Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Digital forretningsutvikling

Studenter i gruppearbeid på PC. Foto.


Om digital forretningsutvikling

Digital forretningsutvikling er et 3-årig bachelorstudium som fokuserer på hvordan IT kan bli et hjelpemiddel og et godt verktøy for bedriftene og dem som jobber der. Denne typen jobb krever gode evner til kommunikasjon, god forståelse av IT, men også god forståelse av bedrifters liv og virke og den forretningsmessige siden ved saken.

Etter at du har tatt en bachelor i digital forretningsutvikling kan du velge mellom flere 2-årige masterprogram. For noen masterprogram er du direkte kvalifisert med en bachelor i digital forretningsutvikling, andre kan ha tilleggskrav. Det fremgår av beskrivelsen for hvert enkelt masterprogram.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser 2018/2019

  • Førstegangsvitnemål – 45,2 poeng
  • Ordinær kvote – 50,8 poeng

Studiets oppbygning

Bachelor i digital forretningsutvikling er 3-årig (180 studiepoeng) og har som mål å fokusere på hvordan IT kan være et hjelpemiddel og et godt verktøy for bedriftene og de som jobber der. Kandidatene skal være gode i skriftlig og muntlig kommunikasjon, ha god forståelse av IT, men også god forståelse av bedrifters liv og virke og den forretningsmessige siden ved saken.

Gjennom studiet skal studentene fokusere på smart anvendelse av IT. De skal få grunnleggende bedriftskunnskap og grunnleggende IT-kunnskap i bunnen, og bygge på dette med emner som støtter opp om forståelsen av hvordan dagens bedrifter best mulig tar IT i bruk.


Jobbmuligheter

Etter du har tatt en bachelorgrad i digital forretningsutvikling kan du jobbe som IT-konsulent i rådgivningsfirma, prosjektleder i IT- strategiprosjekter eller anskaffelsesprosjekter. Dette er ikke overraskende, da studiet legger vekt på å analysere behovet til en bedrift og deretter gi råd om valg av IT -løsninger. Andre typer jobber kan være brukerstøtte, IT-ansvarlig, produktansvarlig eller markedskonsulent for å nevne noen. Digital forretningsutvikling kan også være en fin utdannelse hvis du ønsker å starte en egen bedrift.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i digital forretningsutvikling
Studieprogramkode: ITBAITBEDR
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 422

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for datateknologi og informatikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk