Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

Studieretning matematikk

Denne studieretningen har disse obligatoriske emnene i tillegg til de som er felles for studieprogrammet:

Oppbygningen av studiet vil normalt se slik ut:

1. år

Emnekode Emnenavn SP
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
MA1101 Grunnkurs i analyse I (exfac) 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
MA1301 Tallteori 7,5
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
Emnekode Emnenavn SP
MA1102 Grunnkurs i analyse II 7,5
MA1103 Flerdimensjonal analyse 7,5
MA1202 Lineær algebra med anvendelser 7,5
ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn SP
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
ST1201 Statistiske metoder 7,5
TMA4120 Matematikk 4K 7,5
Valgbart emne 7,5

Anbefalt valgbart emne: TMA4140 Diskret matematikk.

Emnekode Emnenavn SP
MA2501 Numeriske metoder 7,5
TMA4150 Algebra 7,5
Perspektivemne 7,5
Valgbart emne 7,5

Perspektivemnet er obligatorisk. Det er valgfritt når perspektivemnet tas i studiet.

3. år

Emnekode Emnenavn SP
MA2002 Bacheloroppgave 15
TMA4215 Numerisk matematikk 7,5
Valgbart emne 7,5
Emnekode Emnenavn SP
Valgbart emne 7,5
Valgbart emne 7,5
Valgbart emne 7,5
Valgbart emne 7,5

Kombinere med andre fagfelt?

Er du interessert i å fordype deg innenfor kryptografi eller signalanalyse, så kan disse emner være interessant for deg:

Innen informatikk anbefaler vi følgende emner:

 • TDT4100 Objektorientert programmering eller
 • TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering
 • TDT4120 Algoritmer og datastrukturer
 • TTM4100 Kommunikasjon - Tjenester og nett
 • TTM4135 Informasjonssikkerhet

For de som ønsker å kombinere matematikk med fysikk kan følgende emner være interessant:

For de som ønsker å fortsette med en master i matematikk med fordypning i topologi kan følgende emner være interessant:

 • MA3002 Generell topologi
 • TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer
 • TMA4190 Introduksjon til topologi
 • MA3402 Analyse på mangfoldigheter
 • MA3403 Algebraisk topologi I

For de som ønsker å fortsette med en master i matematikk med fordypning i analyse kan følgende emner være interessant:

For de som ønsker å fortsette med en master i matematikk med fordypning i algebra kan følgende emner være interessant:

For de som ønsker fordypning i anvendt algebra er i tillegg følgende emner relevante:

For de som de som vil lære mer om numerikk / differensialligninger kan følgende emner være interessant:

 • TMA4145 Lineære metoder
 • TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer
 • MA2501 Numeriske Metoder eller TMA4215 Numerisk Matematikk
 • TMA4212 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder

Snakk med en studieveileder om fagvalget ditt!

Tue, 30 Oct 2018 17:16:00 +0100