Sivilingeniør / Masterprogram 5-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

Studenter på drone-laben. Foto: Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2019

5.-9. august - Oppfriskningskurs i matematikk

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret, spesielt dem som har hatt et lengre avbrekk etter videregående skole eller av andre grunner føler de kunne trenge en repetisjon. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU. Det gis ingen karakterer eller kursbevis.

Vi minner også om at matematikk er et viktig verktøy i kybernetikken.

Les mer om innhold og påmelding.

Søndag 11. august – Velkomstdag for jenter

Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget.

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor uken etterpå.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Mandag 12. august – Immatrikulering

Kl. 09.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om immatrikuleringen.

Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Fadderuka

Inndeling i faddergrupper skjer etter immatrikuleringen. Du vil i forkant av immatrikulerinen motta en e-post med informasjon og påmelding til fadderuka.

Tirsdag 13. august – Kom-i-gang-dag

Tirsdag 13. august kl. 10 - 14 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program, gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Onsdag 14. august – Informasjonsdag og velkomstarrangement

Kl. 10.15: Orienteringsmøte med fakultetet

Onsdag14. august kl. 10.15 arrangerer fakultetet orienteringsmøte i EL5 i Elektrobygget. Det blir gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU. Orienteringsmøtet er felles for studenter på Kybernetikk & Robotikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon. Det serveres en enkel lunch.

Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no).

Kl. 13.15: Velkomstmøte med instituttet

Onsdag 14. august ønsker også Institutt for teknisk kybernetikk velkommen til de nye studentene. Det blir faglige orienteringer, bespisning og sosialt samvær med de ansatte. Bussavgang blir foran hovedbygget på Gløshaugen kl. 13.15. Avsluttes ca. kl. 17.00 ved Clarion Hotel & Congress, Brattøra, ca. 5 minutters gange fra Trondheim sentralstasjon.

Les velkomsthilsen fra Institutt for teknisk kybernetikk

15.–23. august – Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Hovedsiden til Teknostart

Se informasjon om Teknostart for Kybernetikk og robotikk

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Linjeforeningen

Sct Omega Broderskab er linjeforeningen for Kybernetikk og robotikk, Industriell kybernetikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Viktige datoer og studiekalender

Studiekalender 2019/2020

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Påmelding til fadderuka

Om du har fått innvilget studieplass er det viktig at du følger med på e-posten din. Der vil du få mer informasjon om påmelding og arrangementer. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med faddersjef@omega.ntnu.no

Lurer du på ytterligere om linjeforeningen eller hvordan det er å være student i Trondheim, sjekk ut hjemmesiden til din linjeforening Sct. Omega Broderskab eller send en e-post til hs@omega.ntnu.no.

Vi gleder oss til å se deg!

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum og detajerte timeplaner vil bli informert om etter studiestart.

Om kybernetikk og robotikk

Kybernetikk og robotikk er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. I en verden som blir stadig mer digitalisert, automatisert og robotisert blir du kvalifisert til å delta i fremste rekke av teknologiutviklingen. Med kybernetikken kan vi skape et miljøvennlig fremtidssamfunn med meningsfylte jobber og mer fritid.

Studiet lærer deg hvordan kompliserte dynamiske systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere målemetoder, datateknologi, matematiske beregninger og påvirkningsinnretninger. Du lærer om datastyrte proteser, selvstyrte intelligente roboter, ubemannede fly, levende bilder i mors liv og mye mer. Undervisningen gjøres av ledende forskere på sine felter.

Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak. Vi tar årlig opp ca. 130 studenter. Poenggrensene for 2018 var 61,1 (ordinær kvote) og 59,4 (kvote for førstegangsvitnemål).

Jobbmuligheter

Kybernetikere utvikler teknologi for fremtidens arbeidsliv, og du vil lære deg kraftige verktøy for å håndtere en stadig mer kompleks verden. Kybernetiske løsninger brukes i dag innenfor de fleste bransjer, som maritim sektor, fiskeri og havbruk, energi, IT, helse og velferd, medisin, petroleum og prosessindustri. Kybernetikk er en merkevare som gjør deg attraktiv for mange arbeidsgivere.

Studiets oppbygning

Kybernetikk og robotikk er et femårig masterprogram. De to første årene ligger hovedfokus på realfag, datafag og grunnleggende kybernetikkfag. Emnene i 3. årskurs er sentrale kybernetiske metodefag, mens emnene i 4. og 5. årskurs er rettet mot bruksområder og spesialisering, med mange hovedprofiler å velge blant.

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet. Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost studinfo@itk.ntnu.no.

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTTK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Studiekode: 194 798
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2

Poenggrenser 2018:
Ordinær kvote: 61,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 59,4

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for teknisk kybernetikk

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU