course-details-portlet

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Grunnleggende og praksis-orientert programmering med programmeringsspråket C++. Emnet dekker det viktigste i programmeringsspråket samt utvalgte deler av standardbiblioteket. Gjennom øvingene får studentene omfattende erfaring i konstruksjon, feilfinning og testing av programvare.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ved emnets slutt kan kandidaten - forklare sentrale konsepter og mekanismer i programmeringsspråket C++. - forklare praktisk bruk av variabeldeklarasjoner og datatyper, inn/ut datahåndtering, typekonvertering, kontrollstrukturer, funksjoner og operatorer, overlagring, klasser, arv, templates, og unntakshåndtering. - korrekt benytte statiske/dynamiske variabler og pekere, rekursjon, og velge egnete algoritmer og datastrukturer. - organisere prosedyral og objektorientert kode ved hjelp av moduler, kildekodefiler, standardbiblioteket (STL), kompilering og lenking. - bruke vanlige programmeringsteknikker og jobbe iterativt og effektivt ved utvikling av kode. - programmere validering av inndata og velegnet håndtering av ulike typer kjøretidsfeil.

Ferdigheter: Ved emnets slutt kan kandidaten - bruke moderne utviklingsverktøy, teknikker for feilfinning og enkel testing av egen kode for å utvikle et program fra problembeskrivelse til fungerende og feilfri løsning. - skrive objektorientert kode organisert i klasser. - konstruere enkle grafiske brukergrensesnitt. - skrive kode som er gjenbrukbar, lesbar og enkel å vedlikeholde. - lese kode og forklare hvordan koden oppfører seg i kjøretid.

Generell kompetanse: Ved emnets slutt kan kandidaten - kommunisere og diskutere kodeløsninger og forklare hvordan et program fungerer. - finne frem til og benytte verktøy og dokumentasjon for programmeringsspråket og standardbiblioteket. - gjenkjenne aspekter ved programmering som kan påvirke informasjonssikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1104 3.7 HØST 2008
MNFIT114 3.7 HØST 2008
MNFIT113 3.7 HØST 2008
MNFIT111 3.7 HØST 2008
TDT4100 3.7 HØST 2008
TDT4130 3.7 HØST 2008
INFT2503 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Program/system-utvikling
  • IKT
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår NY Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 G 22.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL271 Sluppenvegen 14 4
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL415 Sluppenvegen 14 18
SL238 Sluppenvegen 14 7
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 79
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen (2) 100/100 G 22.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 47
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 32
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL515 Sluppenvegen 14 19
SL228 Sluppenvegen 14 7
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
Sommer UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Tidspunkt er fordelt - sjekk ditt klokkeslett! Eksamen i Trondheim vil bli avviklet både kl. 09 og kl. 15
  • 2) Tidspunkt er fordelt - sjekk ditt klokkeslett! Eksamen i Trondheim vil bli avviklet både kl. 09 og kl. 15
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU