Ph.d.-utdanning

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Researchers working with an Arduino card. Photo

 

«Å ta doktorgrad blir ein forsiktig overgang mellom studielivet og arbeidslivet», meiner Inger Berge Hagen.

Ved NTNU vil vi bidra med kunnskap for ei betre verd og løysingar som kan endre framtida. På IE-fakultetet gjer vi framtida smart, trygg og berekraftig.

Ph.d.-utdanninga er normert til tre fulle studieår med lønn. Nokre stillingar inkluderer eit fjerde år med pliktarbeid. Du søker på ei stilling på same måte som du søker på ein vanleg jobb, men med ein grundigare søknad. Du kan også søke når du går siste år på master, men om du får stillinga er det ein føresetnad at du fullfører studiet med gode nok karakterar.

Ph.d.-utdanningane våre legg grunnlaget for internasjonale forskingsprestasjonar på høgt nivå. Du kan derfor bli ein viktig bidragsytar og ein del at eit større internasjonalt forskingsmiljø.