TTM4100 - Kommunikasjon - Tjenester og nett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Multimediekomponenter og teletjenester, svitsjingprinsipper, nettyper og Internet. Referansemodeller (f.eks. OSI og TCP/IP)og generisk protokollfunksjonalitet. Funksjonalitet i applikasjonsnivå, transportnivå , nettnivå, linknivå, og (delvis) fysisk nivå. Innen applikasjonsnivået vil det legges vekt på arkitektur og protokoller for DNS (Domain Name System), E-mail og WWW (World Wide Web). Beskrivelse av multimediasystemer. Beskrivelse av trådløs og mobil nettverk. Grunnleggende kommunikasjonssikkerhet.

Læringsutbytte

A. Kunnskaper:
Emnet skal gi kunnskap om og grunnleggende forståelse av:
1) De mest fundamentale konsepter, prinsipper og teknologier som er grunnlaget for kommunikasjonsnett og tjenester. Dette inkluderer arkitektur og prinsipper som omhandler nettbaserte tjenester, svitsjeteknikker, funksjonalitet og protokoller i nettets fem ulike kommunikasjonslag, og bruken av transportlagsprotokoller i design av nettapplikasjoner.
2) Trådløse og mobile nett.
3) Multimedia over nett.
4) Kommunikasjonssikkerhet.

B. Ferdigheter:
Emnet skal gi ferdigheter i:
1) Å kunne resonere og drøfte arkitektur, prinsipper, og teknologier ved design og implementering av kommunikasjonsnett og tjenester.
2) Å kunne forklare hvordan og hvorfor nettets fem lag fungerer.
3) Å kunne kommunisere, resonere og drøfte trådløse og mobile nett, og bruk av multimedia over nettet.
4) Å kunne designe og implementere elementære nettapplikasjoner som utnytter transportlagsprotokollen.
5) Å kunne sørge for grunnleggende sikkerhet i kommunikasjon over nett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, og obligatoriske teoretiske øvinger og programmeringsøvinger. Forelesninger og øvinger er felles for alle som tar emnet. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teoretiske øvinger
  • Programmeringsøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. En (potensiell) utsatt skriftelig eksamen kan også ha en annen utforming enn ordinær eksamen, f.eks. ved at "multiple choice" spørsmål ikke brukes eller reduseres i omfang.

Ved gjentak, må godkjente obligatoriske aktiviteter som er eldre enn 2 år gjentas for å gå opp til eksamen, uansett om studenten har bestått emnet tidligere eller ikke. Godkjente obligatoriske aktiviteter fra de to siste årene vil normalt godkjennes. Dette må likevel avklares med emneansvarlig tidlig i semesteret.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

James F. Kurose and Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2006 6.0 01.09.2018
IT2203 4.5
MNFIT223 4.5
MNFIT223 4.5
SIE5003 7.5
TTM4190 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.