NTNU i Trondheim

Åpen dag 15. mars

 

På Åpen dag kan du velge hvilke studieprogram du ønsker å besøke og møte studenter og undervisere fra de aktuelle studiene som tar deg med på foredrag, omvisning, labbesøk og workshops i løpet av dagen. 

Du kan melde deg på inntil to program i løpet av dagen, ett program før lunsj (09:00-11:30) og ett program etter lunsj (12:30-15:00).

 

Du kan melde deg på ett eller to av følgende program:

Åpen dag på NTNU

Naturvitenskap

01 Kjemi og material

Fra svevende tog til fremtidens miljøvennlige materialer

Kjemi er læren om atomer, molekyler og materialer. Som kjemiker studerer du stoffers ulike egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Lurer du på å studere kjemi? I denne løypen vil du høre mer om hva en kjemiker jobber med. I denne løypen får du også innblikk i det spennende faget materialteknologi. Du får blant  bli med på en demonstrasjon av hvordan keramiske superledere kan få et tog til å sveve og høre om hvordan materialteknologi kan gi oss helt nye og mer miljøvennlige materialer. 

02 Bioteknologi og matteknologi

Fra mikroorganismer til fremtidens mat

Hvordan kan vi få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? Denne løypen gir deg innblikk i bio- og matteknologiens spennende verden.  Syntes du bioteknologstudiet virker spennende og vil vite mer om hva man jobber med? Vi gir deg omvisning på biopolymer-laboratorium og viser deg praktiske øvelser med alginat. Hvordan smaker fremtidens mat – og hva består den av? Hvilke faktorer påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Vil du lære mer om fremtidens mat? Da kan studiet i matteknologi være noe for deg.

03 Nano og fysikk

Fra atomer, molekyler og nanometer – til universets uendelighet!

Vil du vite mer om nanoteknologi – et av landets mest populære studier?  I denne løypen vil du få en introduksjon til fag som nanoteknologi og fysikk. Hva er egentlig nanoteknologi og hva kan det brukes til i fremtiden?

Syntes du fysikk høres ut som et spennende studie? Hva er jobben til en fysiker? Du får omvisning på lab hvor du får innblikk i behandling og diagnostisering av bl.a. kreft på cellenivå samt forskning på framtidas solceller.

04 Biologi

Fra artenes opprinnelse til fremtidens klimaendringer!

Har du lyst å studere biologi? Da er denne løypen for deg. For i denne løypen handler det om biologi – vitenskapen om å forstå livet på jorden. Bli med på en spennende reise innenfor flere av biologiens store temaer. Kan en plante huske? Trenger dyr egentlig sex for å formere seg? Eller kanskje du har lyst å ha med ditt eget bjørnedyr hjem?  Dette og en hands-on tour på den tropiske vekstbalkongen ved instituttet er noe av det du kan oppleve på denne løypen. 

Ingeniørvitenskap

05 Marin teknikk

Dykk i havrommet – 90 % av havet er ikke utforsket enda 

Havet får en stadig viktigere rolle som bidragsyter til velstand og vekst, forutsatt at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte. Med en master i Marin teknikk eller i Ingeniørvitenskap og IKT, kan du bidra til dette. Besøk våre undervisningslokaler og laboratorier. Du blir kjent med studieprogrammene gjennom inspirasjonsforedrag og presentasjon av studentprosjekter. Du møter studenter som du kan stille spørsmål om studiehverdagen og linjeforeningene Mannhullet og Hybrida. 

06 Bygg- og miljøteknikk

Bygg og konstruksjoner for en bærekraftig framtid

Vil du være med å løse storbyenes trafikkproblemer, sørge for rent vann til verdens befolkning, bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler?
Kunnskapen du trenger får du på master i Bygg- og miljøteknikk og master i Ingeniørvitenskap og IKT. Bli med på omvisning i våre laboratorier, møt linjeforeningene Hennes Majestet Aarhønen og Hybrida, snakk med studentene om studiehverdagen, og la deg inspirere av kreative studentprosjekter og foredrag med fremtidsvyer. 

07 Produktutvikling og produksjon

Produktutvikling, fra vindmøller til droneteknologi

Hvordan skaper man nye produkter? På Produktutvikling og produksjon og Ingeniørvitenskap og IKT lærer du hvordan nye produkter utvikles og produseres. Dette er masterprogram for deg som er kreativ og liker å identifisere og å løse utfordringer. Du får omvisning i våre rikholdige laboratorier, høre inspirasjonsforedrag, se studentprosjekter, spise lunsj med studenter og høre om aktivitetene til linjeforeningene Smørekoppen og Hybrida.

08 Geovitenskap- og petroleumsfag

Hvordan finner vi jordens ressurser, og hvordan får vi tak i dem?

Utnyttelse av geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre vår framtid. Geologi gir deg kunnskap om Jordas oppbygging og utvikling og på Tekniske geofag lærer du om hvordan vi bruker verdier i berggrunnen. Norsk petroleumsindustri leder an i den teknologisk utviklingen innen bransjen og står for halvparten av landets verdiskapning, noe den vil fortsette å gjøre i mange år framover. Bli kjent med studieprogrammene Tekniske geofag, Petroleumsfag, Geologi og Ingeniørvitenskap og IKT. Møt studentene og linjeforeningene Bergstuderendes Forening og Hybrida, hør på inspirasjonsforedrag og bli med på omvisning i laboratoriene.Mer informasjon kommer.

09 Bachelor, ingeniør

3-årig ingeniørutdanning: Fornybar energi, Maskin, Logistikk og Bygg

På ingeniørutdanningene følger praktisk læring de teoretiske fagene gjennom hele studiet, i prosjekter, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Etter tre år har du en yrkesutdanning og er klar for arbeidslivet.
På Fornybar energi lærer du om effektiv energibruk, lagring av energi og miljøvennlig produksjon av energi. Maskiningeniør passer for deg som vil designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr. På byggingeniør lærer du å beregne, konstruere og planlegge og lede arbeid med bygg, veier og infrastruktur. På Logistikk lærer du hvordan du kan bidra til å gjøre en virksomhet mer effektiv og konkurransedyktige gjennom planlegging og koordinering av innkjøp, produksjon, distribusjon og drift. Besøk oss for å høre inspirasjonsforedrag, se prosjektoppgaver og snakke med studenter, lærere og linjeforeningene Vivas, Tim&Shænko, MiT og Logitas. Du må velge om du vil ha omvisning på Fornybar energi, Maskin, Logistikk eller Bygg.

Informasjonsteknologi og elektronikk

10 En renere verden
– ved hjelp av bærekraftig energiteknologi

I masterprogrammene Energi og miljø legger vi vekt på å utvikle energifaglig kompetanse, slik at du kan være med å bygge morgendagens bærekraftige energisystem. Besøk vindtunnelen, smartgridlaboratoriet, høyspenningslaboratoriet og andre spennende forskningslaboratorier. Vi forteller deg mer om studieprogrammet. Det blir inspirasjonsforedrag og du får møte studenter fra studieprogrammet og høre om aktivitetene til linjeforeningen EMIL. Deler av denne løypa er også relevant for en av studieretningene på studieprogrammet Produktutvikling og produksjon.


11 Fra atom til satellitt

Jakten på fremtidens datamaskiner

Vi vært vant til at alt av datamaskiner og elektroniske duppeditter har blitt stadig mindre og stadig raskere. Dette har vært mulig gjennom å gjøre de enkelte komponentene mindre og mindre. Nå har disse blitt så små at de snart ikke kan krympes mer. Vi trenger radikalt nye løsninger og idéer. Hør om hvordan datamaskiner, smarttelefoner og annen digital elektronikk kom dit den der er i dag og hvordan forskere på NTNU jobber med veien videre mot en mer smartere, mer fleksibel og ikke minst mer energieffektiv digital fremtid.

Koding av trafikklys

På lab’en skal du, hjelp av en datamaskin, lys og ledninger, lage ditt eget trafikklys. Du får lære litt enkel programmering og se hva en mikroprosessor kan gjøre.

NTNU Testsatellitt

Få innblikk i hvordan studentene jobber med NUTS, NTNU Test Satellite, som skal skytes ut i rommet i nær framtid.

12 Fra matematikk til Hollywood

Visste du matematikk er helt avgjørende for innspilling av filmer som Frost og King Kong? Og at man trenger matematikk til å utvikle dataspill, kryptografi , kunstig intelligens og big data?

Dette får du lære mer om i  matematikkløypa. Du også høre om hvordan det er å studere matematikk på NTNU og hva du kan jobbe med etterpå. Du får lære om matematikkens rolle i fremtidens teknologi og velferd og du blir invitert til «Matteland» på NTNU, hvor matte-studentene ved NTNU tilbringer mye av tiden sin. Velkommen!

13 Intro til hacking

I vår digitale verden må alle kunne litt om IT-sikkerhet og personvern. For å vite hvordan man beskytter seg på nett, er det viktig å vite hvordan ting går galt. Hvordan jobber egentlig en hacker?

I denne løypa får du lære mye om informasjonssikkerhet og prøve deg på noen hackingteknikker i praksis. Du får lære om kryptering, prøve å hacke et passord eller to, og se hvor lett det er å kartlegge folk på nett. Deltakerne jobber sammen i par for å løse oppgavene.

14 Robotikk og droner

Møt NTNU Cyborg, prøv dine ferdigheter som robotsjonglør, og balanser på Hooverboard og Segway

Løypa startermed  foredragene "Datastyrt persontransport med magnetisk sveving - miljøvennlig og lynraskt, både i byene og mellom dem" v/Trond Andresen og "NTNU Cyborg" med Martinius Knudsen. Gruppa deles opp, og går på besøk på ulike laber innenfor robotikk- og drone-forskning. Du kan møte studentgruppene Ascend og Vortex som bygger droner og deltar i konkurranser, balansere på Hooverboard og Segway, eller prøve deg som robotsjonglør.

15 Kunstig intelligens
– Like smart som et menneske?

Samfunnet vårt blir mer og mer digitalisert, og så-kalte voice assistants, som Apple Siri, Amazon Alexa og Google Assistant, er blitt vanlig hjelpemiddel på våre smarte telefoner. I tillegg brukes avansert teknologi til gjenkjenning av skilt, selvkjørende biler, osv. Felles for alle disse er at det ligger kunstig intelligens bak.

Vær med i Telenor-NTNU AI-Lab og prøv deg på å programmere roboten Pepper til å gjøre noen små enkle oppgaver. I tillegg får du prøve å lage et enkelt system for gjenkjenning av gjenstander. Deltakerne jobber i grupper på 4.


Humanistiske og estetiske fag

17 Musikkvitenskap og musikkteknologi

Hva gjemmer seg bak spillelistene dine? Hvordan var «spillelistene» i tidligere tider og hvordan er de i kulturer utenfor din egen? Om du vil utvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen musikk, er musikkvitenskap noe for deg. Musikkteknologi er studiet for den som trives i feltet mellom musikk og teknologi. Her vil du skape og forme lyd og musikk. Begge studiene tilbyr en kombinasjon av teoretiske og praktiske emner. Vi inviterer deg med på blant annet omvisning, miniforelesning og en introduksjon til et av våre musikkstudioer.

18 Språk og litteratur

Språk åpner dører og gir deg nye perspektiver på verden! Vi tilbyr studier i nordisk, engelsk, fransk, tysk, spansk, tegnspråk og tolking, allmenn litteraturvitenskap og lektorutdanning i språk. På Åpen dag inviterer vi deg blant annet til et minikurs i norsk tegnspråk, og du vil få vite mer om hva det vil si å være flerspråklig.

19 Historie

Klassiske fag, europastudier, historie, arkeologi, kulturminneforvaltning og lektorutdanning i historie

Hvis du vil forstå hvorfor verden har blitt som den er, kan du studere et av fagene ved Institutt for historiske studier. På Åpen dag vil vi ta deg med på miniforelesningen «Historie på godt og vondt». Kanskje er du en av dem som lurer på hvordan du bør ordlegge deg og argumentere i ulike sammenhenger? Talekunst har vært viktig helt siden antikken, og dette får du vite mer om hos oss. I tillegg til dette og mye annet vil noen av våre studenter fortelle hvorfor de har valgt å studere disse fagene, og hvilke tema de fordyper seg i.

20 Filosofi

Hva er kunnskap? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er et meningsfylt og godt liv for mennesket? Hvilket ansvar har vi – du og jeg – for å løse miljøproblemene? Filosofi forsøker å se ulike fag i sammenheng og bidra til en bevisstgjøring av forholdet mellom vitenskap, menneske og samfunn. På Åpen dag inviterer vi blant annet til omvisning og miniforelesninger.

21 Kunst og medievitenskap

Institutt for kunst og medievitenskap tilbyr studier i drama og teater, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, medievitenskap og kunsthistorie. På Åpen dag vil du få høre om noe av det vi holder på med, blant annet prosjekter om teater og demokrati og om ungdomsteater. Vi gir deg en smakebit på hvordan man lager film og video, og tar deg med på en drama- og teaterworkshop i vårt eget teaterlokale, Black Box.

22 Billedkunst

Vil du utvikle ditt kunstnerskap på veien til profesjonell kunstner?

På Kunstakademiet får du arbeide med din egen kunst og får øvet opp evnen til selvstendighet, presentasjon og teoretisk refleksjon.

