MA0301 - Elementær diskret matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er først og fremst ment som et tilbud til informatikkstudenter, og bygger ikke på forkunnskaper i matematikk utover det som undervises i videregående skole. Emnet vil også være av interesse for matematikkstudenter. Emnet gir en innføring i elementær kombinatorikk og mengdelære, setnings- og predikatslogikk, induksjon og rekursjon, relasjoner og funksjoner, grafteori, formelle språk og endelige automater.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grunnleggende kunnskaper innen matematisk logikk, mengdelære og kombinatoriske tellemetoder. Studenten har kunnskaper om rekursjon og induksjon, samt om relasjoner, grafer og trær. Videre har studenten grunnleggende kunnskaper om formelle språk, grammatikker og endelige automater.
2. Ferdigheter: Studenten kan gjøre praktisk bruk av elementær logikk og mengdelære, kan føre enkle induksjonsbevis, kan anvende kombinatoriske tellemetoder til å løse praktiske problemer og kan gjøre praktisk bruk av endelige automater.
Studenten kan gjenkjenne, forstå og bruke begreper som relasjoner, grafer og trær i anvendelser,
f.eks. innen informasjonsteknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Karakter basert på avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA012 7.5
MA0302 3.7 01.09.2007
TMA4140 3.7 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.