Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Matematiske fag

– Vil du forske på matematikk?

 

Bilde av tre studenter som løser et mattestykke på krittavle
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Ph.d.

  • Heltid
  • Hele året Søknadsfrist

Matematiske fag


Om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i matematiske fag er for deg som vil forske på matematiske fag eller matematikkdidaktikk. Du kan bidra til utvikling av ny teori innen matematiske fag og nye anvendelser av matematiske fag, eller bedre forståelse av matematikkdidaktikk.

Du vil dra nytte av et bredt spekter av forskningspesialiseringer som tilbys av et stort og forskningsintensivt institutt og du får mulighet til å drive med forskning på et høyt internasjonalt nivå. Mer om ph.d.-programmet.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering. Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning. Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i matematiske fag åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. Dette kan du jobbe med.


Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet. Slik tar du kontakt med oss.

 

24 nov 2020

Faktaboks (PHMA)

Fakta

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHMA
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak

Institutt for matematiske fag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Intervju med en stipendiat

 

​​Fikk presentere forskningsarbeidet mitt i Etiopia​​​​​​​​​​​​​

Noe sånt hadde jeg nok aldri fått sjansen til å gjøre i annen jobb.

Tale Bakken Ulfsby​​​,
Ph.d.-stipendiat

Les om hva stipendiatene selv sier om studiet

Kontakt

Kontakt

Kontaktperson:
Marte Pernille Hatlo Andresen

Faglige kontaktpersoner:
Kristian Gjøsteen

KRYSSPUBLISERT IE - Allerede ph.d.-stipendiat?

Allerede ph.d.-stipendiat?

Lær hvordan du gjennomfører en doktorgrad på:

Doktorgrad 1-2-3