I denne løypa vil du få informasjon om bachelor-studiet, møte kunststudenter og lærere samt besøke galleri, atelierer og verksteder ved akademiet.

Arkitekt og design

23 Arkitektur

Fra tegnebord til byutvikling

Hvordan arbeider en arkitekt? Hvordan håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger gjennom skapende prosesser?

Lurer du på å studere arkitektur? I denne løypen vil få vite mer om hva en arkitekt jobber med. Du får bli med på tegnesaler og verksted hvor store deler av studiet foregår.

24 Industridesign

Vil du kombinere kreativitet med teknologi? 

Som sivilingeniør i industriell design kan du blant annet jobbe med produktutvikling gjennom prosjekter i industrien og innenfor konsulentbransjen. Du kan også spesialisere deg innen interaksjonsdesign hvor du lærer å utvikle brukergrensesnitt og designstrategier. I denne løypen vil nåværende studenter presentere deg for studiets innhold, og du vil bli vist rundt i huset hvor designstudentene har sin studiehverdag.

Medisin og helse

25 Bioingeniør, medisin, sykepleie, radiografi, bevegelsesvitenskap

Mer informasjon kommer.

26 Vernepleie, ergoterapaut, audiologi, fysioterapi

Mer informasjon kommer.

Økonomi og ledelse

27 Industriell økonomi og teknologiledelse

Indøk-studiet gir deg en unik mulighet til å kombinere teknologi med økonomi og ledelse. På Indøk lærer du å beherske komplekse problemstillinger i tverrfaglige team. Du bygger videre på matematikk og fysikk fra videregående, og får også etter hvert dybdekunnskap innenfor økonomi. På Åpen dag vil du få høre mer om noe av det vi holder på med, studiemiljøet, valgmuligheter og hva du kan bli når du går ut hos oss.

Oppmøte på Gløshaugen, programmet vil være på NTNU Handelshøyskolen.

Mer informasjon om programmet kommer.

Velkommen!

 

28 Samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon

Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomien er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes? Vi tilbyr alt fra årsstudier til femårig master i samfunnsøkonomi, og med gode muligheter for utveksling og kombinasjon med andre fagområder.

En utdanning i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen gir deg en bred utdanning som gir varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du lærer om bedriftsøkonomiske problemstillinger og om hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. I løpet av de to første studieårene får du en bred innføring, mens du i siste studieår velger en av våre spennende spesialiseringer. 

Møt våre studenter og undervisere, og bli kjent med de ulike studieprogrammene og mulighetene til å spesialisere deg i de fagområdene du er mest interessert i! 

Mer informasjon om programmet kommer.

Velkommen til oss! 

Lærerutdanning

29 Lærerutdanning

Grunnskolelærer trinn 1-7 og 5-10 og lektorutdanning trinn 8-13

På NTNU kan du studere til å bli lærer både på barneskolen, i ungdomsskolen og i videregående skole.  Læreryrket innebærer nær kontakt med barn i ulike aldre, noe som krever et kaldt hode og et varmt hjerte.

Lurer du på å studere lærer- og lektorutdanningen? I dette programmet vil vi ta deg gjennom en undervisningssituasjon der du får oppleve litt av hvordan en lærers didaktiske hverdag kan arte seg. I tillegg får du bli med inn i ulike laboratorium og verksted hvor en praksisnær hverdag utspiller seg i undervisningen vår. Det blir også en presentasjon av lektorutdanningen (8-13)”

Samfunnsvitenskap

30 Sosiologi, statsvitenskap og samfunn- og idrettsvitenskap

Mer informasjon kommer.

Oppmøtested: Dragvoll

31 Geografi og sosialantropologi

Mer informasjon kommer.

Oppmøtested: Dragvoll

32 Psykologi og pedagogikk

Psykologistudiet tilbyr et vindu inn i menneskets tankegang, følelsesliv og atferd – enten du vil fokusere på normal- eller klinisk psykologi. Vi ønsker å demonstrere psykologiens kraft gjennom en rekke spennende eksperimenter og besøk nede i labbområdene. Det blir også et foredrag om temaet "Psykopater".

33 Sosialt arbeid (sosionom) og barnevern

Mer informasjon kommer.

Åpen dag

NTNU i Trondheim

15. mars kl. 09.00-15.00


Meld deg på Åpen dag


Spørsmål om åpen dag?

Kontakt: apendag@ntnu.no

Bilder fra Åpen dag 2017:Hackerspace - Institutt for dateteknikk og informasjonsvitenskap. Foto: Per Henning/NTNU

Video fra Åpen dag 2016: