Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

IT-støttet bedriftsutvikling


Om IT-støttet bedriftsutvikling

IT-støttet bedriftsutvikling er et 3-årig bachelorstudium som fokuserer på hvordan IT kan bli et hjelpemiddel og et godt verktøy for bedriftene og dem som jobber der. Denne typen jobb krever gode evner til kommunikasjon, god forståelse av IT, men også god forståelse av bedrifters liv og virke og den forretningsmessige siden ved saken.

Etter at du har tatt en Bachelorgrad i IT-støttet bedriftsutvikling kan du velge mellom flere 2-årige masterprogram. For noen masterprogram er du direkte kvalifisert med en bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling, andre kan ha tilleggskrav.  Det fremgår av beskrivelsen for hvert enkelt masterprogram.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser 2018/2019

  • Førstegangsvitnemål – 45,2 poeng
  • Ordinær kvote – 50,8 poeng

Studiets oppbygning

Bachelorgrad i IT-støttet bedriftsutvikling er 3-årig (180 studiepoeng) og har som mål å fokusere på hvordan IT kan være et hjelpemiddel og et godt verktøy for bedriftene og de som jobber der. Kandidatene skal være gode i skriftlig og muntlig kommunikasjon, ha god forståelse av IT, men også god forståelse av bedrifters liv og virke og den forretningsmessige siden ved saken.

Gjennom studiet skal studentene fokusere på smart anvendelse av IT. De skal få grunnleggende bedriftskunnskap og grunnleggende IT-kunnskap i bunnen, og bygge på dette med emner som støtter opp om forståelsen av hvordan dagens bedrifter best mulig tar IT i bruk.


Jobbmuligheter

Etter du har tatt en bachelorgrad i IT-støttet bedriftsutvikling kan du jobbe som IT-konsulent i rådgivningsfirma, prosjektleder i IT- strategiprosjekter eller anskaffelsesprosjekter. Dette er ikke overraskende, da studiet legger vekt på å analysere behovet til en bedrift og deretter gi råd om valg av IT -løsninger. Andre typer jobber kan være brukerstøtte, IT-ansvarlig, produktansvarlig eller markedskonsulent for å nevne noen. IT-støttet bedriftsutvikling kan også være en fin utdannelse hvis du ønsker å starte en egen bedrift.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling
Studieprogramkode: ITBAITBEDR
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 422
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: se "Søk opptak"

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Jenter og teknologi arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for jentene på dette studiet.