Elektronisk systemingeniør

Elektronisk systemingeniør

Bachelor i ingeniørfag, elektronisk systemingeniør

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 42
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BIELSYS, Sun Apr 14 10:08:55 CEST 2024 | B3

Vil du være med å designe smarte IoT-systemer for en bedre verden?

Elektronisk systemingeniør er utviklet med et perspektiv for å fremme en grønn og digital omstilling. Du lærer gjennom praktiske og tverrfaglige arbeidsrelevante ingeniørprosjekter fra dag én. 

Tingenes Internett (Internet of Things, eller IoT) endrer samfunnet. Milliarder av fysiske enheter, som elsparkesykler, smartklokker og miljøsensorer, kommuniserer via Internett. Du lærer å designe og bygge slike, samt lage systemer innen medisin, for det grønne skiftet og andre sektorer i sterk vekst.

Som elektronisk systemingeniør er du med og skaper teknologien og løsningene, en kompetanse som er sterkt etterspurt.

Du lærer å designe elektroniske system og får dem til å virke. Gjennom prosjekter i hele studiet lærer du å tenke som en systemingeniør, samarbeide med andre, og å forstå sammenhenger som systemene skal inn i.

Studiet setter deg i stand til å bygge, programmere og utvikle elektronikk for bruk i intelligente sensorsystemer.

Du lærer å forstå teoretisk matematikk kombinert med praktiske oppgaver. Du blir en elektronisk systemingeniør.

Les mer om hva du lærer

Med samfunnets fokus på elektronikk og digitalisering er det behov for elektronisk systemingeniører i alle bransjer. IoT-utviklingen gjør at behovet for spesialister innenfor sensorer og sensorsystemer forventes å øke kraftig.

Gjennom å praktisere innovasjon, samarbeid, kritisk tenkning og et tankesett om bærekraftige løsninger blir du ingeniøren som lærer å navigere i en verden som er rask i endring.

En elektronisk systemingeniør jobber med hele prosessen fra ide til fungerende digitalt produkt. Du vil typisk arbeide i en stor eller liten teknologibedrift. Du kan arbeide på lab, i prosjekter som involverer design og leveranser, eller som kundekontakt.

Den unike kombinasjonen mellom elektronikk og digitalisering er etterspurt kompetanse, og karrieremulighetene er mange for en kreativ elektronisk systemingeniør.

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforening, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada. 

Studentene har en aktiv linjeforening - Elektra som jobber for å gi medlemmene en bedre studietid, både faglig og sosialt. 

Hos oss får du en spesialisert og allsidig utdanning med tett oppfølging fra dine lærere.

Les mer om studiemiljøet

Første studieår gjennomfører du dine første prosjektarbeider. Du designer og bygger ditt første IoT-system med bruk av analog og digital elektronikk, Python-programmering, C-programmering, IKT-sikkerhet og datakommunikasjon.

Andre studieår fortsetter du prosjektarbeider for å designe mer avanserte systemer med blant annet trådløs kommunikasjon som bygger videre på ditt første studieår.

Høstsemesteret i tredje studieår består kun av valgfag og er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i utlandet. 

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 40 studieplasser. ​​

Opptakskravet til elektronisk systemingeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk 1.

Alternativt gir bestått forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning opptaksgrunnlag.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning