Kybernetikk og robotikk

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

Startsidebilde

Studenter på drone-laben. Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Startside

Om kybernetikk og robotikk

Kybernetikk og robotikk er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. I en verden som blir stadig mer digitalisert, automatisert og robotisert blir du kvalifisert til å delta i fremste rekke av teknologiutviklingen. Med kybernetikken kan vi skape et miljøvennlig fremtidssamfunn med meningsfylte jobber og mer fritid.

Studiet lærer deg hvordan kompliserte dynamiske systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere målemetoder, datateknologi, matematiske beregninger og påvirkningsinnretninger. Du lærer om datastyrte proteser, selvstyrte intelligente roboter, ubemannede fly, levende bilder i mors liv og mye mer. Undervisningen gjøres av ledende forskere på sine felter.

Søk opptak

Du søker opptak via samordna opptak. Vi tar årlig opp ca. 130 studenter. Poenggrensene for 2020 var 62,4 (ordinær kvote) og 60,0 (kvote for førstegangsvitnemål). I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha minst bestått Matematikk R1 + R2 (karakteren 4 eller bedre i R2) og Fysikk 1. Hvordan søke og hva er opptakskravene.

Jobbmuligheter

Kybernetikere utvikler teknologi for fremtidens arbeidsliv, og du vil lære deg kraftige verktøy for å håndtere en stadig mer kompleks verden. Kybernetiske løsninger brukes i dag innenfor de fleste bransjer, som maritim sektor, fiskeri og havbruk, energi, IT, helse og velferd, medisin, petroleum og prosessindustri. Kybernetikk er en merkevare som gjør deg attraktiv for mange arbeidsgivere. Dette kan du jobbe med.

Utveksling i utlandet

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Mange av kyb-studentene velger å studere et år i utlandet i løpet av studietiden. Ønsker du å ta et studieår utenlands, passer det best i 4. årskurs. Utveksling i løpet av studiet.

Studiemiljø

Gjennom fadderordninger og gruppearbeid får du god kontakt med dine medstudenter på kybernetikkstudiet. Klasseturer og ekskursjoner bidrar også til et godt studiemiljø. Undervisningen består både av forelesninger, teoretiske øvinger, praktiske laboratorieoppgaver og prosjektarbeider. Studiehverdagen på kybernetikk og robotikk.

Studiets oppbygning

Kybernetikk og robotikk er et femårig masterprogram. De to første årene ligger hovedfokus på realfag, datafag og grunnleggende kybernetikkfag. Emnene i 3. årskurs er sentrale kybernetiske metodefag, mens emnene i 4. og 5. årskurs er rettet mot bruksområder og spesialisering, med mange hovedprofiler å velge blant. Slik er studiet bygd opp.

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTTK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Studiekode: 194 798
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2

Poenggrenser 2020:
Ordinær kvote: 62,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 60,0

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for teknisk kybernetikk

IE-Jævli flink

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknologistudenter ved NTNU.

Se alle episodene

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.