course-details-portlet

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende og praktisk orientert programmering med programmeringsspråket C++.
Emnet dekker det viktigste i programmeringsspråket samt utvalgte deler av standardbiblioteket. Gjennom øvingene får studentene omfattende erfaring i konstruksjon, feilfinning og testing av programvare.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Ved emnets slutt kan kandidaten
- forklare sentrale konsepter og mekanismer i programmeringsspråket C++.
- forklare praktisk bruk av variabeldeklarasjoner og datatyper, inn/ut datahåndtering, typekonvertering, kontrollstrukturer, funksjoner og operatorer, overlagring, klasser, arv, templates, og unntakshåndtering.
- korrekt benytte statiske/dynamiske variabler og pekere, rekursjon, og velge egnete algoritmer og datastrukturer.
- organisere prosedyral og objektorientert kode ved hjelp av moduler, kildekodefiler, standardbiblioteket (STL), kompilering og lenking.
- bruke vanlige programmeringsteknikker og jobbe iterativt og effektivt ved utvikling av kode.
- programmere validering av inndata og velegnet håndtering av ulike typer kjøretidsfeil.

Ferdigheter:
Ved emnets slutt kan kandidaten
- bruke moderne utviklingsverktøy, teknikker for feilfinning og enkel testing av egen kode for å utvikle et program fra problembeskrivelse til fungerende og feilfri løsning.
- skrive objektorientert kode organisert i klasser.
- konstruere enkle grafiske brukergrensesnitt.
- skrive kode som er gjenbrukbar, lesbar og enkel å vedlikeholde.
- lese kode og forklare hvordan koden oppfører seg i kjøretid.

Generell kompetanse:
Ved emnets slutt kan kandidaten
- kommunisere og diskutere kodeløsninger og forklare hvordan et program fungerer.
- finne frem til og benytte verktøy og dokumentasjon for programmeringsspråket og standardbiblioteket.
- gjenkjenne aspekter ved programmering som kan påvirke informasjonssikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1104 3.7 01.09.2008
MNFIT114 3.7 01.09.2008
MNFIT113 3.7 01.09.2008
MNFIT111 3.7 01.09.2008
TDT4100 3.7 01.09.2008
TDT4130 3.7 01.09.2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 7
Fordypningstimer: 1

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Program/system-utvikling
  • IKT
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU