Åpen dag

NTNU i Trondheim

Åpen dag på NTNU i Trondheim

På Åpen dag får du besøke og bli bedre kjent med et studieprogram du er interessert i. Du får møte studenter og undervisere, og bli med på foredrag, omvisning, labbesøk eller workshop. 

Neste Åpen dag ved NTNU i Trondheim blir arrangert onsdag 18. mars 2020. Informasjon om program og påmelding kommer i desember.

På denne siden kan du se programmet i 2019. 

 

Sett Spor

Åpen dag på NTNU

Gi meg beskjed når påmelding til Åpen dag åpner

Spørsmål om åpen dag?

Kontakt: apendag@ntnu.no

 

Video fra Åpen dag 2016:

Naturvitenskap

Naturvitenskap

Kjemiske reaksjoner

Oppmøtested: Cafe Sito, Realfagbygget

Lurer du på hvorfor stoffer virker som de gjør? Er du interessert i å studere ulike stoffers egenskaper, sammensetninger og reaksjoner? Vil du bidra til å utvikle og forbedre legemidler? Eller kanskje løse verdens miljøproblemer? Da kan kjemi være studiet for deg. Kjemi er læren om atomer, molekyler og materialer, og har vært en viktig faktor for fremskrittene og velstanden vi opplever i dag. På Åpen dag vil du få lære mer om hva kjemikere arbeider med, hvordan det er å studere kjemi og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg.

Fysiske fenomener 

Oppmøtested: Cafe Sito, Realfagbygget

Har du noen gang sett et fysisk fenomen og lurt på hvordan det kan være sånn? Er du nysgjerrig på hvordan fysiske lover påvirker alt fra prosesser i menneskekroppen til fremtidens klima? Vil du vite hvordan verden henger sammen? Da kan fysikkstudiet være noe for deg. Fysikk er grunnlaget for store deler av vår teknologiske hverdag og vår forståelse av naturen – ingen spørsmål er for små og ingen for store i fysikkens verden. På Åpen dag vil du få lære mer om hva fysikere holder på med, hvordan det er å studere fysikk og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg.

Har du lyst å studere biologi – vitenskapen om å forstå livet på jorden, fra minste celle til hele økosystemer? 

Oppmøtested: Cafe Sito, Realfagbygget

På Åpen dag hos Institutt for Biologi får du møte studenter som har spesialisert seg innen treningsfysiologi, bjørnedyr og fugleøkologi – og få høre om feltarbeid, ekskursjoner, studenthverdag og jobbmuligheter. 

Du får møte forskere på laboratoriet som demonstrerer siste nytt innen mikroplastforskning, være med på klimaforsøk på den tropiske vekstbalkongen og melde deg som frivillig testperson til et adrenalin-forsøk.

Bli med på en spennende reise innen flere av biologiens store tema: Klima, biodiversitet, forurensing og bærekraftig utnyttelse av naturressurser.

Oppmøtested: Utenfor R7, Realfagbygget

Materialer er overalt og finnes i alle slags former, fra gass til flytende metall og plastikk, små sensorer som skal hjelpe hjertet å slå, og ledninger som skal tåle -60 °C i arktiske strøk. For at du skal kunne bruke snapchat på telefonen din, trengs det en kombinasjon av over 60 elementer for at den skal fungere slik den gjør i dag.

Materialteknologutdanningen kombinerer fysikk, kjemi og matematikk for å gjøre deg best rustet til å løse morgensdagens utfordringer. Hos oss på Åpen dag vil du få utforske noen av materialene som kan revolusjonere fremtidens hverdag som solceller og superledere, og lære mer om hvordan man kan leke med varme, vibrasjoner og strøm for å overføre energi til en annen form. Du vil få støpe din egen tinnsoldat for å oppleve hvordan metall er i både flytende og fast form, samt få en kort presentasjon om hvordan studiet er bygd opp og hva du kan jobbe med som materialteknolog – velkommen til studiet «Sivilingeniør innen materialteknologi»!

Bli fremtidens bioteknolog

Oppmøtested: Utenfor R7, Realfagbygget

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? Lurer du på hvordan bakterier kan redusere forurensning? Er du interessert i hvordan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkter? Da kan bioteknologi være studiet for deg.

Bioteknologien omfatter studiet av molekyler, celler og organismer. Målet er å forstå hvordan biologiske prosesser og organismer fungerer, og å utvikle metoder for produksjon av biomolekyler. På Åpen dag vil du få lære mer om hva bioteknologi går ut på, hvordan det er å studere bioteknologi og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg.

Vær med å utvikle fremtidens mat 

Oppmøtested: Akrinn, Kalvskinnet

Lurer du på hvordan fremtidens mat kommer til å smake og hva den kommer til å bestå av? Er du nysgjerrig på hvilke faktorer som påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Vil du bidra til bærekraftig matproduksjon? Da kan studiet i matteknologi være noe for deg.

Mat er verdens viktigste ressurs, og matbransjen har behov for teknologisk kunnskap for å håndtere disse ressursene på en trygg måte. På Åpen dag vil du få lære mer om hva matteknologer holder på med, hvordan det er å studere matteknologi og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg.

3-årig ingeniørutdanning innen kjemi og bioteknologi

Oppmøtested: Akrinn, Kalvskinnet

Ønsker du en allsidig profesjonsutdanning som gjør deg attraktiv som ingeniør innen noen de største industrigrenene i Norge? Hvordan kan kjemi og bioteknologi være med på å løse aktuelle problemer i næringslivet og i samfunnet?

Denne løypen gir deg et innblikk i våre fag innen kjemi og bioteknologi, og hvilke muligheter studiet gir deg for jobb og videreutdanning. Du vil også utføre laboratorieoppgaver som demonstrerer ulike kjemiske reaksjoner og bioteknologiske metoder. Eksempler på aktiviteter er å lage en reaksjonsbombe, gjøre en DNA-profileringstest («Hvem er morderen?»), undersøke prøver med ulike mikroorganismer og gjøre en etanol-analyse ved hjelp av gasskromatografi.

3-årig ingeniørutdanning innen materialteknologi

Oppmøtested: Akrinn, Kalvskinnet

Du er omringet av materialer. Alt i fra datamaskinen eller mobiltelefonen du leser dette på, klærne du har på deg til vingene på et fly er et resultat av materialteknologi. Materialteknologi handler om å utvikle materialer med de beste egenskapene etter det formålet de skal brukes til. Et fly må bygges av materialer som et lette og sterke og batterier må bestå av et material som kan lagre mye energi og lades ut fort. Det er også viktig å velge bærekraftige materialer når en skal utvikle fremtidens miljøvennlige teknologi.

I denne løypen vil du høre mer om studiet og hvilke jobbmuligheter det gir, samt du vil få muligheten til å utforske materialer på laben. Eksempler på aktiviteter som dere utfører er å undersøke materialer i elektronmikroskop, finne defekter i metaller ved hjelp av ultralyd, herde metall og bruke analysemetoden XRF for å finne kjemisk sammensetning til metaller.

1-årig ingeniørutdanning innen kjemi og bioteknologi 

Oppmøtested: Akrinn, Kalvskinnet

Er du interessert i kjemi og bioteknologi? Dette årstudiet gir deg et innblikk i disse fagene, og passer også bra for deg som vurderer å gå videre med f.eks. medisin- eller veterinærstudiet. I studiet inngår emner innen kjemi, fysiologi, anatomi, mikrobiologi og bioteknologi.

I denne løypen vil du få høre mer om studiet og emnene som inngår i det. Du får også muligheten til å utføre laboratorieoppgaver som demonstrerer ulike kjemiske reaksjoner og bioteknologiske metoder. Eksempler på aktiviteter er å lage en reaksjonsbombe, gjøre en DNA-profileringstest («Hvem er morderen?»), undersøke prøver med ulike mikroorganismer og gjøre en etanol-analyse ved hjelp av gasskromatografi.

Oppmøtested: Utenfor R7, U1, Realfagbygget

Vil du bidra til å skaffe menneskeheten energi, materialer, mat og medisiner? Er du nysgjerrig, glad i realfag og har kritisk sans? Er du interessert i laboratoriearbeid, datasimuleringer eller kjemi i industriell skala? Da kan sivilingeniørstudiet i Industriell kjemi og bioteknologi være noe for deg. Her får du en fremtidsrettet utdanning med mulighet til å spesialisere deg innenfor kjemi, bioteknologi, kjemisk prosessteknologi eller materialteknologi.

På Åpen dag vil du få lære mer om dette fagfeltet, hvordan det er å studere Industriell kjemi og bioteknologi og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg.

