Kybernetikk og robotikk

Kybernetikk og robotikk

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 148
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MTTK, Wed Feb 28 13:41:34 CET 2024 | M5

Med intelligent styring og programmering blir du en kybernetiker

Liker du matte, programmering og teknologi? Lurer du på hvordan datastyrte proteser, intelligente roboter, satellitter, ubemannede fly, biler, skip eller undervannsdroner egentlig funker? 

Ved bruk av maskinlæring og kybernetikk kan du analysere klima eller programmere hus til å bruke minst mulig energi til det beste for klimaet vårt.

Kunstig intelligens kan gjør livene våre enklere. Stadig flere av oss blir kyborger og samtidig blir robotene mer menneskelige. 

I en verden som blir stadig mer digitalisert og robotisert blir du kvalifisert til å delta i fremste rekke av teknologiutviklingen. ​​​​​​

Kybernetikk og robotikk kombinerer matematikk, datateknologi, naturvitenskap og reguleringsteknikk til å lage systemer som påvirker oss alle i hverdagen.

Du lærer hvordan kompliserte systemer kan styres og overvåkes ved å bruke avanserte sensorer, datateknologi og matematiske beregninger. Du lærer matematisk modellering og programmering for å lage styringssystemer til ubemannede farkoster som fly og skip, selvstyrte intelligente roboter, og fremtidens fabrikker.

Undervisningen gjøres av ledende forskere.

Les mer om hva du lærer

Du får en tverrfaglig og fremtidsrettet utdanning som gjør at du kan jobbe innen mange områder. Kybernetikere jobber med mye forskjellig, som utvikling av droner, selvstyrende biler, autonome skip, roboter, bærekraftige energiløsninger, automatisert produksjon, programmering av mikrokontrollere, tolkning av stordata, automatisert fiskeoppdrett, styring av proteser, ultralyd og kunstig bukspyttkjertel for automatisk insulinregulering.

Du blir kvalifisert til å delta i fremste rekke av teknologiutviklingen nå når verden blir mer digitalisert, automatisert og robotisert.

Kybernetikk er en merkevare som gjør deg attraktiv for mange arbeidsgivere.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Omega, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for sivilingeniører. Her blir du fort kjent med dine medstudenter og får en forsmak på studiet ditt.

Gjennom fadderordninger, gruppearbeid og praktiske laboratoriearbeider får du god kontakt med dine medstudenter. Klasseturer og ekskursjoner bidrar også til et godt studiemiljø.

Les mer om studiemiljøet

De to første årene har hovedfokus på realfag, datafag og grunnleggende kybernetikk. Tredje studieår består av kybernetiske metodefag.

Etter tre års studier har du fått et solid faglig grunnlag i matematikk, fysikk, kybernetikk og datateknikk, og du skal velge studieretning og hovedprofil.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha minst bestått Matematikk R1, Matematikk R2 og Fysikk 1. I Matematikk R2 må du ha karakter "4" eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning