Elektroingeniør

Elektroingeniør

Bachelor i ingeniørfag, elektro

studyprogramme-autofacts-portlet

BIELEKTRO, Thu Sep 21 15:17:11 CEST 2023 | B3

Vær med å bygge fremtidens digitale systemer

Liker du matematikk og fysikk og har interesse for teknologi, er dette studiet for deg.  

Vi er avhengige av nye metoder for bruk og regulering av elektrisitet for å kunne løse klimautfordringene vi står ovenfor. Omleggingen til elbiler, elektriske båter og energistyring i byer krever kunnskap innen smart datastyring og automatisering.

Du lærer å digitalisere, elektrifisere, automatisere og robotisere et samfunn i rask endring. Du lærer programmering og automatisering for stabil strømforsyning og avansert styring av for eksempel boliger, industri, fly, skip, tog og kjøretøy.​​​

Elektroingniør på Gjøvik tilbyr to studieretninger:

Du lærer å forbedre eksisterende teknologi og utvikle nye teknologiske løsninger for fremtiden. Du får bred kunnskap innen elektrofaget som elektriske og magnetiske felt, elektriske og elektroniske komponenter, kretser og systemer og hvordan slike systemer kan programmeres.

Du får bruke moderne utstyr som effektiviserer hverdagen til en elektroingeniør i laboratoriet og prosjektarbeid. I tillegg lærer du å bruke basiskunnskaper i matematikk, fysikk og programmering sammen med planleggingsmetoder for energiforsyning, elektronikk, måleteknikk og automatisering.  

Første studieår er likt, andre studieår starter du på en av studieretningene:

Les mer om hva du lærer

Arbeidsoppgavene som elektroingeniør er allsidige og spenner fra planlegging og prosjektering, konstruksjon og utvikling, drift og vedlikehold, kundekontakt, salg og service eller administrasjon. 

Du kan arbeide i kraftselskaper, høyteknologiske bedrifter, rådgivningsfirma, olje- og gassektoren eller offentlig sektor. Du kan jobbe med undervisning og forskning eller tilbyr rådgivingstjenester. 

Som elektroingeniør vil du få en variert og meningsfull jobb for å utvikle nye løsninger vårt høyteknologiske samfunn fører med seg.

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på NTNU i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø. Når du studerer, er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning. Du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Du kan være med i Inga, studentforeningen for ingeniørstudier på Gjøvik. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Læringsarealene for elektroingeniørene er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull.

Les mer om studiemiljøet

Det første året på Elektroingeniør består av fag som gir deg det nødvendig grunnlaget du trenger for resten av studiet.

I andre studieår starter du på studieretningen din:

Spesialiseringene er tett knyttet opp mot lokalt næringsliv.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.

Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.​

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 45 studieplasser i Gjøvik. ​​

Opptakskravet til elektroingeniørstudiet er generell studiekompetanse, matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk 1. Alternativt gir forkurs for ingeniørutdanning, halvårige realfagskurs, Y-vei eller TRES opptaksgrunnlag.

Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng når du søker dette studiet.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning