Energi og miljø

Energi og miljø

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 135
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MTENERG, Tue Jun 25 08:43:09 MEST 2024 | M5

Hvordan gjøre fremtiden grønnere og mer bærekraftig?

I dette studiet lærer du å utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger noe som gir deg en unik forståelse av hele energisystemet.  

Du lærer hvordan teknologien kan brukes for å møte samfunnets økende behov for og krav om grønn energi. Det handler om fornybar energiproduksjon, renseteknologier, effektiv energibruk i industri og bygninger, og miljøvennlige fremdriftssystemer i transportsektoren.

Når samfunnet skal gjøres fornybart, klimanøytralt, elektrifiseres og digitaliseres, er vi helt avhengig av flere og bedre energiløsninger. Studiet gir deg et solid faglig grunnlag for å designe bærekraftige energisystemer.
 
Vil du være med å løse vår tids største klimautfordring knyttet til energi?
 

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

For å løse energi- og miljøspørsmålene må du være interessert i realfag. Du lærer mye matematikk, IT og fysikk som du trenger når du skal starte på spesialiseringen din. 

Du kan spesialisere deg i:

 • Energi- og prosessteknikk – hvordan produsere nok energi og bruke den på en bærekraftig måte med tanke på klimaendringer og tilgjengelige energiressurser.
 • Energiplanlegging og miljøanalyse – planlegge og velge energiløsninger, basert på en samlet vurdering av økonomi, teknologi og miljøpåvirkninger.
 • Elektrisk energiteknikk og smarte nett – hvordan elektrisk energi brukes for å redusere CO2 utslipp for en effektiv og pålitelig energiforsyning.

Les mer om hva du lærer

Som energi- og miljøingeniør bidrar du fremtidens energifordringer. Du kan jobbe med energirådgivning, energiforsyning, teknisk- og økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning og produktutvikling.

 • Energi- og prosessteknikk – alt fra bioenergi, vann-, vind- og gassturbiner, til design av termiske anlegg i prosessindustri, karbonfangst, hydrogenteknologi og rakettmotorer.
 • Energiplanlegging og miljøanalyse  – strategier og planer for produksjon, overføring, distribusjon og forbruk av energi for en effektiv og sikker energistyring.
 • Elektrisk energiteknikk og smarte nett – planlegging, design og drift av elektriske kraftsystemer for et samfunn som blir mer og mer avhengig av elektrisitet.

Vi er i gang med det grønne skiftet. Derfor er du ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen EMIL , idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter.

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for sivilingeniører. Her blir du fort kjent med dine medstudenter og får en forsmak på studiet ditt.

Som en del av undervisningstilbudet arrangeres det utflukter til aktuelle bedrifter i Norge både i første og andre årskurs. I fjerde klasse reiser du på ekskursjon utenlands, i Europa. Dette er et veldig populært tiltak som er verdifullt både faglig og – ikke minst sosialt.

Les mer om studiemiljøet

De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag innen realfag, energi og grunnleggende IT.  Deretter velger du fordypning i en av tre studieretninger: 

 • Energi- og prosessteknikk
 • Energiplanlegging og miljøanalyse 
 • Elektrisk energiteknikk og smarte nett

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i 3 eller 4 studieår i løpet av studiet.  

Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til Energi og miljø er generell studiekompetanse, Matematikk R1, Matematikk R2 og Fysikk 1. I Matematikk R2 må du ha karakter "4" eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieløp eller livet som student? Vi kan hjelpe deg med studieløp og progresjon, faglige spørsmål, utveksling og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning