Ph.d.-utdanning

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Researchers working with an Arduino card. Photo

 

Å ta doktorgrad blir en litt forsiktig overgang mellom studielivet og arbeidslivet,
synes Inger Berge Hagen.

Ved NTNU- skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre fremtiden. På IE-fakultetet gjør vi fremtiden smart, trygg og bærekraftig.

Ph.d.-utdanningene er normert til tre års fulltidsstudier med lønn. Noen stillinger Inkluderer et fjerde år med pliktarbeid. Du søker på en stilling på samme måte som du søker på ordinær jobb, men med en litt fyldigere søknad. Du kan også søke når du går siste år på master, men om du får stillingen er dette med forbehold om fullførelse med karakterkravet.

Ph.d.-utdanningene våre skaper uavhengige forskere på et høyt internasjonalt nivå med gode muligheter for å bli en viktig bidragsyter og en del av et større internasjonalt forskningsmiljø.