Åpen dag på NTNU i Trondheim

18. mars 2020

 
10.03.2020: På grunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse Åpen dag. Årsaken er den uavklarte situasjonen og frykten for å bidra til evt. smittespredning.

Med 1400 påmeldte fra hele landet, ser vi det som nødvendig å ta forhåndsregler.  Vi hadde sett frem til å møte alle nye potensielle studenter, men sikkerheten kommer først. Vi beklager til alle som hadde gledet seg til å besøke NTNU, og de ulemper det medfører. 

Vi håper å møte deg på NTNU ved en senere anledning! For mer informasjon om studier og studielivet på NTNU foreslår vi følgende:
- Her finner du oversikt over alle studiene til NTNU: ntnu.no/studier/alle 
- På instagram @ntnustudent får du innblikk i studiehverdag og fritid, og NTNUstudenter svarer deg på spørsmål om studier og studentliv i alle våre tre studiebyer.
- Her finner du relevant informasjon om studier og studievalg: ntnu.no/studier

Program for Åpen dag

Program for Åpen dag

 

10:00 Felles program i Studentersamfundet i Trondheim

11:30 Faglig program - krever individuell påmelding.

14:00/14.30 Faglig program slutt.

NB! De besøkende som møter på Studentersamfundet blir fulgt i grupper til sitt aktuelle campus for det faglige programmet. Det blir organisert gratis buss til aktuelle campus som ligger lenger unna. Studenter og ansatte vil være til stede for å vise vei.

 

Faglig program for Åpen dag (krever individuell påmelding):

Faglig program for Åpen dag (krever individuell påmelding):


Naturvitenskap

Naturvitenskap

Kjemi er nødvendig for å forstå verden rundt oss

Er du interessert i å studere ulike stoffers egenskaper, sammensetninger og reaksjoner? Vil du bidra til å skaffe menneskeheten energi, materialer, mat og medisiner? Og kanskje løse verdens miljøproblemer? Er du nysgjerrig, glad i realfag og har kritisk sans? Da kan et av våre kjemi-programmer være noe for deg. Ved NTNU kan du studere 3-årig grad som kjemiingeniør eller bachelor i kjemi eller et 5-årig masterløp i industriell kjemi og bioteknologi. Studiene gir deg en rekke muligheter for videre studier og jobbmuligheter. Og uansett hvilket kjemi-studium du måtte velge er en ting sikkert: kjemikere trengs!

På Åpen dag vil du få møte faglærere og studenter. Du vil få lære om hva kjemi kan brukes til, hvordan det er å studere kjemi og hvilke jobbmuligheter studiene gir deg. Du vil få et innblikk i studieliv og linjeforeninger, og selvfølgelig se flere av våre spennende kjemi-laber.

 

Har du noen gang sett et fysisk fenomen og lurt på hvordan det kan være sånn? Er du nysgjerrig på hvordan fysiske lover påvirker alt fra prosesser i menneskekroppen til fremtidens klima? Vil du vite hvordan verden henger sammen?

Da kan fysikkstudiet være noe for deg. Fysikk er grunnlaget for store deler av vår teknologiske hverdag og vår forståelse av naturen – ingen spørsmål er for små og ingen for store i fysikkens verden. På Åpen dag vil du få lære mer om hva fysikere holder på med, hvordan det er å studere fysikk og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg.

Les mer om studieprogrammene fysikk og fysikk og matematikk.

Lær om biologisk mangfold, klimautfordringer, plastproblematikk, mekanismer og endringsprosesser i naturen - og bli med på laget for å finne fremtidens løsninger.

Vi har forskningsfartøy som tar med studentene på tokt, laboratorier fulle av teknologi som brukes for å finne kunnskap om naturen. Vi utvikler detektorer som gir en bærekraftig naturressursutnyttelse – på alle nivå fra minste celle til hele økosystemer. Feltkursene våre er sosiale og lærerike - studentene blir godt kjent og får tilhørighet til faget.

På Åpen dag hos Institutt for Biologi får du møte studentene selv og høre om feltarbeid, lab-livet, ekskursjoner, studenthverdag, utenlandsopphold og jobbmuligheter. Og. Ikke minst: biologene har den beste linjeforeningen.

Lær mer om studieprogrammet i biologi

Høres det spennende ut å kunne lage materialer som kan løse morgendagens utfordringer? Da kan materialteknologi være noe for deg! Du er omringet av materialer. Alt i fra datamaskinen eller mobiltelefonen du leser dette på, klærne du har på deg til vingene på et fly er et resultat av materialteknologi. Du lærer å velge de beste materialene til ulike formål, forstå hvorfor skader og korrosjon er oppstått, og bidra til mer bærekraftig materialvalg og miljøvennlig teknologi. Et fly må bygges av materialer som et lette og sterke og batterier må bestå av et material som kan lagre mye energi og lades ut fort.

På Åpen dag vil du få omvisning på vår material-lab, og du vil selv få gjøre forsøk på materialer. Har du noen gang lurt på hva som skjer med egenskapene til stål når du varmer det opp mot tusen grader? Og har det noe å si hvilken metode vi bruker for å avkjøle det igjen etterpå? Hvilke grunnstoffer er de tingene vi har rundt oss laget av? Brukes ultralyd og røntgen bare på sykehus? Hva kan vi se hvis vi studerer en prøve med lys- eller elektronmikroskop? Har du noen gang lurt på hvordan iskrystallene vokser og hvorfor det ikke finnes to snøflak som er helt like? Vi benytter disse kunnskapene for å lage bedre materialer for framtiden.

Materialer er overalt og finnes i alle slags former, fra gass til flytende metall og plastikk, små sensorer som skal hjelpe hjertet å slå, og ledninger som skal tåle -60 °C i arktiske strøk. For at du skal kunne bruke Snapchat på telefonen din, trengs det en kombinasjon av over 70 elementer for at den skal fungere slik den gjør i dag.

Materialteknologutdanningen kombinerer fysikk, kjemi og matematikk for å gjøre deg best rustet til å løse morgensdagens utfordringer. Hos oss på Åpen dag vil du få utforske noen av materialene som kan revolusjonere fremtidens hverdag som solceller og superledere, og lære mer om hvordan man kan leke med varme, vibrasjoner og strøm for å overføre energi til en annen form. Du vil få se hvordan ei titanhofte kan overleve i kroppen din i 10-15 år, støpe din egen tinnsoldat for å oppleve hvordan metall er i både flytende og fast form, samt få en presentasjon om hvordan studiet er bygd opp og hva du kan jobbe med som materialteknolog – velkommen til studiet "Sivilingeniør innen materialteknologi"!

Bli fremtidens bioteknolog

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? Lurer du på hvordan bakterier kan redusere forurensning? Er du interessert i hvordan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkter? Da kan bioteknologi være studiet for deg.

Bioteknologien omfatter studiet av molekyler, celler og organismer. Målet er å forstå hvordan biologiske prosesser og organismer fungerer, og å utvikle metoder for produksjon av biomolekyler. På Åpen dag vil du få lære mer om hva bioteknologi går ut på, hvordan det er å studere bioteknologi og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg.

 

Lurer du på hvordan fremtidens mat kommer til å smake og hva den kommer til å bestå av? Er du nysgjerrig på hvilke faktorer som påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Vil du bidra til trygg og bærekraftig matproduksjon? Da kan studiet i Matteknologi være noe for deg.

Matbransjen har behov for teknologisk kunnskap for å bidra til det grønne skiftet. På Åpen dag får du innsikt i hvordan forskning kan bidra til innovasjon i matbransjen. Du vil også lære mer om hva Matteknologer holder på med, hvordan det er å studere matteknologi og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg. Velkommen til oss!

 

Hvordan vil fremtiden se ut?

Hvilke av de store utfordringene verden står overfor i dag kan løses med nanoteknologi, og hva har nanoteknologi løst for oss allerede?

Nanoteknologi handler om å manipulere materialer helt nede på atomært nivå. Naturen har gjort det i årtusener, men med ny teknologi åpnes også døren for oss mennesker. Hvis du vil lære mer om et av de mest lovende fagfeltene for å løse verdens problemer er dette løypen for deg!

Ingeniørvitenskap

Ingeniørvitenskap

Besøk det 5-årige sivilingeniørstudiet marin teknikk

Norsk velstand er bygd på havnæringene, og havet får en stadig viktigere rolle som bidragsyter til velstand og vekst i resten av verden, men det forutsetter at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte.

Med en mastergrad i marin teknikk, kan du bidra til at havet blir ivaretatt og at havnæringene forblir viktige for Norge i årene fremover. Du får besøke de verdensledende marintekniske laboratoriene på Tyholt hvor du får være med på ulike aktiviteter. Marinstudenter vil følge deg rundt på laboratoriene og svare på alle typer spørsmål om hvordan det er å være student. I tillegg får du informasjon om studieprogrammet marin teknikk, studentlivet på marin og om de mange jobbmulighetene som finnes for en sivilingeniør i marin teknikk.

Du blir kjent med den 5-årige sivilingeniørstudiet bygg- og miljøteknikk.

Hva er en bygning? Hva er en konstruksjon? Det første mange tenker på er kanskje hus, broer og skyskrapere, men bygg er mye mer enn det. Det er installasjoner på havbunnen, biler, båter, mobiltelefoner, fly, satellitter og romraketter. Det kan også være kneproteser og kunstige hjerteklaffer.

Bygg- og miljøteknikk utdanner bygningsingeniører for fremtidens Norge. Bli med på en omvisning i laboratoriene ved NTNU, hør hva studentene selv sier og få et innblikk i hva en bygningsingeniør fra NTNU kan jobbe med.

 

 

Besøk den 3-årige ingeniørutdanningen byggingeniør.

På byggingeniørutdanningen følger praktisk læring de teoretiske fagene gjennom hele studiet, i prosjekter, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Etter tre år har du en yrkesutdanning og er klar for arbeidslivet. 

På byggingeniør lærer du å beregne, konstruere og planlegge, og lede arbeid med bygg, veier og infrastruktur. Bli med på en omvisning i laboratoriene ved NTNU, hør hva studentene selv sier og få et innblikk i hva en byggingeniør fra NTNU kan jobbe med.

Bli kjent med den 5-årige sivilingeniørutdanningen produktutvikling og produksjon og den 3-årige ingeniørutdanningen maskiningeniør

Prototypebygging og produktutvikling er en viktig del av moderne industri. Våre studier ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP) lærer deg ferdighetene du trenger for å jobbe innenfor produksjon; fra start med design, utvikling og programmering, til drift og vedlikehold, og til slutt resirkulering. Denne kompetansen er ettertraktet i norsk industri, fra små hverdagsprodukter til store miljøeffektive løsninger for fremtiden.

I denne workshopen får du jobbe med din egen prototype, hvor du skal designe og bygge din egen MTP-boks. MTP-boksen er utstyrt med blant annet en Arduino, en liten datamaskin vi kan få til å utføre oppgaver gjennom programmering. Etter workshopen kan du jobbe videre med boksen hjemme – til alt fra å automatisere taklampen din til å lage en selvkjørende bil.

 

Besøk den 5-årige sivilingeniørutdanningen Ingeniørvitenskap & IKT.

 

Har du lyst ta i bruk matte- og fysikkferdighetene dine i ingeniørfag? Synes du det også virker spennende med programmering og datafag? Vil du lære deg hvordan du kan kombinere disse kunnskapene og bruke det i praksis? I denne workshopen vil du få innsikt i - og teste - flere spennende ingeniørfagfelt i kombinasjon med datafag gjennom morsomme og praktiske oppgaver. Workshopen vil gi et godt innblikk i hvordan hverdagen til en student på Ingeniørvitenskap & IKT er.

 

Studenter fra Ingeniørvitenskap & IKT vil være sammen med dere gjennom hele workshopen, og vil kunne svare på eventuelle spørsmål dere har.

Besøk de 5-årig sivilingeniørstudiene petroleumsfag og tekniske geofag og 3-årig bachelor i geologi

Bærekraftig utnyttelse av geologiske ressurser er en forutsetning for å sikre vår framtid. Vi trenger mineraler og energi, og må sikre våre veier mot skred og ras. Geologi gir deg kunnskap om Jordas oppbygging og utvikling og på Tekniske geofag lærer du om hvordan vi bruker verdier i berggrunnen, og hvordan vi kan sikre oss mot geologiske naturkatastrofer. Norsk petroleumsindustri leder an i den teknologisk utviklingen innen bransjen og står for halvparten av landets verdiskapning, noe den vil fortsette å gjøre i mange år framoverBli kjent med studieprogrammene tekniske geofag, petroleumsfag og geologi. Møt studentene og linjeforeningen Bergstuderendes Forening, og bli med på omvisning i laboratoriene

Informasjonsteknologi og elektroteknikk

Informasjonsteknologi og elektroteknikk

Tingenes internett (IoT) handler om at ting kommuniserer direkte med hverandre. Bruksområdene er mange. Det finnes for eksempel systemer som varsler når en søppelcontainer kan tømmes, eller at husdyr beveger seg utenfor et område. Siden fagfeltet er såpass nytt, er det ganske sikkert at de smarteste løsningene ikke er laget enda. Kanskje sitter du på den neste geniale ideen? I workshopen gir vi deg innsyn i teknologien, og viser eksempler på hvordan IoT forandrer samfunnet til det bedre, innen felt som helse, miljø, industri og samfunn. For å teste ut nye idéer raskt får dere utdelt enkle byggesett med elektroniske komponenter, som koples sammen omtrent som Lego. Tidligere har gruppene blant annet funnet opp potteplanter som blinker når det blir for tørt, og pillebokser som piper når det er på tide å ta medisin. Gruppevis vil dere utforske ulike idéer og bygge prototyper for å teste de ut i praksis.

Workshopen passer for deg som vil vite mer om studieprogrammene Digital infrastruktur og cybersikkerhet og Kommunikasjonsteknologi.

 

Samfunnet vårt er blitt mer og mer digitalisert, og så-kalte voice assistants, som Apple Siri, Amazon Alexa og Google Assistant, er blitt vanlig hjelpemiddel på våre smarte telefoner. I tillegg brukes avansert teknologi til gjenkjenning av skilt, selvkjørende biler, osv. Felles for alle disse er at det ligger kunstig

intelligens bak. I denne workshopen skal deltakerne være med til Norwegian Open Ai Lab for å prøve seg i å programmere roboten Pepper til å gjøre noen små enkle oppgaver. I tillegg skal man prøve å lage et enkelt system for gjenkjenning av gjenstander. Deltakerne skal jobbe i grupper på fire.

Workshopen passer for deg som vil vite mer om studieprogrammene datateknologi og informatikk.

På dette kurset vil vi vise hvor enkelt det er å komme i gang med lage ditt eget smarthjem. For å vise hvor enkelt det er, skal vi automatisere persienner! Dette skal vi gjøre gjennom å bruke Arduino-mikrokontroller, som er en kraftig liten sak som enkelt kan programmeres til å utføre handlinger. Disse handlingene skal vi sende fra mobilen vår til Arduinoen. På kurset vil du få en innføring i hvordan en Arduino mikrokontroller fungerer, det man trenger vite om elektronikken vi skal koble til Arduinoen, og hvordan vi snakker med den fra smarttelefonen vår. Kurset krever ingen forkunnskaper, men kurset legger opp til litt programmering og litt kretsteknikk. Ta det med ro, vi hjelper deg gjennom alt!

Workshopen passer for deg som vil vite mer om studieprogrammene programmering, datateknologi og informatikk.

Lær deg enkel programmering av mikrokontrollere ved hjelp av Arduino. Arduino er en liten datamaskin som vi kan få til å utføre oppgaver ved å fortelle den hva den skal gjøre ved hjelp av et program. Dette kalles programmering. Du programmer en mikrokontroller til å utføre alt fra enkle til avanserte oppgaver. Bare fantasien setter begrensningene. I denne workshopen skal vi programmere mikrokontrolleren til å styre trafikklys slik at de oppfører seg på samme måten slik vi ser ute i trafikken.

Workshopen passer for deg som vil vite mer om studieprogrammene elektroingeniør og

elektronisk systemdesign og innovasjon.

Når du skal styre et system må du fortelle det hvordan det skal oppføre seg i gitte situasjoner. Dette er ganske likt for mange systemer, enten det er en robot med armer og ben, et skip, et quadrokopter eller en protese. Å fortelle systemet hvordan det skal oppføre seg, kalles å programmere det. I denne workshop-en får deltakerne utdelt roboter av Lego med hjul på, som de skal programmere til å utføre en enkel oppgave. Deltakerne jobber i grupper på ca 4 personer. Workshop-en passer både for dem som aldri har hørt om programmering før, og for dem som har programmert noe før.

Workshopen passer for deg som vil vite mer om studieprogrammet kybernetikk og robotikk.

Her skal du besøke en av mest moderne og avanserte VR/AR labbene i Norge (og kanskje i verden) for å høre om hva VR og AR er, og bli kjent det på den beste måten: å prøve selv! Du vil lære mer om hvordan VR/AR kan muliggjøre reisen ned til havbunnen og opp til verdensrommet, hvorfor kvinners bidrag til dette feltet er så viktig, og mye mer. Du vil også få prøve deg på å lage din egen applikasjon. Workshopen er laget for alle og krever ingen forkunnskaper. Det blir litt programmering, men alt blir gjennomgått, og det vil være god tilgang på hjelp.

Workshopen passer for deg som vil vite mer om studieprogrammene Dataingeniør, Datateknologi, Informatikk, og Programmering. Workshopen arrangeres i samarbeid med Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Vi har spennende laboratorier, og du får blant annet besøke vindtunnelen, smartgridlaboratoriet og høyspenningslaboratoriet. Våre faglærere forteller deg hvordan studiene er bygd opp og hvordan undervisningen foregår. Du får også møte studenter fra studieprogrammene og høre om aktivitetene til linjeforeningene.

Har du spørsmål om studiene eller livet som student møter du både lærere og studenter som gjerne svarer på det du lurer på.

Workshopen passer for deg som vil vite mer om studieprogrammene Energi og miljø, Produktutvikling og produksjon, Fornybar energi og Elektroingeniør.

Humanistiske og estetiske fag

Humanistiske og estetiske fag

Lær om hvordan en humanist jobber med miljøspørsmål. Gjennom foredrag, aktiviteter og møte med studenter vil du bli bedre kjent med disse studieprogrammene: Filmvitenskap, medievitenskap, film- og videoproduksjon, studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Medieteknologier for en bedre verden?

Verden digitaliseres i raskt tempo. Både hjemme og på jobb bruker vi digitale teknologier. Bevisstheten om skadevirkninger av den digitale mediekulturen blir stadig større, og å produsere elektronikk som smarttelefoner, rettetenger og el-sparkesykler krever utvinning av naturressurser og bidrar til forurensing. De nye teknologiene bidrar også til fortsatt undertrykking av mennesker etter gamle mønstre, slik som rase, kjønn, seksualitet, og funksjonsnivå. Hva må til for at bruk og forbruk av digitale teknologier kan bli mindre skadelige for miljø, mennesker og samfunn? Hvordan kan kunst- og medievitenskapene bidra til dette?

Generasjon Grønn: Fra brøling til gjøring!

Grønt skifte betyr at samfunnet utvikler seg for å bli mer bærekraftig. Teknologiene som kan hjelpe oss finnes, men hvordan velger samfunnet og menneskene å ta i bruk ny teknologi? Morgendagens arbeidstakere må kunne tenke kreativt og konstruktivt. Ungdom som har tatt til gatene i det siste året vitner om klimaengasjement og et ønske om en endring. Hvordan skal vi fange opp nye ideer blant folk der ute? Hva som skjer med klimaengasjementet og hvilke retninger vi bør prioritere er bare noen av problemstillingene vi jobber med her oppe på Dragvoll.

Hva kan du om Cli-Fi filmer?

Julia Leyda holder quiz om temaet.

Lær mer om hvordan en humanist studerer digitalisering. Gjennom foredrag, aktiviteter og møte med studenter vil du bli bedre kjent med disse studieprogrammene: Studier i kunnskap, teknologi og samfunn, filmvitenskap, medievitenskap, film- og videoproduksjonkunsthistorie, allmenn litteraturvitenskap, nordisk og litteraturvitenskap, nordisk språk og litteratur

MEMES. FOR SCIENCE!

Hvorfor forske på memes? Få en smakebit på hvordan analyse av morsomme bilder på internett kan gi oss innsikt i samfunnsproblem. Fra et prosjekt om memes som beskriver studenthverdagens utfordringer, viser vi hvordan tilsynelatende trivielle internettfenomen også kan være blodig alvor.

Digital kildekritikk

Hvem står bak påstandene du møter i media og sosiale medier? Historikere har undersøkt motivene til ulike kilder siden 1800-tallet, og historikerens lesemetoder fungerer like godt i en digital hverdag i 2020. Bli med og se hvordan vi kan finne ut mer om nettverkene bak påstander i din feed og dagens nyhetsbilde!

Vi hacker litteraturhistorien!

Visste du at hele norsk litteraturhistorie er digitalt tilgjengelig som søkbare filer på internett? Dette gjør at vi kan søke etter hvilke ord forfattere til forskjellige tider har brukt i bøkene sine. Når dukket ordet «trønder» for første gang opp i litteraturen? I hvilke bøker finnes familienavnet eller hjemstedet ditt?

Kom innom for et dykk i arkivet!

 

Lær mer om hvordan en humanist studerer migrasjon, språk og kulturelt mangfold. Gjennom foredrag, aktiviteter og møte med studenter vil du bli bedre kjent med disse studieprogrammene: Historie, antikkens kultur og klassiske fag, arkeologi, kulturminneforvaltning, europastudier, likestilling og mangfold, fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk, spansk), lektorutdanning i språkfag

 

Fortidens handelsruter er blitt dagens flyktningeruter

Hvordan og hvorfor har folk flyttet rundt i verden gjennom historien?  Hvordan har det påvirket det kulturelle mangfoldet vi har i dag? På Institutt for historiske studier har du som student muligheten til å utforske både fortidens handelsruter og nåtidens flyktningeruter gjennom studier i historie, antikkens kultur og klassiske fag, arkeologi, kulturminneforvaltning og europastudier.

På Åpen dag får du muligheten til å bli kjent med de forskjellige programmene vi har å tilby ved Institutt for historiske studier og dere et innblikk i hvordan det er å studere hos oss gjennom en rekke «speed dates». Løypa avsluttes med en runde Kahoot med premie til vinneren!

 

Svart identitet og Instagram: Om å bruke sosiale medier i feministisk forskning

Hvordan kombinere sosiale medier som forskningsmetode og empiri? Det gjør stipendiat i

Oda-Kange Midtvåge Diallo sin studie av norsk-afrikanske ungdommers identitet, fellesskap og antirasistiske arbeid i Oslo. Feministisk forskning er mange ting, men i dette tilfellet handler det om å ‘forske med’ i stedet for å ‘forske på’.

 

Språk bringer verden sammen.

I dagens verden er det viktig å kunne språk. Visste du for eksempel at fransk er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre organisasjoner? At Tyskland er Norges viktigste handelspartner og at norsk skole har et stort behov for at det utdannes flere lektorer?

Du får smakebiter fra undervisningen i flere av fremmedspråkene som NTNU tilbyr. Du får møte studentene våre som forteller om utvekslingsmuligheter og utenlandsopphold, hvordan du kan bruke din språkkompetanse i arbeidslivet, og hvordan det er å være språkstudent på NTNU.

 

Norsk som andrespråk

Å lære språk er helt sentralt for integrering, og kunnskaper om språklæring gir deg en kompetanse som samfunnet har stadig mer bruk for. I denne løypa vil du få smakebiter fra undervisningen. Hvorfor har utlendinger ofte problemer med uttale når de snakker norsk? Og hvorfor er det forskjeller mellom hvordan barn og voksne lærer språk?

 

Demokratiet svekkes, mens illiberale og autoritære regimer utbrer seg. Klimakrisen vokser i omfang. Vi lever i et samfunn der ingen lenger vet hva som er sant, og hvor konspirasjonsteoriene dominerer! Eller?

Hva ligger egentlig i påstandene om at vi lever et samfunn som er «post truth», hva mener vi egentlig med sannhet og hvor nær den kan vi komme? Vi vet at klimakrisene er i gang, at de blir verre, og at vi bør tenke og handle med «klimaetikk» i bakhodet. Men hva betyr egentlig det? Konspirasjonsteorier florerer, men hvorfor? Hvem tror på dem, hvor mye og hva kan vi gjøre?  

Gjennom omvisning og miniforelseninger vil du lære mer om studieprogrammene filosofi og religionsvitenskap og kanskje du blir litt klokere på dette konkrete temaet.

 

Arkitekt og design

Arkitekt og design

Vil du utvikle ditt kunstnerskap på veien til profesjonell kunstner?

På Kunstakademiet får du arbeide med din egen kunst og får øvet opp evnen til selvstendighet, presentasjon og teoretisk refleksjon.

I denne løypa vil du få informasjon om bachelor-studiet, møte kunststudenter og lærere samt besøke galleri, atelierer og verksteder ved akademiet.

Vil du arbeide for å menneskeliggjøre teknologi og skape nyttige og verdifulle løsninger? Vil du aktivt være med på å forme fremtidens bærekraftige produkter, tjenester og samfunn? Studiet har to studieretninger: Produktdesign, som omfatter målrettet design av fysiske produkter, og interaksjonsdesign som fokuserer på samspillet mellom teknologi og mennesker. I denne løypa vil du bli presentert for studiets innhold, og du vil bli vist rundt i huset hvor designstudentene har sin studiehverdag.

Fra tegnebord til byutvikling 

 

Hvordan arbeider en arkitekt? Hvordan håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger gjennom skapende prosesser?

Vurderer du å studere arkitektur? I denne løypen vil få vite mer om hva en arkitekt jobber med. Du får bli med på tegnesaler og verksted hvor store deler av studiet foregår.

Medisin og helse

Medisin og helse

Er helse viktig for deg? På Åpen dag på Campus Øya vil vi vise frem de ulike mulighetene for deg som ønsker et yrke innen helsefag. Besøk oss for å få et innblikk i de forskjellige utdanningene og hva de kan tilby.

Det vil bli muligheter til å prøve mye forskjellig, snakke med studentene ved de ulike utdanningene, delta på forelesninger og omvisninger.

Vi tilbyr følgende utdanninger: Bioingeniør, medisin, sykepleie, radiografi, bevegelsesvitenskap, vernepleie, ergoterapeut, audiologi og fysioterapi

Lærerutdanning

Lærerutdanning

Lærerutdanning

På NTNU kan du studere til å bli lærer både på barneskolen, i ungdomsskolen og i videregående skole. Læreryrket innebærer nær kontakt med barn og ungdom i ulike aldre, noe som krever et kaldt hode og et varmt hjerte.

Lurer du på å studere lærer- og lektorutdanningen? I denne løypa vil vi ta deg gjennom ulike poster og aktiviteter der du får oppleve litt av hvordan en lærers hverdag kan arte seg. Du får prøve deg på caser som du kan møte på som lærer ute i skolen.

 

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap

I samfunnsvitenskap og sosialfag står mennesket og det moderne samfunnet sentralt. Her er det mye spennende å velge i for deg som har lyst til å jobbe med mennesker, studere menneskelig atferd og forstå samfunnet vi lever i.

Hvordan blir man en god barnevernspedagog og hva gjør egentlig en sosialantropolog? Hvem er det som lager kart og hvordan blir man en såkalt politisk ekspert?

Dette og mye mer kan du få svar på gjennom korte presentasjoner og møter med studenter og forskere fra geografi, pedagogikk, rådgivning, psykologi, sosialantropologi, barnevern, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap og samfunns- og idrettsvitenskap.

Økonomi og ledelse

Økonomi og ledelse

Oppmøtested: Gamle fysikk, 3. etg

Indøk-studiet gir deg en unik mulighet til å kombinere teknologi med økonomi og ledelse. På Indøk lærer du å beherske komplekse problemstillinger i tverrfaglige team. Du bygger videre på matematikk og fysikk fra videregående, og får også etter hvert dybdekunnskap innenfor økonomi. På Åpen dag vil du få høre mer om noe av det vi holder på med, studiemiljøet, valgmuligheter og hva du kan bli når du går ut hos oss.

 

 

Oppmøtested: Campus Elgeseter, Klæbuveien 72

Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomi er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes? Vi tilbyr alt fra årsstudium til femårig master i samfunnsøkonomi, og med gode muligheter for utveksling og kombinasjon med andre fagområder.

En utdanning i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen gir deg en bred utdanning som gir varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du lærer om bedriftsøkonomiske problemstillinger og om hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. I løpet av de to første studieårene får du en bred innføring, mens du i siste studieår velger en av våre spesialiseringer. 

Møt våre studenter og undervisere, og bli kjent med de ulike studieprogrammene og mulighetene til å spesialisere deg i de fagområdene du er mest interessert i! 

Hvorfor delta på Åpen dag?

Hvorfor delta på Åpen dag?

Åpen dag passer for alle trinnene i videregående skole i tillegg til elever på folkehøgskole eller andre som vurderer å studere på NTNU.

På Åpen dag vil du få en unik mulighet til å forstå hva studieprogrammet du er interessert i dreier seg om. Det kan gjøre det litt enklere når du skal ta valget om hvilket studieprogram du skal søke på.

Er du kanskje fortsatt usikker på hva du vil studere? Da er Åpen dag en glimrende mulighet til å oppdage et nytt studieprogram. Benytt muligheten til å snakke med studenter og fagpersoner – de kan svare deg på det du lurer på, enten det handler om innholdet i et studieprogram eller livet som student på NTNU.

FAQ Åpen dag 2020

FAQ Åpen dag 2020

Nei, NTNU dekker ikke disse utgiftene ved dette arrangementet.

Nei, det kan du dessverre ikke. Hver enkelt elev må melde seg på selv.

Nei, alle de faglige programmene går parallellt, du kan derfor kun melde deg på et program. Dagen starter med et felles program på Studentersamfundet i Trondheim kl. 10.00. Programmet på samfundet vil vare i ca. en time. 

Ja, du kan logge deg inn på påmeldingsskjemaet med brukeren din og velge et nytt program. Du blir automatisk avmeldt det programmet du valgte først.

Følg lenken i e-posten du fikk da du meldte deg på eller logg deg inn på påmeldingsskjemaet. Her er det en egen knapp for avmelding. 

Ja, det vil bli servert lunsj til alle deltakerne en gang iløpet av programmet.

På åpen dag er det 32 forskjellige program som foregår på flere forskjellige campuser. 

De som møter opp til fellesdelen i Studentersamfundet vil bli fulgt av studenter til de programmene de er påmeldt. For de fleste deltakerne betyr dette å gå fra Studentersamfundet til en av de nærliggende campusene. For de påmeldte som skal til et campus som ligger lenger unna vil det bli organisert gratis busser. 

Hvis du ikke har anledning til å delta på fellesprogrammet på Studentersamfundet, må du komme deg til oppmøtested for ditt aktuelle program selv. Det ligger en link til oppmøtested under beskrivelsen av hvert faglige program.

Programmet for Åpen dag avsluttes når de faglige programmene er over. Da må man selv ta buss evt annen transport for å komme seg dit man skal. Se egen oversikt under Praktisk informasjon.

Dette varierer fra skole til skole. Snakk med lærer eller rådgiver.

Hvis ønskelig kan dere få en bekreftelse på oppmøte. Denne bekreftelsen får dere underveis i de faglige programmene. 

Påmeldingen stenger 12. mars, en uke før arrangementet. Merk at enkelte program kan bli fulle før dette.

Vi har dessverre ingen venteliste i år, men dersom noen melder seg av vil plassen automatisk bli frigjort og det vil være mulig å melde seg på. Sjekk påmeldingssiden jevnlig for å følge med. 

Kontakt

Spørsmål om åpen dag?

Kontakt: apendag@ntnu.no