Ph.d. i medisinsk teknologi

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisinsk teknologi


Bilde


Ph.d. i medisinsk teknologi

Om ph.d. i medisinsk teknologi

Ph.d.-utdanningen i medisinsk teknologi skal gi faglig og forskningsmessig kompetanse i utvikling og utprøving av nye teknologiske metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.


Søk opptak

For å bli tatt opp til ph.d.-utdanning må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende innen et fag som er relevant for det aktuelle ph.d.-program det søkes opptak til. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste 2 år (tilsvarende 120 studiepoeng), av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.


Studiets oppbygning

Ph.d.-programmet i medisinsk tekonolog er normert til 180 studiepoeng (3 år). Programmet dekker et bredt spekter av fagområder. Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHMEDT
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak