Sivilingeniør / Masterprogram 5-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

Studenter på drone-laben. Foto: Geir Mogen

Om kybernetikk og robotikk

Kybernetikk og robotikk er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Du lærer om datastyrte proteser, selvstyrte intelligente roboter, ubemannede fly, levende bilder i mors liv og mye mer.

Studiet lærer deg hvordan kompliserte dynamiske systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere målemetoder, datateknologi, matematiske beregninger og påvirkningsinnretninger.

Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak. Vi tar årlig opp ca. 130 studenter. Poenggrensene for 2016 var 60,3 (ordinær kvote) og 59,0 (kvote for førstegangsvitnemål).

Jobbmuligheter

Kybernetikk er et fagfelt for fremtiden og stadig flere spennende anvendelsesområder drar nytte av kybernetiske metoder. Med en mastergrad i kybernetikk og robotikk er du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet og de fleste får jobbtilbud i god tid før de er ferdige med studiet.

Studiets oppbygning

Kybernetikk og robotikk er et femårig masterprogram. De to første årene ligger hovedfokus på realfag, datafag og grunnleggende kybernetikkfag. Emnene i 3. årskurs er sentrale metodeemner innen kybernetikken, mens emnene i 4. og 5. årskurs er mer rettet mot anvendelser og spesialisering og her er det mange hovedprofiler å velge i.

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet. Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost studinfo@itk.ntnu.no.

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTTK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Studiekode: 194 798
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2

Poenggrenser 2017:
Ordinær kvote: 60,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 59,0

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for teknisk kybernetikk

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak