Informatikk

Informatikk

Bachelor i informatikk

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 145
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BIT, Wed Jun 19 10:00:54 MEST 2024 | B3

Lær å lage brukervennlig programvare

Dette er et praktisk studium der du får gode ferdigheter i programmering og lærer å lage brukervennlige datasystemer. Du lærer om informatikk både fra et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv.

IT er en naturlig del av vår hverdag, fra vi blir vekket om morgenen av mobiltelefonen til vi sovner med nettbrettet. Å lage gode systemer, både for bedrifter og folk som skal bruke dem, krever en helhetsforståelse som du får gjennom informatikkstudiet.

Studiet fokuserer på sirkulær økonomi som bidrar til en bærekraftig utvikling ved å minimere avfall og ressursbruk. Gjennom å finne innovative løsninger på reelle problemer, kan samfunnets energi- og materialomsetning reduseres betydelig.

Du vil få en solid utdanning i utvikling, forbedring, evaluering og bruk av datasystemer.
Studiet inneholder mye programmering, er forskningsnært og kreativt. Det kreves ingen erfaring innen programmering før du starter.

Du får bred kunnskap om programmering, systemutvikling, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Hvordan er en datamaskin oppbygd og hvordan virker den? I tillegg vil du få du en innføring i ulike fag innen realfag og teknologi.

Informatikkstudiet gir deg mulighet til å kombinere IT med andre fag på NTNU. Det kan for eksempel være teknologi, økonomi, helse, ledelse eller innovasjon.

Les mer om hva du lærer

Med dette studiet får du mange jobbmuligheter og bransjen trenger deg! Du kan jobbe med systemutvikling, interaksjonsdesign, datasikkerhet, applikasjoner til web, mobil, spill, nettverksløsninger, informasjonsarkitektur, digitale medier og rådgivning. 

Ved å designe løsninger som reduserer datatransport og prosessering, kan du bidra til en betydelig reduksjon i klimaavtrykket til datateknologiske løsninger. 

Du kan jobbe som systemutvikler, programmerer, IT-konsulent, prosjektleder, konsulent innen drift, rådgivning, sikkerhet eller salg. Mange blir leder etter noen år. Du kan jobbe innen IT, helse, finans, bank, forsikring, media, byggebransjen, forskning og utdanning. 

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Online, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Studiehverdagen er strukturert med forelesninger, gruppearbeid og øvinger. Du vil jobbe mye sammen med dine medstudenter.

Du får også mulighet til å delta i programmeringskonkurranser.

Les mer om studiemiljøet

Halve studiet i informatikk består av IT-relaterte fag. Resten er valgfag. Du kan velge å fordype deg i informatikk eller velge å ta en mer tverrfaglig utdanning.

Eksempler på fagfelt du kan kombinere studiet med er økonomi, helse, ledelse eller innovasjon.

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til Informatikk er generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller S1+S2.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning