FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI OG ELEKTROTEKNIKK

Ph.d.-utdanning

Researchers working with an Arduino card. Photo

Ph.d.-utdanningene våre skaper uavhengige forskere på et høyt internasjonalt nivå med gode forutsetninger for å lykkes i samspillet med internasjonale forskningsmiljøer.

Ph.d.-program

Våre ph.d.-program ved fakultetet:

Tverrfakultære program

Nasjonale forskerskoler

Hvordan bli doktorgradsstudent?

Det er flere måter du kan starte en doktorgrad på:

Disputaser ved IE