Energi og Miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Energi og miljø

Hva lærer du?

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nært knyttet til vår bruk av energi.
Studiet Energi og miljø er for deg som vil vite hvordan vi best kan utnytte våre energiressurser på en effektiv og miljøvennlig måte. Du må være interessert i å bruke matematikk og fysikk for å løse energi- og miljøspørsmål og du lærer hvordan teknologi kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en mer miljøvennlig måte. 

Studiet gir deg et solid faglig grunnlag, slik at du kan være med å forme fremtidens energiløsninger. Programmet er tverrfaglig og spenner over en rekke disipliner innenfor teknologi, i tillegg til økonomiske og miljørelaterte fag. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2020-2021 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 145 plasser, og opptaksgrensen var  54,40 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56.00 poeng i ordinær kvote.

I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha minst bestått Matematikk R1 + R2 (karakteren 4 eller bedre i R2) og Fysikk 1. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Du vil kunne velge blant jobber innenfor en lang rekke bransjer. Oppgavene de arbeider med er innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning, produktutvikling med mer. Jobbmuligheter og intervju med tidligere studenter.


Utveksling i utlandet

Som student har du store mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Mange av Energi og miljø-studentene velger å studere ett semester eller et helt år i utlandet i løpet av studietiden og vi har samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden. Det er tilrettelagt for utveksling i 3. og 4. årskurs. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Energi og miljø er kjent for sitt gode studiemiljø og aktive linjeforening. Du blir fort kjent med andre medstudenter gjennom prosjektet Teknostart, som foregår i de to første ukene av studiet. I tillegg arrangerer vi faglig og sosial klassetur både i første og andre klasse.

Linjeforeningen for Energi og miljø heter EMIL. Her kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden i starten av semesteret er en unik mulighet til å stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro! Bli bedre kjent med studiemiljøet.


Studentintervju

Bli bedre kjent med studiemiljøet ved Energi og miljø, ved å lese noen av våre studenters egne erfaringer med studiet og studiemiljøet. Les studentintervju.


Studiets oppbygging

Energi og miljø er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende energiemner og får et godt matematisk grunnlag. Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er: Energi- og prosessteknikkEnergiplanlegging og miljøanalyse og Elektrisk energiteknikk og smarte nett

Din valgte studieretning gir deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer. Slik er studiet bygd opp.


Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Er for deg som ønsker å studere videre etter du er ferdig med mastergrad. Ph.d.-utdanningene er normert til tre års fulltidsstudier med lønn. Noen stillinger Inkluderer et fjerde år med pliktarbeid. 

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. En doktorgrad gir deg også mulighet for å bli en viktig bidragsyter i forskning og en del av et større internasjonalt forskningsmiljø. Bli bedre kjent med doktorgradsutdanningen (ph.d.).


Kontakt

Kontakt gjerne dine studieveiledere. Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet studieløpet, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet. Slik tar du kontakt med oss.

 

 


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi

Studieprogramkode: MTENERG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194769 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak