Digital forretningsutvikling

Digital forretningsutvikling

Bachelor i digital forretningsutvikling

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 65
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
ITBAITBEDR, Tue Jun 25 08:20:07 MEST 2024 | B3

Bli ekspert på digitale løsninger for utvikling av bedrifter

Teknologimulighetene kan bidra til nye idéer, øke effektiviteten og måten vi samhandler på. På dette studiet lærer du hvordan bedrifter kan styrke sin konkurranseposisjon gjennom strategisk bruk av IT.

Forretningsmulighetene som skapes gjennom digitalisering og digital innovasjon kan føre til digital transformasjon i ulike bransjer. Du lærer å utvikle forretningsmodeller for å se hvor man kan skape konkurransefortrinn.

Du lærer å bli en effektiv og løsningsorientert endringsagent. Med oppmerksomhet på klimautfordringer, bærekraftige løsninger og teknologiske muligheter kan du utgjøre en forskjell. Du kan foreslå, utforme og implementere fremtidens bærekraftige teknologiske løsninger og forretningsmodeller i fremtidens virksomheter.
 

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Studiet kombinerer informatikk, økonomi, marked, organisasjon og ledelse.
 
Du lærer å planlegge og lede prosjekter for å effektivisere arbeidsprosesser og bruke digitale løsninger i bedrifter.  

Du lærer å kombinere informatikk, økonomi, markedsføring, entreprenørskap og endringsledelse med praktisk erfaring og gruppearbeid. Sentrale temaer er digital transformasjon, big data, digital strategi, digitalt entreprenørskap, informasjonssikkerhet, produktutvikling, datastøttet samhandling, prosjektledelse og forretningssystemer.

Du får også innsikt i etiske problemstillinger knyttet til bruken av digitale systemer i bedrifter, næringsliv og ellers i samfunnet.

Les mer om hva du lærer

Når arbeidslivet blir mer digitalisert, må oppgavene løses på nye måter. Du lærer å planlegge og lede prosjekter for mer effektive arbeidsprosesser ved å bruke digitale løsninger. Denne type jobb krever gode evner til teamarbeid og kommunikasjon, god dataforståelse og kunnskap om de forretningsmessige sidene i en bedrift.  
 
Det er et økende behov for tverrfaglig kompetanse i dagens samfunn, og forretningsutviklere med både teknisk og økonomisk kompetanse er særlig etterspurt.

Du får forutsetninger for å påvirke eller bidra som beslutningstaker i strategiprosesser og utformingen av forretningsmodeller som fokuserer på bærekraftige løsninger for fremtidens virksomheter.

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Les mer om jobbmulighetene

I dette studiet er det lett å få kontakt med studenter og faglærere. Du vil jobbe i team med andre medstudenter. Denne måten å arbeide på er mye brukt i næringslivet. Arbeidet følges jevnlig opp av faglærer, slik at du får et godt læringsutbytte.

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen TIHLDE, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter.

Les mer om studiemiljøet

I første studieår lærer du de grunnleggende fagene informatikk, organisasjonsteori og økonomi. Du skal være med i et utviklingsprosjekt i webteknologi. Her lærer du ledelse og samhandling i praksis.

Andre studieår består av fag som:

 • produktutvikling, marked, forvaltning  
 • digital endring og transformasjon  
 • prosjektledelse og forretningssystemer
 • big data
 • organisasjon og endringsledelse
 • digital strategi i organisasjoner

Høstsemesteret i tredje studieår består kun av valgfag og er spesielt tilrettelagt for utvekslingsopphold i utlandet. Studiet avsluttes med en større, selvstendig bacheloroppgave.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til Digital forretningsutvikling er generell studiekompetanse. For andre veier til opptak, se samordna opptaks side "Opptakskrav og poeng".

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning