TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende og praktisk orientert programmering med programmeringsspråket C++.
Emnet dekker det viktigste i programmeringsspråket samt utvalgte deler av standardbiblioteket. Gjennom øvingene får studentene omfattende erfaring i konstruksjon, feilfinning og testing av programvare.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Har bred og praktisk orientert kunnskap om programmeringsspråket C++. - Kan syntaks og regler for variabeldeklarasjoner og datatyper, typekonvertering, kontrollstrukturer, funksjoner og operatorer, overlagring, klasser, arv, templates, unntakshåndtering.
- Har kunnskap om automatisk og dynamiske variabler og bruk av pekere.
- Har kunnskap om rekursjon, enkle algoritmer og datastrukturer.
- Har kunnskap om prosedural og objektorientert modularisering av koden og har kunnskap om hvordan kode kan organiseres i flere kildekodefiler, kompilering og lenking.
- Har kunnskap om standarbiblioteket, inn/ut datahåndtering, vanlig brukte funksjoner og template-klasser.
- Har kunnskap om moderne utviklingsverktøy, teknikker for feilfinning og enkel testing av egen kode.
- Har kunnskap om vanlige programmeringsfeil, validering av inndata, hvordan håndtere feil og uventet oppførsel.
- Har kunnskap om diagramtyper for objektorienterte programmer.

Ferdigheter:
- Kan utvikle et program fra problembeskrivelse til fungerende og feilfri løsning.
- Kjenner vanlige brukte kodingsteknikker og kan jobbe iterativt og effektivt med konstruksjon av egen kode.
- Kan programmere proseduralt hvor koden er fornuftig modularisert i funksjoner og objektorientert hvor koden er organisert i klasser.
- Kan velge hvilke hvilken løsning som er best for et gitt problem.
- Kan skrive kode som er gjenbrukbar, lesbar og enkel å vedlikeholde.
- Kan lese kode og forstå hvordan koden oppfører seg i kjøretid.

Generell kompetanse:
- Kan jobbe effektivt med å analysere et problem og konstruere en løsning.
- Kan kommunisere og diskutere kodeløsninger og forklare hvordan et program fungerer. Kjenne til forskjeller mellom programmeringsspråk.
- Kan finne frem til å benytte nødvendige hjelpemidler, kan bruke dokumentasjon for programmeringsspråket og standarbiblioteket.
- Være klar over aspekter ved programmering som kan påvirke informasjonssikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1104 3.7 01.09.2008
MNFIT111 3.7 01.09.2008
MNFIT113 3.7 01.09.2008
MNFIT114 3.7 01.09.2008
TDT4100 5.0 01.09.2007 31.08.2008
TDT4100 3.7 01.09.2008
TDT4130 5.0 01.09.2007 31.08.2008
TDT4130 3.7 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.