bli informert om etter studiestart.

Om kybernetikk og robotikk

Mastergradsutdanningen i kybernetikk og robotikk ved NTNU er Norges ledende innen sitt fagfelt.

Det 2-årige masterstudiet passer for deg som har fullført en bachelorgrad i kybernetikk, automatisering eller lignende, og som ønsker å spesialisere deg videre.

Hvis du har en bachelorgrad fra et annet teknologiområde kan du søke opptak til masterstudiet i industriell kybernetikk.

Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca. 35 studenter. Poenggrensen i 2017 var 4,0.

Jobbmuligheter

Kybernetikk er et fagfelt for fremtiden og stadig flere spennende anvendelsesområder drar nytte av kybernetiske metoder. Med en mastergrad i kybernetikk og robotikk er du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet og de fleste får jobbtilbud i god tid før de er ferdige med studiet.

Studiets oppbygning

Masterprogrammet omfatter 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Det første året består av avanserte emner innen kybernetikk og robotikk, mens det andre året i hovedsak består av prosjektarbeid og masteroppgave.

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet. Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost studinfo@itk.ntnu.no.

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MITK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Søknadsweb
Studiekode: 194 1659
Karakterkrav: C

Poenggrense 2017: 4,0

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for teknisk kybernetikk

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)

Forberedende kurs

Det forberedende kurset holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av dette kurset.