Matematiske fag

Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad)

Forskning betyr ofte å finne løsninger sammen. Foto: Geir Mogen.

Studier PHD-faktaboks

Vil du forske på matematikk?

Ph.d.-programmet i matematiske fag er for deg som vil forske på matematiske fag eller matematikkdidaktikk. Du kan bidra til utvikling av ny teori innen matematiske fag og nye anvendelser av matematiske fag, eller bedre forståelse av matematikkdidaktikk.

Du vil dra nytte av et bredt spekter av forskningspesialiseringer som tilbys av et stort og forskningsintensivt institutt og du får mulighet til å drive med forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Studieprogrammet er faglig knyttet til hovedområdet matematiske fag, men kan også omfatte tverrfaglig forskningsområder med hovedprofil innen matematiske fag.

Hovedområder innen matematiske fag er knyttet til forskning som strekker seg over et vidt spektrum av matematikk, matematikkdidaktikk, numerikk og statistikk, både i teoretisk retning og i samspill med naturvitenskap og teknologi.

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Les mer om programmets oppbygning

Ph.d.-utdanning er det høyeste nivået for utdanning i Norge. En doktorgrad i matematiske fag åpner for utallige spennende karriereveier innen akademia, næringsliv og offentlig sektor.

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du er enten ansatt som stipendiat, finansiert av arbeidsgiveren din eller så har du egen finansiering.

Du må ha karakteren B eller bedre på relevant masterutdanning og karakteren C eller bedre på din bachelorutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Har du spørsmål om forskerutdanning, ta gjerne kontakt med våre veiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om ph.d.-studiet. 

Kontaktinformasjon