Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Vil du være med på å digitalisere, elektrifisere og automatisere samfunnet?


4 studenter som jobber med å bygge en liten elektrisk bil

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forside elektroingeniør

Om elektroingeniør

I dagens digitaliserte samfunn er man helt avhengig av elektroniske apparater som drives av elektrisk energi. Det blir viktigere å utvikle og vedlikeholde effektive og pålitelige elektroniske systemer.

Elektroingniørstudiet fokuserer på samfunnets omfattende grad av digitalisering, elektrifisering, automatisering og robotisering. Du lærer å bruke basiskunnskaper i matematikk, fysikk og programmering sammen med planleggingsmetoder for energiforsyning, elektronikk, måleteknikk og automatisering.


Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

  • De første 1,5 årene er alle emner like i alle studiebyer.
  • De siste 1,5 årene starter du på studieretningen din.
Studieretninger tilbys i følgende studiebyer
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Automatisering og robotikk      
Elektronikk og sensorsystemer      
Elkraft og bærekraftig energi      


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Opptakskravet til elektroingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk 1. Alternativt gir forkurs for ingeniørutdanning, halvårige realfagskurs, Y-vei eller TRES opptaksgrunnlag.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de tre byene.

Poenggrenser 2019
Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim 51,9 49,8
Gjøvik Alle Alle
Ålesund Alle Alle

Jobbmuligheter

Arbeidsoppgavene som elektroingeniør er allsidige og spenner fra planlegging og prosjektering, via konstruksjon og utvikling, til drift og vedlikehold. Du kan arbeide i kraftselskaper, høyteknologiske bedrifter, rådgivningsfirma, olje- og gassektoren eller offentlig sektor. Du vil også finne elektroingeniøren innen undervisning og forskning.


Videre studier

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


Studiets oppbygning

Første halvdel av studiet danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger: Automatisering og robotikk, Elektronikk og sensorsystemer og Elkraft og bærekraftig energi. Spesialiseringene som tilbys i flere studiebyer vil være noe forskjellig fra by til by. Behov og profil av lokalt næringsliv vil være forskjellig.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no


Studiemiljø

Dette studiet tilbys i tre ulike studiebyer. Studiemiljøet har mye å si for at du trives og gjør det bra faglig. Hvilken studieby passer for deg?


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført studieprogrammet forventes å ha oppnådd et læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, elektro
Studieprogramkode: BIELEKTRO
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: (Samordna opptak)
Trondheim: 194 856
Gjøvik: 194 005
Ålesund: 194 006

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Institutt for elektroniske systemer
Institutt for elkraftteknikk
Institutt for IKT og realfag
Institutt for teknisk kybernetikk
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette studiet.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Luft