Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Digital forretningsutvikling

– Vil du bli ekspert på digitale løsninger for en mer effektiv forretningsdrift?


En mann peker på en graf på en tavle

Om digital forretningsutvikling

Med en bachelor i digital forretningsutvikling (DigFor) lærer du hvordan digitale løsninger kan danne grunnlag for nye forretningsidéer og en mer effektiv forretningsdrift.

Studiet kombinerer informatikk, økonomi, marked, organisasjon og prosjektledelse. Med en bachelor i digital forretningsutvikling (DigFor) kan du bli en av dem som ser bedriftens muligheter på tvers av disse fagområdene. Du lærer å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon, og får bruke dine kunnskaper innenfor digital økonomi til å bli en effektiv og løsningsorientert endringsagent.  

Denne typen jobb krever gode evner til teamarbeid og kommunikasjon, god dataforståelse og kunnskap om de forretningsmessige sidene i en bedrift. Fagkompetansen du får er etterspurt i et arbeidsliv som stadig krever nye digitale løsninger.

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Opptaksgrense for studieåret 2019-2020: 48,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.


Jobbmuligheter

Digitalisering er en viktig del av dagens arbeidsliv. Dette skaper behov for deg som kan se hvilke digitale utfordringer og muligheter som finnes. Kompetansen er ettertraktet, og vi finner forretningsutviklere både i privat og offentlig arbeidsliv. 


Videre studier

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


Studiets oppbygning

Bachelor i digital forretningsutvikling er et 3-årig studium som tilsvarer 180 studiepoeng. I dette studiet vektlegger vi datarelatert prosjektarbeid, trening i muntlig og skriftlig kommunikasjon, og legger opp til mye gruppearbeid.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i digital forretningsutvikling
Studieprogramkode: ITBAITBEDR
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 422

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på