course-details-portlet

MA2501 - Numeriske metoder

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Løsning av systemer av lineære ligninger. Interpolasjon og minste kvadraters metode. Numerisk derivasjon og integrasjon. Numerisk løsning av ikke-lineære ligninger og differensialligninger. Programmering av numeriske metoder.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kjennskap til utvalgte algoritmer for numerisk løsning av lineære og ikke-lineære ligninger, differensialligninger og integrasjon, og kjenner til hvordan disse algoritmer utvikles og analyseres. Studenten kjenner sentrale begreper som feilkilder, konvergens og stabilitet.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å velge en egnet numerisk algoritme for et gitt matematisk problem, implementere denne og gjøre en kritisk vurdering av resultatet. Videre er studenten i stand til å (videre)utvikle enkle numeriske algoritmer og analysere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekt og frivillige øvinger. Det vil i tillegg bli gitt en eller flere obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4215 7.5 VÅR 2006
TMA4200 3.7 VÅR 2006
TMA4210 3.7 VÅR 2006
SIF5045 3.7 VÅR 2006
TMA4320 3.7 HØST 2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU