SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø


Velkommen til studiestart 2017

7.–11. august - Oppfriskningskurs i matematikk

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Les mer om innhold og påmelding.

Mandag 14. august - Kom-i-gang-dag og fadderukeoppstart

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. 

For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Fadderukeoppstart med EMIL

10.00 - 15.00 Møt styret på stand - Inngangen til Elektrobygget

Styret til linjeforeningen EMIL står på stand utenfor hovedinngangen til EL-bygget mellom kl. 10-15. Her er det bare å komme innom hvis du har noen spørsmål, eller vil slå av en prat.

16.45 Informasjonsmøte med EMIL og pizza - EL5, Elektrobygget

Velkommen til første arrangement i fadderuka. Styret informerer om arrengementene i fadderuka og sparker i gang bli-kjent-leker. Etter møtet drar vi på Peppes pizza hvor styret spanderer pizza.

NB: Hvis du ikke kan møte må du kontakte linjeforeningen EMIL for å bli med på fadderordningen.

Tirsdag 15. august - Orienteringsmøter

Kl. 12.15: Orienteringsmøte – KJL1, Kjelhuset

Orienteringsmøtet blir gitt av fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) for studenter på energi og miljø.

Onsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 09.15: Felles immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om den felles immatrikuleringen.

Kl. 11.50: Energi og miljø  immatrikulering – KJL1, Kjelhuset

Immatrikulering for energi og miljø med obligatorisk oppmøte KJL1 i Kjelhuset
Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IE-fakultetet
studier@ie.ntnu.no

Kl. 14.00: Lunsj

17.–25. august - Teknostart

Hva er Teknostart?

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Hovedsiden til Teknostart 2017

Se informasjon om Teknostart for Energi og miljø

Fritak fra emner ved Energi og miljø

Har du tatt fag ved universitet eller høgskole i Norge eller utlandet, og ønsker å få vurdert om disse kan gi grunnlag for fritak fra fag i Energi og miljøstudiet?

Da ber vi deg sende elektronisk en kopi av karakterutskrift til halsten.aastebol@ntnu.no innen 5. august, slik at vi kan behandle så mange som mulig av disse søknadene før semesterstart. Du trenger ikke spesifisere hvilke fag du søker fritak for. Vi vurderer hva som er aktuelt. Hvis du legger ved fagbeskrivelse for fagene du har tatt, gjerne lenke, vil dette hjelpe oss i arbeidet.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Viktige datoer og Studiekalender 2017/2018:

Studiekalender 2017/2018

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen EMIL

EMIL er linjeforeningen for Energibruk og energiplanlegging. Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte linjeforeningen EMIL for å bli med på fadderordningen.

Gjennom EMIL kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden er en periode der du kan stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro! Det blir også arrangert EMIL-festival!

EMIL er bygget opp av komitéer. Vi har eget festlokale, linjeavis og idrettskomite. KomPTur arrangerer turer i skog og mark, til fots og på ski. Hver vår settes det opp revy. I Fagkomitéen jobbes det for gjøre studiet vårt enda bedre. Komitéene er EMILs hjerte, og du er velkommen inn fra første dag.

Besøk EMIL sin hjemmeside

Om Energi og miljø

Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at du får gode kunnskaper innenfor begge felter. Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med løsninger på aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren.

Dette programmet passer for deg som er interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger med mer. 

Vi legger vekt på å utvikle kreativitet med tanke på;

  • å finne nye energieffektive og miljøvennlige produkter
  • å oppnå forståelse for sammenhengen mellom samfunnsutvikling og energibruk og økonomi
  • å utvikle gode ferdigheter i planlegging og utforming av morgendagens energisystem.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 140 plasser, og opptaksgrensen var  55,20 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 55,40 poeng i ordinær kvote.

Jobbmuligheter

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Du vil kunne velge blant jobber innenfor en lang rekke bransjer. Oppgavene de arbeider med er innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning, produktutvikling med mer.

Studiets oppbygging

Energi og miljø er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende energiemner og får et godt matematisk grunnlag. Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er: Energi- og prosessteknikkEnergiplanlegging og miljøanalyse og Elektrisk energiteknikk og smarte nett

Din valgte spesialisering gir deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer.

Studieveiledning

Studieveilederenes oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsemål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTENERG
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194769
Undervisningsform: Heltid

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

EMIL: Linjeforeningen for Energi og miljø-studentene

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak