Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik

Elektroingeniør

– Vil du være med på å digitalisere, elektrifisere og automatisere samfunnet?


4 studenter som jobber med å bygge en liten elektrisk bil

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forside elektroingeniør

Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter i.

Studieretningene og byene de tilbys i

Studieretning Trondheim Gjøvik
Automatisering og robotikk    
Elektronikk og sensorsystemer    
Elkraft og bærekraftig energi    


Hva lærer du?

Elektroingniørstudiet fokuserer på samfunnets omfattende grad av digitalisering, elektrifisering, automatisering og robotisering. Du lærer å forbedre eksisterende teknologi og utvikle nye teknologiske løsninger for fremtiden. I tillegg lærer du å bruke basiskunnskaper i matematikk, fysikk og programmering sammen med planleggingsmetoder for energiforsyning, elektronikk, måleteknikk og automatisering. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Opptakskravet til elektroingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk 1. Alternativt gir forkurs for ingeniørutdanning, halvårige realfagskurs, Y-vei eller TRES opptaksgrunnlag.

Poenggrenser 2020
Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim 52,9 49
Gjøvik 45,2 43,5

Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Arbeidsoppgavene som elektroingeniør er allsidige og spenner fra planlegging og prosjektering, via konstruksjon og utvikling, til drift og vedlikehold. Du kan arbeide i kraftselskaper, høyteknologiske bedrifter, rådgivningsfirma, olje- og gassektoren eller offentlig sektor. Du vil også finne elektroingeniøren innen undervisning og forskning. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. På elektroingeniør er femte semester spesielt tilrettelagt for utveksling. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Som student på elektroingeniør blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i linjeforeningen, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Dette studiet tilbys i to ulike studiebyer. Studiemiljøet har mye å si for at du trives og gjør det bra faglig. Hvilken studieby passer for deg?


Studiets oppbygning

Første halvdel av studiet danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger: Automatisering og robotikk, Elektronikk og sensorsystemer og Elkraft og bærekraftig energi. Spesialiseringene som tilbys i flere studiebyer vil være noe forskjellig fra by til by. Behov og profil av lokalt næringsliv vil være forskjellig. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Elektroingeniørstudiet er et praksisnært studium. Dette er et glimrende utgangspunkt for påbygging til en mastergrad. NTNU og andre universitet tilbyr mange aktuelle 2-årige masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, elektro
Studiepoeng: 180
Studiekode: (Samordna opptak)
Trondheim: 194 856
Gjøvik: 194 005

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Sted: Trondheim eller Gjøvik

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Som elektroingeniør kan du bidra til utnyttelse av fornybare energikilder og bli med på en bærekraftig utvikling for det grønne skiftet.

Studiebyene

Studiebyene

NTNU har over 40.000 studenter, fordelt på 3 byer. Elektroingeniørstudiet tilbys i Trondheim og Gjøvik.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby.
 

Gjøvik er et campus med gåavstand til by- og friluftsliv, og har et unikt samarbeid med regionalt og internasjonalt nærings- og arbeidsliv.

Mer om studiebyene

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette studiet.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak