Ph.d.-program (doktorgrad)

Matematiske fag

Illustrasjonsfoto undervisning.

Om programmet

Ph.d.-programmet i matematiske fag er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Læringsmål

Kunnskap

Etter fullført utdannelse skal kandidaten være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde. Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder innenfor sitt fagområde, og skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og nye metoder.

Ferdigheter

Etter fullført utdannelse skal kandidaten kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor sitt fagområde.

Generell kompetanse

Etter fullført utdannelse skal kandidaten kunne utøve sin forskning med faglig og etisk integritet. Kandidaten skal være i stand til å formidle sin forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, og til å styre komplekse tverrfaglige prosjekter. Kandidaten skal kunne vurdere behov for, ta initiativ til og drive innovasjon.

Fagområder

Ph.d.-programmet i matematiske fag er knyttet faglig til seks hovedområder:

  • Algebra
  • Analyse
  • Statistikk
  • Numerikk
  • Geometri/topologi
  • Matematikkdidaktikk

I tillegg kommer tverrfaglige områder med hovedprofil innen matematikk.
Se oversikt over fagområder og faggrupper ved Institutt for matematiske fag.

Wed, 31 Jan 2018 11:00:30 +0100
Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Studiepoeng: 180
Studieprogramkode: PHMA

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Institutt for matematiske fag

Faglig kontaktperson:
Kristian Gjøsteen
Administrativ kontaktperson:
Harald Lenschow

Relaterte lenker::
Ph.d.- forskriften ved NTNU