Store ting starter i det små! Fremtiden med nanoteknologi

Oppmøtested: Utenfor R7, U1, Realfagbygget

På nanoteknologi tar vi deg med inn i en verden bestående av bitte små partikler, men med enorme muligheter. Vi snakker om kvantedatamaskiner, intelligent medisin og sommerfugler med nanostrukturerte vinger. Framtidsvisjonene for nanoteknologi kunne vært tatt rett ut av en science fiction-bok, men det er faktisk en realitet: Nanoteknologi kan gi oss en helt ny teknologisk virkelighet. Hvordan kan atomer og molekyler settes sammen til nye typer materialer? Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomært nivå. Vil du vite mer om hvordan det er å studere nanoteknologi? Da er dette løypen for deg.

Ingeniørvitenskap

Ingeniørvitenskap

Oppmøtested: Foran hovedbygget på Gløshaugen, Høgskoleringen 1, hvor det går egen (kostnadsfri) buss til Tyholt kl. 09:45.

Bli kjent med de 5-årige sivilingeniørstudiene marin teknikk og ingeniørvitenskap og IKT.

Havet får en stadig viktigere rolle som bidragsyter til velstand og vekst, både i Norge og resten av verden, men det forutsetter at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte. Med en master i marin teknikk eller Ingeniørvitenskap og IKT, kan du bidra til at havet blir ivaretatt og at havnæringene forblir viktige for Norge i årene fremover.

På Åpen dag får du besøke marintekniske laboratorier og være med på ulike aktiviteter. Marinstudenter vil følge deg rundt på laboratoriene og svare på alle typer spørsmål om hvordan det er å være student. I tillegg får du informasjon om studieprogrammet marin teknikk, studentlivet på marin og om de mange jobbmulighetene som finnes for en sivilingeniør i marin teknikk.

Oppmøtested: Materialteknisk
Richard Birkelands veg 1a

Få et innblikk i det 5-årige sivilingeniørstudiet bygg- og miljøteknikk.

Hva er en bygning? Hva er en konstruksjon? Det første mange tenker på er kanskje hus, broer og skyskrapere, men bygg er mye mer enn det. Det er installasjoner på havbunnen, biler, båter, mobiltelefoner, fly, satellitter og romraketter. Det kan også være kneproteser og kunstige hjerteklaffer.

Bygg- og miljøteknikk utdanner bygningsingeniører for fremtidens Norge. Bli med på en omvisning i laboratoriene ved NTNU, hør hva studentene selv sier og få et innblikk i hva en bygningsingeniør fra NTNU kan jobbe med.

 

Opppmøtested: Richard Birkelands vei 2B, hovedinngangen til verkstedsteknisk

Se hvordan vi har det på de 5-årige sivilingeniørstudiene produktutvikling og produksjon og ingeniørvitenskap og IKT.

Hvordan skaper man nye produkter? På Produktutvikling og produksjon og Ingeniørvitenskap og IKT lærer du hvordan nye produkter utvikles og produseres. Dette er masterprogram for deg som er kreativ og liker å identifisere og å løse utfordringer. Du får omvisning i våre rikholdige laboratorier, høre inspirasjonsforedrag, se studentprosjekter, spise lunsj på samfunnet og høre om aktivitetene til linjeforeningene Smørekoppen og Hybrida.

 

Oppmøtested: Sem Sælands veg 1

Besøk de 5-årige sivilingeniørstudiene petroleumsfag og tekniske geofag og 3-årig bachelor i geologi.

Bærekraftig utnyttelse av geologiske ressurser er en forutsetning for å sikre vår framtid. Vi trenger mineraler og energi, og må sikre våre veier mot skred og ras. Geologi gir deg kunnskap om jordas oppbygging og utvikling, og på Tekniske geofag lærer du om hvordan vi bruker verdier i berggrunnen, og hvordan vi kan sikre oss mot geologiske naturkatastrofer.

Norsk petroleumsindustri leder an i den teknologisk utviklingen innen bransjen og står for halvparten av landets verdiskapning, noe den vil fortsette å gjøre i mange år framover.

Bli kjent med studieprogrammene Tekniske geofag, Petroleumsfag og Geologi. Møt studentene og linjeforeningen Bergstuderendes Forening, og bli med på omvisning i laboratoriene.
 

Oppmøtested: Richard Birkelands vei 2B, hovedinngangen til verkstedsteknisk

Kom til oss på de 3-årige ingeniørutdanningene maskiningeniør og logistikkingeniør.

På ingeniørutdanningene følger praktisk læring de teoretiske fagene gjennom hele studiet, i prosjekter, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Etter tre år har du en yrkesutdanning og er klar for arbeidslivet. 

Maskiningeniør passer for deg som vil designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr. På Logistikk lærer du hvordan du kan bidra til å gjøre en virksomhet mer effektiv og konkurransedyktige gjennom planlegging og koordinering av innkjøp, produksjon, distribusjon og drift.

Besøk oss for å høre inspirasjonsforedrag, se prosjektoppgaver og snakke med studenter, lærere og linjeforeningene MiT og Logitas. Du må velge om du vil ha omvisning på Maskin eller Logistikk.

Oppmøtested: Materialteknisk, Richard Birkelands veg 1a

Få et innblikk i vår 3-årige byggingeniørutdanning.

På byggingeniørutdanningene følger praktisk læring de teoretiske fagene gjennom hele studiet, i prosjekter, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Etter tre år har du en yrkesutdanning og er klar for arbeidslivet. På byggingeniør lærer du å beregne, konstruere og planlegge, og lede arbeid med bygg, veier og infrastruktur.

Besøk oss for å høre inspirasjonsforedrag, se prosjektoppgaver og snakke med studenter, lærere og linjeforeningen Tim&Shænko.

Informasjonsteknologi og elektroteknikk

Informasjonsteknologi og elektroteknikk

Oppmøtested: Elektrobygget/Glassgården

Samfunnet vårt blir mer og mer digitalisert. Såkalte digitale assistenter, som Apple Siri, Amazon Alexa og Google Assistant, er blitt vanlig hjelpemiddel på våre smarte telefoner og i våre hjem. I tillegg brukes avansert teknologi til gjenkjenning av skilt, i selvkjørende biler, til språkoversettelse, osv. Felles for alle disse teknologiene er at det ligger kunstig intelligens bak.

For å øke forståelsen av kunstig intelligens, vær med på aktiviteter i regi av Norwegian Open AI Lab!  Du får enten anledning til å prøve deg på å programmere roboten Pepper til å gjøre noen enkle oppgaver eller være med på se på hvordan kunstig intelligens og annen teknologi til morgendagens selvkjørende biler fungerer og utvikles. Deltakerne i disse aktivitetene jobber i grupper på 4-5 elever, under veiledning av studenter ved NTNU.

Oppmøtested: Elektrobygget/Glassgården

Visste du matematikk er helt avgjørende for innspilling av filmer som Frost og King Kong? Og at man trenger matematikk til å utvikle dataspill, kryptografi, kunstig intelligens og Big data?

Dette får du lære mer om i matematikkløypa. Du også høre om hvordan det er å studere matematikk på NTNU og hva du kan jobbe med etterpå. Du får lære om matematikkens rolle i fremtidens teknologi og velferd og du blir invitert til «Matteland» på NTNU, hvor matte-studentene ved NTNU tilbringer mye av tiden sin. Velkommen!

Oppmøtested: Elektrobygget/Glassgården

I vår digitale verden må alle kunne litt om IT-sikkerhet og personvern. For å vite hvordan man beskytter seg på nett, er det viktig å vite hvordan ting går galt. Hvordan jobber egentlig en hacker?

I denne løypa får du lære mer om informasjonssikkerhet og prøve deg på noen hackerteknikker i praksis. Du får lære om kryptering, prøve å hacke et passord eller to, og se hvor lett det er å kartlegge folk på nett. Deltakerne jobber sammen for å løse oppgavene.

Oppmøtested: Elektrobygget/Glassgården

Info kommer.

 

Oppmøtested: Elektrobygget/Glassgården

Jakten på framtidens datamaskiner: Vi vært vant til at alt av datamaskiner og elektroniske duppeditter har blitt stadig mindre og stadig raskere. Dette har vært mulig gjennom å gjøre de enkelte komponentene mindre og mindre. Nå har disse blitt så små at de snart ikke kan krympes mer. Vi trenger radikalt nye løsninger og idéer. Hør om hvordan datamaskiner, smarttelefoner og annen digital elektronikk kom dit den der er i dag og hvordan forskere på NTNU jobber med veien videre mot en mer smartere, mer fleksibel og ikke minst mer energieffektiv digital fremtid.

Koding av trafikklys: På laben skal du, hjelp av en datamaskin, lys og ledninger, lage ditt eget trafikklys. Du får lære litt enkel programmering og se hva en mikroprosessor kan gjøre.

Satellittprosjektet Orbit NTNU: Hør om hvordan studentorganisasjonen Orbit jobber for å bygge satellitten SelfieSat, som skal skytes opp i bane rundt jorda.

Oppmøtested: Ved inngangen til Kjelhuset, Kolbjørn Hejes vei 1E

Bli kjent med de 5-årige sivilingeniørstudiene energi og miljø og produktutvikling og produksjon, og den 3-årige ingeniørutdanningen fornybar energi.

Vi har spennende laboratorier, og du får blant annet besøke vindtunnelen, smartgridlaboratoriet og høyspenningslaboratoriet. Våre faglærere forteller deg hvordan studiene er bygd opp og hvordan undervisningen foregår. Du får også møte studenter fra studieprogrammene og høre om aktivitetene til linjeforeningene EMIL og Vivas.

Har du spørsmål om studiene eller livet som student møter du både lærere og studenter som gjerne svarer på det du lurer på.

Velkommen!

Humanistiske og estetiske fag

Humanistiske og estetiske fag

Oppmøtested: Gata, Dragvoll

Vil du forstå hvorfor verden har blitt som den er, kan du studere et av fagene ved Institutt for historiske studier. På Åpen dag tar vi deg med inn i antikkens verden gjennom teaterstykket Svigermora og arbeidet med å oversette stykket til norsk. Videre møter du på kulturminner og arkeologiske utgravinger med georadar. Det blir speed-dating med studenter fra de ulike fagretningene, og det hele avsluttes med en omvisning på campus.

Her får du innblikk i det å studere historie, latin, antikkens kultur, arkeologi, kulturminneforvaltning og europastudier.

Les mer om studiene

Oppmøtested: Gata, Dragvoll

Ved institutt for språk og litteratur kan du studere interessene dine! Språk åpner dører og gir deg nye perspektiver. I denne løypa får du møte studenter fra fagene våre som blant annet vil fortelle om utvekslingsmuligheter og utenlandsopphold, og hvorfor språk- og litteraturkompetanse er viktig i arbeidslivet. 

Kanskje lurer du på hvor god du må være i fransk for å studere det på universitetet? Eller kanskje du vil vite hvordan livet til en språk- og litteraturstudent ser ut? Det kan du få svar på i denne løypa.

Hos oss kan du studere engelsk, fransk, tysk, spansk, litteraturvitenskap, nordisk språk og litteratur samt tegnspråk- og tolking. Vi har lektorutdanning i språkfag.

Les mer om studiene

Oppmøtested: Gata, Dragvoll

Likestilling hevdes å være en grunnleggende norsk verdi. Men hva betyr egentlig det, og hva skjer med den såkalt norske likestillingen når Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn?

Årsstudiet i Likestilling og mangfold gir deg kunnskap om hvordan likestilling og mangfold som verdier og praksis fremmes og håndteres på en rekke ulike samfunnsområder både i Norge og internasjonalt. På Åpen dag inviterer vi deg med på flere miniforedrag om engasjerende tema i dette høyaktuelle feltet. Du vil også få høre noen av våre studenter fortelle hvorfor de har valgt å studere Likestilling og mangfold, og hvilke muligheter de mener dette studiet kan gi dem i fremtiden.

Les mer om studiet

Oppmøtested: Gata, Dragvoll

Hva er sannhet? Hva utgjør identiteten vår som menneske? Hvordan skal vi forholde oss til miljøproblemene? Filosofi forsøker å se ulike fag i sammenheng og bidra til en bevisstgjøring av forholdet mellom vitenskap, menneske og samfunn.

På åpen dag inviterer vi til miniforelesninger og omvisning, velkommen!

Les mer om studiet:
Årsstudium
Bachelor

Oppmøtested: Gata, Dragvoll

Vi er i dagens digitale samfunn omgitt av apokalyptiske og post-apokalyptiske visjoner - fra advarsler om global oppvarming på Instagram til zombieinvasjoner på Netflix.

Vil verden ende? Hvis ja, hvordan? Tilbakevendende spørsmål som har bekymret og inspirert religiøse grunnleggere, profeter og spirituelle personer i årtusener. Vi vil se nærmere på fortidens og nåtidens dommedagsprofetier, og samtidig vise hvilke fremtidsmuligheter som studier i religionsvitenskap kan gi – uansett hvordan verden vil se ut.

På åpen dag inviterer vi til omvisning og miniforelesninger, velkommen!

Les mer om studiet:
Årsstudium
Bachelor

 

Arkitekt og design

Arkitekt og design

Oppmøtested: Galleri KiT

Vil du utvikle ditt kunstnerskap på veien til profesjonell kunstner?

På Kunstakademiet får du arbeide med din egen kunst og får øvet opp evnen til selvstendighet, presentasjon og teoretisk refleksjon.

I denne løypa vil du få informasjon om bachelor-studiet, møte kunststudenter og lærere samt besøke galleri, atelierer og verksteder ved akademiet.

Oppmøtested: Foajeen i Design-bygget

Vil du arbeide for å menneskeliggjøre teknologi og skape nyttige og verdifulle løsninger? Vil du aktivt være med på å forme fremtidens bærekraftige produkter, tjenester og samfunn? Studiet har to studieretninger: Produktdesign, som omfatter målrettet design av fysiske produkter, og interaksjonsdesign som fokuserer på samspillet mellom teknologi og mennesker. I denne løypa vil du bli presentert for studiets innhold, og du vil bli vist rundt i huset hvor designstudentene har sin studiehverdag.

Fra tegnebord til byutvikling 

Oppmøtested: Skiboli

Hvordan arbeider en arkitekt? Hvordan håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger gjennom skapende prosesser?

Vurderer du å studere arkitektur? I denne løypen vil få vite mer om hva en arkitekt jobber med. Du får bli med på tegnesaler og verksted hvor store deler av studiet foregår.

Medisin og helse

Medisin og helse

Oppmøtested: Laboratoriesenteret, Erling Skjalgssons gt. 1

Er helse viktig for deg? På Åpen dag på Campus Øya vil vi vise frem de ulike mulighetene for deg som ønsker et yrke innen helsefag. Besøk oss for å få et innblikk i de forskjellige utdanningene og hva de kan tilby.

Det vil bli muligheter til å prøve mye forskjellig, snakke med studentene ved de ulike utdanningene, delta på forelesninger og omvisninger.

Vi tilbyr følgende utdanninger: Bioingeniør, medisin, sykepleie, radiografi, bevegelsesvitenskap, vernepleie, ergoterapeut, audiologi og fysioterapi

Lærerutdanning

Lærerutdanning

Oppmøtested: Lysholmbygget

På NTNU kan du studere til å bli lærer både på barneskolen, i ungdomsskolen og i videregående skole. Læreryrket innebærer nær kontakt med barn og ungdom i ulike aldre, noe som krever et kaldt hode og et varmt hjerte.

Lurer du på å studere lærer- og lektorutdanningen? I denne løypa vil vi ta deg gjennom ulike poster og aktiviteter der du får oppleve litt av hvordan en lærers hverdag kan arte seg. Du får prøve deg på caser som du kan møte på som lærer ute i skolen.

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap

Oppmøtested: Gata, Dragvoll

I samfunnsvitenskap og sosialfag står mennesket og det moderne samfunnet sentralt. Her er det mye spennende å velge i for deg som har lyst til å jobbe med mennesker, studere menneskelig atferd og forstå samfunnet vi lever i.

Hvordan blir man en god barnevernspedagog og hva gjør egentlig en sosialantropolog? Hvem er det som lager kart og hvordan blir man en såkalt politisk ekspert?

Dette og mye mer kan du få svar på gjennom korte presentasjoner og møter med studenter og forskere fra geografi, pedagogikk, rådgivning, psykologi, sosialantropologi, barnevern, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap og samfunns- og idrettsvitenskap.

Økonomi og ledelse

Økonomi og ledelse

Oppmøtested: Gamle fysikk, 3. etg

Indøk-studiet gir deg en unik mulighet til å kombinere teknologi med økonomi og ledelse. På Indøk lærer du å beherske komplekse problemstillinger i tverrfaglige team. Du bygger videre på matematikk og fysikk fra videregående, og får også etter hvert dybdekunnskap innenfor økonomi. På Åpen dag vil du få høre mer om noe av det vi holder på med, studiemiljøet, valgmuligheter og hva du kan bli når du går ut hos oss.

 

 

Oppmøtested: Campus Elgeseter, Klæbuveien 72

Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomi er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes? Vi tilbyr alt fra årsstudium til femårig master i samfunnsøkonomi, og med gode muligheter for utveksling og kombinasjon med andre fagområder.

En utdanning i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen gir deg en bred utdanning som gir varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du lærer om bedriftsøkonomiske problemstillinger og om hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. I løpet av de to første studieårene får du en bred innføring, mens du i siste studieår velger en av våre spesialiseringer. 

Møt våre studenter og undervisere, og bli kjent med de ulike studieprogrammene og mulighetene til å spesialisere deg i de fagområdene du er mest interessert i! 

Les mer